Λειτουργία Γενναδείου Βιβλιοθήκης κατά τις ημέρες του Πάσχα

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή κατά τις ακόλουθες ημέρες:

Μ. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 μετά τις 17:00

M. Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Μ. Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019