Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου 2020.