Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου

Piano Recital

Janice Carissa, πιάνο

Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992

(“Capriccio for the departure of his most beloved brother”)                                    Johann Sebastian Bach

                                                                                                                                       (1685–1750)

Sonata No. 6 in D major, K. 284                                                                     Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro                                                                                                                             (1756–1791)

Rondeau en polonaise

Tema con variazione

Prelude and Fugue in E Minor, Op. 35                                                                        Felix Mendelssohn

                                                                                                                                       (1809-1847)

Vier Klavierstücke, Op. 119                                                                                         Johannes Brahms

Intermezzo: Adagio                                                                                                           (1833–1897)

Intermezzo: Andantino un poco agitato

Intermezzo: Grazioso e giocoso

Rhapsodie: Allegro risoluto                                                                                                             

Hungarian Rhapsody No. 15, “Rákóczi March,” S.244/15, in A minor                                        Franz Liszt

                                                                                                                                           (1811-1886)

 

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου

Vocal Recital

Elizabeth Reiter, σοπράνο

Dennis Chmelensky, βαρύτονος

Mikael Eliasen, πιάνο

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη σκηνή

 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου

Instrumental Chamber Music

Pamela Frank, βιολί

Chase Park, τσέλο

Janice Carissa, πιάνο

Variations on “Bei Männern, welche Liebe fühlen” from Mozart’s Die Zauberflöte, WoO 46                       

                                                                                                                           Ludwig van Beethoven

                                                                                                                                   (1770–1827)

Sonata                                                                                                                             Maurice Ravel

Allegro                                                                                                                         (1875–1937)

Très vif

Lent

Vif, avec entrain      

Trio No. 2 in C minor, Op. 66                                                                                      Felix Mendelssohn

Allegro energico e con fuoco                                                                                          (1809–1847)

Andante espressivo

Scherzo: Molto allegro quasi presto

Finale: Allegro appassionato

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου

Farewell Concert, Mixed Chamber Music

Elizabeth Reiter, σοπράνο

Dennis Chmelensky, βαρύτονος

Pamela Frank, βιολί

Chase Park, τσέλο

Janice Carissa, πιάνο

Mikael Eliasen, πιάνο

 

Piano Four Hands

“Farewell Thou Noisy Town,” from Welsh Songs, WoO 155                                    Ludwig van Beethoven

                                                                                                                               (1770-1827)

“Wer solche Buema afipackt,” from Songs of Various Nationalities, WoO 158a

“The kiss, dear maid, thy lip has left,” from Irish Songs, WoO 153

“What Shall I do to shew how much I love her?,” from Irish Songs, WoO152

Dennis Chmelensky, baritone

Pamela Frank, violin

Chase Park, cello

Mikael Eliasen, piano

"Willkommen und Abschied," D. 767                                                                                Franz Schubert

                                                                                                                                          (1797–1828)

"Der Wanderer," D. 649

"An Emma," D. 113

“Auf der Bruck,” D. 853

Dennis Chmelensky, baritone

Mikael Eliasen, piano

 

Aftermath                                                                                                                     Ned Rorem (‘44)

      The Drum                                                                                                                           (b. 1923)

Tygers of Wrath

The Fury of the Aerial Bombardment

The Park

Sonnet LXIV

On His Seventy-Fifth Birthday

Grief

Remorse for Any Death

Losses

Then

Dennis Chmelensky, βαρύτονος

Pamela Frank, βιολί

Chase Park, τσέλο

Mikael Eliasen, πιάνο

 

Το πρόγραμμα υπόκεται σε αλλαγές

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας.