Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή του Αναπλ. Καθηγητή Λ. Πλάτωνα και του Δρος Γ. Ρεθεμιωτάκη