Η διάλεξη είναι διαθέσιμη μέσω του αρχείου της Αμερικανικής Σχολής

 


The event will be in Greek - Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά

 

Λίγα λόγια για την παρουσίαση: 

Η «Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως» ήταν μυστική οργάνωση, η οποία είχε ιδανικό τη συνεννόηση και συνεργασία των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για την πραγματοποίηση αυτού του ιδανικού επεδίωξε να κινητοποιήσει  «την  πολύμορφη δύναμη του Ελληνισμού» και εργάστηκε από την αρχή της σύστασής της  το 1908, από τον Ίωνα Δραγούμη και τον Α. Σουλιώτη -Νικολαΐδη, έως τον Οκτώβριο του 1912, όταν κηρύχθηκε ο πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος.

Η Νατάσα Λαιμού θα παρέμβει για το λογοτεχνικό κίνημα του Νέο-ελληνισμού που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή για πρώτη φορά στον λόγιο Τουρκικό τύπο της Κωνσταντινούπολης: «Με το βλέμμα προς τη Δύση» Νέο-ελληνισμός: μια πρόταση λογοτεχνικού κινήματος στην Τουρκία των Βαλκανικών πολέμων.

 

 

Θα μας μιλήσουν:

Η Αικατερίνη Μπούρα είναι Πρέσβης ε.τ. Έχει διδακτορικό στην Ιστορία από το  King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με θέμα το ‘Ελληνικό millet στην Οθωμανική Πολιτική: Πτυχές των Σχέσεων Ελλήνων και Νεότουρκων 1908-1912’. Είναι Πρόεδρος των Φίλων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

 

 

 

 

Η Νατάσα Λαιμού είναι Visiting Research Fellow στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει διδακτορικό από το School of Oriental and African Studies του ίδιου Πανεπιστημίου με θέμα την «Τουρκική Λογοτεχνία του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και την Ελληνική Λογοτεχνία της Μικρασιατικής Καταστροφής». Είναι μέλος του συμβουλίου των Επιτρόπων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.