Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή για το κοινό:

Δευτέρα – Πέμπτη: 9:00 – 16:30
Παρασκευή: 9:00 – 15:00
Σάββατο: κλειστά


Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 4 Ιουλίου και την εβδομάδα 13 - 18 Αυγούστου 2018.