Το βιβλίο “Ottoman Athens: Archaeology, Topography, History” [Οθωμανική Αθήνα: Αρχαιολογία, Τοπογραφία, Ιστορία] που επιμελήθηκαν η Μαρία Γεωργοπούλου και ο Κωνσταντίνος Θανασάκης [289 σελίδες, 95 εικόνες] παρουσιάζει 12 επιστημονικές μελέτες και εκδόθηκε από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη με τη συνδρομή του Συλλόγου Φίλων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Η ιστορία της Αθήνας είναι κεντρικής σημασίας για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Ως απόγονος της ιστορικής οικογένειας των Μπενιζέλων, ο Ιωάννης Γεννάδιος έδειξε  μεγάλο ενδιαφέρον για πηγές που αποκάλυπταν την ιστορία της Αθήνας στην Τουρκοκρατία. Τα παρόμοια ενδιαφέροντα του Ιδρύματος Λασκαρίδη οδήγησαν τους δύο φορείς σε μια σύμπραξη για την έκδοση αυτού του τόμου που αντικατοπτρίζει τη βαθιά τους πεποίθηση στην επιστημονική μελέτη της ιστορίας.

Η ιδέα βασίστηκε στην έκθεση «Η Αθήνα την Οθωμανική περίοδο, 1458-1833» που διοργανώθηκε από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη την άνοιξη 2015, ενώ η έμπνευση για το βιβλίο ήταν το συνέδριο «Τοπογραφία της Αθήνας: Αρχαιολογία και Περιηγητισμός» τον Απρίλιο του 2015.

Οι μελέτες διερευνούν την τοπογραφία, την αρχαιολογία και την ιστορία της Αθήνας στην εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς και τα ήθη και τον τρόπο ζωής κατά την οθωμανική περίοδο. Οι αφηγήσεις περιηγητών, τα χρονικά της εποχής, χάρτες και τοπογραφικές απεικονίσεις, αδημοσίευτο αρχειακό υλικό καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά δίνουν σάρκα και οστά στην ιστορία της πόλης.

Απώτερος σκοπός της έκδοσης είναι να ανιχνευθεί η σχέση των ανθρώπων της πρώιμης σύγχρονης εποχής με την πόλη της Αθήνας αφενός σε αντιπαράθεση με τα κατάλοιπα του κλασικού της παρελθόντος, και αφετέρου με τα ήθη και τους τρόπους ζωής κατά την οθωμανική περίοδο. Το βιβλίο δημοσιεύεται στα αγγλικά για να αποτελέσει αφετηρία διαλόγου με Οθωμανολόγους ώστε να δώσει το έναυσμα να αναδειχθούν και άλλες συλλογές που σχετίζονται με το θέμα που ενδεχομένως λανθάνουν.

Περιεχόμενα:

George Tolias, “The Ruined City Restored: Athens and the Fabric of Greece in Renaissance Geography”

Tasos Tanoulas, “Reconsidering Documents about Athens under Ottoman Rule: The Vienna Anonymous and the Bassano Drawing”

Elizabeth Key Fowden, “The Parthenon Mosque, King Solomon, and the Greek Sages”

Gulcin Tunalı, “An 18th-century Take on Ancient Greece: Mahmud Efendi and the Creation of the Tarih-i Medinetu’l-Hukema”

Dimitris N. Karidis , “The Neighborhood of Karykes and the Fountain of the Exechoron”

Yannis Kizis, “The Restoration of the Benizelos Mansion: The Sole Preserved Athenian Residence of the Ottoman Era”

Eleni I. Kanetaki, “Documenting the Ottoman Baths of Athens: A Study on Topography”

Aliki Asvesta and Ioli Vingopoulou, “Travelers’ Narratives Describing the Hammams of Athens”

Joanita Vroom, “Broken Pots from Ottoman Athens: A New View from the Agora Excavations”

Katerina Stathi, “Putting Athens on the Ottoman Map: Preliminary Observations”

Elena Korka and Seyyed Mohammad Taghi Shariat-Panahi, “Early 19th-century Athens, the Great Powers, and the Parthenon Sculptures”

H. Şukru Ilıcak, “Revolutionary Athens through Ottoman Eyes (1821–1828): New Evidence from the Ottoman State Archives”