20-22 Δεκεμβρίου 2018

20 Δεκεμβρίου 2018, Αρχαιολογική Εταιρεία (πρωινή συνεδρία) /Επιγραφικό Μουσείο (απογευματινή συνεδρία)

21-22 Δεκεμβρίου 2018, Επιγραφικό Μουσείο