Έκθεση "Διονύσιος Σολωμός...δύο φλόγες...Μανώλης Χάρος"

 • March 28, 2023
 • Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

EXHIBITION

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

More

"Dionysios Solomos... two flames... Manolis Charos"

 • March 28, 2023
 • Makriyannis Wing of the Gennadius Library

EXHIBITION

Presented By

The Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens

More

Μονή Παντοκράτορος Κωνσταντινούπολης. Ο Ξενών και η Pala d' Oro του Αγίου Μάρκου Βενετίας

 • June 14, 2023
 • 7:00μμ (Ελλάδα) / 12:00μμ Η.Π.Α (EDT)

Hybrid Lecture

Presented By

Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης

More

Ο Διονύσιος Σολωμός, από την αρχή: Νέα ποίηση για μια επαναστατική εποχή

 • June 27, 2023
 • 7.00μμ
 • ΑΣΚΣΑ, Αμφιθέατρο Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, 106 76 Αθήνα

Υβριδική Διάλεξη

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

More

Dionysios Solomos, From the Beginning: A New Poetry for a Revolutionary Age (lecture in Greek)

 • June 27, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (U.S. EDT)
 • ASCSA, Cotsen Hall, 9 Anapiron Polemou, 106 76 Athens

Hybrid Lecture

Presented By

The Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens

More