Μνημεία για το Εικοσιένα: Ατελέσφορες προτάσεις για Πανελλήνιο Ηρώο

  • January 19, 2021
  • 7:00μμ (Ελλάδα) / 12:00μμ Η.Π.Α (EST)
  • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

More

A prosperous realm beyond borders: Byzantine-Islamic trade in the early Middle ages, 9th-11th centuries

  • January 26, 2021
  • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
  • Webinar

Online Lecture - Webinar

Presented By

The Byzantine Dialogues from the Gennadius Library

More