Συλλογές

Οι συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα του ιδρυτή της, Ιωάννη Γεννάδιου (1844-1932). Περιγράφουμε πιο κάτω μερικά από τα πιό ενδιαφέροντα κομμάτια των συλλογών, οι οποίες αποτελούνται από αντικείμενα σε διαφορετικά μέσα και βέβαια και τυπωμένα. Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης ακολουθεί την ταξινόμηση του ίδιου του Γεννάδιου. Νέες προσκτήσεις υλικού ακολουθούν μια συγκεκριμένη Πολιτική Προκτήσεων, που βασίζεται στην αρχική συλλογή και συμπληρώνει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης Blegen στην απέναντι πλευρά της οδού Σουηδίας, οι οποίες αφορούν σε παλαιότερες εποχές ελληνικής ιστορίας και προϊστορίας.

Ο Γεννάδιος ξεκίνησε να συλλέγει βιβλία και άλλα ενθυμήματα ελληνικού ενδιαφέροντος μετά το 1870 και μέχρι το 1895 η βιβλιοθήκη του είχε ήδη πάρει το σχήμα της. Θεωρούσε τη συλλογή του ως μια συνολική συλλογή για την Ελλάδα τονίζοντας τη συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκοπός του ήταν να “δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη που θα αντιπροσώπευε το δημιουργικό πνεύμα της Ελλάδας σε όλες τις περιόδους, την επιρροή των τεχνών και των επιστημών της στο δυτικό κόσμο και την εντύπωση που η φυσική της ομορφιά έκανε στον περιηγητή.”

Αδαμάντιος Κοραής
Λέων Αλλάτιος
Αρχαιολογία
Βιβλιογραφία
Βιογραφίες
Λόρδος Βύρων
Βιβλία με απεικονίσεις ενδυμασιών 
Χαρακτικά
Οικογένεια Γενναδίου
Γεωγραφία και Περιηγητές
Έλληνες Κλασικοί συγγραφείς
Ιστορία
Χειρόγραφα
Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία
Μουσική
Φυσική Ιστορία
Οι Ελληνικές Γραμματικές
Οι υδατογραφίες του Lear
Οι πίνακες του Μακρυγιάννη
Η αίθουσα Σταθάτου
Θεολογία