George Seferis Papers - Subseries IVB

Αρχείο Γιώργου Σεφέρη - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV.B: ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Σημείωση: Το περιεχόμενο της αγκύλης δίπλα στον αριθμό του υποφακέλου αναφέρεται στην ταξινομική αρίθμηση της “Νέας Παραλαβής” και στην παλιά ταξινομική αρίθμηση Φραγκόπουλου που δε χρησιμοποιούνται πια. Η διατήρηση μέσα σε αγκύλες του παλαιού ταξινομικού αριθμού της πρώτης και της δεύτερης παραλαβής κρίθηκε σκόπιμη τόσο για ιστορικούς λόγους, όσο και για την εξυπηρέτηση των μελετητών που έχουν χρησιμοποιήσει τα παλαιότερα συστήματα καταγραφής.


ΦΑΚ. 76
υποφ. 1 [ΙV.B 8 - ΙΙ 126/5] 
(1914-1918) και (1918-1919)
Διάφορα έντυπα 1914-1918 και 1918-1919
- Μπροσούρα «La France et la Grèce», ποίηση του Ε.Χ. Αθανασιάδη, με ιδιόγραφη υπογραφή, γαλλικά, του ποιητή. ΄Εκδοση των Αλυτρώτων Ελλήνων, 28/12/1918.
- Λεύκωμα Πολεμικό του 1917. Ντοκουμέντα του Φωτογραφικού Τμήματος του Γαλλικού Στρατού, με γαλλική υπογραφή του ποιητή. Εντός σελ. 18-19, 20-21, 22-23 και 32-33 φωτογραφίες ελληνικού περιεχομένου.
- Raemaekers et la Guerre, London National Press Agency Ltd., 1916. Εικονογραφήσεις του Βέλγου ζωγράφου Raemaekers με θέματα πολεμικής προπαγάνδας των Ανταντικών.
- Απόκομμα εφημερίδας Exelsior, 12/11/17 με μεγαλοδιάστατη φωτογραφία του Ελ. Βενιζέλου με τους συνεργάτες του. ΄Ακρη αριστερά, με το καπέλο στο χέρι, ο πατέρας του ποιητή Στέλιος Γ. Σεφεριάδης.
  - Πρόγραμμα παραστάσεων του πολεμικού θιάσου του Maurice Férandy που περιόδευε στο χώρο της Μέσης Ανατολής (Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Κάιρο). Χρονολογία αβέβαιη πάντως πριν από το 1918.
- Ολόσωμη η εφημερίδα Exelsior που αναφέρεται πιο πάνω. (Κύρια είδηση: η «μαξιμαλιστική» επανάσταση στην Ρωσσία. Μαξιμαλιστές αποκαλούσαν οι γάλλοι τους μπολσεβίκους)
- La Guerre Illustrée, Décembre 1916. Φωτογραφικό άλμπουμ με πολεμικές φωτογραφίες. Οι λεζάντες είναι και στα ελληνικά. Υπογραφή γαλλική του ποιητή στην γ΄σελίδα.
- Ελληνικές Εφημερίδες του 1917:
13 πολιτικές εφημερίδες.
φύλλα του Ρωμιού του Σουρή.
φύλλα της σατιρικής εβδομ. εφημ. Παπαγάλλος.
υποφ. 2 [ΙV.B 9 – II.127/6] ([[1910]] 1919-1925)
«΄Εντυπον 1»
1910-1925
α)  Φύλλο εφημ. Ακρόπολις 12/4/1910 ολόσωμο με κύριο άρθρο για την αυτοκτονία του Περικλή Γιαννόπουλου.

β)  1918, 1919, 1920, 1921, 1922.
-  Αποκόμματα από εφημ. Εσπερία Παρισίων με φωτογραφίες από την κατάληψη της Σμύρνης από τους Έλληνες, 1918.
-  Απόκομμα εφημ. φωτογραφίας του Ελ. Βενιζελου νοσηλευομένου μετα την δολοφονικήν απόπειρα του Αυγούστου 1920
-  Σπάραγμα από το περιοδ. Ésprit Nouveau Νο. 17, Ιούνιος 1922 με άρθρο για τον  Rimbaud.
-  Ομοίως, Νο. 16,  Μαϊος 1922, με άρθρο του  Le Corbusier για την αρχιτεκτονική της Ακρόπολης.
-  Σπάραγμα από περιοδ. Le Divan Νοεμ. - Δεκεμ. 1920 με άρθρο για τον Κόμητα de Cοmmignes.
-  Σπάραγμα από την Révue Contemporaine, Νο 34, Δεκέμβριος 1919 με άρθρο για τον ποιητή Ευστράτιο Αθανασιάδη.
-  Ολόσωμο φύλλο εφημερίδας Νέος Κόσμος Παρισίων 11/24 Νοεμβρίου 1918.
-  Απόκομμα  εφημ. L’ Information 27/8/1919 με φιλοτουρκικό άρθρο του Pierre Loti και απόκομμα εφημ. Journal des Ηellènes 19/22 Ιουνίου 1919 με άρθρο του Στέλιου Σεφεριάδη, πατέρα του ποιητή σχετικά με τα δίκαια των Ελλήνων της Σμύρνης.
-  Τρεις επιφυλλίδες της Journal de Débats 17/12/1920, 5/1/21 και 20/7/21 με θέματα φιλολογικά.
-  ΄Αλλες έξη επιφυλλίδες, ομοίως, 10/11/1920, 3/11/1920, 13/1/21, 3/5/21, 22/6/21, 27/6/21.
-  Απόκομμα μη κατονομαζόμενης γαλλικής εφημερίδας για τον Mécislas Golberg και τον γιο του, Mécislas Charrier.
-  ΄Εξη αποκόμματα αθηναϊκών εφημερίδων, για λογοτεχνικά θέματα της Ελλάδας:
Θεοτόκης Ελ. Τύπος  7/1/21
Θεοτόκης Καθημερινή  4/1/21
Μακράκης Εστία; (21)
Γ.Σ. Δούρας Καθημερινή  6/1/21
Θεατρικός Απολογισμός 1920 (μη κατονομαζόμενης εφημερίδος)
Διάφορα, Εμπρός 3/10/20.
-  Τρεις επιφυλλίδες βιβλιοκρισίας της εφημερίδας Le Temps 13/11/20, 8/12/22 και άλλο 8/12/22.

γ)  1923
-  Απόκομμα από La Révue Européenne 1/6/23 με άρθρο για τον Gobineau και την Ελλάδα.
-  Απόκομμα από το περιοδ. La Vie des Peuples για τον Henri Brémond.
-  Επτά αποκόμματα από την εφημ. Les Nouvelles Littéraires για διάφορα φιλολογικά θέματα του 1923.
-  Δύο αποκόμματα της εφημ. Le Temps, ομοίως, του 1923.

δ)  1924
-  Σπάραγμα του περιοδικού Révue Européenne 14/3/1924 με άρθρο του Jean Casson για τον Ramon Gomez de la Serna.
-  Ομοίως του περιοδ. Mercure de France. Τόμ. 20-Β΄. με άρθρο του Henri Lafuma για τον Αϊνστάϊν.
-  Ομοίως του ίδιου περιοδικού. Τομ. 16-Β΄. με άρθρο του Jules de Gaultier για τον Ρεμπώ.
-  Ομοίως του ίδιου περιοδικού. Τομ. 17-Β΄. με άρθρο του André Rouveyre για τον ισπανό Baltasar Gracian. Όλα του 1924.
-  Απόκομμα πολυσέλιδο του Figaro της 21/11/24 με τίτλο ‘Le Figaro en Grèce’.
-  Απόκομμα μη κατονομαζομένης εφημερίδας για τον ηθοποιό De Max που θαύμαζε ο ποιητής.
-  Πέντε αποκόμματα της εφημ. Les Nouvelles Littéraires για φιλολογικά θέματα, 1924.
-  Απόκομμα εφημ. The Evening Standard, Λονδίνου, 6/8/24, με άρθρο για τον Ρεμπώ.
-  Τέσσερα αποκόμματα της εφημ. Les Nouvelles Littéraires του 1924 με φιλολογικά -λογοτεχνικά θέματα.
-  Επιφυλλίδα από το Le Temps με βιβλιοκρισία για τον αββά Μπρεμόν, 31/1/24.
-  Δεκατρία αποκόμματα Ελληνικών εφημερίδων του 1924 με λογοτεχνικά θέματα.
-  Δύο επιφυλλίδες απο το Le Temps 13/6/24 και 10/1/24 με διάφορες βιβλιοκρισίες και μία της 3/7/24.
-  Δύο αποκόμματα Nouvelles Littéraires του 1924 για Cocteau και Πασκάλ.

ε)  1925
-  Σπάραγμα από περιοδ. Europe 15/8/25 με άρθρο για τον M. de Unamuno από τον Salvador de Madariaga.
-  Ομοίως του ίδιου περιοδικού 15/8/25 με κείμενο του Unamuno.
-  Δώδεκα αποκόμματα από την Nouvelles Littéraires του 1924 με γαλλικά λογοτεχνικά θέματα.

ΦΑΚ. 77
υποφ. 1 [ΙV.B 10 – II. 18]
(1924-1938)
«Αποκόμματα, γράμματα κ.λ.π. με υπογραμμίσεις του ποιητή κ.λ.π.»
- Γράμμα του εβδομαδιαίου ελληνικού φύλλου Παρισίων Νέα Φωνή 10/11/26 στον Γ.Σ. με μπροσούρα του περιοδ.
- Δύο αντίτυπα του καταστατικού του συλλόγου Νεοέλληνες της Δρέσδης, 1924.
- Προσκλητήριο Τελετικό των Γάμων του διαδόχου Παύλου με την πριγκίπισσα Φρειδερίκη-Λουϊζα του Αννοβέρου, 6/1/38, και προγράμματα, κάρτα προσκλήσεων, οδηγίες κλπ. για τον Γάμο.
- Δακτυλόγραφο «Ηρωοελεγείον επί τη καταστολή της εν Ελλάδι εκνόμου στάσεως της α΄ Μαρτίου 1935» σε αρχαία γλώσσα.
- Επιστήμη ελλην. μηνιαίον περιοδικόν, Λονδίνο Απρ. 1933, φύλλο 2.
- «Η αιτία της Δυστυχίας μου» χειρόγραφο αγνώστου, μία μόνη σελίδα, ημιτελής.
- Γράμμα Κωνσταντίνου Πορφυριάδη 20/8/31 στον Πρίγκηπα της Ουαλλίας, Λονδίνο, που το ταχυδρομείο το έστειλε στο Ελλ. Προξενείο Λονδίνου.
- Αντίγραφο δακτυλόγραφου εγγράφου του Προξενείου της Ελλάδος στη Νίκαια της  Γαλλίας, 16/8/28.
- Μακροσκελές ποίημα δακτυλογρ. του Andé Brégeault με τίτλο ‘Verdun’ και ιδιόχειρη αφιέρωση του στον Γ. Σεφεριάδη.
- 26 αποκόμματα ελλην. τύπου 1922-1938.
- 1 φύλλο σατιρικής εφημ. Λοβιτούρα  8/9/29
- 1 φύλλο αθλητ. εφημερίδας Αθλητικός τύπος 9/3/30.
- Πρόγραμμα θεάτρου Μοντιάλ, 1926, για το έργο του Ν. Χατζηαποστόλου «Μποέμικη Αγάπη».
- Αποκόμματα υπόθεσης Καλομοίρη (Οκτ. 1924).
υποφ. 2 [ΙV.B 11 – II. 128/7]
(1926-1928)
«Έντυπα 2»  1926-1928
α) 1926
- Σπάραγμα από το περιοδ. Europe 15/3/26.
- Σπάραγμα από το περιοδ. Mercure de France 1/2/26.
- Σπάραγμα από το περιοδ. Europe 15/4/26
- 21 αποκόμματα γαλλικού τύπου 1926 με θέματα μόνο λογοτεχνικά.
- 3 αποκόμματα ελληνικού τύπου με θέματα λογοτεχνικά.

β) 1927
- 16 αποκόμματα γαλλικού τύπου του 1926 με θέματα μόνο λογοτεχνικά.

γ) 1928
- Το πεζογράφημα του Jean Cocteau: Tendre Voyou, σε ελλην. μετάφραση με τον τίτλο «Ο Αγνός Κατεργάρης» σε συνέχειες του Βήματος του 1928. ΄Ολα τα αποκόμματα της συνέχειας αυτής (10) (χωρίς ένδειξη μεταφραστή).
- Πέντε αποκόμματα γαλλικού τύπου του 1928 με λογοτεχνικά θέματα.
- 1 απόκομμα ελληνικού τύπου του 1982 με θέμα τον Μαλακάση.
υποφ. 3 [ΙV.B 12 – II. 17]
(1926-1936 [1935]) και (1937-1964)
«Αποκόμματα Τύπου, 1935 και 1937-1964»
(με υπογραμμίσεις και σχόλια του Ποιητή)
α) 1937 - 1946
- 3 αποκόμματα ξένου τύπου, 1964-1965
- 1 απόκομμα ξένου τύπου 1957
- Δακτυλόγραφο δελτίο ειδήσεων, αγγλικά, 7/3/44
- Δακτυλόγραφο δελτίο ειδήσεων, αγγλικά, 1/3/44
- 1 απόκομμα ελβετικού τύπου 20/1/41
- Σπάραγμα από την Contemporary Review, Dec. 1939
- 1 απόκομμα αγγλικού τύπου 1937

β) 1935
- Δύο ολόσωμα φύλλα της Monde Hébdomadaire International, 27/6/35 και 4/7/35

(Ο φάκελος αυτός φέρει ιδιόχειρη σημείωση του Γ.Σ.: «Να καθαριστούν και τοποθετηθούν.»)
υποφ. 4 [ΙV.B 13 – II. 129/8]
(1929-1930)
Έντυπα 1929 - 1930
- 28 αποκόμματα ημερησίου και περιοδικού ελληνικού τύπου, με λογοτεχνικό ή πολιτικό περιεχόμενο των ετών 29/30.
- 4 αποκόμματα ξένου τύπου, ημερησίου και περιοδικού, με λογοτεχνικό περιεχόμενο των ετών 29/30.
υποφ. 5 [ΙV.B 14 – II. 5]
(1930-1964-1971)
Αποκόμματα εφημερίδων 1930-1964 (-1971)
Θέματα λογοτεχνικά και γενικώτερα με  υπογραμμίσεις και σχόλια Γ.Σ.
- Ξεχωριστά: ελληνική γλώσσα - άρθρα τρίτων Καθημερινής.
- Υπόλοιπα κατά χρονολογική σειρά.

ΦΑΚ. 78
υποφ. 1 [ΙV.B 15 – ΙΙ. 130/9]
(1931-1934)
Αποκόμματα: 1931, 1932, 1933, 1934 (Λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά)
- 88 αποκόμματα ελληνικού τύπου ημερησίου και περιοδικών με λογοτεχνικά θέματα του 1931-1934.
- Ολόσωμο τεύχος περιοδ. ΡΥΘΜΟΣ (Πειραιώς), Ιούνιος 1933.
- 14 αποκόμματα ξένου τύπου, ημερησίου και περιοδικού, με λογοτεχνικά θέματα, του 1931-1934.

(Αξιόλογη αποθησαύριση ενδιαφερόντων άρθρων.)
υποφ. 2 [ΙV.B 16 – ΙΙ. 20]
(1935-1942)
«Εφημερίδες Αιγύπτου και Ν. Αφρικής (1935-1942)»
(Με υποσημειώσεις και σχόλια Γ.Σ.)
- Δύο ολόσωμ. φύλλα της εφημ. Ταχυδρόμος Αλεξανδρείας, 22 και 23 Ιουλίου 1935
- Φύλλο της εφημ. Νέα Ελλάς, Γιοχάνεσμπουργκ, της 3/4/42
- Φύλλο της εφημ. Νέα Ελλάς, Γιοχάνεσμπουργκ, της 27/2/42
- Απόκομμα της εφημ. Νέα Ελλάς, Γιοχάνεσμπουργκ, της 13/2/42
- Τρία αποκόμματα της εφημ. The Rand Mail, Johannesburg, του Ιαν.-Φεβ. 1942
- Απόκομμα εφημ. Αφρικανίς Ν.Αφρικής 9/2/42
- Δεκατέσσερα αποκόμματα αγγλόφωνων εφημερίδων Ν. Αφρικής, του Δεκεμβρίου 1941
- Απόκομμα εφημ. Νέα Ελλάς Ν.Αφρικής, 27/12/41
- Απόκομμα εφημ. Νέα Ελλάς Ν.Αφρικής,  28/12/41 (δύο έτη)
- Απόκομμα εφημ. Νέα Ελλάς  Ν.Αφρικής, 14/11/41
- Απόκομμα εφημ. Αφρικανίς Ν.Αφρικής,, 14/11/41
- Επτά αποκόμματα αγγλόφωνης εφημ. Ν.Αφρικής, Νοεμ. 1941
- 42 αποκόμματα ελληνικού και αγγλόφωνου τύπου Ν.Αφρικής, Ιουλ.-Νοεμ. 1941
- 17 αποκόμματα Αγγλικών, Γαλλόφωνου και Αγγλόφωνου τύπου Αιγύπτου και Ευρώπης, Απρίλιος- Ιούλιος 1941 (με ειδήσεις για τις μάχες της Κρήτης, μεταξύ άλλων.)

ΦΑΚ. 79
[ΙV.B 17]
(1937-1971)
1937 1 απόκομμα σχετικό με τη στάση της εξουσίας απέναντι στις εικαστικές τέχνες
1941 2 αποκόμματα, 1 για τον υπερρεαλισμό και 1 για τον πόλεμο
1946 αποκόμματα για τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, την τέχνη της αντίστασης, για τη σοσιαλιστική λογοτεχνία, για το θέατρο του Γκόρκι, για τον Πωλ Ελυάρ κ.ά.).
1947 αποκόμματα για την πνευματική ελευθερία, τη σοβιετική λογοτεχνία, τον εκφυλισμό της αστικής λογοτεχνίας κ.ά.
1948 1 απόκομμα για τους διανοούμενους
1951 αποκόμματα για το θέατρο, την ποίηση, τον Γιάννη Ψυχάρη, τον Γκρέκο, επιφυλλίδες του Κ.Θ. Δημαρά κ.ά.
1952 αποκόμματα για τον Καραγκιόζη, τις ελληνίδες και την ψήφο, επιστολές στον τύπο των Μαλάνου και Παπατζώνη κ.ά
1953 αποκόμματα για την καταγωγή των Θεοφανείων και των Χριστουγέννων, για την Εστία, τον Ερωτόκριτο κ.ά.
1954 αποκόμματα για κριτική, τον Γεννάδιο Σχολάριο, τη Χίο, τον Ψυχάρη, τη γλώσσα, τον Καραγκιόζη κ.ά.
1955 αποκόμματα για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, για τη ριμάδα κόρης και νιου.
1956 βραβείο Νόμπελ ο Χιμένεθ, H καταγωγή των Αχαιών
1957 αποκόμματα για τη ζωή στη Μινωική Κρήτη
1959 αποκόμματα για την κατάκτηση της Κρήτης, για την πυρηνική επιστήμη κ.ά.
1960 αποκόμματα για τον Δημήτρη Μητρόπουλο, για τον Γρυπάρη, για την παλαιά και νέα ποίηση κ.ά.
1961 αποκόμματα για την παραίτηση του πρεσβευτή Υψηλάντη, για την ποίηση, για τη τζαζ, για την Ορέστεια του Μίνω Βολανάκη, για τα 50χρονα του Βασιλέως Παύλου, για τον Στρόβιλο του Μπεράτη, για τον Δημήτρη Καπετανάκη, για τον Σικελιώτη κ.ά.
1962 αποκόμματα για την Αγγλία, για την Ελλάδα και την Εσπερία, για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κ.ά
1967 αποκόμματα για τη δικτατορία
1968 αποκόμματα για τη δικτατορία και ξενόγλωσσα αποκόμματα πολιτικού περιεχομένου
1969 αποκόμματα για τη δικτατορία, για την αποστολή στο φεγγάρι, για τα επίθετα της Παναγίας κ.ά.
1970 αποκόμματα για τη δικτατορία, τον Χέμινγουεη, τον Αναστάπλο, κ.ά.
1971 αποκόμματα για τον Σολωμό και για τη γλώσσα του 21


ΦΑΚ. 80
[ΙV.B 18 - ΙΙ.122/1]
(Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος)
(Ιστορικά πολύτιμος φάκελλος)
Ντοκουμέντα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
α) Εφημερίδες και έντυπα.
- Marianne (Grand hébdomadaire-politique), 25/10/39
- Le Temps, 15/6/40
- Gringoire, 11/10/35
- L’ Humanité, τρία παράνομα φύλλα, πολυγραφημένα, 10, 14, 16 Σεπτ. 1940
- Le Pilori, 12/1/40
- Le Journal de Cambronne, No 4, του 1940
- Από τη Βρεττανικήν Ιστορίαν Τριών Εκατονταετηρίδων, προπαγανδιστικό φιλογερμανικό φυλλάδιο στα Ελληνικά, του 1940

β) Πολυγραφημένα.
- Allocation au Peuple Français par Georges Bernanos, Ιούλιος 1941 (Γκωλιστικό φύλλο.)
- France under the Rod, 2 φύλλα φιλοβρεττανικής ειδησεογραφίας του 1941 για τη Γαλλία.
- Wireless News (4φ.), έκδοση της Βρεττανικής Πρεσβείας Αθηνών, με ένδειξη Mr. G. Seferiades, της 21/8/40
- Free France, 1 φύλλο Βρεττανικής ειδησεογραφίας του 1941 για τη Γαλλία. Περιέχει επίσης τον λόγο του Τσώρτσιλ στην Βουλή.
- Messages de France, No 8, mai-juin 1940, έκδοση της Γαλλικής Παροικίας των Αθηνών.

γ) ΄Εγγραφα
- ΄Εγγραφο του Συμβουλίου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία, 30/9/40 (με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις ανακατατάξεις στον Γαλλικό τύπο μετά την κατοχή από τούς Γερμανούς).

δ)  Διάφορα 
- Προπαγανδιστικός Χάρτης της Γερμανίας στα Ελληνικά.
- Δύο φυλλάδια προπαγανδιστικά Γερμανικά στην ελληνική γλώσσα, με φάκελλο παραλήπτου τη Βιομηχανία κατεργασίας Σμύριδος «Νάξος» στη Σύρο.
- ΄Αλλα δύο παρόμοια  φυλλάδια.
- Les Veritables Buts de Guerre de l’ Allemagne. Par Harold Nicholson (Μπροσούρα Τετρασέλιδη)

ε)  British Forces in Greece. Bulletin.
Από Δεκ. 10, 1940 - μέχρι Μαρτ. 18, 1941 πλήρης σειρά. (96 φύλλα ημερήσια). Ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο.
 

ΦΑΚ. 81 (α)
"Μυστικός Τύπος".  Φύλλα εφημερίδων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα (1942 - Σεπτέμβριος 1943)

Σημείωση: Στον φάκελο οι εφημερίδες παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, όπως τις είχε κρατήσει ο Γιώργος Σεφέρης. Η αλφαβητική ταξινόμηση που ακολουθεί οφείλεται στην ιστορικό Βάσω Μπούρα (2014) την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Απελευθερωτής -- Αθήνα 28/05/1942
Γυναικεία Δράση -- Αθήνα 10/06/1942
Γυναικεία Δράση -- Αθήνα 09/12/1942
Ο Δεσμώτης ---Αθήνα Δεκέμβριος 1942
Ο Δημοκράτης -- Αθήνα 10/04/1942
Δημοκρατία -- Αθήνα  02/06/1942
Δημοκρατία -- Αθήνα Νοέμβριος 1942
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 16/08/1942
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 10/11/1942
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 01/12/1942
Δόξα -- Αθήνα Αύγουστος 1942 α. φ. 8/1
Δόξα -- Αθήνα Αύγουστος 1942 α. φ. 9
Δόξα -- Αθήνα Οκτώβριος 1942
Εθνική Αλληλεγγύη-- Αθήνα 05/06/1942
Εθνική Αλληλεγγύη -- Αθήνα 16/07/1942
Εθνική Αλληλεγγύη -- Αθήνα 20/12/1942
Εθνικόν Βήμα -- Αθήνα Δεκέμβριος 1942
Εθνική Επανάσταση -- χ. τ. 30/12/1942
Εθνικός Παλμός -- χ. τ. 28/12/1942
Ελευθέρα Ελλάς -- Αθήνα 22/06/1942 (Φωτογραφίες σε σμίκρυνση)
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 24/06/1942
Ελεύθερη Ελλάδα --Αθήνα 23/07/1942
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 24/12/1942
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή -- χ. τ. 01/07/1942 (Φωτογραφίες σε σμίκρυνση)
Ελεύθερη Σκέψη -- χ. τ. Ιούνιος 1942
Ελεύθερη Σκέψη--  χ. τ. Ιούλιος 1942
Ελεύθερη Σκέψη --  Δεκέμβριος 1942
Ελληνικός Αγών -- Αθήνα 10/12/1942
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 15/06/1942
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 01/09/1942
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 15/09/1942
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 20/12/1942
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Οκτώβριος 1942
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Οκτώβριος 1942 (Έκτακτη έκδοση)
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Δεκέμβριος 1942
Ελληνόπουλο -- Αθήνα Δεκέμβριος 1942
Ο Επαναστάτης -- Αθήνα 01/08/1942
Ζωντανά Νειάτα -- Αθήνα  Δεκέμβριος 1942
Κοινωνική Ενότης -- Αθήνα Σεπτέμβριος 1942
Λευτεριά -- Αθήνα 16/12/1942
Λευτεριά -- Αθήνα 23/12/1942 (Έκτακτη Έκδοση)
Η Μάχη -- Αθήνα 22/06/1942
Η Μάχη -- Αθήνα 20/07/1942
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/08/1942
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/09/1942
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/09/1942
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/10/1942
Μεγάλη Ελλάς -- Αθήνα Ιούλιος 1942 (Φωτογραφίες σε σμίκρυνση)
Μεγάλη Ελλάς --Αθήνα Σεπτέμβριος 1942
Νέα Εποχή -- Αθήνα Απρίλιος 1942 (Φωτογραφίες σε σμίκρυνση)
Νέα Εποχή -- Αθήνα 12/11/1942
Νέα Εποχή -- Αθήνα Δεκέμβριος 1942
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 19/04/1942
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 01/05/1942
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/06/1942
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 19/08/1942
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 15/12/1942
Σάλπισμα Λευτεριάς -- Αθήνα Αθήνα 1942
Σοσιαλιστική Ιδέα  -- Αθήνα 15/12/1942
Τεχνικό Μέτωπο -- Αθήνα Ιούνιος 1942
 

ΦΑΚ. 81 (β)
"Μυστικός Τύπος".  Φύλλα εφημερίδων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα (Οκτώβριος 1943 - Δεκέμβριος 1943 / επίσης φύλλα από Ιανουάριο έως Φεβρουάριο 1944, Ιούλιο και Δεκέμβριο 1944)

Σημείωση: Στον φάκελο οι εφημερίδες παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, όπως τις είχε κρατήσει ο Γιώργος Σεφέρης. Η αλφαβητική ταξινόμηση που ακολουθεί οφείλεται στην ιστορικό Βάσω Μπούρα (2014) την οποία ευχαριστούμε θερμά.

1943
Ο αγώνας μας -- Αθήνα Δεκέμβριος 1943
Αγωνιζομένη Ελλάς -- Αθήνα Μάρτιος 1943 (Επετειακό φύλλο για την 25η Μαρτίου)
Αγωνιζομένη Ελλάς -- Αθήνα Απρίλιος-Μάιος 1943 (2 αντίτυπα)
Αγωνιζομένη Ελλάς -- Αθήνα Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 1943
Αγωνιζομένη Ελλάς  -- Αθήνα Δεκέμβριος 1943
Αναγέννησις --  Αθήνα Σεπτέμβριος 1943
Αναγέννησις -- Αθήνα Νοέμβριος 1943
Ανεξαρτησία -- Αθήνα 27/06/1943 (2 αντίτυπα)
Αντάρτης -- χ. τ. 20/05/1943
Ο Αντάρτης -- Αθήνα 12/10/1943 (2 αντίτυπα)
Απελευθέρωση -- Αθήνα 30/05/1943
Ο Απελευθερωτής -- Αθήνα 20/05/1943
Ο Απελευθερωτής -- Αθήνα 01/06/1943
Ο Απελευθερωτής -- Αθήνα 05/06/1943
Γυναικεία Δράση -- Αθήνα 01/05/1943
Δελτίο Ειδήσεων Λαϊκής Φωνής -- Θεσσαλονίκη 23/05/1943
Δελτίο Ειδήσεων Λαϊκής Φωνής -- Θεσσαλονίκη 02/08/1943
Ο Δημοκράτης -- Αθήνα 10/02/1943
Ο Δημοκράτης -- Αθήνα Νοέμβριος 1943
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 10/04/1943
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 15/05/1943
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 25/05/1943
Δημοκρατική Σημαία -- Αθήνα 03/11/1943
Δημοκρατική Φλόγα -- Αθήνα 28/10/1943
Δημοκρατική Φωνή -- χ. τ. 01/05/1943
Διαρκής Επανάσταση -- χ. τ. Νοέμβριος 1943
Διεθνιστής -- χ. τ. 06/10/1943
Διεθνιστής -- χ. τ. 20/10/1943
Διεθνιστής -- χ. τ. 07/11/1943
Διεθνιστής -- χ. τ. 25/11/1943
Διεθνιστής -- χ. τ. 15/12/1943
Δόξα -- Αθήνα 12/01/1943
Δόξα -- Αθήνα 06/05/1943
Δόξα -- Αθήνα 21/05/1943
Δόξα -- Αθήνα 10/06/1943
Δόξα -- Αθήνα Σεπτέμβριος 1943
Δόξα -- Αθήνα Οκτώβριος 1943
ΕΔΕΣ -- Αθήνα 28/101943
ΕΔΕΣ -- Αθήνα 13/11/1943
ΕΔΕΣ -- Αθήνα 17/12/1943 (Έκτακτη έκδοση)
Εθνική Αλληλεγγύη -- χ. τ. 25/-4/1943
Εθνική Επανάσταση -- Αθήνα 08/01/1943 (Φωτογραφία σε σμίκρυνση)
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 25/05/1943
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 06/06/1943
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 09/07/1943
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 14/07/1943
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 07/11/1943
Εθνική Φωνή -- χ. τ. 10/12/1943
Εθνικοκοινωνική Επανάσταση -- χ. τ. Σεπτέμβριος 1943
Εθνικοκοινωνική Επανάσταση -- χ. τ. Οκτώβριος 1943 (Έκτακτο παράρτημα)
Εθνικοκοινωνική Επανάσταση -- χ. τ. 25/12/1943
Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας -- χ. τ.  Φεβρουάριος 1943 (Απόκομμα)
Ελευθερία -- Θεσσαλονίκη 06/06/1943
Ελευθερία -- Θεσσαλονίκη  20/10/1943
Ελευθέρα Ελλάς -- Αθήνα 31/01/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 11/04/1943 (6 αντίτυπα)
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 16/02/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 30/03/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 30/04/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 15/05/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 19/05/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 11/06/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 24/07/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 17/08/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 09/10/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 27/08/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 31/08/1943
Ελεύθερη Ελλάδα -- Αθήνα 10/09/1943
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή -- χ. τ. Ιούνιος 1943
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή -- χ. τ. Νοέμβριος 1943
Ελεύθερη Σκέψη -- χ. τ. Απρίλιος 1943
Ελεύθερη Σκέψη -- χ. τ. Μάιος-Ιούνιος 1943 
Ελεύθερη Σκέψη -- χ. τ. Οκτώβριος 1943
Ελεύθερη Σκέψη -- χ. τ. Νοέμβριος 1943
Ελεύθεροι Σκλάβοι -- χ. τ. 26/10/1943
Ελεύθεροι Σκλάβοι -- χ. τ. 03/11/1943
Ελληνικός Αγών -- Αθήνα 15/08/1943
Ελληνικός Αγών -- Αθήνα 20/11/ 1943
Ελληνικός Αγών -- Αθήνα 25/11/1943
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 31/08/1943
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 05/09/1943
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 15/09/1943
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 25/12/1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Ιανουάριος 1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Φεβρουάριος 1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Απρίλιος 1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Ιούλιος 1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Νοέμβριος 1943
Ελληνικά Νειάτα -- Αθήνα Δεκέμβριος 1943
Ελληνική Φωνή -- χ. τ. Ιούνιος 1943
Ελληνική Φωνή -- χ. τ. 02/11/1943
Επαναστάτης -- Αθήνα 17/08/1943
Επαναστάτης -- Αθήνα Ιούνιος 1943
Επιμελητεία -- χ. τ. 24/07/1943
Εργαζόμενα Νιάτα -- χ. τ. 15/09/1943
Εργαζόμενα Νιάτα -- χ. τ. 15/10/1943
Θρίαμβος -- χ. τ. Αύγουστος 1943
Καρμανιόλος -- Σάμος 25/03/1943
Κήρυξη -- Αθήνα 22/11/1943
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 1943 (έντυπο 30 σελίδες)
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Μάρτιος 1943 (έντυπο 16 σελίδες)
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Ιούνιος 1943 (έντυπο 16 σελίδες)
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Ιούλιος 1943 (έντυπο 16 σελίδες)
Το κρυφό σχολειό -- χ. τ. Αύγουστος 1943 (Διαφωτιστικό έντυπο της οργάνωσης ΡΑΝ)
ΛΑΕ -- Αθήνα 01/06/1943
ΛΑΕ -- Αθήνα 28/09/1943
Λαϊκή Φωνή -- Θεσσαλονίκη 15/06/1943
Λαοκρατία -- χ. τ. 12/10/1943
Λευτεριά -- Αθήνα 25/04/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 21/05/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 02/06/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 11/06/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 23/07/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 07/08/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 02/09/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 19/09/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 30/09/1943
Η Μάχη -- Αθήνα 18/12/1943
Μαχητής -- Αθήνα Απρίλιος 1943
Μαχητής -- χ. τ. 17/07/1943
Μαχητής -- χ. τ. 05/10/1943
Μαχητής -- Θεσσαλονίκη 14/11/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/01/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/01/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/02/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/02/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/03/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 20/03/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/04/1943
Η μαχόμενη Ελλάς ---Αθήνα 01/06/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 20/06/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/07/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/08/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 01/09/1943
Η μαχόμενη Ελλάς -- Αθήνα 15/09/1943
Μεγάλη Ελλάς -- χ. τ. Σεπτέμβριος 1943
Νέος Αγών -- χ. τ. 01/11/1943
Νέα Γενιά -- χ. τ. 15/05/1943
Νέα Γενιά -- χ. τ. 23/12/1943
Νέα Γενιά -- χ. τ. 31/12/1943
Νέα Ελλάς -- Β. Ελλάδα 10/11/1943
Νέοι Καιροί -- χ. τ. 01/06/1943 Φωτογραφίες σε σμίκρυνση
Νέοι Καιροί -- χ. τ. 15/10/1943
Νέοι Καιροί -- χ. τ. 25/10/1943
Η Νίκη -- χ. τ. Νοέμβριος 1943
Οδηγητής -- χ. τ. 12/10/1943
Οργάνωσις Ελευθέρων Ελλήνων -- Αθήνα Μάιος 1943
Οργανωτής -- Αθήνα Μάιος 1943 (Μόνο για τα μέλη του ΚΚΕ)
Πάλη των τάξεων -- χ. τ. 20/10/1943
Παρόν -- χ. τ. 10/12/1943
Ο πατριώτης -- χ. τ. Νοέμβριος 1943
Ο προμαχών -- χ. τ. Μάιος 1943 (2 αντίτυπα)
Πρωτοπόροι -- Αθήνα Δεκέμβριος 1943
Ρήγας -- Θεσσαλία 11/08/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 12/01/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 20/04/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/06/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 18/06/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 25/06/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 28/06/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/07/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/08/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 02/10/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 03/10/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 25/10/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 26/10/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 07/11/1943
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/12/1943
Ρ. Ο. -- Αθήνα 25/12/1943
Σοσιαλιστικό Βήμα -- χ. τ. 03/07/1943
Σοσιαλιστική Ιδέα -- χ. τ. 26/05/1943
Σοσιαλιστική Ιδέα -- χ. τ. 10/06/1943
Η Σουλιώτισσα -- χ. τ. 01/11/1943
Ο συνεχιστής -- χ. τ. 02/12/1943
Υπαλληλική -- Αθήνα 01/08/1943
Υπαλληλική -- Αθήνα 15/08/1943
Υπαλληλική -- Αθήνα 15/10/1943
Το φλάμπουρο -- Πίνδος 24/07/1943
Η φλόγα -- Αθήνα 25/03/1943
Η φλόγα -- Αθήνα 30/04/1943
Η φλόγα -- Αθήνα 29/05/1943
Φλόγα --Αθήνα 30/09/1943 ΕΠΟΝ
Φρουρός Βορείου Ελλάδος -- χ. τ. Σεπτέμβριος 1943
Φρουρός Βορείου Ελλάδος -- χ. τ. Οκτώβριος 1943
Φωνή της γυναίκας -- Πειραιάς 02/06/1943
Η φωνή του ΕΑΜ -- Αθήνα 07/07/1943
Η φωνή του ΕΑΜ -- Αθήνα 17/08/1943
Η φωνή του ΕΑΜ -- Αθήνα 08/09/1943

1944
Αγωνιστής -- Αθήνα 01/09/1944
Η αλήθεια -- Αθήνα 05/01/1944
Απελευθερωτής -- Αθήνα 15/08/1944
Δημοκρατία -- Αθήνα 26/07/1944
Δημοκρατία -- Αθήνα 08/08/1944
Δημοκρατία -- Αθήνα 23/08/1944
Δημοκρατία -- Αθήνα 28/08/1944
Δημοκρατία --Αθήνα 04/09/1944
Δημοκρατία -- Αθήνα 28/12/1944
Δόξα -- Αθήνα 04/02/1944
Δόξα -- Αθήνα 01/09/1944
Η Δράσις, 4/11/1944
Η Δράσις,14/11/1944
Η Δράσις, 25/11/1944
Ελευθερία -- Αθήνα 04/09/1944
Ελευθερία -- Αθήνα 25/11/1944
Η Ελλάς --12/12/1944
Η Ελλάς -- 16/12/1944
Η Ελλάς --17 /12/1944
Η Ελλάς -- 25/12/1944
Ελληνικός Αγών -- Αθήνα 10/02/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 20/01/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 28/01/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 05/02/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 15/02/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 15/08/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 25/08/1944
Ελληνικόν Αίμα -- Αθήνα 30/08/1944
Ελληνική Φωνή -- Αθήνα 30/01/1944
Καθημερινή -- Αθήνα 08/01/1944
Η Μάχη -- Αθήνα 03/01/1944
Η Μάχη -- Αθήνα 18/01/1944
Η Μάχη -- Αθήνα 27/01/1944
Η Μάχη -- Αθήνα 08/02/1944
Η Μάχη -- Αθήνα 2/12/1944
Νέα Γενιά -- Αθήνα 15/01/1944
Νέα Γενιά -- Αθήνα 18/01/1944
Νέα Ελλάδα -- Αθήνα Ιανουάριος 1944
Πάλη -- Αθήνα 26/01/1944
Πάλη -- Αθήνα 04/02/1944
Πρωία -- Αθήνα 01/01/1944
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 23/01/1944
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 10/02/1944
Ριζοσπάστης -- Αθήνα 14/11/1944
Σοβιετικά Νέα --Αθήνα 05/01/1944
Σοβιετικά Νέα -- Αθήνα 20/01/1944

- ‘Τι δεν σας λένε τα χωνιά’, φυλλάδιο των Αγγλικών δυνάμεων προς τους οπαδούς του ΕΛΑΣ.
 

ΦΑΚ. 81 (γ)
"Μυστικός Τύπος".  Φύλλα εφημερίδων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα (Ιανουάριος -Ιούνιος 1945, Ιούνιος-Ῑούλιος 1946)

Σημείωση: Στον φάκελο οι εφημερίδες παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, όπως τις είχε κρατήσει ο Γιώργος Σεφέρης. Εκκρεμεί η αλφαβητική κατάταξη.

Στον φάκελο επίσης συμπεριλαμβάνονται:
-- "Πρωτοπόροι" Αθήνα -Νοέμβρης
--"Το εθνικό μας πρόβλημα και το κομμουνιστικό κόμμα της Ελλάδας" Αθήνα 1943
--Λαοκρατία και Σοσιαλισμός, ΓενάρηςᾹπρίλης 1943
--"Ποιός φταίει; Εξομολόγηση Έλληνος πατριώτου" Αθήνα, Οκτώβριος 1944
--Ἡ αλήθεια για τη Σοβιετική Ένωση" Φλεβάρης 1944
--Απόκομμα Αθηναϊκών Νέων, 7/1/1944
--Απόκομμα Καθημερινής, 8-1-1944
--Απόκομμα Πρωίας, 1/1/1944
--Προκήρυξις 5/8/1944
--Προκήρυξις της Εθνικής Ένωσης
--Προκήρυξις του Ε.Δ.Ε.Σ
-- Το τραγούδι του Ε.Α.Μ.
-- Συνθήματα για τους τοίχους - Συνθήματα για τα χαρτιά
--Γελιογραφίες στον πολύγραφο με θέμα την Ἱερή Ταξιαρχία"
--Συνθήματα της Εθνικής Δράσης
--"Κάτω τα στρατοδικεία. Κάτω τα φασιστικά τάγματα" ΕΛΑΣ
--Πίνδος. 11 Νοεμβρίου 1940. Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου υπ. αρ. 15
--Μονόφυλλο γερμανικής προπαγάνδας (Wie lange sollen noch...  Deutcher Soldat...)
--Δίφυλλη κάρτα ζωγραφισμένη με το χέρι, με τίτλο Ὁι κλέφταις επροσκύνησαν"
--Φυλλάδιο "Ο γέρος του Μωριά"

-- ΛΟΓΟΣ του Αντιπροσώπου της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ στην ορκωμοσία των υποψηφίων Αξιωματικών του Ε.Λ.Α.Σ (εξασέλιδο φυλλάδιο)
--Ανοιχτό γράμμα του Στρατηγού Καραμήτρου
--"Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο" (25 σελίδες)
--"Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ο Σημαιοφόρος του Ελληνικού Αγώνα," υπό Αντιφασίστα (φυλλάδιο, 24 σελίδες)
--΄Εγγραφο της Βρετανικής Πρεσβείας Αθηνών με κατάλογο προσκεκλημένων Βρεττανών Βουλευτών στο κοκτέηλ του Αντιβασιλέως Δαμασκηνού της 28/4/1946.
 

ΦΑΚ. 81 (δ)
"Μυστικός Τύπος".  Λοιπά έντυπα (τα περισσότερα από τη Μέση Ανατολή)
Σημείωση: Η ταξινόμηση που ακολουθεί οφείλεται στην ιστορικό Βάσω Μπούρα (2014) την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Τα απόνερα του Κουντουριώτη -- Αλεξάνδρεια Αύγουστος 1943 (Περιοδικό)
Τα απόνερα του Κουντουριώτη -- Αλεξάνδρεια Νοέμβριος 1943 (Περιοδικό)
Ελλάς -- Αλεξάνδρεια 15/04/1943 (Εφημερίδα)
Εμπρός -- Κάιρο 25/03/1944 (Εφημερίδα)
Το τιμόνι -- Αλεξάνδρεια 05/12/1943  (Περιοδικό)
Το τιμόνι -- Αλεξάνδρεια 12/12/1943  (Περιοδικό)
Το τιμόνι -- Αλεξάνδρεια 19/12/1943  (Περιοδικό)

Α(γγλία)Ε(λλάς)Ρ(ωσσία)Α(μερική) -- Αίγυπτος Φεβρουάριος 1942- Μάρτιος 1945 (Όλα τα τεύχη αυτών των μηνών) - [Βλ. και Digistore]
Σημείωση: Σε περίπτωσης χρήσης υλικού από το περιοδικό ΑΕΡΑ να αναφερθεί η πηγή προέλευσης, ως εξής: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Τμήμα Αρχείων, Αρχείο Γιώργου Σεφέρη.

ΑΕΡΑ, Φεβρ. 1942
ΑΕΡΑ, Μάρτιος 1942 (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Μάρτιος 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Μάιος 1942 (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Μάιος 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Ιουν. 1942 (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Ιουν. 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Σεπτ. 1942
ΑΕΡΑ, Οκτώβριος 1942 (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Οκτώβριος 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Νοέμβριος 1942 (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Νοέμβριος 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Δεκ. 1942  (έκδοση 1η)
ΑΕΡΑ, Δεκ. 1942 (έκδοση 2α)
ΑΕΡΑ, Απρ. 1943 (Τεύχος Α)
ΑΕΡΑ, Απρ. 1943 (Τεύχος Β)

LIFE -- Ottawa 03/08/1942 (Περιοδικό)

ΦΑΚ. 82
υποφ. 1 [ΙV.B 20 - ΙΙ.28]
(1948-1950)
Αποκόμματα Γενικά:  Ελληνικά 1948 - 1950
Ξένα 1948 - 1950
(Με ιδιόχειρες υπογραμμίσεις από τον ποιητή.)
α)  - 9 τεμάχια αποκόμματα, πολιτικά και λογοτεχνικά, 1948 -1950 του ξένου τύπου. (Ανάμεσα τους, τουρκικού τύπου)
- 1 απόκομμα περιοδ. Times, 6/3/50, και 4 αποκόμματα ξένου τύπου για τον T.S. Eliot του 1950.
- 7 αποκόμματα ελληνικά για τον T.S. Eliot του 1948 για την πρώτη θεατρική παράσταση του Murder in the Cathedral στο British Council.

β)  -  4 αποκόμματα Νέας Εστίας 1948 -1950 και ένα Καθημερινής 18/4/48 για τον Σολωμό.
    -  1 απόκ. Ν. Εστίας 1948 για τον  Κάλβο.
-  «Υπόθεση Παπανούτσου», 1950: Τέσσερα άρθρα του Αθανασιάδη – Νόβα στο Βήμα.
-  «Γλωσσικό» 1948-1949, 7 αποκόμμ. Νέας Εστίας και ΄Εθνους.
-  «Εταιρία Λογοτεχνών» 1948, 14 αποκόμματα ΄Εθνους για την διάσπαση των Λογοτεχνικών Σωματείων.
-  59 αποκόμματα Ν.Εστίας και Αθηναϊκού Τύπου, 1948-1950 με θέματα πνευματικά, λογοτεχνικά, και άλλα. (Μεταξύ άλλων, άρθρα του δοσίλογου Σπ. Μελά και του ποιητή Νίκου Παπά με πολεμική και αιχμές κατά του Γ.Σ.).
υποφ. 2 [ΙV.B 21 - ΙΙ.19]
(1951-1955, 1962)
Ξένα Αποκόμματα 1951-1955 και 1962 (και Ελληνικά του 1924).
(Περιέχει τους Φακέλλους του ποιητή για Auden, Pound, Perse, Durrel και άλλους.)
α) Η υπόθεση «Μαργαρίτα Ουαλλών» (ερωτικό φονικό δράμα της αθηναϊκής κοινωνίας του 1924).
46 αποκόμματα ελλην. τύπου.

β) Αποκόμματα ελληνικού, αγγλικού και γαλλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου για πολιτικά και λογοτεχνικά ζητήματα, 1958-1962, με υπογραμμίσεις του ποιητή.
76 τεμάχια.
Και ένα πρόγραμμα παράστασης της κωμωδίας «Λυσιστράτη» στο Λονδίνο, 1958.

γ) Αποκόμματα 1951-1955, Ξένα.
15 αποκόμματα και μια ολόσωμη εφημερίδα  (Le Littéraire, φύλλο 20/7/46)

δ) Φάκελλος αποκομμάτων για Ε. Pound.
4 τεμάχια, 1951, 1958, 1960, 1965.

ε) Φάκελλος αποκομμάτων για W.H. Auden και L. Durrell
8 αποκόμμ. για τον Auden, 1947-1961
8 αποκόμμ. για τον Durrell, 1957-1961

στ) Φάκελλος αποκομμάτων για τον  St. John Perse.
6 τεμάχια, 1958-1960


ΦΑΚ. 83
υποφ. 1 [ΙV.B 22 - ΙΙ.124/3]
(1955)
Εφημερίδες Βήμα Σεπτεμβρίου 1955
Τουρκικός Βανδαλισμός Πόλης
Ολόσωμες εφημερίδες Βήμα
Πέμπτη 8 Σεπτ. 1955
Παρασκευή 9 Σεπτ. 1955
Σάββατο 10 Σεπτ. 1955
Κυριακή 11 Σεπτ. 1955
Τρίτη 13 Σεπτ. 1955
Πέμπτη 15 Σεπτ. 1955
Παρασκευή 16 Σεπτ. 1955
Κυριακή 18 Σεπτ. 1955
Σύνολο οκτώ (8) σώματα.
υποφ. 2 [ΙV.B 23 - ΙΙ.151/30]
(1957-1960)
Αποκόμματα αγγλικά 1957-1960
- Δακτυλόγραφο αντίγραφο μετάφρασης στα ελληνικά (με ένδειξη: Κον Υπουργόν.) άρθρου των Sunday Times Λονδίνου, 12/5/57 σχετικά με τον διορισμό του Γ.Σ. σαν πρέσβυ στο Λονδίνο.
- Απόκομμα των Sunday Times 20/11/60 με κριτική του Jonh Lehman για τα ποιήματα του Γ.Σ. στην αγγλική μετάφραση του Rex Warner.
- Απόκομμα των Sunday Times 21/8/60 με κριτική του Raymond Mortimer για τα ποιήματα του Γ.Σ. στην Αγγλική μετάφραση του Keeley-Sherrand.
- Απόκομμα της εφημ. Yorkshire Post  4/3/61 για την βράβευση του Γ.Σ. με το βραβείο Foyle.
- Απόκομμα της εφημ. Cork Examiner 4/3/61 για τον ίδιο λόγο.
- Απόκομμα των Sunday Times 26/2/61 με χιουμοριστικό, και λίγο ασεβές αρθρίδιο για τόν ίδιο λόγο.
- Απόκομμα από το Listener, 1/6/61, με βιβλιοκρισία του Henry Reed για το βιβλίο του Γ.Σ. Poemes μεταφρ. από τον Rex Warner.
- Απόκομμα του Daily Telegraph της 19/5/51 όταν ο Γ.Σ. ήταν σύμβουλος Πρεσβείας στο Λονδίνο με κοσμικο-κολακευτικό αρθρίδιο για τον Γ.Σ.
υποφ. 3 [ΙV.B 24 - ΙΙ.155/3]
(1964-1970)
Αποκόμματα Γενικά 1964-1970
- Αποκόμματα ελλην. τύπου και ξένων περιοδικών.
- Ολόσωμο τεύχος Greek Report No 2 (αντιχουντικού περιοδικού Αγγλίας) με κύριο άρθρο για τη δήλωση Σεφέρη, Μάρτιος 1969.
- Ολόσωμο περιοδ. Ο Παλίμψηστος Μοντρεάλ, (του Ν. Καχτίτση), αρ. 1, Ιαν. 1967.
- Ολόσωμες εφημερίδες Νέα, 30/3/70 και Βήμα, 29 και 30/3/70 σχετικά με την μεγάλη Δίκη της Δημοκρατικής ΄Αμυνας.
- Γράμμα από τον Παρμενίωνα Μπόλο, Λεοντάριον Καρδίτσης, 5/9/64 μαζί με ένα άρθρο του για τον Καβάφη δημοσιευμένο σε τοπική εφημερίδα Λαμιακός Τύπος, 4/9/64.
- Κείμενο Ρ. Ρούφου για Καβάφη - ανάτυπο.

ΦΑΚ. 84
υποφ. 1 [ΙV.B 25 - ΙΙ.15]
(1967-1970)
Αποκόμματα  εφημερίδων και περιοδικών 1961-1971 (με έμφαση από 1967-1970) με σημειώσεις και υπογραμμίσεις Γ.Σ.
υποφ. 2 [ΙV.B 26 - ΙΙ.139/18]
(1967-1973)
Πρόχειρος Φάκελλος με Αποκόμματα από περίοδο Χούντας.
- Ολόσωμη εφημερίδα Observer Review της 20/2/72.
- 34 αποκόμματα ελληνικού τύπου από περίοδο Χούντας (ιδίως 72-74) με σχόλια  επισημειούμενα της Κας Μαρώς Σεφέρη.
- 2 αποκόμματα ξένου τύπου:
α) φωτογραφία Παπαδόπουλου και Δέσποινας.
β) Στιχούργημα και σκίτσα για τον Proust και Eliot.

Άσχετα:
α)  Απόκομμα Βήματος 30/6/57 με φωτογραφία του Σεφέρη ως πρέσβεως στο Λονδίνο πηγαίνοντας να δώση τα διαπιστευτήρια του.
β)  Απόκομμα εφημ. Θεσσαλονίκης μη κατονομαζόμενης, του 1928-32 με μνεία της Κας Μαρώς, συζύγου τότε του Α. Λόντου.
γ)  Απόκομμα εφημ. Ελεύθερον Βήμα 26/6/1923 με είδηση για αυτοκτονία νεωκόρου, στην εκκλησία της Αγίας Σωτήρας, απέναντι από το σπίτι του ποιητή στην οδό Κυδαθηναίων.
(Αυτά προφανώς ανήκουν αλλού και ξέπεσαν σε αυτό το φάκελλο.)