Χάρη στην επέκταση της Δυτικής Πτέρυγας και την αναταξινόμηση των συλλογών της Γενναδείου Βιβλιοθήκης σύμφωνα με το σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, οι αναγνώστες έχουν πια ανοικτή πρόσβαση σε 90.000 τίτλους των ερευνητικών συλλογών της Βιβλιοθήκης.

19 – 30 Αυγούστου 2019

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ωράριο

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 9:00 - 16:15

Παρασκευή: 9:00 - 14:45

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ωράριο

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 10:00 - 15:00

Παρασκευή: 10:00 - 14:00

Από 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ωράριο

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 9:00 - 16:45

Πέμπτη: 9:00 - 19:45

Σάββατο: 9:00 - 13:45

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ωράριο

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 10:00 - 15:30

Πέμπτη: 12:00 - 19:00

Σάββατο: 10:00 - 12:00