«Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης»

 • March 9, 2021
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

More

’Etruscanizing’ Athenian Painted Pottery

 • March 11, 2021
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

American School of Classical Studies at Athens
Greek Painting in Context - Webinar Series

More

Greek Painting in Context - Webinar Series

 • March 11, 2021
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

American School of Classical Studies at Athens

More

Neourgia: The Restoration of Icons in the Premodern World

 • March 23, 2021
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

The Byzantine Dialogues from the Gennadius Library

More

American School Virtual Gala 2021

 • May 6, 2021
 • 6:30 PM EST
 • Virtual Event

Presented By

The American School of Classical Studies at Athens and Gennadius Library

More