Έκθεση ζωγραφικής του Ανδρέα Γεωργιάδη με τίτλο «Επέστρεφε. Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη»

  • June 23, 2022
  • Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Έκθεση Ζωγραφικής

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

More