Διάρκεια: 6- 17 Μαΐου 2019

Ώρες επίσκεψης: Δευτ.-Παρασκ. 9.00-15.00 Τηλ. Γ.Α.Κ.: 210 6782278

Ξεναγήσεις: Τετάρτη, 8 και 15 Μαΐου, 11.30 Τηλ. για ξεναγήσεις: 6974803660