Οι υλικές μαρτυρίες που φέρει ένα παλιό βιβλίο –  κτητορικά σημειώματα και ετικέτες, σφραγίδες, τιμές, στοιχεία βιβλιοδεσίας και διακόσμησης, και κάθε είδους χειρόγραφες σημειώσεις – αποτελούν πολύτιμη πηγή για μελέτες γύρω από την ιστορία του βιβλίου, την ιστορία των ιδεών, του εμπορίου, τον τρόπο διάδοσης της γνώσης από την εποχή της Αναγέννησης και εξής.

Αυτά ακριβώς τα στοιχεία καταγράφει η διαδικτυακή βάση δεδομένων Material Evidence in Incunabula (MEI - http://data.cerl.org/mei/_search), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Consortium of European Research Libraries (CERL) και συνεχώς ανανεώνεται και συμπληρώνεται από βιβλιοθηκάριους και ερευνητές σε περισσότερες από 450 βιβλιοθήκες της Ευρώπης και της Αμερικής. Στη βάση καταγράφονται αυτή τη στιγμή (Ιανουάριος 2021) πάνω από 50.000 αντίτυπα αρχετύπων. Η ΜΕΙ αναπτύχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο που πλαισιώνει το διεθνές πρόγραμμα 15cBOOKTRADE, το οποίο μελετά τη διακίνηση, πώληση και ένταξη των βιβλίων στη ζωή των ανθρώπων του 15ου αιώνα και κατ’ επέκταση τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο από την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας, της τυπογραφίας, στην πρώιμη ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, ενεργά μέλη του CERL και βιβλιοθήκες με πλούσιες συλλογές αρχετύπων, συνεργάζονται ώστε η πλοήγηση στη βάση MEI και οι κατηγορίες των παρεχόμενων πληροφοριών να είναι διαθέσιμες και στα ελληνικά. Τη μετάφραση ανέλαβαν η Ειρήνη Σολομωνίδη, Επικεφαλής βιβλιοθηκάριος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και η Δρ. Βέρα Ανδριοπούλου, Υπεύθυνη Ειδικών Συλλογών του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Εγκαινιάζεται με τον τρόπο αυτό μια προσπάθεια μεταφοράς της ορολογίας και των πληροφοριών της βάσης στην ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τη χρήση της πιο εύκολη, αλλά και την περιγραφή των υλικών μαρτυριών όσο το δυνατόν πιο ακριβή και σαφή στο ελληνικό κοινό.

Δείτε εδώ την ελληνική «εμφάνιση» της βάσης Material Evidence in Incunabula, καθώς και παραδείγματα από τα αρχέτυπα βιβλία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. H βάση των αρχετύπων βιβλίων που θησαυρίζονται σε βιβλιοθήκες όλης της Ελλάδας εμπλουτίζεται διαρκώς από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.