Publications Based on Research at the ASCSA Archives

Bibliography Based on Research at the ASCSA Archives (in alphabetical order)

 • Abatzopoulou, F., E. Kantzia, K. Ioannides, and M.Z. Kopidakis. 2018. "Δημήτριος Καπετανάκης," The Athens Review of Books 95, Athens, pp. 18-31. [Demetrios Capetanakis Papers]
 • Agathos, T. 2020. Ο Άγγελος Τερζάκης και ο Κινηματογράφος, Athens. [Angelos Terzakis Papers]
 • Agathos, T. 2013. "Ένας λογοτέχνης πίσω από την κάμερα: ο Άγγελος Τερζάκης και το πείραμα της Νυχτερινής περιπέτειας," in Η λογοτεχνία και οι τέχνες της εικόνας. Ζωγραφική και κινηματογράφος, eds. D. Aggelatos, E. Garantoudis, Athens, pp. 139-151. [Angelos Terzakis Papers]
 • Agathos, T. 2014. H εποχή του μυθιστορήματος. Αναγνώσεις της πεζογραφίας της γενιάς του '30, Athens. [Angelos Terzakis Papers]
 • Alexandratos, M. 2019. Queerbetika-queering rebetika: a zine, Sydney [Elias Petropoulos Papers]
 • Allen, S.H. 2011. Classical Spies. American Archaeologists with the OSS in World War II Greece, Ann Arbor [Carl W. Blegen Papers, Oscar Broneer Papers, William Bell Dinsmoor Papers, Bert Hodge Hill Papers, R. H. Howland Papers, Gladys D. Weinberg Papers, Homer A. Thompson Papers, ASCSA Administrative Records]
 • Allen, S.H. 1999. Finding the Walls of Troy: Frank Calvert and Heinrich Schliemann at Hisarlik, Berkeley [Heinrich Schliemann Papers]
 • Antonelaki, F. 2019. "'Literary Evenings' at the Greek National Theatre 1945-6: Popular Education and the Lliterary Canon," Byzantine and Modern Greek Studies 43.2, pp. 287-313 [George Theotokas Papers]
 • Antonelaki, F. 2023. "Οι μπαλάντες των Φυλακών Αβέρωφ. Λανθάνουσα επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη στον Γιώργο Σεφέρη," The Books' Journal 148 (December), 32-36  [George Seferis Papers]
 • Antonelaki, F. 2023. «Η Στέρνα μέσα από το Αρχείο Σεφέρη: Το "συναίσθημα-έρημη χώρα" στην Αθήνα του μεσοπολέμου», Παλίμψηστον, τεύχος 40, pp. 77-111. 
 • Arapoglou, E., ed. 2022. Μικρά Ασία. Λάμψη-Καταστροφή-Ξεριζωμός-Δημιουργία, Μουσείο Μπενάκη-Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών [Konstantinos Vovolinis Papers, Elias Venezis Papers, Stratis Myrivilis Papers, A. Soulioti- Papers, Dorothy H. Sutton Papers, Philippos Dragoumis Papers, Dorothy Burr Thompson Papers, Elias Petropoulos Papers]
 • Arentzen, W. 2011. Schliemanns dramatische Reise im Jahre 1841, Utrecht. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Arentzen, W. 2012. Schliemann En Nederland. Een Leven Vol Verhalen, Leiden. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Arentzen, W. and M. Van Asch. 2018. The Women Are More Beautiful Than Any I Have Ever Seen: Heinrich Schliemann's Travels Through Spain in 1859, Leiden [Heinrich Schliemann Papers]
 • Badoud, N., N. Meteevici, and T. Samjolova. 2013. “Le fabricant Diocles 2 et la place des femmes dans le système de timbrage rhodien. A propos d’ une découverte faite a Tyras (Ukraine),” in Koinè et mobilité artisanale entre la Méditerranée et la Mer Noire dans l’antiquité: Hommage à Pierre Dupont à son 70e anniversaire, eds. L. Buzoianu, P. Dupont, and V. Lungu, Konstanţa, pp. XXX. [Virginia R. Grace Papers]
 • Badoud, N. 2014. “The Contribution of Inscriptions to the Chronology of Rhodian Amphora Eponyms,” in Pottery, Peoples and Places: Study and Interpretation of Late Hellenistic Pottery, eds. P. Guldager Bilde and M. L. Lawall, Copenhagen.  [Virginia R. Grace Papers]
 • Balli, R. 2017. Η δράση της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα κατά τα έτη 1947-1967: Η συμβολή τους στην Προϊστορική Αρχαιολογία και η σχέση τους με το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας, PhD thesis University of Athens. [Pylos Excavations Records, Lerna Excavations Records, Kea Excavations Records, Carl W. Blegen Papers, George Huxley Papers]
 • Balta, E. 2011. Reliques de l’ Empire Ottoman: Eugène Dalleggio à la recherche de publications karamanlies, Istanbul. [Eugene Daleggio Papers]
 • Barletta, B.A. 2017. The Sanctuary of Athena at Sounion with architectural analysis by William B. Dinsmoor Jr. and observations by Homer A. Thompson, Princeton. [William Bell Dinsmoor, Jr. Papers, Homer A. Thompson Papers]
 • Bartzis, D. 2022. Το χορηγικό μνημείο του Νικίου και η υστερορωμαϊκή πύλη της Ακρόπολης, PhD thesis Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ  [William Bell Dinsmoor Papers]
 • Beaton, R. 2003. George Seferis. Waiting for the Angel, New Haven [George Seferis Papers]
 • Betancourt, P. 2003. Η Ελλάδα και οι γείτονές της στα Ταχυδρομικά Δελτάρια (1895-1920), Athens.[Philip B. Betancourt Collection of Postcards]
 • Bikelas, D. 2020. Loukis Laras, Hellenic Parliament Foundation for Parliamentarism and Democracy, Athens. [Joannes Gennadius Papers]
 • Blackwell, N.G. and T.G. Palaima. 2021. “Further Discussion of Pa-sa-ro on Pylos Ta 716: Insights from the Agia Triada Sarcophagus,” Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. Nuova Serie 7, pp. 21-37 [Pylos Excavation Records, Alison Frantz Photographic Collection]
 • Bloedow, E. 1999. “‘Priam’s Treasure’ Revisited: Old Theories and New Evidence,” Acta Praehistorica et Archaeologica 31, pp. 48-75 [Heinrich Schliemann Papers]
 • Bobou-Protopapa, E. 2005. Σοφία Εγκαστρωμένου-Σλήμαν: Γράμματα στον Ερρίκο, Athens. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Bobou‐Protopapa, Ε. 2017. Αγαμέμνων Σλήμαν-Ο περιπόθητος υιός, Athens. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Boehringer, Ch. 2019-2020. “Eine seltene Medaille zu Ehren des Archäologen Heinrich von Brunn,” Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 69/70, pp. 433-445 [ASCSA Administrative Records]
 • Bogdanov, I. A. 1998. Genrich Sliman, Dnevnik 1866 goda. Putesestvie po Volge (Heinrich Schliemanns Reise an die Wolga im Jahre 1866), Saint Petersburg [Heinrich Schliemann Papers]
 • Bölke, W. 2011. “Shliemanns Briefwechsel mit dem Vater und seinen Geschwistern-Stand der Auswertung und erste Ergebnisse,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 9, pp. 189-200. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Bölke, W. 2011. “Sie konnen leben wie Gott in Frankreich-Der Broewechsel Heinrich Schliemanns mit dem Warener Kaufmann J.H. Bahlmann,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 9, pp. 219-238. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Bölke, W. 2013. Neues aus den Archiven in Sachen Heinrich Schliemann, Bocksee. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Bölke, W. 2015. Dein Name ist unsterblich für alle Zeiten, Duisburg Serbia. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Bounia, A. 2015. "Female collectors in the early 20th century: collecting and displaying the Greek nation," Hamburger Journal für Kulturanthropologie 3, pp. 53-65. [Gennadius Library Administrative Records]
 • Broneer, O. 2016. Το Μνημείο του Λέοντα στην Αμφίπολη [The Lion Monument at Amphipolis], μετάφραση Σ.Ν. Παπαγεωργίου, Αθήνα [Oscar Broneer Papers]
 • Calder, W. M. III and D. A. Traill, 1986. Myth, Scandal, and History: the Heinrich Schliemann Controversy and a First Edition of the Mycenaean Diary, Detroit [Heinrich Schliemann Papers]
 • Calder, W. M. III and J. Cobet, eds. 1990. Heinrich Schliemann nach hundert Jahren, Frankfurt. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Cankardeş-Şenol, G. 2015. Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Études Alexandrines 33, Amphoralex 3, vol. 1, Eponyms A, Alexandria [Virginia R. Grace Papers]
 • Cankardeş-Şenol, G. 2015. Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Études Alexandrines 35, Amphoralex 4, vol. 2, Eponyms B-K, Alexandria [Virginia R. Grace Papers]
 • Cankardeş-Şenol, G. 2016. Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Études Alexandrines 36, Amphoralex 5, vol. 3, Eponyms Λ-Σ, Alexandria [Virginia R. Grace Papers]
 • Cankardeş-Şenol, G. 2017. Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Etudes Alexandrine 39, AmphorAlex 6, vol. 4, Eponyms T to X, Alexandria [Virginia R. Grace Papers]
 • Charistos, A. 2021. Η Λογοτεχνία της Ευθύνης. Ιστορία και Ταυτότητα στη Λογοτεχνική Κίνηση του '30. Ο Ρόλος του Άγγελου Τερζάκη, Athens. [A. Terzakis Papers]
 • Charkiolakis, A. 2011. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος ως δάσκαλος, Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Chatzi, S. 2019. Εκπαιδευτική Mεταρρύθμιση και Κοινωνική Αλλαγή. Προσπάθειες, Ματαιώσεις και Αναθεωρήσεις στο Πλαίσιο Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910-1930), PhD thesis University of Western Macedonia, Florina. [Ion Dragoumis Papers, Dimitrios Petrokokkinos Papers]
 • Chatziioannou, M.-C. 2011. “Between Tradition and Modernity: Joannes Gennadius at the end of the 19th century,”  in Hidden Treasures at the Gennadius Library, The New Griffon 12 , pp. 13-26. [John Gennadius Papers]
 • Chenas, K. 2021. Κωνσταντίνος Σπανούδης. Η πυρρακτωμένη ρομφαία του αλύτρωτου ελληνισμού, Athens. [Ion Dragoumis Papers]
 • Christidis, C. 2021. Γεώργιος Καρτάλης. Πολιτική Βιογραφία. Βιογραφίες Πολιτικών 7, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα. [George Theotokas Papers, K. Vovolinis Papers, C. & I. Tsatsos Papers, Philippos Dragoumis Papers]
 • Christopoulou, M. 2017. Δημήτριος Γούναρης. Πολιτική Βιογραφία, Athens. [Ion Dragoumis Papers, Stephanos Dragoumis Papers, Stephanos Skouloudis Papers, Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers]
 • Coleman, K. M. 2018. "Late Roman Mosaics at the Institute for Advanced Study," Princeton. [https://www.ias.edu/ideas/coleman-mosaics ][Homer A. Thompson Papers]
 • Cooper, A. 2012. Patrick Leigh Fermor: An Adventure, London. [George Seferis Papers]
 • Coulmas, D. 2002. Schliemann und Sophia: Eine Liebesgeschichte, Munich [Heinrich Schliemann Papers]
 • Cultraro, M. 2018. L’ ultimo sogno dello scopritore di Troia: Heinrich Schliemann e l’ Italia (1858-1890), Rome. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Daleziou, E. 2011. “Ο συνθέτης Δημήτριος Λάλας και ο Μακεδονικός Παιάν: δύο ανέκδοτες επιστολές από το Αρχείο του Ίωνος Δραγούμη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη,” Μουσικός Ελληνομνήμων 10, Athens, pp. 19-25. [Ion Dragoumis Papers]
 • Daleziou, E. 2011. “Ion Dragoumis- Exiled to Corsica: A visit to the Greek colony of Cargese in May 1918,” in Hidden Treasures at the Gennadius Library, The New Griffon 12, pp. 117-130 [Ion Dragoumis Papers]
 • Daleziou, E. 2019. “Object Documentation in Archival Collections: Tales from the American School of Classical Studies at Athens Archives”, Herakleion http://network.icom.museum/cidoc/archive/past-conferences/2018heraklion/ [George Kastriotis Papers, Heinrich Schliemann Papers, Elias Petropoulos Papers]
 • Davis, J. 2000. “Warriors for Fatherland: National Consciousness and Archaeology in ‘Barbarian’ Epirus and ‘Verdant’ Ionia, 1912-22,” Journal of Mediterranean Archaeology 13.1, pp. 76-98 [ASCSA Administrative Records]
 • Davis, J. 2003. “A Foreign School of Archaeology and the Politics of Archaeological Practice: Anatolia, 1922,” Journal of Mediterranean Archaeology 16.2, 145-172 [ASCSA Administrative Records, Bert Hodge Hill Papers, Carl W. Blegen Papers, Colophon Excavations Records]
 • Davis, J. and N. Vogeikoff-Brogan. 2013. Philhellenism, Philanthropy, or Political Convenience?: American Archaeology in Greece, Hesperia Special Issue 82.1. [Collected volume based on research at the ASCSA Administrative Records, Gennadius Library Administrative Records, Carl Blegen Papers, Elizabeth Blegen Papers, Bert Hodge Hill Papers, Ida Thallon Hill Papers.]
 • Decker, W. and B. Wirkus. 2019. Der Hofphotograph Albert Meyer und die Olympischen Spiele 1896 in Athen, Hildesheim [Dimitrios Vikelas Papers]
 • Dibble, F. and D. Fallu. 2020. "New data from old bones: A taphonomic reassessment of Early Iron Age beef ranching at Nichoria, Greece," Journal of Archaeological Science: Reports 30, pp. 1-10 [Minnesota Messenia Expedition (Nichoria)]
 • Dimitriou, G. 2012. “Ezra Pound Canto XLIX. Επίμετρο. Canto XLIX: Μια ματιά στον Παράδεισο,” Ποιητική 10, pp. XXX [George Seferis Papers]
 • Dinsmoor, W.B. Jr. 1980-2004. The Propylaia to the Athenian Akropolis, Princeton (2 vols) [William Bell Dinsmoor Jr. Papers]
 • Dichek, B. 2020. "What made an anti-Semitic Spanish diplomat rescue 150 Macedonian Jews? His wife," The Times of Israel, 21 April, 2020
 • Dontas, S. 2012. Ρόδος. Εκατό Χρόνια Φωτογραφίας, 1850-1950, Thessalonike. [Nicholas Mavris Papers]
 • Dragoumis, M. and Z. Dragoumi-Palencia. 2020. Από τη Σόφια με αγωνία. Ημερολογιακές σημειώσεις (Άνοιξη 1941), Athens [Stephanos and Eliza Dragoumis Family Papers (Zoi Dragoumis -Palencia)]
 • Dragoumis, M., Ph. Dragoumis, and N. Paisios. 2015. Νίκος Δραγούμης, ο ζωγράφος 1874-1933. Athens [Philippos Dragoumis Papers, Stephanos Dragoumis Papers, Ion Dragoumis Papers, Marika Dragoumis Papers, Eliza St. Dragoumis Papers, Stephanos and Eliza Dragoumis Family Papers]
 • Duckworth, S. 2011. “Edward Lear’s Cretan Drawings,” in Hidden Treasures at the Gennadius Library, The New Griffon 12 , pp. 103-115 [John Gennadius Papers]
 • Dumont, S. 2020. Vrysaki: A Neighborhood Lost in Search of the Athenian Agora, Princeton. [ASCSA Administrative Records]
 • Duray, A.M. 2020. "The Idea of Greek (Pre)history: Archaeological Knowledge Production and the Making of ‘Early Greece,’ c. 1950-1980", PhD thesis Stanford University [Minnesota Messenia Expedition (Nichoria)]
 • Eldridge, A. and the Monemvasia Photographic Society. 2019. Monemvasia People Place Presence, London [Dorothy Burr Thompson Papers]
 • Embeirikos, L. 2011. “Kilkis 1913: territoire, populations et violence en Macédoine,” European Journal of Turkish Studies 12, pp. 1-105 [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Etaireia Makedonikon Spoudon. 2011. Το Μεγάλο Συναξάρι: αφανείς γηγενείς Mακεδονομάχοι (1903-1913), Thessaloniki. [Philippos Dragoumis Papers]
 • Faltaits, K. 2021. The Chronicle of the Spanish Flu on Skyros, Skyros [Dorothy Burr Thompson Photographic Collection]
 • Flouda, G. 2019. "Figures of modernity: Heinrich Schliemann, Kate Field and a Smithsonian Collection," CLARA Chronicle no 2, pp. 1-27
 • Fotou, V. and A. Brown. 2004. “Harriet Boyd Hawes (1871-1945),” in Breaking Ground. Pioneering Women Archaeologists, eds. G. M. Cohen and M. Sharp Joukowsky, Ann Arbor, pp. 198-273 [ASCSA Administrative Records]
 • Foulias, I., G. Belonis, G. Vlastos, and T. Kolydas, eds. 2011. Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): πενήντα χρόνια μετά. Πρακτικά Συνεδρίου Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 12-13 Νοεμβρίου 2010, Athens [an edited volume publishing the papers from a conference on Dimitri Mitropoulos held in Athens in 2010 with many contributions based on research at the Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Foulias, I. 2011. Οι δύο σονάτες για πιάνο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Από τον ύστερο ρομαντισμό στην Εθνική Σχολή Μουσικής, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Foulias, I. 2011. “Researching the Early Work of the Composer Dimitri Mitropoulos: Some Historical and Analytical Remarks on his ‘Un morceau de concert for violin and piano’, Proceedings of the Crossroads Conference, Thessaloniki, pp. XXX [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Foulias, I. 2011. Η Σονάτα ‘Η ψυχή μου’ του Δημήτρη Μητρόπουλου και η θέση της στην ευρύτερη εργογραφία του συνθέτη, Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Fuca, Rodi de. 2021. La Amante de la Laguna, Apeiron Ediciones, Madrid  [A. Terzakis Papers]
 • Fukuhara, Y. 2017. [Henry Schliemann’s Manuscripts on Japan 1865], Yokohama (in Japanese) [Heinrich Schliemann Papers]
 • Garitsis, Κ. 2016. Έλλη Λαμπρίδη. Επιστολές προς Ν. Καζαντζάκη, Δ. Καπετανάκη, Π. Πρεβελάκη, Γ. Σεφέρη, Α. Σικελιανό, Αθήνα [George Seferis Papers]
 • Garoufalis, A. and H. Xanthoudakis, eds. 2011. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος και το Ωδείον Αθηνών, Corfu [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Gassner, V., U. Muss et al. 2017. “The urban organization of Kolophon and its Necropoleis. The results of the 2011 and 2014 Surveys,” Hesperia 86.1, pp. 43-81 [Colophon Excavations Records]
 • Gazi, E. 2020. Άγνωστη Χώρα. Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 20ου αιώνα, Athens [Ion Dragoumis Papers, Stefanos N. Dragoumis Papers, A. Souliotis-Nikolaidis Papers]
 • Geladaki, S. 2004. Τα Αρχεία τριών ιστορικών Αθηναϊκών Γυμνασίων, Athens [George Gennadius Papers]
 • Genova, A. 2018. Strategies of Resistance: Cretan Archaeology and Political Networks during the late 19th and early 20th Century, PhD thesis University of Chicago [Heinrich Schliemann Papers, Spyridon Marinatos Papers, Stephanos Skouloudis Papers, Stephanos Dragoumis Papers]
 • Georgakis, V. 2022. Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Επιστράτων: Το μοναρχικό παρακράτος στην Ήπειρο, 1916-1917, MA thesis, Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Λαογραφία, University of Ioannina  [Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers, Stefanos Dragoumis Papers]
 • Georganta, K. 2012. Conversing Identities. Encounters between British, Irish, and Greek Poetry, 1922-1955, Amsterdam [Dimitrios Capetanakis Papers]
 • Georgis, G. and Ph. Kikillos, 2021. Και βλέπεις το φως του ήλιου. Πρακτικά Γ' Σεφερικού Συμποσίου στην Αγία Νάπα 3-5 Νοεμβρίου 2017, Αγία Νάπα-Λευκωσία [George Seferis Papers]
 • Geraki, Ν. 2022. Opus Alexandrinum. Η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, Athens (κείμενα που συντάχθηκαν με σκοπό να συνοδεύσουν την ηχογράφηση μουσικών έργων που σχετίζονται με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου) [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Gerontopoulos, P. 2012. Η γένεση και ο στραγγαλισμός της Πάπισσας, Athens [George Seferis Papers, Kleon Rangavis Papers]
 • Giannopoulos, P. 2023. Δήμος Αμυνταίου. Μια διαδρομή στη νεότερη και σύγχρονη εποχή, Thessaloniki [Ali Pasha Papers]
 • Gika, K. 2020. «Τα κρυμμένα αίτια και τα διδάγματα της Ιστορίας. Σχόλιο για τον ποιητή ιστορικό Κ.Π. Καβάφη», in: Στο σταυροδρόμι Ιστορίας και Λογοτεχνίας. Οκτώ κείμενα, eds. Γεράσιμος Μέριανος, Νικήτας Σινιόσογλου, Ψηφιακές εκδόσεις 04, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα [Joannes Gennadius Papers]
 • Father Goulas, Elissaios. 2021. Επίγευση Αγιότητας. Δημήτρης Μητρόπουλος. Η σχέση του μεγάλου μαέστρου με πνευματικές μορφές της Ορθοδοξίας, Athens [D. Mitropoulos Papers]
 • Gretscher, M. 2012. “Peripheral Knowledge? Reconsidering Archival Documents of the Colophon Excavations 1922/1925,” in: Proceedings of the International Conference ‘Centre and Periphery over the passage of time’ Trnava, 17-19 October 2014, Anodos Studies of the Ancient World 12, pp. 135-146 [Colophon Excavations Records]
 • Haas, D. 2012. "Cavafy, Venizelos and the National Schism: Revisiting a Debate", in Historical Poetics in Nineteenth and Twentieth Century Greece: Essays in Honor of Lily Macrakis, ed. S. Dova, in Classics @: An Online Journal (Center for Hellenic Studies, Harvard University), issue 10 [Ion Dragoumis Papers]
 • Hannoosh, M. 2016. “Practices of Photography: Circulation and Mobility in the Nineteenth-Century Mediterranean,” History of Photography, 40:1, pp. 3-27 [Heinrich Schliemann Papers, Stephanos Dragoumis Papers]
 • Harvey-Sherrard, D., ed. 2015. This Dialectic of Blood and Light. George Seferis and Phillip Sherrard: An Exchange 1947-1971, Limni Evias [George Seferis Papers]
 • Hatzivassiliou, E. 2013. “Shallow Waves and Deeper Currents: The U.S. Experience of Greece, 1947-1961. Policies, Historicity, and the Cultural Dimension,” Diplomatic History 38:1, pp. 83-110 [ASCSA Administrative Records, Triumph over Time]
 • Hatzivassiliou, E. 2014. Βιώματα του Μακεδονικού Ζητήματος. Δοξάτο Δράμας, 1912-1946, Athens [Carl W. Blegen Papers, Horace Oakley Photographic Album]
 • Hatzivassiliou, E. 2019. Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη-Ευάγγελου Αβέρωφ. Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, Athens  [G. Seferis Papers, C. Tsatsos Papers]
 • Hayes, W. J. and Slane Warner K. 2022. Late Classical, Hellenistic, and Roman Pottery, Isthmia XI, ASCSA  [Virginia R. Grace Papers]
 • Hekimoglou, E. 2022. Θεσσαλονίκης Εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης, ΠΙΟΠ, Athens [Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers]
 • The Hellenic Parliament Foundation (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων). 2014. Σκοτεινή Επταετία. 1967-1974: η δικτατορία των συνταγματαρχών, Athens [Vassilis Vassilikos Papers, Constantine Tsatsos Papers, Panayiotis Pipinelis Papers]
 • Idol, D. 2018. “The ‘Peaceful Conquest’ of Lake Kopaïs: Modern Water Management and Environment in Greece,” Journal of Modern Greek Studies 36, pp. 71-XXX [Stephanos Skouloudis Papers]
 • Iliopoulou, I. 2011. Ο Ναυτίλος του Αιώνα, Athens [Odysseus Elytis Papers, George Seferis Papers]
 • Iliopoulou, I., ed. 2011. Οδυσσέας Ελύτης, Συν τοις Άλλοις-37 Συνεντεύξεις, Athens [Odysseus Elytis Papers]
 • Ito, Takao. 2022. [Schliemann and Hachioji: Fascinated by the 'Town of Silk'], Daisanbunmeisha, Tokyo [in japanese]  [Heinrich Schliemann Papers]
 • Jackson, D. 2020. "In Greece with William Amory Gardner", posted on September 1, 2020: https://www.gardnermuseum.org/blog/greece-with-william-amory-gardner [ASCSA Art Collection]
 • Jöhrens, G. 2013. Forschungen in Gadara/Umm Qays von 1987 bis 2000, Rahden [Virginia Grace Papers]
 • Jöhrens, G. 2014. “Funde aus Milet XXIX. Amphorenstempel aus den Grabungen in Milet 1899-2007, 2.Teil,” Archäologischer Anzeiger, pp. 177-219 [Virginia Grace Papers]
 • Johnson, E. 2020. "The Villa Giulia as a Performance Space," Artibus et Historiae 82, pp. 227-247 [Gorham P. Stevens Papers]
 • Johnston, A. 2020. Henry Hunter Calvert's Collection of Amphora Stamps and that of Sidney Smith Saunders, Oxford  [Virginia R. Grace Papers]
 • Kakavanis, H. 2012. Ο άγνωστος Βάρναλης και 19 αδημοσίευτα ποιήματά του, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Kakavanis, H. XXX. «Έργα του Κώστα Βάρναλη για παιδιά,» Θέματα Παιδείας. Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Έρευνας 51-52, pp. XXX  [Kostas Varnalis Papers]
 • Kakavanis, H. 2014. Κώστας Βάρναλης. Αϊ Στράτης. Θυμήματα Εξορίας, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Kalligas, H. 2004. Το Γεννάδειον. Δημιουργία και Μεταμορφώσεις, The New Griffon 7, Athens (with contributions by H. Kalligas, S. Papageorgiou, A. Nadali, C. de Grazia Vanderpool, M. Voltera, and N. Vogeikoff-Brogan) [Gennadius Library Administrative Records, Joannes Gennadius Papers, ASCSA Administrative Records]
 • Kalogeitona, A. and Benakis, I. 2010. Έτος Δημήτρη Μητρόπουλου. Η ζωή και το έργο του μεγάλου μαέστρου και συνθέτη, Εστία Νέας Σμύρνης 87, Athens  [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kalogrias, V. 2016. “Draza Mihailovic - Napoleon Zervas: A comparative analysis of Resistance and Collaboration in Serbia and Greece (1941-1944),” Balkan Studies 50, pp. 177-209 [George Papaioannou Papers]
 • Kantzia, E., ed. 2020. Καπετανάκης Δημήτριος. Έργα. Τα Δημοσιευμένα (2 τόμοι), Athens [Demetrios Capetanakis Papers]
 • Karaoglou, C. and K. Karvela, eds. 2019. Ηλίας Βενέζης. Ελληνική Διάρκεια. Μορφές και Θέματα των γραμμάτων και των τεχνών Α΄ (1924-1952), Athens [Elias Venezis Papers]
 • Karidis, D. 2017. Athens from 1920‐1940: A True and Just Account of How History was Enveloped by a Modern city and the Place became an Event, Oxford  [ASCSA Administrative Records]
 • Karra, A. 2023. "Εταιρία Αρτινών Γραμμάτων," at  https://www.academia.edu/109184252/%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%91_%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D [Elias Venezis Papers]
 • Kasselimis, S. 2011. Αρβανίτες. Μύθοι και πραγματικότητα, Athens [Dorothy Burr Thompson Photographic Collection]
 • Katevas, Ph. 2018. Τα βουνά προηγούνται‐Η φιλοπρόοδος Ένωση Καροπλεσίου Αγράφων μέσα από το Αρχείο του Γιάννη Κοσπεντάρη, Athens [Konstantinos Karavidas Papers]
 • Kaufmann‐Heinimann, A. 2014. “Von Grabhügeln and Dümmler-Vasen. Zu den Anfängen der klassischen Archäologie an der Universität Basel,” Basler Zeitschrift für Geschichte und Alterumskunde 114, pp. XXX [Heinrich Schliemann Papers]
 • Kaufmann‐Heinimann, A. 2016. “Schliemann und die Scheiz im Spiegel seiner Korrespondenz von Muralt und Jacob A. Mahly,” Mitteilungen aus dem Heinrich Schliemann-Museum-Ankershagen 10/11, pp. 171‐189 [Heinrich Schliemann Papers]
 • Kavouni T. 2018. Βυζαντινός Πολιτισμός και Χριστιανισμός στην θεατρική εργογραφία του Άγγελου Τερζάκη, Athens. [Angelos Terzakis Papers]
 • Keeley, E. and P. Sherrard (translators). 2013. The Poets’ Voice. C. P. Cavafy, George Seferis. The Hellenic Parliament Foundation for Parliament and Democracy, Athens. [George Seferis Papers]
 • Kennell, S. 2007. “Schliemann and His Papers: A Tale from the Gennadeion Archives,” Hesperia 76:4, pp. 785-817. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Kennell, S. 2011. “Schliemann und Frankreich,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 9, pp. 175-188. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Kennell, S. 2013.  “«…dab es keinen so gelehrten und tüchtigen Mann gibt als Sie»: The Heinrich Schliemann-Wilhelm Dörpfeld Correspondence 1879-1890,” Mitteilungen des Deutsches Archäologischen Instituts 125 [2010], pp. 257-308. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Kennell, S. 2021. “Die Dörpfeld-Schliemann-Zusammenarbeit. Der Fall Tiryns,” in Polyphem. Eine Odyssee Studien zum Leben und Werk Wilhelm Dörpfelds, eds. M. Weidhaas-Berghöfer and A. Eich, Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde des Wuppertals, Band 46, pp. 25-49. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Klein, N. L. 2020. “The Small Limestone Buildings on the Athenian Acropolis,” in New Approaches and Paradigms in the Study of Greek Architecture, New Directions and Paradigms for the Study of Greek Architecture: Interdisciplinary Dialogues in the Field, ed. P. Sapirstein and D. Scahill, Leiden, pp. 91-105. [William Bell Dinsmoor Papers]
 • Knoepfler, D. 2018. “Hérode Atticus propriétaire et évergète en Eubée: une nouvelle inscription du Musée d’ Erétrie,” REG 131:2, pp. 317-370. [ASCSA Collection of Unpublished Student Papers]
 • Kolonas, V. 2023. Σμύρνη [1870-1922]. Πόλη και αρχιτεκτονική. Η συμβολή των Ελλήνων, Thessaloniki  [K. Vovolinis Papers]
 • Kolovos, C. 2010. “Δημήτρης Μητρόπουλος-Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης. Εισαγωγή στην άγνωστη αλληλογραφία τους,” Βιβλιοφιλία 129, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kolovos, C. 2011. Δημήτρης Μητρόπουλος-Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης. Σχέση άδολης φιλίας, Δασκάλου και μαθητή, Θεού και πιστού. Μια σχέση ζωής, Athens.[Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kolovos, C. 2011. Δημήτρης Μητρόπουλος- Έγχορδα όργανα ορχήστρας, Βιβλιοφιλία 131, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kolovos, C. 2011. “Ένα αδημοσίευτο κείμενο του Δημήτρη Μητρόπουλου κατ’ επιμέλειαν και σχολιασμό του Χρ. Κολοβού,” Αιολικά Γράμματα 250, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kolovos, C. 2016. “Dimiti Mitropoulos-Konstantinos Kydoniatis,” in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques Bouchard, ed. H. Tonnet, Montreal, pp.XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Kolovos, C. 2016. "Θεόδωρος Βαβαγιάννης (1905‐1988). Πρωθιερεύς ορχηστρικής τέχνης, πρώτη απόπειρα βιογράφησης του," Μουσικός Ελληνομνήμων 11‐12, Corfu, pp. 48‐57. [Theodoros Vavayannis Papers]
 • Kondyli, G. 2010. “Ο Άγγελος Τερζάκης ως λυρικός καλλιτέχνης,” Αριάδνη 16, pp. XXX. [Angelos Terzakis Papers]
 • Konstantellias, Η. 2018. Δημήτριος Βικέλας. Άτυπος πρεσβευτής των εθνικών θεμάτων και των ελληνικών γραμμάτων, Athens. [Dimitrios Vikelas Papers]
 • Kontogianni, V., ed. 2018. Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική ‐ Πρακτικά Συνεδρίου Κομοτηνή 4‐6 Δεκεμβρίου 2015: Μνήμη Παναγιώτη Μουλλά, Athens.[Αll of our literary archives]
 • Kontogianni, V. 2002. Γιώργος Σεφέρης-Γιώργος Αποστολίδης, Αλληλογραφία 1931-1945, Athens [George Seferis Papers]
 • Kontosi, S. 2011. Η Κασσιανή του Δημήτρη Μητρόπουλου σε ενορχήστρωση του Νίκου Σκαλκώτα. Ένα νεοευρεθέν χειρόγραφο, Athens.[Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Korres, G., N. Karadimas, and F. Flouda, eds. 2012. Αρχαιολογία και Ερρίκος Σλήμαν. Εκατό έτη από το θάνατό του. Ανασκόπηση και προοπτικές. Μύθος-Ιστορία-Επιστήμη, Athens. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Kostolnik, C. 2011. Ankershagen. Die Geschichte des mecklenburgischen Dorfes, Friedland.[Heinrich Schliemann Papers]
 • Kostopoulos, A. 2002. “Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: η περίπτωση της ελληνικής Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1912-1913),” Τα Ιστορικά 36, pp. 75-128. [Ion Dragoumis Papers, Stephanos Skouloudis Papers, Stephanos Dragoumis Papers, Philippos Dragoumis Papers]
 • Kostopoulos, A. 2006. “Ο εμφύλιος Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908): εκδοχές του κρατικού μονοπωλίου της συλλογικής μνήμης," Τα Ιστορικά 45, pp. 393-432. [Ion Dragoumis Papers, Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers, Stephanos Dragoumis Papers]
 • Kostopoulos, A. 2008. Πόλεμος και εθνοκάθαρση: η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης (1912-1922), Athens.[Stephanos Dragoumis Papers, Ion Dragoumis Papers]
 • Kotsonas, Α. 2019. “Politics, Research, Research Agendas and Abortive Fieldwork Plans over Lyktos, Crete: a History of Archaeological Research,” The Annual of the British School at Athens 114, pp. 399-443 [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Koumas, M. 2012. Γεώργιος Καφαντάρης, Athens [Stephanos Dragoumis Papers, Konstantinos Vovolinis Papers]
 • Kourousis, S. 2013. Από τον Ταμπουρά στο Μπουζούκι. Η ιστορία και η Εξέλιξη του Μπουζουκιού και οι Πρώτες Ηχογραφήσεις (1926-1932), Athens [Elias Petropoulos Papers]
 • Koutsoukos, G. 2014. Ιστορική περιήγηση στο χωροχρόνο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, Athens [Archaeological Photographic Collection, Korakou]
 • Kremmydas, K., ed. 2011. "Αφιέρωμα-30 χρόνια από το θάνατο του Τάκη Σινόπουλου," Μανδραγόρας 45, Athens, pp. XXX. [Takis Sinopoulos Papers]
 • Kremmydas, K., ed. 2017. "Αφιέρωμα στον Νίκο Φωκά," Μανδραγόρας 56, Athens, pp. ΧΧΧ. (with many contributions) [Nikos Fokas Papers]
 • Kremmydas, K., ed. 2019. "Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο,"  Μανδραγόρας 61, Athens, pp. 21-37. [Vangelis Raptopoulos Papers, Elias Petropoulos Papers]
 • Lalaki, D. 2012. “On the Social Construction of Hellenism, Cold War, Narratives of Modernity, Development and Democracy for Greece,” Journal of Historical Sociology 25, pp. 552-577. [Carl W. Blegen Papers]
 • Lalaki, D. 2014. “Digging for Democracy in Greece. Intra-Civilizational Processes during the 'American Century,'” PhD thesis The New School for Social Research, New York. [ASCSA Administrative Records]
 • Lalaki, D. 2018. "The Cultural Cold War and the New Women of Power," Histoire a@Politique 35 (May-June), pp. XXX. [Ford Foundation in Greece Records, ASCSA Administrative Papers]
 • Lamb, I. and C. Lamb. 2022. The Gentle American. George Horton's Odyssey and His True Account of the Smyrna Catastrophe, Gorgias Press [C.W. Blegen Papers]
 • Lambropoulos, V. and P. Polychronidis. 2011. "Η επιμέλεια εαυτού ως μέλος και μελέτη," Athens Review of Books 22, Athens, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Lawall, M.L. 2022. "Virginia Grace and Joseph Brashinsky on Samian amphoras," in From the Caucasus to the Danube: the Northern Black Sea Region in Antiquity. Collection of scientific papers dedicated to the 70th anniversary of Professor S.Yu. Monakhov, Saratov:Amirit, pp. 252-267. [Virginia Grace Papers]
 • Lefkaditou, A. 2021. Naturalizing the Nation: Physical Anthropology in Greece, 1880s–1950s. PhD thesis, University of Leeds  [St. Dragoumis Papers, Kea Excavations Records, S. Marinatos Papers]
 • Lemos, N. 2014. “Early literature of the Asia Minor Disaster and of the War of Independence. Where Greek and Turk have yet to meet,” in When Greeks and Turks meet: Interdisciplinary perspectives on the relationship since 1923, ed. V. Letra, London, pp.185-207. [Elias Venezis Papers]
 • Lemos, N. 2018. Aspects of the Literatures of the Turkish War of Independence and the Greek Asia Minor Disaster, PhD thesis Department of the Languages and Cultures of the Near and Middle East SOAS, University of London [Elias Venezis Papers]
 • Lialouti, Z. 2019. Ο "άλλος" Ψυχρός Πόλεμος. Η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα, 1953-1973, Rethymnon [Elias Venezis Papers, George Theotokas Papers, Stratis Myrivilis Papers]
 • Lițu, A. and C. Laurențiu. 2021. “Timbres inédits de Tomis,” Peuce, S.N. XIX, p. 123-134 [Virginia Grace Papers]
 • Louis, A. 2007. "Homo explorator: L’ écritore ‘non literaire’ d’ Arthur Rimbaud, Lucio V. Mansilla et Heinrich Schliemann," Revue de Littérature Comparée 324, pp. 439-458. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Louis, A. 2014. “Les vies de Schliemann: l’ autobiographie comme lieu de savoir,” Mètis - Anthropologie des mondes grecs anciens, Daedalus/EHESS, N.S.12, pp. 201-223. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Louis, A. 2020. L'Invention de Troie. Les vies rêvées de Heinrich Schliemann, Paris. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Louis, A. 2022. Homo explorator: L’ écriture non litéraire d’ Arthur Rimbaud, Lucio V. Mansilla et Heinrich Schliemann, Paris. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Lykourgou, N. 2013. Αγαπητέ Στρατή… Από την αλληλογραφία με τους Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Γιώργο Κοτζιούλα κ.ά., Athens. XXX [Stratis Myrivilis Papers]
 • MacSweeney, N. 2013. Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia. XXX  [Colophon Excavations Records]
 • Malliaris, A. 2003. “Ίων Δραγούμης και Βενετία,” The New Griffon 6 Εύνοστος, Athens, pp. 68-77. [Ion Dragoumis Papers]
 • Mammalis, N. 2009. “Η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου για τον Ιππόλυτο και το υλικό της στο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου,” Μουσικός Ελληνομνήμων 3, Athens, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Mammalis, N. 2011. Τα μουσικά χειρόγραφα του Δημήτρη Μητρόπουλου για τον Ιππόλυτο Στεφανηφόρο, οι αντιδράσεις και η σημασία της μουσικής του στην πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου των νεώτερων χρόνων, Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Matalas, P. 2021. Κοσμοπολίτες Εθνικιστές. Ο Μωρίς Μπαρρές και οι ανά τον κόσμο "μαθητές" του, Herakleion  [Ion Dragoumis Papers, S. Myrivilis Papers, K. Varnalis Papers]
 • Mari, A., B. Giannopoulos, and P. Philippatou. 2013. “Σπήλαια αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Όρος Μερέντα Αττικής,” Πρακτικά ΙΔ’ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής 6-9 Οκτωβρίου 2011, Kalyvia Attikis. [Antiquities Collection]
 • Mavrogonatou, G. 2014. "Ο θεσμικός τεχνικός εκσυγχρονισμός στο πεδίο των υδραυλικών έργων κατά τη μεσοπολεμική περίοδο και ο μηχανικός Θεολόγος Γενίδουνιας,” Τα Ιστορικά 31 (December), Athens, pp. XXX. [Konstantinos Vovolinis Papers]
 • Mavrotas, T., ed. 2011. Ο Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη. Ποίηση και Ζωγραφική, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Athens. [Odysseus Elytis Papers]
 • Mavrotas, T., ed. 2017. Γιώργος Σεφέρης. Όταν το φως χορεύει, μιλώ δίκαια. Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Athens [George Seferis Papers]
 • Mazis, J.A. 2014. A Man for All Seasons. The Uncompromising Life of Ion Dragoumis, Istanbul [Ion Dragoumis Papers]
 • Mazis, J.A. 2022. Athanasios Souliotis-Nikolaidis and the Greek Irredentism: a Life in the Shadows, Lexington Books [Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers]
 • Menegaki, M. 2022. Ζωή Ν. Δραγούμη και Αρτύρ ντε Γκομπινώ, δύο πλειάδες στον ελληνικό ουρανό, Athens [Dragoumis Family Papers]
 • Michalopoulos, G. 2018. The Macedonian question and fin-de-siecle greek politics, Istanbul. (based on PhD thesis: Foreign policy towards Ottoman Macedonia: 1878-1913, Oxford University) [Stephanos Dragoumis Papers, Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers]
 • Millis, B.W. 2006. "Miserable Huts" in post-146 B.C. Corinth," Hesperia 75, pp. 397-404  [Theodore Woolsey Heermance Papers]
 • Mitropoulos, D. 2010. Scherzo en fa mineur pour piano, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Mitropoulos, D. 2010. Fête Crétoise pour piano, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Mitropoulos, D. 2010. Béatrice pour piano, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Mitropoulos, D. 2010. Ταφή-Παρτιτούρα Ορχήστρας, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Athens  [Dimitri Mitropoulos Papers, Th. Vavayannis Papers]
 • Mitropoulos, D. 2011. Un Morceau de Concert για βιολί και πιάνο, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers, Th. Vavayannis Papers]
 • Moraitou, G. 2009. "Past Conservation Interventions on the Kenchreai Opus Sectile Panels: The Greek Approach," in Annales du 18e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire de Verre, eds. D. Ignatiadou and A. Antonaras, Thessaloniki, pp. 254-260 [ASCSA, Kenchreai]
 • Moraitou, G., P. Loukopoulou and D. Tiligada, 2009. "A Triple Ark for the Kenchreai Opus Sectile Glass Panels: Preventive Conservation and Access at the Isthmia Archaeological Museum," in Annales du 18e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire de Verre, eds. D. Ignatiadou and A. Antonaras, Thessaloniki, pp. 261-265 [ASCSA, Kenchreai]
 • Moraitou, I. 2023. «Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Ένα αρχείο, μια εποχή. Γνωστές και άγνωστες συνεργασίες στον χώρο του θεάτρου,» in Άγγελος. Αφιέρωμα στη μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά, Μουσείο Μπενάκη, Athens, pp. 375-388  [George Theotokas Papers]
 • Morfakidis, M. et al., eds. 2010. Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός. 110 χρόνια από την γέννησή του (1899-2009): Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009, Granada-Athens [numerous articles in this volume based on archival research at the C. Tsatsos Papers]
 • Morton, J., N.G. Blackwell, and K.W. Mahoney. 2023. “Sacrificial Ritual and the Palace of Nestor: A Reanalysis of the Ta Tablets,” American Journal of Archaeology 127.2, 167-187 [Alison Frantz Photographic Collection]
 • Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 2013. Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...Marseille-Paris.[Odysseus Elytis Papers]
 • Museum of Contemporary Art-Basil and Elise Goulandris Foundation. 2012. Approaching Surrealism-Προσεγγίζοντας το Σουρεαλισμό, Άνδρος.(exhibition catalogue)[Odysseus Elytis Papers]
 • Muss, U. 2020. “The Topography of Early Colophon and Halil Aǧa Hill,” Colofone, città della Ionia. Nuove ricerche e studi, Atti del Convegno Internazionale di Studi Università degli Studi di Salerno, 20 Aprile 2017, ed. Luigi Vecchio (Ergasteria 10), pp. 93-120. [Colophon Excavations Records]
 • Nanetti, A. 2013. “Modern Greek National Identity and Late Byzantium: New Evidence for the ‘Frankish’ tower on the Acropolis of Athens as a Case Study,” in Polydoros. Studi offerti a Antonio Carile, ed. G. Vespigniani, Spoleto, pp. 611-625. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • The New Acropolis Museum, Miriam & Ira D. Wallach Art Gallery Columbia University in the City of New York 2009, New York. (Exhibition catalogue) [William Bell Dinsmoor Papers]
 • Nigdelis, P. and Christodoulou, 2015. Μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και ποίησης στην Οθωμανική Μακεδονία: Ο Γεώργιος Θ. Σαγιαξής και η αλληλογραφία του με τους Νικόλαο Πολίτη και Στέφανο Δραγούμη (1900-1909). XXX  [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Panagiotopoulos, V. et al., eds. 2007-2018. Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης (5 volumes), Athens. [Ali Pasha Papers]
 • Panagiotou, G. 2019. Γιώργος Σεφέρης. Επιστολές στην αδελφή του Ιωάννα (1934-1939), Athens. [George Seferis Papers; Constantine & Ioanna Tsatsos Papers]
 • Panagiotou, G. 2021. Γιώργος Σεφέρης. Επιστολές στην αδελφή του Ιωάννα (1946-1952), Athens. [George Seferis Papers; Constantine & Ioanna Tsatsos Papers]
 • Panagou, T. 2010. Η σφράγιση των αρχαίων ελληνικών εμπορικών αμφορέων, PhD thesis University of Athens. [Virginia R. Grace Papers]
 • Papageorgiou, T. 2015. Η Κυπριακή Ενωτική Κίνηση στην Αθήνα, 1931-1940. Οι Βρετανικές αντιδράσεις  και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, Nicosia.[Philippos Dragoumis Papers]
 • Papalexandrou. A. and M. Mauzy, 2003. "The Photographs of Alison Frantz: Revealing Antiquity through the Lens," History of Photography, 27:2, 130-143 [Alison Frantz Photographic Collection]
 • Papanikolaou, M. May 11, 2021. "Αντιγόνη Ζουρούδη, η Μάνα της Δωδεκανήσου," Η Ροδιακή, Ρόδος [Nikolaos Mavris Papers]
 • Papastefanaki, L. 2016. “Οι μηχανικοί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου,” Μνήμων 35, pp. XXX. [Konstantinos Vovolinis Papers]
 • Papathanassopoulos, G. 2014. Στην Πύλο με τον Carl Blegen, Athens [Pylos Excavations Records]
 • Pappalardo, U. 2018. “Heinrich Schliemann a Mozia,” Sicilia Archeologica 110, pp. 109-138 [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Pappalardo, U. 2018. “Heinrich Schliemann a Napoli: note di viaggio e documenti,” Napoli Nobilissima 4:3, pp. 58-64 [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Pappalardo, U., S. Galka, A. Maiuri, C. Knight, L. Borrelli and M. Cultraro. 2021. Heinrich Schliemann a Napoli, Salerno [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Pappas, V. 2011. Ο Χαλκιδιώτης Μακεδονομάχος Καπετάν Γιαγλής, Ierissos Chalkidikis [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Pikramenou D. 2017. Η βιογραφία της Πηνελόπης Δέλτα, Patras (reprint) [Stephanos N. Dragoumis Papers, Ion Dragoumis Papers, Dragoumis Family Papers]
 • Pikramenou D. 2017.  Η βιογραφία του Ίωνα Δραγούμη, Patras [Ion Dragoumis Papers, Dragoumis Family Papers]
 • Poimenidou, A.‐D. 2018. La politique culturelle extérieure de la Grèce et l' Europe (1944‐1979), PhD thesis Sorbonne University, Paris [Constantine Tsatsos Papers]
 • Psathas, N. 2019. “Οι επιστολές της Natalie Murray Gifford από τη Μήλo” (posted September 12, 2019: https://nikitaspsathas.wordpress.com/2019/09/12/30-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-natalie-murray-gifford-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ae%ce%bb%ce%bf/) [Natalie Murray Gifford Papers]
 • Psalti, M. 2023. "Η Ντάρια Ντιμιετρόβνα και ο Σεφέρης," in Σεφέρης 1963. 60 χρόνια από το Νόμπελ, ed. Β. Παναγιωτόπουλος, Γ. Βούλγαρης, Σ. Ριζάς, Βήμα στην Ιστορία 2, 151-167  [George Seferis Papers]
 • Ramou, L. 2012. “La musique pour piano en Grèce au 20e ciècle,” Piano 25, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Raptopoulos, V. 2022. "Η αλληλογραφία του Βαγγέλη Ραπτόπουλου με τον Ηλία Πετρόπουλο," Lifo @ https://www.lifo.gr/culture/vivlio/i-allilografia-toy-baggeli-raptopoyloy-me-ton-ilia-petropoylo [Elias Petropoulos Papers, Vangelis Raptopoulos Papers]
 • Rigopoulos, Y. 2009-2010. “Τάκης Σινόπουλος-Γιώργος Σεφέρης: Αλληλογραφία (1939-1962),” Οροπέδιο 8, pp. XXX. [Τakis Sinopoulos Papers, George Seferis Papers]
 • Rigopoulos, Y. 2016. Σεφερικά Μελετήματα, Αθήνα. [George Seferis Papers, George Pavlopoulos Papers]
 • Roessel, D. 2002. In Byron's Shadow: Modern Greece in the English and American Imagination, New York [George Seferis Papers]
 • Rookhuijzen. J.Z. van. 2021. “The Erechtheion on the Acropolis of Athens,” Kernos 34, pp. 69-121  [G.P. Stevens Papers]
 • Runnels, C. 2002. The Archaeology of Heinrich Schliemann: An Annotated Bibliographic Handlist, Boston.
 • Rupp, D. 2013. “Mutually Antagonistic Philhellenes: Edward Capps and Bert Hodge Hill at the American School of Classical Studies at Athens,” in Philhellenism, Philanthropy, or Political Convenience?: American Archaeology in Greece, ed. J. L. Davis and N. Vogeikoff-Brogan. 2013. Hesperia Special Issue 82.1, pp. 67-99. [Administrative Records, Bert H. Hill Papers].
 • Sabrovalakis, Y., ed. 2010. Dimitri Mitropoulos 14 Invenzioni on poems by C.P. Cavafy for voice and piano, Ionian University/Department of Music-Hellenic Research Lab, Corfu. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Sabrovalakis, Y., ed. 2011. Εκδόσεις έργων του Δημήτρη Μητρόπουλου: προβλήματα και προοπτικές, Athens  [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Sakallieros, G. 2016. Dimitri Mitropoulos and his Works in the 1920s-The Introduction of Musical Modernism in Greece, Athens [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Sakallieros, G. 2011. Το έτος 1928 του κ. Δ. Μητρόπουλου και το Concerto Grosso: όψεις μιας συνθετικής καλλιτεχνικής μεταστροφής, Athens  [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Sakka, N. 2002. Αρχαιολογικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1928-1940): πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις, PhD thesis University of Crete, Rethymnon [ASCSA Administrative Records]
 • Sakka, N. 2008. "The Excavations of the Athenian Agora of Athens: The Politics of Commissioning and Managing the Project," in A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in Twientieth-Century Greece, ed. D. Damaskos and D. Plantzos, Athens, pp. 111-124 [ASCSA Administrative Records]
 • Sakka, N. 2013. " 'A Debt to Ancient Wisdom and Beauty': The Reconstruction of the Stoa of Attalos in the Ancient Agora of Athens," in Davis and Vogeikoff 2013, pp. 203-227 [ASCSA Administrative Records, Homer A. Thompson Papers]
 • Salamina, M. 2011. G. Seferis-T.S. Eliot Traduzione e poetica, edizioni B.A. Graphis, XXX [George Seferis Papers]
 • Salamina, M. 2013. “Ghiorgos Seferis e Yves Bonnefoy. Il dialogo di due poeti nel luogo della luce greca,” Il lettore di provincia 140, pp. 83-96 [George Seferis Papers]
 • Samida, S. 2012. Heinrich Schliemann. Profile, Tübingen. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Samida, S. 2018. Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im offentlichen Diskurs, 1870-1890, Munster. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Sánchez, M.G. 2008. “Les femmes et les amphores: épigraphie amphorique rhodienne et histoire de la femme dans le monde hellénistique”, BCH 132, pp. 283-310. [Virginia R. Grace Papers]
 • Sanchez, M.G. 2012. “Les dones, leas amphores I la historia de la dona en epoca hellenistica,” in ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Mulieres. Mirades sobre la dona a Grecia I a Roma, ed. J. Zaragoza Gras and G. Fortea Domenech, Tarragona, pp. 107-129 [Virginia R. Grace Papers]
 • Sapounaki-Drakaki, L. and M.-L. Tzogia-Moatsou. 2011. Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Athens [Αngelos Terzakis Papers]
 • Sarantakos, N. ed. 2013. Κώστας Βάρναλης. Γράμματα από το Παρίσι, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Sarantakos, N. ed. 2014. Κώστας Βάρναλης. Τι είδα εις την Ρωσσίαν των Σοβιέτ, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Sarantakos, N. ed. 2016. Κώστας Βάρναλης. Αττικά ‐ 400 χρονογραφήματα (1939‐1958) για την Αθήνα και την Αττική, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Sarantakos, N. ed. 2017. Κώστας Βάρναλης, Αστυνομικά ‐ 265 χρονογραφήματα (1939‐1957) εμπνευσμένα από το αστυνομικό δελτίο, Athens [Kostas Varnalis Papers]
 • Saratzis, A. 2018. "Ο Παλαμάς στην κριτική ματιά του Σεφέρη," in Ελληνική λογοτεχνική κριτική : πρακτικά συνεδρίου, Κομοτηνή 4-6 Δεκεμβρίου 2015: μνήμη Παναγιώτη Μουλλά, ed. V. Kontogianni, Athens, pp. 196-207 [George Seferis Papers]
 • Schultz, U. 2010. "Kindliche Pläne für den Herbst des Lebens. Heinrich Schliemann als Autobiograph," Boreas 33, pp. 55-96 [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Seferis, G. 2018. Μέρες Η': 2 Γενάρη 1961 - 16 Δεκέμβρη 1963, ed. K. Krikou-Davis, Athens [George Seferis Papers]
 • Seferis, G. 2019. Μέρες Θ': 1 Φεβρουαρίου 1964 - 11 Μάη 1971, ed. K. Krikou-Davis, Athens [George Seferis Papers]
 • Shear, J.L. 2021. Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities, Cambridge. [Alison Frantz Photographic Collection]
 • Shi, Yun. 2022. "A Tale of Two Chinese: my research on Luo Niansheng (1904-1990), the first Chinese student at the ASCSA," Netherlands Institute at Athens (NIA) blog at https://niathens.wordpress.com/2022/06/17/a-tale-of-two-chinese-my-research-on-luo-niansheng-1904-1990-the-first-chinese-student-at-the-acsa/ [ASCSA Administrative Records, Gennadius Library Administrative Records, Richard H. Howland Papers, Samuel E. Bassett Papers, ASCSA Student Papers]
 • Sisman, A. ed. 2016. Dashing for the Post-The Letters of Patrick Leigh Fermor, London [George Seferis Papers]
 • Smith, T. J. 2020. “Orchêsis Kallinikos: Lillian B. Lawler's Greek Dance Legacy,” Classical World 113.2, pp. 197-222. [ASCSA Administrative Records]
 • Soethaert, B. 2012. “Ταξίδια στο Μοριά. Ο Μοριάς του Νίκου Καζαντζάκη και η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ του Άγγελου Τερζάκη στην Καθημερινή (1937-1938),” Κονδυλοφόρος 11, Athens, pp. XXX. [Αngelos Terzakis Papers]
 • Soethaert, B. 2017. "Η στροφή προς το παρ<ελθ>όν. Ορίζοντες του ιστορικού μυθιστορήματος (1935–1950) στην Ελλάδα," PhD thesis Freie Universität Berlin, 2017. [Angelos Terzakis Papers]
 • Stager, J. M S. 2022. “Sophia’s double: photography, archaeology, and modern Greece,” Classical Receptions Journal Vol XX. Iss. XX, pp. 1-42. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Stassinopoulou, M. 2015. “The ‘System’, ‘New Greek Cinema’, Theo Angelopoulos: A Reconstruction (1970-1972),” in Bananen, Cola, Zeitgeschichte. Oliver Rathcolb und das lange 20. Jahrhundert, eds. L. Dreidemy, R. Hufschmied, A. Meisinger, B. Molden, E. Pfister, K. Prager, E. Röhrlich, F. Wenninger, and M. Wirth, Wien, pp. XXX. [Ford Foundation in Greece Records]
 • Szemethy, H. 2016. “Otto Benndorf, der 'Schliemann von Ephesos,' und seine Beziehung zu Heinrich Schliemann,”  Mitteilungen aus dem Heinrich Schliemann-Museum-Ankershagen 10/11, pp. 277‐307. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Taborelli, Luigi. 2021. “Διονύσιος e i suoi medicamenta: questioni di metodo,” in Manger, boire, se parfumer pour l’éternité. Rituels alimentaires et odorants en Italie et en Gaule du IXe siècle avant au Ier siècle après J.-C., sous la direction de Dominique Frère, Barbara Del Mastro, Priscilla Munzi, Claude Pouzadoux, Naples, pp. 65-72 [Virginia R. Grace Papers]
 • Taborelli, Luigi. 2022. Stamped Medicine Flasks nei "Virginia R. Grace Papers" e i progressi della ricerca, Rome [Virginia R. Grace Papers]
 • Taylor, J. 2020. Harsh Out of Tenderness: The Greek Poet & Urban Folklorist Elias Petropoulos, Sydney [Elias Petropoulos Papers]
 • Thanos, C. and W. Arentzen. 2012. Without Having Seen the Queen. The 1846 European Travel Journal of Heinrich Schliemann, Leiden. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Thanos, C. and W. Arentzen. 2014. Schliemann and the California Gold Rush. The 1850-1852 American Travel Journal of Heinrich Schliemann: a Transcription and Translation, Leiden. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Thessaloniki History Centre (Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης). 2017. 100 Χρόνια από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης. [Elias Petropoulos Papers]
 • Tiverios, M. 2023. «Η τρίχρονη παρουσία της ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Μικρά Ασία (1919-1922). Γνωστές και άγνωστες δράσεις», in Μικρασιατικός Ελληνισμός. Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών (10.11.2022) με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, Athens, pp. 9-80  [Colophon Excavation Records]
 • Tostmann, O., ed. Anders Zorn. A European Artist Seduces America, Boston-London, pp. 150, Fig. 85   [ASCSA Art Collection]
 • Tracy, S. 2005. “American School of Classical Studies at Athens,” in Foreign Archaeological Schools in Greece. 160 years, Athens, pp. 19-29. [ASCSA Administrative Records]
 • Traill, D. A. 1993. Excavating Schliemann: Collected Papers on Schliemann, Atlanta.
 • Traill, D. A. 1997. Schliemann of Troy: Treasure and Deceit, New York [Heinrich Schliemann Papers]
 • Traill, D. A. 2011. “Erfindung in Schliemanns Tagebüchern,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 9, pp. 99-112. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Traill, D. A. 2016. “Schliemanns Nilreise im Winter 1886-87,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 10/11, pp. 211-221. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Trikoupis, A. 2011. Δημήτρη Μητρόπουλου: Passacaglia, Intermezzo e Fuga για πιάνο (1924), Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Tsagarakis, I. 2011. “Μια σπάνια έκδοση έργου του Δημήτρη Μητρόπουλου στη Βρετανική Βιβλιοθήκη,” Μουσικής Πολύτονον 48, Athens, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Tsagarakis, I. 2013. The Politics of Culture: Historical Moments in Greek Musical Modernism, PhD thesis Royal Holloway University of London. [Dimitri Mitropoulos Papers, Ford Foundation in Greece Records]
 • Tsigas, N. 2017. "Επιστολή …"εν βία," Εφημερίδα Οδός, XXX. [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Tsiknakis, C. 2013. Οι αγωνίες ενός αρχαιολόγου στην Κρήτη. Μια επιστολή του Ευστάθιου Πετρουλάκι προς τον Στέφανο Δραγούμη το 1913, Rethymnon.[Stephanos Dragoumis Papers]
 • Tsorbari, C. 2023. Πολιτική Φιλοσοφία και ελληνική ταυτότητα στο έργο του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Η σημασία του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, Αθήνα [C. Tsatsos Papers]
 • Tsougras, C. 2011. Ανάλυση του κομματιού για πιάνο Ι (Klavierstuck I) του Δημήτρη Μητρόπουλου, Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Tzonou-Herbst, I. 2015. “From the Mud of Peirene to Mastering Stratigraphy: Carl Blegen in the Corinthia and Argolid,” in Vogeikoff-Brogan, Davis, and Florou 2015, pp. 39-62. [Carl W. Blegen Papers]
 • Vamvas, E. (translator). 2017. Giorgos Seferis. Logbuch III, Frauenfeld. [George Seferis Papers]
 • Vamvas, E. and C. Muller (translators). 2017. Giorgos Seferis. Drei Tage bei den hohlenklostern von Kappadokien, Frauenfeld. [George Seferis Papers]
 • Varelas, L. 2011. “Άγνωστες επιστολές του Ε. Δ. Ροΐδη προς τους Δημήτριο Κορομηλά και Κλέωνα Ραγκαβή,” Μικροφιλολογικά 30, Athens, pp. XXX. [Kleon Rangavis Papers]
 • Varouhakis, V. 2015. L’ archéologie enragée. Archaeology and national identity under the Cretan rule (1898-1913), PhD thesis University of Southampton. [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Vasileiou, A. 2022. Η Τέχνη στο Τέλος της Ιδεολογίας. Η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία, το Ίδρυμα Ford, και το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και της δικτατορίας, Athens.  [Ford Foundation Papers]
 • Vasileiou, A. 2022. Η τύχη ενός θεατρικού χειρογράφου. Οι Ίσαυροι του Κλέωνα Ραγκαβή, Athens. [Kleon R. Rangavis Papers]
 • Vasilikos, V. 2014. Περί λογοτεχνίας και άλλων δαιμονίων, Athens. [Vassilis Vasilikos Papers]
 • Vasilikos, V. and M. Koumantareas. 2014. Βασίλης Βασιλικός - Μένης Κουμανταρέας: Νεανική αλληλογραφία 1954-1960, Athens. [Vassilis Vasilikos Papers]
 • Vasilikou, D. 2011. Το Χρονικό της Ανασκαφής των Μυκηνών, Athens. [Ηeinrich Schliemann Papers]
 • Vasilopoulos, I. 2019. Greece’s economic development and early European integration: business strategies and state policies, 1945-1962. PhD thesis, University of Glasgow. [C. Tsatsos Papers, C. Vovolinis Papers]
 • Venezi-Kosmetatou, A., N. Vogeikoff-Brogan, D. Karanika, H. Mellas, and D. Papakonstantinou. 2013. "Ηλίας Βενέζης," The Athens Review of Books 45, Athens, pp. 43-58. [Elias Venezis Papers]
 • Venezis, I. 2022. Il Numero 31328. Il libro della schiavitù, trad. Francesco Colafemmina, Milan.  [Elias Venezis Papers]
 • Vignau-Wilberg. T. & P. 2022. Bauzeichnung und Reconstruktion. Der Bauforscher Wilhelm Wilberg und die Archaeologie um 1900, Regensburg. [Nellie M. Reed Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2005. “Gorham Phillips Stevens. Βιογραφικά στοιχεία-δημοσιεύσεις” and “Gorham Phillips Stevens. Η συμβολή του στη μελέτη των μνημείων της Ακρόπολης”, in Πρόσωπα της Ακρόπολης, ed. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Athens, pp. 69-84. [Gorham Phillips Stevens Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2008a. “The unsung pioneers. The contribution of the American School of Classical Studies”, in The Fulbright Foundation. 60 Years in Greece, Athens, pp. 18-21. [ASCSA Administrative Records]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2008b. “Exploring the relationship of the American School of Classical Studies at Athens with the Greek omogeneia in the 1940s,” in The Archaeology of Xenitia: Greek Immigration and Material Culture, The New Griffon 10, Athens, pp. 41-47. [ASCSA Administrative Records, Oscar Broneer Papers, Nicholas Mavris Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N., J. L. Davis, and V. Florou. 2015. Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives, Atlanta. [Carl W. Blegen Papers, Elizabeth P. Blegen Papers, Bert H. Hill Papers, Ida Thallon Hill Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2018. “Professors to the Rescue: Americans in the Aegean at the end of the Great War (1918-1919),” in The First World War in the Mediterranean and the Role of Lemnos, ed. Z. Fotakis, Athens, pp. 193-211. [ASCSA Administrative Records, Edward Capps Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2019. “Grèce en Vogue: a New Wave of American Philhellenism in the 1920s,” Portes 6/7, pp. 42-49. [Ida Thallon Hill]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2019. “The [brief] Story of a Linguistic Genius,” Portes 6/7, pp. 86-91. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2019. “The Diaries of Heinrich Schliemann,” Portes 6/7, pp. 92-93. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2020. “On the Trail of the ‘German Model’: the American School of Classical Studies at Athens and the German Archaeological Institute (DAI), 1881−1918,” in Die Abteilung Athen des DAI und die Aktivitäten deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, eds.K. Sporn and A. Kankeleit, Berlin, pp. 253-266 [ASCSA Administrative Records, Nellie M. Reed Papers, Ida C. Thallon Papers, Theodore W. Heermance Papers, Zillah P. Dinsmoor Papers, and Carl W. Blegen Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2020. "Η Γενιά του '30 και όχι μόνο... Θέματα διαχείρισης και ανάδειξης λογοτεχνικών αρχείων στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών," Νέα Εστία 185, pp. 420-424. [G. Seferis Papers, A. Terzakis Papers, S. Myrivilis Papers, G. Theotokas Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2020. "Η ιστορία ενός προσωπικού ιστολογίου αφιερωμένου στην αρχειακή έρευνα", Folio. Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, τ. 1, Athens, pp. 32-33
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2021. “Zu Gast bei Schliemanns – Das Iliou Melathron als gesellschaftlicher Fixpunkt,” in Heinrich Schliemann und die Archäologie, ed. Leoni Hellmayr, Antike Welt, pp. 102-112  [Heinrich Schliemann Papers]
 • Vogeikoff-Brogan, N. 2023. "2. Anthropomorphic Figurine ASS005," in Museum of Cycladic Art Highlights, Nicholas and Dolly Goulandris Foundation-Museum of Cycladic Art, Athens  [Antiquities Collection, Richard Stillwell 1932 on "Stargazer"]
 • Vogeikoff-Brogan, N. and L. Costaki. 2021. "Το προσωπικό αρχείο του Άγγελου Τερζάκη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα," in Άγγελος Τερζάκης. Αγωνιών και Άγρυπνος. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, eds. Λ. Αλεξιάδου και Μ. Αντωνίου, Athens, pp. 173-180  [A. Terzakis Papers]
 • Vourloumis, A. 2000. Μπλοκ Εκστρατείας. Ζωγραφική περιήγηση στο Αλβανικό Μέτωπο, Athens  [A. Vourloumis Collection]
 • Wemhoff, M., Coulmas, D., K. Nikolentzos and F. Vorpahl. 2022. Die Schliemanns. Ihr Leben, ihr Werk, ihre Widersprüche, Rotary Magazin, Deutschland-Österreich, May (collection of articles)  [Heinrich Schliemann Papers]
 • Whitling, F. 2019. Western Ways: Foreign Schools in Rome and Athens, Berlin (reviewed by N. Vogeikoff-Brogan in http://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020-01-51.html) [ASCSA Administrative Records, Oscar Broneer Papers]
 • Xanthoudakis, H. 2010. “Ο Μητρόπουλος στο Βερολίνο,” Μουσικός Ελληνομνήμων 5, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Xanthoudakis, H. 2010. ”Μητρόπουλος και Σικελιανός,” Μουσικός Ελληνομνήμων 6, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Xanthoudakis, H. 2011. Σαιμπεργκικές επιδράσεις στη μουσική του Μητρόπουλου, Athens. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Xanthoudakis, H. 2013. «Αθησαύριστα τεκμήρια για τον Δημήτρη Μητρόπουλο από το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών,» Μουσικός Ελληνομνήμων 16, pp. XXX. [Dimitri Mitropoulos Papers]
 • Young, D.C. 2006. "Evangelis Zappas: Olympian Sponsor of Modern Olympic Games," Festschrift Wolfgang Decker, special issue of Nikephoros. ‘Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum 18, 2005 (2006), pp. 273-288. [Stephanos Dragoumis Papers]
 • Zavadil,M. 2009. Ein trojanischer Federkrieg. Die Auseinandersetzungen zwischen Ernst Boetticher und Heinrich Schliemann (Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 29) Vienna [Heinrich Schliemann Papers]
 • Zavadil, M. 2011. “Major Bernhard Steffen als MItstreiter Schliemanns im trojanischen Federkrieg,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 9, pp. 143-153. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Zavadil, M. 2016. “Eine facettenreiche Beziehung: Heinrich Schliemann und Wien,” Mitteilungen des Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen 10/11, pp.145-169. [Heinrich Schliemann Papers]
 • Zavadil, M. 2023. “Eine Münze für Heinrich Schliemann: Josef Ullepitsch und die Altertumswissenschaften,” Swer den pfenninc liep hât. Festschrift für Hubert Emmerig zum 65. Geburtstag, Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität, Band 26, Wien, pp. 589-601. [Heinrich Schliemann Papers]