Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, συγκαταλέγεται στους εθνικούς θυσαυρούς, διαθέτοντας περισσότερα απο 138,000 τεκμήρια, διαφοτίζοντας τον Ελληνικό πολιτισμό

Παρακολουθηστε το Βιντεο