Υποτροφίες

Οι παρακάτω υποτροφίες της Αμερικανικής Σχολής αφορούν αποκλειστικά στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη:

COTSEN TRAVELING FELLOWSHIP FOR RESEARCH IN GREECE: Υποτροφία μικρής διάρκειας η οποία προσφέρει $2,000 σε ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές για έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Απαιτείται διαμονή τουλάχιστον ενός μηνός. Download PDF.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008.

THE M. ALISON FRANTZ FELLOWSHIP: Διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές που έχουν πάρει πρόσφατα το διδακτορικό τίτλο σπουδών για έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Υποτροφία $11,000 συν διαμονή, διατροφή και δίδακτρα της Σχολής. Download PDF. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες υποτροφίες της Αμερικανικής Σχολής, δείτε επίσης την κεντρική σελίδα των υποτροφιών της Σχολής full fellowship listing.

Πληροφορίες για τις υποτροφίες του 2009 θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2008.