Μετά από πρωτοβουλία των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμο Παγκράτη και Ρουμπίνη Δημοπούλου, είχαμε τη χαρά να ξεναγήσουμε στα Αρχεία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Ανατολική Πτέρυγα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, τους φοιτητές του πρώτου έτους του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία και Κλασική Παράδοση".  Την ομάδα συνόδευε και ο καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας, Ιωάννης Τσόλκας.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στη ιστορία και την αποστολή της Αμερικανικής Σχολής ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και στη δημιουργία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, η ομάδα ξεναγήθηκε στις νέες μας εγκαταστάσεις στην Ανατολική Πτέρυγα. Στην Αίθουσα Dinsmoor του πρώτου υπογείου, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά επιλογή τεκμηρίων από τα προσωπικά αρχεία των Heinrich Schliemann, Γιώργου Σεφέρη και Βασίλη Βασιλικού. Ένας από τους φοιτητές διάβασε αποσπάσματα από το "ιταλικό ημερολόγιο" του Σλήμαν από το πρώτο ταξίδι του διάσημου αρχαιολόγου στην Ιταλία του 1858. Όλοι συμφωνήσαμε ότι ο Σλήμαν έγραφε σε πολύ ωραία ιταλικά. Με αφορμή έγγραφα που αναφέρονταν σε μεταφράσεις των έργων του Γιώργου Σεφέρη και του Βασίλη Βασιλικού στα ιταλικά συζητήσαμε τη σημασία της μετάφρασης στη διάδοση της λογοτεχνικής παραγωγής μικρών χωρών με ιδιαίτερες γλώσσες, όπως η Ελλάδα. Με εύστοχες ερωτήσεις και αρκετή συζήτηση, πρέπει να ομολογήσω ότι η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε!