Στις 17 Ιανουαρίου 2019, μετά από μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Σχολής, η συνάδελφός μου Λήδα Κωστάκη κι εγώ υποδεχτήκαμε στα "νέα" Αρχεία της Σχολής, στην Ανατολική Πτέρυγα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών από τον Τομέα της Νεοελληνικής Φιλολογίας και την καθηγήτρια τους κ. Χριστίνα Ντουνιά. Οι φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της Αρχειακής Έρευνας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τεκμήρια από τα προσωπικά αρχεία των Heinrich Schliemann, Γιώργου Σεφέρη, Κωνσταντίνου Τσάτσου και Άγγελου Τερζάκη, όπως και να συζητήσουν μαζί μας θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση των Αρχείων της Σχολής και αντίστοιχων φορέων.