Με χαρά υποδεχτήκαμε, στις 5 Δεκεμβρίου, στα Αρχεία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, ομάδα υπαλλήλων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Για την ξενάγηση είχαμε επιλέξει τεκμήρια από τα Αρχεία Ερρίκου και Σοφίας Σλήμαν, Καρόλου Μπλέγκεν και Γιώργου Σεφέρη. Από το διοικητικό αρχείο της Αμερικανικής Σχολής επιλέξαμε παλιά διαβατήρια και άδειες παραμονής των μελών μας. Η ομάδα συμμετείχε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καλές ερωτήσεις. Τους ευχόμαστε Καλές Γιορτές και Ευτυχές το Νέο Έτος!