Χάρτες της Μεσογείου

Έμποροι και περιηγητές, λόγιοι, πολεμιστές και ναυτικοί: χαρτογράφηση σε καιρό πολέμου και ειρήνης

ανεύρεση των χαρτών της Γενναδείου

Το ερευνητικό πρόγραμμα Χαρτογράφηση των χωρών της Μεσογείου οφείλεται στη φαντασία μερικών ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν τους να αναδείξουν την ιδιότητα των χαρτών να εμπεριέχουν  ιστορικές αλήθειες σε διαχρονικό επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι μέρος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τη Διεθνή Έρευνα (Digital Library for International Research) και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Αμερικανικών Ερευνητικών Κέντρων του Εξωτερικού (Council of American Overseas Research Centers).

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ως κάτοχος μιας πραγματικά μοναδικής συλλογής χαρτών που αφορούν στις περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας και εν γένει των Βαλκανίων, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Χαρτογράφηση των χωρών της Μεσογείου», το οποίο είχε σαν βασικό του σκοπό να δημιουργήσει έναν online κατάλογο σημαντικών πρώιμων χαρτών της λεκάνης της Μεσογείου που βρίσκονται σε οκτώ αμερικανικά ερευνητικά κέντρα της εν λόγω περιοχής καθώς επίσης και σε κέντρα άλλων περιοχών με ανάλογο υλικό. Ο κατάλογος περιέχει πληροφορίες από φωτογραφικό αρχειακό υλικό, χειρόγραφα, γκραβούρες και πίνακες από παλιά βιβλία, καθώς και κείμενα.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ταύτιση και καταλογογράφηση των χαρτών που υπάρχουν στα προαναφερθέντα ερευνητικά κέντρα. Μια πρώτη διαδικτυακή έκθεση παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό και ορισμένους από τους χάρτες.

Οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν τα ψηφιακό καταλόγο  της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τη Διεθνή Έρευνα όπου οι χάρτες της Γενναδείου μπορούν να ανακτηθούν και ξεχωριστά.

Η πλούσια συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης αποτελείται από 3000 περίπου παλαιούς ιστορικούς χάρτες και καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 15ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Περιέχει χειρόγραφους και έντυπους χάρτες που έχουν φιλοτεχνηθεί από ονομαστούς χαρτογράφους και εκδότες. Ανάμεσα τους, στους πολλούς χάρτες αξίζει να επισημάνουμε το Liber Insularum του Χριστόφορου Buondelmonti (15ος αι.), που περιέχει μια σειρά χειρόγραφων χαρτών που απεικονίζουν νησιά του Ιόνιου και του Αιγαίου Πελάγους, μια ναυτική χάρτα του Αιγαίου του Νικόλαου Κεφαλά από τον πρώιμο 19ο αιώνα (πρόκειται πιθανότατα για τον πρώτο έντυπο ελληνικό ναυτικό χάρτη) και πολλούς άλλους χάρτες που παρουσιάζουν (γεωγραφικά) τις πολιτικές εξελίξεις στα βαλκανικά κράτη κατά τον στον ύστερο 19ο αιώνα. 

Η Λεωνόρα Ναβάρη και ο Αλέξης Μάλλιαρης ευρετηρίασαν και μελέτησαν το υλικό των χαρτών υπό την καθοδήγηση των Catherine deGrazia Vanderpool και Ναταλίας Vogeikoff-Brogan.