Η δεύτερη διάλεξη του καθηγητή της Οξφόρδης Peter Frankopan, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων Θάλεια Ποταμιάνου, έγινε με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Washington στις 16 Μαρτίου. Πάνω από 300 ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ομιλία που αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξε το Βυζάντιο και η ελληνική γλώσσα σε παγκόσμιο επίπεδο και έδωσε έμφαση στη σημασία του Βυζαντίου και της τέταρτης σταυροφορίας στην κοσμοθεωρία της Μόσχας ως Τρίτης Ρώμης σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σημειώστε την ημερομηνία της τρίτης και τελευταίας διάλεξης του Peter Frankopan στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.