Ωράριο: Πέμπτη, Παρασκευή, 10 π.μ. έως 6 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ. έως 3 μ.μ.