Ειδικές υπηρεσίες για τους αναγνώστες

Όσο η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή για το κοινό θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να σας διευκολύνουμε στην έρευνά σας.

Όπως πάντα έχετε πρόσβαση στον online κατάλογο και στις ψηφιακές εφαρμογές της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό μας μπορεί να σκανάρει υλικό (έως πενήντα σελίδες την εβδομάδα) και με ελάχιστο χρόνο παράδοσης μια βδομάδα. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αναζητήσετε από το σπίτι τους τίτλους των ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμοι στους αναγνώστες μας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις ηλεκτρονικές πηγές περιορισμένης πρόσβασης που είναι διαθέσιμες μόνο μέσω ΑΣΚΣΑ.

Για οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθηκάριο, Ειρήνη Σολομωνίδη.