Σε πρώτη φάση, από τις 3/6/2020, η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή σε εγγεγραμμένους αναγνώστες από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 με 16:00 και δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλιοστάσια. Ο αριθμός των αναγνωστών θα είναι περιορισμένος (μέγιστος αριθμός 9 άτομα) και μπορεί να γίνει χρήση μόνο του Κεντρικού Αναγνωστηρίου. H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Για να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης στη Βιβλιοθήκη απαιτείται η αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen_recep@ascsa.edu.gr . Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται οι ώρες προσέλευσης, καθώς και η λίστα των βιβλίων και περιοδικών, τα οποία θα έχουν ήδη επιλεγεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο AMBROSIA. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων ανά ημέρα είναι 5. Η προσέλευση των αναγνωστών γίνεται μετά τη λήψη e-mail επιβεβαίωσης από υπάλληλο του Αναγνωστηρίου.

Κατά την άφιξη του ο αναγνώστης πρέπει να δώσει το όνομα του στον ειδικό φρουρό στην είσοδο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Σουηδίας 54). Μετά την ταυτοποίηση του ονόματος στην ενημερωμένη λίστα επισκεπτών, ο αναγνώστης θα θερμομετρείται. Κατά την είσοδο στη Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με το αντισηπτικό υγρό που βρίσκεται στην είσοδο του Αναγνωστηρίου.

Υπάλληλος του Αναγνωστηρίου υποδεικνύει στον αναγνώστη το τραπέζι που έχει καθοριστεί για τη μελέτη του, στο οποίο θα βρει τα βιβλία που ήδη έχει ζητήσει μέσω e-mail. Καθόλη τη διάρκεια της  συνδιαλλαγής του με τον υπάλληλο η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα.

Απαγορεύεται η αλλαγή τραπεζιού ανάγνωσης, η χρήση των κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών  και σαρωτών της Βιβλιοθήκης, η χρήση του δελτιοκαταλόγου καθώς και η ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ των αναγνωστών.

Μετά το πέρας της μελέτης του, ο αναγνώστης αφήνει τα βιβλία στο προκαθορισμένο για το σκοπό αυτό σημείο. Τα βιβλία δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για 72 ώρες.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή 14-21 Αυγούστου 2020.