Subscribe

Η Εικονογραφία του Αγώνα του Ιωάννη Μακρυγιάννη

March 24, 2021

Η Εικονογραφία του Αγώνα του Ιωάννη Μακρυγιάννη

Οι πίνακες του Ιωάννη Μακρυγιάννη αποτελούν σύμβολο της σημαντικής συνεισφοράς του Ι. Γεννάδιου στη μελέτη της ελληνικής ιστορίας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε την κοσμοθεωρία του αγωνιστή του '21.

Read More
Students and Friends Name Brunilde Sismondo Ridgway Room in New Student Center

March 24, 2021

Students and Friends Name Brunilde Sismondo Ridgway Room in New Student Center

Distinguished alumna, archaeologist, and professor to be honored at the American School.

Read More
Thesauros Tetraglossos:  a new acquisition, a provenance story.

March 23, 2021

Thesauros Tetraglossos: a new acquisition, a provenance story.

The Gennadius Library recently acquired from Vergos Auctions another Venetian rare first edition of the 17th century.

Read More
Θησαυρός Τετράγλωσσος: ένα νέο απόκτημα, μια ιδιαίτερη κτητορική ιστορία

March 23, 2021

Θησαυρός Τετράγλωσσος: ένα νέο απόκτημα, μια ιδιαίτερη κτητορική ιστορία

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη απέκτησε πρόσφατα από τις Δημοπρασίες Βέργος μια ακόμα σπάνια βενετική πρώτη έκδοση του 17ου αιώνα.

Read More
Webinar - The Gigantomachy on the Athena Parthenos Shield

March 23, 2021

Webinar - The Gigantomachy on the Athena Parthenos Shield

Watch our latest webinar with Professor Jenifer Neils, and learn everything about one of the most famous paintings from classical antiquity. The one that was inside the shield of the gold-and-ivory colossal statue of Athena that once stood in the Parthenon on the Athenian Acropolis.

Read More
Webinar - «Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης»

March 22, 2021

Webinar - «Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης»

Παρακολουθήστε την πρόσφατη ομιλία της κας. Κουλούρη, Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες συγκρότησης της «ιστορικής πινακοθήκης» του 1821, ως κυρίαρχης οπτικής αφήγησης του μείζονος γεγονότος της ελληνικής εθνικής ιστορίας.

Read More
Webinar - «Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης»

March 22, 2021

Webinar - «Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης»

Watch our latest webinar from Gennadius Library, with Professor Koulouri and learn more about the he process of the creation of a "historical gallery" for 1821, as the dominant visual narrative of the major event of Greek national history.

Read More
Webinar - ’Etruscanizing’ Athenian Painted Pottery

March 19, 2021

Webinar - ’Etruscanizing’ Athenian Painted Pottery

Watch our latest webinar from our Greek Painting in Context Webinar Series, as we cross the sea to Etruria, where thousands of Athenian figured vases traveled during the sixth and fifth centuries B.C.E.

Read More
Gala 2021 Goes Virtual

March 17, 2021

Gala 2021 Goes Virtual

Join us on Thursday, May 6, 2021, for our virtual celebration honoring Professor Curtis Runnels.

Read More

March 16, 2021

NEW FELLOWSHIPS AVAILABLE

Thanks to the generosity and support of the Schwarz Foundation the Gennadius Library is pleased to announce two new fellowships for study at the Gennadius Library: the Schwarz Fellowship for Research on Music and the Schwarz Fellowship for Research on Urban Architecture. The deadline for applications is April 30, 2021.

Read More
Webinar - Women in Greek Archaeology: Celebrating International Women’s Day at the ASCSA

March 10, 2021

Webinar - Women in Greek Archaeology: Celebrating International Women’s Day at the ASCSA

Watch our latest webinar in honor of International Women’s Day, where we gathered a group of distinguished female archaeologists to discuss their experiences as directors of excavations and surveys in Greece.

Read More
Webinar - Wall Paintings in Archaic Greek Temples: Kalapodi and Isthmia

March 9, 2021

Webinar - Wall Paintings in Archaic Greek Temples: Kalapodi and Isthmia

Watch the third webinar from our new, Greek Painting in Context webinar series, with Prof. Wolf-Dietrich Niemeier and learn more about the importance of Corinth for Archaic wall-painting.

Read More
Hesperia 90.1 Now Online!

March 4, 2021

Hesperia 90.1 Now Online!

We are pleased to announce the publication of Hesperia 90.1. Topics in this issue include Mt. Lykaion and its environs in the Early Iron Age, a reconstruction of Middle Phrygian Gordion, a curse assemblage from the Athenian Agora, and the Greek and Roman inscriptions from Corinth's Temple Hill.

Read More
Webinar - In Search of Contexts: The Wall Paintings of the Mycenaean Palace at Pylos Revisited

March 2, 2021

Webinar - In Search of Contexts: The Wall Paintings of the Mycenaean Palace at Pylos Revisited

Watch the second webinar from our new, Greek Painting in Context webinar series, with Hariclia Brecoulaki and learn more the fascinating wall paintings of the Mycenaean Palace of Nestor at Pylos.

Read More
Webinar - Beyond Iconography: The Frescoes from the House of the Frescoes at Knossos

February 23, 2021

Webinar - Beyond Iconography: The Frescoes from the House of the Frescoes at Knossos

Watch the first lecture from our new, Greek Painting in Context webinar series, with Prof. Emilia Oddo and learn more about the amazing frescoes from the house of the frescoes at Knossos.

Read More
Corinth Excavations joins Microsoft’s Flipgrid community

February 22, 2021

Corinth Excavations joins Microsoft’s Flipgrid community

Corinth Excavations joined the Flipgrid community by designing mini-lessons that explore topics of Greek archaeology. Flipgrid is a video discussion tool designed by Microsoft, to work specifically for teachers and students in a digital classroom.

Read More
Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

February 19, 2021

Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

Στις 19 Φεβρουαρίου η Αθήνα τιμά μια σπουδαία μορφή, την Αγία Φιλοθέη την Αθηναία (1522-1589). Η κατά κόσμον Ρηγούλα Μπενιζέλου ίδρυσε το πρώτο σχολείο θηλέων στη νεότερη Ελλάδα, όπου φτωχά κορίτσια της Αττικής, συχνά φυγάδες από χαρέμια, εύρισκαν καταφύγιο, προστασία, τροφή αλλά ακόμα εκπαιδεύονταν σε στοιχειώδη γράμματα και χειροτεχνία.

Read More
Webinar - Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

February 15, 2021

Webinar - Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Watch the latest webinar organised by the Philoi with Mr. Kourkoulas, and learn about the ecumenical patriarchate in Constantinople during the post cold war years.

Read More
New acquisition of two 17th century Greek editions.

February 11, 2021

New acquisition of two 17th century Greek editions.

The Gennadius Library recently acquired the 17th-century first Greek editions of two liturgical texts.

Read More
Νεκρολογία για τον Cyril Mango

February 10, 2021

Νεκρολογία για τον Cyril Mango

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Cyril Alexander Mango στις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Read More
Obituary for Cyril Mango

February 9, 2021

Obituary for Cyril Mango

It is with great sadness that I report the passing of Cyril Alexander Mango on February 8, 2021.

Read More
Webinar - Byzantine Intellectuals Having Fun in Justinianic Constantinople

February 8, 2021

Webinar - Byzantine Intellectuals Having Fun in Justinianic Constantinople

Watch our latest webinar with Prof. Alexander Alexakis and learn just how much fun it was to be an intellectual in Justinian's Constantinople.

Read More
Dr. Peter Frankopan Selected as Inaugural Speaker for the Thalia Potamianos Annual Lecture Series

February 3, 2021

Dr. Peter Frankopan Selected as Inaugural Speaker for the Thalia Potamianos Annual Lecture Series

World-renowned historian and award-winning author will present lectures entitled “Global Greece: A History.”

Read More
Webinar - A Prosperous Realm Beyond Borders: Byzantine-Islamic Trade in the Early Middle Ages, 9th-11th Centuries

January 28, 2021

Webinar - A Prosperous Realm Beyond Borders: Byzantine-Islamic Trade in the Early Middle Ages, 9th-11th Centuries

Watch our latest webinar with Prof. Koray Durak and learn more about the fascinating world of commercial relations between Byzantium and the Near East in the central Middle Ages. The purpose of this talk is to discuss the commodities exchanged, the merchants who traded them, and the routes that these merchants used to travel within a framework organized by political structures.

Read More
Holocaust Memorial Day - 27 January. A Story of  Rescue from the Archives

January 27, 2021

Holocaust Memorial Day - 27 January. A Story of Rescue from the Archives

To commemorate Holocaust Memorial Day on January 27, we share today the fascinating story of the rescue of 150 Jews with the help of Zoe S. Dragoumis-Palencia (1882-1964), whose papers are housed in the ASCSA Archives.

Read More