Με την εγγραφή σας, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας μέσω Zoom.

Σχετικά με την διάλεξη: 

Ο Παναγιώτης Γεννάδιος, νεώτερος αδελφός του Ιωάννη Γενναδίου, υπήρξε διακεκριμένος γεωπόνος. Σπούδασε (1870-1874) στο Βιομηχανικό Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις, διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εφάρμοσε καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας, δίδασκε τους αγρότες με το παράδειγμα και την πειθώ, και υπήρξε συγγραφεύς του περίφημου Φυτολογικού Λεξικού και πολλών σπουδαίων γεωπονικών πραγματειών.

Σχετικά με τον ομιλητή: 

Ο Χαράλαμπος Μπακιρτζής υπηρέτησε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ως Επιμελητής και Έφορος Αρχαιοτήτων (1973-2007) και διετέλεσε τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988-1998), Διευθυντής του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη Λευκωσία (2011-2022), διευθυντής της Αρχαιολογικής Αποστολής στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας (Κύπρος), από το 2023 πρόεδρος ΔΣ του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη). Ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Σύγχρονης Αρχαιολογίας και είναι μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.