Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020.