Άδεια Χρήσης Εικόνων

Συγγραφείς άρθρων, βιβλίων και άλλων μέσων (έντυπων και ψηφιακών) και παραγωγοί περιεχομένου, οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες που έχει δημιουργήσει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις άδειες, όπως αναγράφονται παρακάτω, χωρίς εξαίρεση.

Για να ζητήσετε μία εικόνα και την άδεια δημοσίευσης, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτούς τους όρους χρήσης και κατόπιν να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο τμήμα για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε τμήμα της ΑΣΚΣΑ εμφανίζονται προς το τέλος αυτής της σελίδας.

Περιεχόμενα

Ενημέρωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Τεκμήρια, φωτογραφίες, διαφάνειες και άλλα μέσα που ανήκουν στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα μπορεί να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σήμα κατατεθέν ή άλλο συναφές συμφέρον, κάτοχος των οποίων δεν είναι η ΑΣΚΣΑ. Οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη να διευκρινίσουν αν υπάρχουν τέτοια δικαιώματα και να αποκτήσουν οι ίδιοι την απαραίτητη άδεια χρήσης από τους νόμιμους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες που εμφανίζουν αρχαιολογικούς χώρους, κινητά και ακίνητα μνημεία και η παραγωγή, αναπαραγωγή, κ.λπ. υλικού που τους περιλαμβάνει υπόκεινται σε σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού κράτους (Ν. 3028/2002, άρθρο 46, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4447/2016 άρθρο 27, ως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν. 4708/2020, άρθρο 20) και συνεπώς απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Επιστροφή στην αρχή

Άδειες

Η ΑΣΚΣΑ μπορεί να εκχωρήσει άδειες για τη χρήση του περιεχομένου των συλλογών της για μη εμπορική και για εμπορική χρήση. Ενδέχεται να ισχύουν άδειες και τέλη διεκπεραίωσης ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο των συλλογών της.  Παρακάτω υποδεικνύεται ο τρόπος παραπομπής που πρέπει να χρησιμοποιείται σε προβολές, εκθέσεις και δημοσιεύσεις, όπου χρησιμοποιείται υλικό από την ΑΣΚΣΑ. Συμφωνείτε επίσης να παρέχετε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ή στη Βιβλιοθήκη Blegen δωρεάν αντίτυπο της δημοσίευσης στην οποία εμφανίζεται το υλικό της ΑΣΚΣΑ.

 

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος Παραπομπής στην ΑΣΚΣΑ

Αναλόγως ποιο τμήμα σας παραχώρησε την εικόνα/τις εικόνες ή τα άλλα μέσα, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους παραπομπής:

 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Ανασκαφές Αρχαίας Αγοράς
 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Ανασκαφές Αρχαίας Κορίνθου
 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Τμήμα Αρχείων
 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Εργαστήριο Wiener
 • Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (αυτός ο τρόπος παραπομπής χρησιμοποιείται σε περίπτωση αιτημάτων για εικόνες από δημοσιεύσεις της ΑΣΚΣΑ που δεν προέρχονται από κάποιο από τα τμήματα της ΑΣΚΣΑ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τον/τη φωτογράφο πριν από την παραπομπή στην ΑΣΚΣΑ. Για παράδειγμα: Φωτογραφία C. Mauzy. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Ανασκαφές Αρχαίας Αγοράς.

 

Επιστροφή στην αρχή

Τέλη για τη Χρήση των Συλλογών ή των Χώρων της ΑΣΚΣΑ

Κάθε τμήμα της ΑΣΚΣΑ είναι υπεύθυνο να εισπράττει τα τέλη για τις άδειες που χορηγεί. Είναι απαραίτητο να έχουν προ-εξοφληθεί τα τέλη πριν την παράδοση των εικόνων ή των υπηρεσιών. Η δυνατότητα απαλλαγής ή μείωσης των τελών απόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε τμήματος.

Πληρωμή των τελών γίνεται δεκτή είτε σε ευρώ είτε σε αμερικανικό δολάριο, μέσω επιταγής (Αμερικανικών τραπεζών μόνο), πιστωτικής κάρτας ή μεταφοράς εμβάσματος, πάλι σε συνεννόηση με το κάθε τμήμα.

 • Όλες οι εικόνες που παρέχει η ΑΣΚΣΑ είναι ψηφιακές (σε μορφή TIFF, εκτός αν ζητηθεί κάτι άλλο) σε ελάχιστη ανάλυση 300 ppi (1200 ppi για σχέδια) και παραδίδονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), είτε με σχετικό σύνδεσμο λήψης (download link).
 • Όλες οι εικόνες παραχωρούνται για μη αποκλειστική χρήση.
 • Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι δύο εβδομάδες μετά από την πληρωμή.
Εικόνες για έντυπη ή ψηφιακή δημοσίευση

Δεν υπάρχει χρέωση για συγγραφείς στους οποίους έχει ανατεθεί υλικό της ΑΣΚΣΑ προς δημοσίευση.

Τέλη χρεώνονται για ιδιωτική, ερευνητική ή ακαδημαϊκή χρήση (άπαξ χρήση) σε:

 • Ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (χρέωση ανά εικόνα)
 • Εκδόσεις μικρών εκδοτικών οίκων
 • Προγράμματα, φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, ιστοσελίδες και ιστολόγια (blogs).

Τέλη χρεώνονται για εμπορική χρήση (έως 5 έτη) σε:

 • Εκδόσεις πανεπιστημιακών εκδοτικών οίκων (έως 1000 αντίτυπα)
 • Εξώφυλλα βιβλίων πανεπιστημιακών εκδοτικών οίκων (έως 1000 αντίτυπα)
 • Εμπορικές εκδόσεις (πάνω από 1000 αντίτυπα)
 • Εμπορικές εκδόσεις, εξώφυλλα βιβλίων (πάνω από 1000 αντίτυπα)
 • Εμπορικά φυλλάδια, προγράμματα, ενημερωτικά έντυπα και ενημερωτικά δελτία (πάνω από 1000 αντίτυπα)
 • Εμπορικές εφημερίδες και περιοδικά (έως μισή σελίδα)
 • Εμπορικές εφημερίδες και περιοδικά (ολόκληρη σελίδα ή εξώφυλλο)
 • Προσωρινές εκθέσεις σε ένα μέρος (λιγότερο από έξι μήνες)
 • Περιοδεύουσες εκθέσεις σε πολλά μέρη (πάνω από έξι μήνες)
 • Μόνιμες εκθέσεις
Εικόνες για Ντοκιμαντέρ

Για τις παρακάτω κατηγορίες υπάρχουν τέλη:

 • Δημόσιες τηλεοπτικές εκπομπές με όλα τα μέσα, εκτός από εμπορική τηλεόραση και υπηρεσίες διαδικτυακής ροής (έως 10 έτη)
 • Εμπορική διαδικτυακή ροή σε απευθείας σύνδεση (online streaming) (έως 10 έτη)
 • Εμπορική διαδικτυακή ροή σε απευθείας σύνδεση (online streaming) (διαρκής)
Κινηματογράφηση

Για κινηματογράφηση στους χώρους της ΑΣΚΣΑ υπάρχει χρέωση (ανά ώρα).

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων διαχειρίζονται τέλη και οικονομικές συναλλαγές για κινηματογράφηση στην Αρχαία Κόρινθο και την Αρχαία Αγορά της Αθήνας και θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση μέσω αυτών των υπηρεσιών πριν από την κινηματογράφηση.

 

Επιστροφή στην αρχή

Επικοινωνία

Πατήστε πάνω σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε αίτημα άδειας και/ή για να ζητήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο από τις συλλογές της ΑΣΚΣΑ για δημοσίευση. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το όνομα και το επίθετό σας, τη διεύθυνσή σας, τον τίτλο της δημοσίευσης, τον εκδότη, τον αριθμό αντιτύπων και το αναμενόμενο έτος δημοσίευσης. Όταν ζητάτε άδεια για μια υπάρχουσα εικόνα της ΑΣΚΣΑ, παρακαλούμε να αναφέρετε είτε τη διαδικτυακή διεύθυνσή της (URL), είτε τον τίτλο (αν τον γνωρίζετε) και τον αριθμό ευρετηρίου ή αρνητικού.

Ανασκαφές Αρχαίας Αγοράς: Ασπασία Ευσταθίου
Ανασκαφές Αρχαίας Κορίνθου: Manolis Papadakis 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: Maria Smali
Τμήμα Αρχείων: Natalia Vogeikoff-Brogan
Εργαστήριο Wiener: Panagiotis Karkanas
Τμήμα Δημοσιεύσεων: Carol A. Stein

Σημ. Για άδεια αναπαραγωγής εικόνας που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί στο περιοδικό Hesperia και σε μονογραφίες που δεν αποτελούν μέρος των σειρών Agora, Corinth, Gennadeion Monographs και The New Griffon, παρακαλούμε απευθύνετε το αίτημά σας στο Τμήμα Δημοσιεύσεων. Κάθε άλλη αίτηση για άδεια θα πρέπει να απευθύνεται στις επαφές των τμημάτων που αναγράφονται παραπάνω.

 

Επιστροφή στην αρχή

Διαδικτυακές Συλλογές

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα διαθέτει διαδικτυακά τις συλλογές της με εικόνες και δεδομένα από τις Ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς, τις Ανασκαφές της Αρχαίας Κορίνθου, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τα Αρχεία της ΑΣΚΣΑ, καθώς και άλλο υλικό. Αυτά τα διαδικτυακά αποθετήρια (π.χ. ascsa.net, agathe.gr κλπ) περιέχουν βασικές πληροφορίες και εικόνες μνημείων (κινητών και ακίνητων).

Εφόσον αποδέχεστε τους παρακάτω «Όρους και Προϋποθέσεις», μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις στον διαδικτυακό κατάλογο και να δείτε αντικείμενα και εικόνες από τις συλλογές της ΑΣΚΣΑ.
Όροι και Προϋποθέσεις
Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου της ΑΣΚΣΑ υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και στην ισχύουσα νομοθεσία. Με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις:

 

1. Πνευματικά Δικαιώματα
 

Η ΑΣΚΣΑ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στα δεδομένα, τις εικόνες, το λογισμικό, την τεκμηρίωση, το κείμενο και κάθε πληροφορία που περιέχεται σε αυτά τα αρχεία (συνολικά, το «Υλικό»), τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων. Πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα μπορεί να ανήκουν σε άτομα ή οντότητες άλλες από την, ή επιπροσθέτως της ΑΣΚΣΑ. Η ΑΣΚΣΑ δεν εγγυάται ότι η χρήση του Υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να καθορίσει αν η ΑΣΚΣΑ ή κάποιος άλλος έχει τα σχετικά δικαιώματα για οποιοδήποτε Υλικό. Η ΑΣΚΣΑ δεν έχει καμία ευθύνη να καθορίσει αυτά τα δικαιώματα ή να εξασφαλίσει δικαιώματα τρίτου για οιονδήποτε χρήστη.
Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και είναι προσβάσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο με τρόπο που προσβάλει τα πνευματικά δικαιώματα, ή ότι τα δικαιώματά σας επί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί με κάποιον τρόπο, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με την ΑΣΚΣΑ με λεπτομέρειες του αιτήματός σας. Η ΑΣΚΣΑ θα αφαιρέσει αμέσως οποιοδήποτε Υλικό αποδειχθεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων.

 

2. Μη Εμπορική Χρήση
 

Η ΑΣΚΣΑ διαθέτει το Υλικό για περιορισμένη μη εμπορική, εκπαιδευτική και ιδιωτική χρήση μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ορθής χρήσης (fair use) των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν αυτά τα αρχεία για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, υπό την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων όρων ή περιορισμών, που ενδέχεται να ισχύουν για το μεμονωμένο αρχείο ή πρόγραμμα. Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν τον συγγραφέα και την πηγή του Υλικού, όπως θα έκαναν για υλικό από οποιοδήποτε έντυπο έργο, και οι παραπομπές θα πρέπει, ανάλογα με τη διαδικτυακή συλλογή που αναφέρεται, να περιλαμβάνουν είτε την ηλεκτρονική διεύθυνση URL "http://www.ascsa.edu.gr", "http://www.ascsa.net", είτε "http://www.agathe.gr", εκτός από όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν ιδιοκτησιακή κατοχύρωση που διέπουν το Υλικό. 

Οποιαδήποτε χρήση του Υλικού που δεν χαρακτηρίζεται ως ορθή χρήση (fair use) υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΑΣΚΣΑ και ο χρήστης πρέπει να ζητήσει και να λάβει αυτήν την έγκριση πριν από οποιαδήποτε χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ή αναδιανομή με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής δημοσίευσης ή για προσωπικό κέρδος, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΣΚΣΑ ή άλλου σχετικού κατόχου δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

 

3. Εγγύηση
 

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, όλο το Υλικό στον ιστότοπο παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ/Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΑΣΚΣΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της χρήσης του ιστότοπου ή της λήψης οποιουδήποτε Υλικού από τον ιστότοπο.

 
4. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι και Πολιτική Σύνδεσης
 

Σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους με υλικό εκτός του ελέγχου της ΑΣΚΣΑ. Η AΣΚΣΑ μπορεί να περιλαμβάνει τέτοιους συνδέσμους για την εξυπηρέτηση του χρήστη, αλλά δεν ελέγχει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστοσελίδων εκτός ιστότοπου ή συνδεδεμένων ιστότοπων.

Η AΣΚΣΑ εκτιμά τη χρήση των διαδικτυακών συλλογών της από εσάς και κατανοεί ότι οι χρήστες ενδέχεται να επιθυμούν να αναφέρονται σε αυτές μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου. Η ΑΣΚΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάργηση ενός τέτοιου συνδέσμου, το οποίο δικαίωμα θα ασκείται κατά την αποκλειστική διακριτική κρίση της ΑΣΚΣΑ.

 
5. Τροποποιήσεις αυτών των Όρων
 

Η AΣΚΣΑ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτήν την ιστοσελίδα και τέτοιες αναθεωρήσεις θα ισχύουν κατά την ανάρτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και επομένως θα πρέπει να ελέγχετε τους «Όρους και Προϋποθέσεις» σε τακτική βάση.

 

Επιστροφή στην αρχή