Ώρες Λειτουργίας - Κανονισμός

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι μία ερευνητική, ιδιωτική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει συλλογές σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, αρχείων και έργων τέχνης. Πολλά από τα αποκτήματά της είναι ανεκτίμητα και αναντικατάστατα. Οι αναγνώστες παρακαλούνται να σέβονται το προνόμιο πρόσβασης σε αυτούς τους θησαυρούς και να βοηθούν στη διατήρησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αναγνωστηρίου.

Η Γεννάδειος είναι μια μη δανειστική βιβλιοθήκη χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στα βιβλιοστάσια από το κοινό. Απαγορεύεται, επίσης, η απομάκρυνση από το χώρο του οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα  9:00 - 17:00

Τρίτη 9:00 - 17:00

Τετάρτη  9:00 - 17:00

Πέμπτη  9:00 - 20:00

Παρασκευή 9:00 - 17:00

Σάββατο  9:00 - 14:00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή κατά τις ακόλουθες ημέρες:

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 μετά τις 14:00

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 μετά τις 14:00

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Οι αναγνώστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των υπαλλήλων του Αναγνωστηρίου και να τηρούν τον κανονισμό. Παρακαλούνται να συμβουλεύονται τον Κανονισμό του Αναγνωστηρίου πριν επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη. Το αναγνωστήριο προορίζεται για τη χρήση των συλλογών της βιβλιοθήκης από μελετητές. Ο αναγνώστης πρέπει να χρησιμοποιεί με προσοχή το υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή του.

Πρόσβαση: για την είσοδο στους χώρους της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, οι αναγνώστες θα πρέπει να δείχνουν την κάρτα τους στο φύλακα που βρίσκεται στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, οδός Σουηδίας 54 (απέναντι από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη).

Στο χώρο της βιβλιοθήκης απαγορεύονται τα εξής: τσάντες, χαρτοφύλακες, πλαστικές σακούλες, θήκες υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα, και κάθε είδους  φαγητό ή ποτό. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται μέσα στη Βιβλιοθήκη, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένα. Κάθε παράβαση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση του προνομίου χρήσης της Βιβλιοθήκης.

Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων: στη δεξιά πλευρά του προθαλάμου της βιβλιοθήκης υπάρχουν ντουλάπια διαθέσιμα για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των αναγνωστών. Τα κλειδιά διατίθενται από τους υπαλλήλους μέσα στο Αναγνωστήριο. Οι αναγνώστες παρακαλούνται να χρησιμοποιούν ένα ντουλάπι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτήριο και να επιστρέφουν το κλειδί όταν φεύγουν από αυτό. Τα πανωφόριά τους πρέπει να μένουν στο βεστιάριο, είτε κλειδωμένα στα αντίστοιχα ντουλάπια είτε κρεμασμένα στις κρεμάστρες.

Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες παρακαλούνται να αποφεύγουν να μιλούν μέσα στη βιβλιοθήκη.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κάρτες Αναγνωστηρίου: οι αναγνώστες που επισκέπτονται πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη πρέπει να κάνουν αίτηση για παροχή κάρτας. Για τυχόν απορίες μπορούν να απευθύνονται στους υπαλλήλους του. (JavaScript must be enabled to view this email address). Τα δικαιώματα που παρέχει η βιβλιοθήκη στον αναγνώστη είναι αυστηρώς προσωπικά. Δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να χρησιμοποιηθούν από άλλα άτομα.

Λόγω του περιορισμένου χώρου του αναγνωστηρίου και της ιδιαιτερότητας των συλλογών της Βιβλιοθήκης, δεν γίνονται δεκτά γκρουπ μαθητών, σπουδαστών τεχνικών σχολών και φοιτητών που δεν έχουν εγγραφεί στο τέταρτο έτος σπουδών.

Προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ή να συμβουλευτούν σπάνια βιβλία, χειρόγραφα ή αρχειακές συλλογές πρέπει να παρουσιάσουν συστατική επιστολή από τον καθηγητή τους. Για ορισμένο είδος υλικού απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση.

Υπογραφή: οι αναγνώστες πρέπει να δείχνουν την κάρτα τους και να υπογράφουν στο βιβλίο αναγνωστών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από τη βιβλιοθήκη.

Η πρόσβαση στο Τμήμα των Αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης υπόκειται σε ξεχωριστό κανονισμό.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ

Αναζήτηση βιβλίων γίνεται στους τερματικούς σταθμούς εργασίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου AMBROSIA ή στο δελτιοκατάλογο που βρίσκεται στην Αίθουσα Περιοδικών “Ντόρυ Παπαστράτου”. Ας σημειωθεί ότι από 1-1-2006 ο δελτιοκατάλογος δεν ενημερώνεται πλήρως.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ

·      Οι αναγνώστες που επιθυμούν να μελετήσουν ένα βιβλίο πρέπει να συμπληρώσουν τα δελτία που υπάρχουν γι’ αυτό το σκοπό, να τα υπογράψουν και να τα δώσουν σε κάποιον από τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου. Μετά από τριάντα, περίπου, λεπτά τους παραδίδεται το υλικό που έχουν ζητήσει.

·      Λόγω αναδιάρθρωσης της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, τα περιοδικά της αίθουσας “Ντόρυ Παπαστράτου” έχουν μεταφερθεί και μέχρι την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των συλλογών, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν δελτία για όλα τα περιοδικά και βιβλία τα οποία επιθυμούν να μελετήσουν, εκτός από αυτά που είναι διαθέσιμα στο Αναγνωστήριο. Επίσης, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τριάντα λεπτά.

·      Η μελέτη και έρευνα γίνονται μόνο μέσα στο Αναγνωστήριο.

·      Μετά το πέρας της μελέτης τους, οι αναγνώστες θα πρέπει να επιστρέφουν το υλικό που χρησιμοποίησαν σε κάποιον από τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου και όχι να το αφήνουν στο τραπέζι ανάγνωσης.

·      Υλικό που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα τις επόμενες μέρες, πρέπει να παραδίδεται στους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου.

·      Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα βιβλίο, το δελτίο του θα πρέπει να επιστρέφεται στους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου και όχι να κρατείται από τον αναγνώστη.

·      Αιτήσεις για παραλαβή βιβλίων δε γίνονται δεκτές 45 λεπτά πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

·      Κάθε αναγνώστης μπορεί να μελετάει μόνο ένα χειρόγραφο και περιορισμένο αριθμό βιβλίων την ημέρα.

.      Για τη μελέτη χειρογράφων απαιτείται συνέντευξη.

.      Οι αναγνώστες πρέπει να αδειάζουν τα τραπέζια του αναγνωστηρίου και να επιστρέφουν τα βιβλία στους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου 10 λεπτά πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

·      Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους δικά τους βιβλία, φωτογραφικές μηχανές και σαρωτές (scanners).

·      Οι αναγνώστες πρέπει να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης με περισσή φροντίδα, έχοντας πάντα στο νου τους ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο.

·      Η αποτύπωση από βιβλία, χειρόγραφα, σχέδια, χάρτες ή άλλο υλικό δεν επιτρέπεται.

·      Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στυλογράφους, ούτε να αγγίζουν το τυπωμένο ή χειρόγραφο κείμενο ή το εικονογραφημένο μέρος της σελίδας.

·      Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σημειώνουν στα βιβλία με στυλό, μολύβι ή μαρκαδόρο υπογράμμισης.

·      Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων σελιδοδεικτών (post-it), επειδή μπορεί να προκαλέσουν φθορά της σελίδας ή αλλοίωση της εκτύπωσης.

·      Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν ανοιχτά βιβλία το ένα πάνω στο άλλο.

·      Οι αναγνώστες πρέπει να γυρίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις σελίδες των χειρογράφων και των παλαιών βιβλίων.

·      Για τη στήριξη των χειρογράφων και των σπάνιων βιβλίων πρέπει να γίνεται χρήση των ειδικών αναλογίων που παρέχονται από τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου.

·      Οι αναγνώστες δε επιτρέπεται να βγάλουν από το χώρο του Αναγνωστηρίου, βιβλία, χειρόγραφα ή άλλο υλικό.

·      Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να παραδώσουν υλικό της βιβλιοθήκης σε κανέναν άλλον πέραν των υπαλλήλων του Αναγνωστηρίου. Είναι υπεύθυνοι για το υλικό που έχουν χρησιμοποιήσει έως ότου το επιστρέψουν.

·      Κλοπή ή βανδαλισμός του υλικού της βιβλιοθήκης είναι σοβαρό αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)

tel: +30-210-7210536 fax: +30-210-7237767