Ακολουθώντας τα νέα προληπτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας,
σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση αναβάλλεται.


Συμμετέχοντας στην 3η Νύχτα Πολιτισμού που διοργανώνει το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα διοργανώσει έκθεση με θέμα «Όψεις της Ελλάδας στις αρχές του 19ου αιώνα από τις συλλογές της Γενναδείου βιβλιοθήκης». 

Οι συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης  αντικατοπτρίζουν το έντονο ενδιαφέρον του ιδρυτή της Ιωάννη Γεννάδιου για τον Ελληνισμό. Στο πλούσιο υλικό που συνέλεξε για την ελληνική ιστορία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση.

Στη δράση παρουσιάζονται τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελλάδα λίγο πριν την Επανάσταση και κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η επιλογή του υλικού από τις πλούσιες συλλογές της Γενναδείου - χάρτες, χαρακτικά, παλαίτυπα, χειρόγραφα, σχέδια και υδατογραφίες - αναδεικνύει τη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής συνείδησης γύρω στα 1800 και προβάλλει σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία του αγώνα εναντίον των Οθωμανών.