Λίγα λόγια για τη διάλεξη

Η παιδική ηλικία δεν θεωρείται πλέον ένα σύγχρονο εννοιολογικό δημιούργημα. Το ίδιο, επίσης, συμβαίνει με έννοιες όπως η θέληση, η εργασία και η αυτενέργεια των παιδιών. Η ομιλία θα παρουσιάσει τη δυναμική που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις αυτές έννοιες, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στην αναδιάρθρωση της οικογένειας στο Βυζάντιο. Καθορίζοντας τα όρια μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου αναφορικά με τα παιδιά, ο βυζαντινός νόμος και η βυζαντινή λογοτεχνία καθιέρωσαν τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά δρούσαν και συνεπώς τα κατέστησαν κοινωνικές οντότητες. Έτσι άλλαξε, επίσης, και η σχέση ανάμεσα στο παιδί και την οικογένεια. Η ομιλία θα εξετάσει το πώς αναπτύχθηκε η έννοια της «θέλησης του παιδιού» στην Ύστερη Αρχαιότητα, προκειμένου να προωθηθεί μια θρησκευτική ατζέντα που ενθάρρυνε το παιδί να φύγει από την οικογένειά του για μια νέα ζωή σε κάποιο μοναστήρι. Έτσι τα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν τη δική τους βούληση και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτήν προτού καν φτάσουν στην εφηβεία. Η προοπτική αυτή έβγαλε τα παιδιά από τη σφαίρα του ιδιωτικού βίου δίνοντάς τους τη δυνατότητα της αυτενέργειας. Ωστόσο, η νέα αυτή προοπτική υποκινήθηκε και από οικονομικές βλέψεις, όπου σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανάγκη κέρδους από την παιδική δουλεία. 

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Youval Rotman είναι κοινωνικός ιστορικός του βυζαντινού κόσμου της Μεσογείου και διδάσκει ιστορία στο τμήμα Εβραϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Έχει γράψει το βιβλίο Byzantine Slavery and the Mediterranean World (Harvard University Press, 2009), που κυκλοφόρησε αρχικά στα γαλλικά (Les Belles Lettres, 2004). Σε αυτό αμφισβητεί την άποψη ότι o θεσμός της δουλείας παρήκμασε μετά το πέρας της Αρχαιότητας, αποδίδει κεντρικό ρόλο σε αυτή κατά τη μεταμόρφωση του αρχαίου κόσμου στα μεσαιωνικά χρόνια και τοποθετεί τη δουλεία στο επίκεντρο της διεθνούς και δια-θρησκευτικής δυναμικής. Το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Insanity and Sanctity in Byzantium: The Ambiguity of Religious Experience (Harvard University Press, 2016) αναλύει τις θρησκευτικές μορφές της μη κανονικότητας ως κινητήριο δύναμη της κοινωνικής αλλαγής. Η τρίτη του μονογραφία με τίτλο Slaveries of the first Millennium (Amsterdam University-ARC Humanities Press, 2021) είναι μία συγκριτική ιστορία της δουλείας. Παρουσιάζει τη διαμόρφωση του Μεσαίωνα μέσα από το πρίσμα της δουλείας και αμφισβητεί την παραδοσιακή διάκριση της δουλείας στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα αποκαλύπτοντας το δυναμικό, ευέλικτο και προσαρμόσιμο χαρακτήρα της ανάλογα με τη μεταβολή των συνθηκών. Ο καθηγητής Rotman ανήκει στην εκδοτική ομάδα του Mediterranean Historical Review, και την περίοδο αυτή ασχολείται με τη μελέτη των σημείων σύγκλισης των επιστημών της ιστορίας, της ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας και, ειδικότερα, με τη σύνδεση του νέου ρεύματος της «εφαρμοσμένης ιστορίας» με την κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου.  

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.