Ion Dragoumis Papers - Series V

Αρχείο Ίωνος Δραγούμη - ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΕΞΟΡΙΑ

 


 

ΦΑΚΕΛΟΣ  26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΥΠΕΞ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Υποφάκελος  1 Πολιτική
Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών:
α. Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών – Πρόγραμμα (1911)  [δακτυλόγραφο]
β. Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών – Πρόγραμμα – Καταστατικό  [έντυπο]
Συνδέσμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος:
α. Σύνδεσμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος – Καταστατικόν
β. Σύνδεσμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος – Ψήφισμα 30 Νοεμβρίου 1916
Κείμενο χειρόγραφο για την ‘πολιτική καχεξία’ στην Ελλάδα [δίφυλλο]
Κείμενο χειρόγραφο του Ίωνος Δραγούμη με τίτλο 'Δικαιολογητική βάση ενός πολιτικού προγράμματος'  [5 δίφυλλα, χειρόγραφο]
Προσχέδιο επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Ζαΐμη με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1916 [2 μονόφυλλα]
'Προγραμματικές αρχές' [2 δακτυλόγραφα αντίγραφα]
‘Κανονισμός της Διευθύνσεως των εργασιών της Συνεργαζόμενης Αντιπολιτεύσεως’ [8 σελίδες δακτυλογραφημένες]
'Πρωτόκολλον συνεργασίας της Αντιπολιτεύσεως'  [με χειρόγραφα σχόλια του Ίωνος Δραγούμη]
Κείμενο χειρόγραφο του Ίωνος Δραγούμη πολιτικού περιεχομένου χωρίς ημερομηνία [3 σελίδες]
Λαϊκό Κόμμα:
α. Φυλλάδιο του Λαϊκού Κόμματος
β. Καταστατικό του Λαϊκού Κόμματος
γ. Αίτηση εγγραφής μέλους του Λαϊκού Κόμματος
δ. Πρακτικό των μελών των διοικήσεων των εργατικών σωματείων
Ονομαστικός κατάλογος βουλευτών, χωρίς ημερομηνία

Υποφάκελος  2 Οικονομικά
Δισέλιδο με χειρόγραφες σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη για την έμμεση φορολογία.
Αντίγραφο του κειμένου για την έμμεση φορολογία σε μονόφυλλο.
Αντίγραφο-δακτυλόγραφο περιγραφής στα αγγλικά της υπόθεσης ‘Metaxes vs Skliros’.
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας του Χρηματιστηρίου προς τον Ίωνα Δραγούμη σχετικά με νομοσχέδιο περί ανωνύμων εταιριών με ημερομηνία 7 Μαΐου 1920.

Υποφάκελος  3 Ποικίλα
Δύο αντίγραφα συνέντευξης του βασιλιά Κωνσταντίνου στον ανταποκριτή των Sunday Times Robertson Murray δημοσιευθείσα εις το φύλλον της 8ης Φεβρουαρίου 1920 [6 σελίδες δακτυλόγραφο και 9 σελίδες χειρόγραφο]
Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικών Μελετών – ‘Εισήγησις περί του σκοπού της Εταιρείας’ 23 Μαρτίου 1920. Συνημμένη επιστολή με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1920 σε δύο αντίγραφα, υπογράφεται από τον Περ. Αργυρόπουλο, τον προεδρεύοντα σύμβουλο της εταιρείας. [Σημ. Ο Ι. Δραγούμης ανήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.]
Φύλλο της εφημερίδας Αντιπολίτευσις, Εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίδα, 21-31 Μαΐου 1920.
Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καλαμάτας με ημερομηνία 27 Μαρτίου/9 Απριλίου 1917 για τη βύθιση ατμόπλοιου στα νερά της Πύλου από γερμανικό υποβρύχιο. Υπάρχει μετάφραση του κειμένου στα αγγλικά στο τέλος της σελίδας με το γραφικό χαρακτήρα του Ίωνος Δραγούμη.
Τέσσερις αποδείξεις (με ημερομηνίες 1916-1917).
Σημείωμα για υπόθεση Μάρκου Παπατέρπου. Επισυνάπτεται αντίγραφο απόφασης Πλημμελειοδικείου Καστοριάς.
Αντίγραφο χειρόγραφο τηλεγραφήματος. Αναγράφονται οι ψήφοι βουλευτών.
Αντίγραφο ανακοίνωσης τέως βουλευτών Μπούσιου, Αντωνιάδη, Γκουλέκα, Ζάχου, Κωτούλα, Οικονόμου, Ευθυμιάδη με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1915 προς τους εκλογείς του Νομού Κοζάνης.
Απόκομμα του Le Messager d’Athènes με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου/10 Δεκεμβρίου 1915.
Απόκομμα εφημερίδας, το άρθρο φέρει τίτλο ‘Γαλλικός Στρατός εις Θεσσαλονίκην’ χωρίς ημερομηνία.
Αντίγραφο επιστολής Καλλιφρονά προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την απαλλοτρίωση του κτήματος ‘Χαρβάτι’. Συνοδεύεται από υπόμνημα με τίτλο ‘Παρανομίαι γενόμεναι κατά την διανομήν του κτήματος ‘Παλλήνη’ (Χαρβάτι).

Υποφάκελος  4 Εκκλησιαστικά
Έντυπο που περιέχει νόμους συμπεριλαμβανομένου του Νόμου 588 Περί καθορισμού του επιδόματος των αρχιερέων των Νέων Χωρών κλπ (Δεκέμβριος 1915). Επισυνάπτεται υπόμνημα του Αρχιμανδρίτη Νικάνδρου Παπαΐωάννου, χ.η.
Επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Θρησκευμάτων με υπογραφή ‘Υπουργός Αβδουρραχμάν’ και ημερομηνία 6 Μαΐου 1908.
Προσχέδιο κειμένου του Ίωνος Δραγούμη για το Πατριαρχείο, χ.η.
Προσχέδιο κειμένου του Ίωνος Δραγούμη για τον Πατριάρχη Ιωακείμ, χ.η.
Προσχέδιο επιστολής του Ίωνος Δραγούμη προς τον ‘Παναγιώτατο Δέσποτα’, χ.η.
Έντυπο με σχέδια νόμων: Νομοπαρασκευαστική επιτροπεία προς αναθεώρησιν και σύνταξιν της εκκλησιαστικής νομοθεσίας ‘Σχέδια νόμων’ (1915).
Αίτημα Θεολογικής Σχολής Χάλκης για οικονομική ενίσχυση:
α. Επιστολή προς τον Ι.Σ. Δραγούμη με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 1916 (στο πίσω μέρος της επιστολής υπάρχει προσχέδιο απαντητικής επιστολής του Ίωνος Δραγούμη με ημερομηνία 20 Αυγούστου)
β. Αντίγραφο επιστολής προς τον Δ. Καλλέργη με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 1916.
γ. Πίνακας εσόδων της Θεολογικής Σχολής.
δ. Επιστολή Μπούσιου προς τον Ι.Σ. Δραγούμη με ημερομηνία 11 Αυγούστου 1916 με την οποία τον ενημερώνει πως εγκρίθηκε το ποσό των 1000 λιρών για την ενίσχυση της Σχολής.

Σημείωμα - Απάντηση από την Επιτροπεία του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με κτήματα του Παναγίου Τάφου. Δύο δίφυλλα. Χειρόγραφο. Χωρίς ημερομηνία.

Περί Αγίου Βάρνης. Δύο δίφυλλα χειρόγραφα. Λείπει η πρώτη σελίδα. Δυσανάγνωστη υπογραφή. Με ημερομηνία 17 Ιουνίου 1908.

Υποφάκελος  5 Έγγραφα και έντυπα σχετικά με τις εργασίες της Βουλής και τις δραστηριότητες του Ίωνος Δραγούμη κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του ιδιότητας
[Σημ. Βρέθηκαν σε υποφάκελο με την ένδειξη ‘Χρησιμοποιηθέντα και Πρόχειρα’ (γραφικός χαρακτήρας Ίωνος Δραγούμη) και με κόκκινο μολύβι ‘Βουλή 1916’ (γραφικός χαρακτήρας Φιλίππου Δραγούμη)]
‘Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου περί προξενικών αρχών εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείαις της Αμερικής κτλ.’ 1916 [Σημ. το νομοσχέδιο υπογράφεται από τον βουλευτή Λάρισας Αγαμέμνωνα Σλήμαν]
Υπόμνημα των Μακεδόνων οπλαρχηγών προς τη Βουλή των Ελλήνων, 29 Μαρτίου 1916.
Σχέδιο νόμου ‘Περί χορηγίας αποζημιώσεως εις τους εις το Υπουργείον των Εξωτερικών υπαγομένους εμμίσθους υπαλλήλους’ (Μάρτιος 1916).
Ανοικτή επιστολή των βουλευτών προς τους εκλογείς του Νομού Αχαΐας και Ηλίδος.
‘Τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου περί συστάσεως εμμίσθων Προξενικών αρχών εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείαις της Αμερικής και τροποποιήσεως διατάξεων….’ (Μάιος 1916).
‘Προξενικός νόμος’ (1916)
Αλφαβητικός Ονομαστικός Κατάλογος των βουλευτών της ΚΑ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
‘Συνεδρίασις ΝΔ’ της 24ης Μαΐου 1916’ Βουλή των Ελλήνων.
‘Συνεδρίασις ΝΔ’ της 28ης Μαΐου 1916’ Βουλή των Ελλήνων.
‘Συνεδρίασις ΝΔ’ της 7ης Ιουνίου 1916’ Βουλή των Ελλήνων.
Σχέδιον Νόμου 'Περί παροχής προθεσμιών προς υποβολήν αιτήσεων κανονισμού συντάξεως τραυματιών και χηρών και ορφανών των πολέμων 1912 και 1913' (4 Μαΐου 1916).
Αντίγραφο 'Κληροδοτήματος Ξενοκράτους' – ‘Σημείωμα σχετικόν ταις επί του κληροδοτήματος Ξενοκράτους παρατηρήσεσι ταις συνημμέναις τω υπ’ αριθ. 15187 εγγράφω του Υπουργείου των Εξωτερικών’.
Χειρόγραφο αντίγραφο Νόμου 434 ‘Περί δωρεάς του δάσους Φολέμα Ρέκα (Μέγα Ρεύμα) εις την Α.Μ. τον Βασιλέα Κωνσταντίνο – Άρθρο 3ον.
‘Αιτιολογική έκθεσις του νομοσχεδίου 'περί διοργανώσεως της τελωνιακής αστυνομίας'.
‘Πίναξ αποτελεσμάτων της ενεργηθείσης τη 31 Μαΐου 1915 ψηφοφορίας προς εκλογήν βουλευτών εν τω νομώ Φλωρίνης’.
‘Υπόμνημα διά τους κυρίους βουλευτάς (σχετικά με το νομοσχέδιο περί τροποποιήσεως του φόρου καταναλώσεως του καπνού εις τας Νέας Χώρας’ του πρώην βουλευτή Κ. Ζήση.
‘Σημείωμα εν τη από 7 Ιανουαρίου ε.ε. επιστολή του εκ Φλωρίνης κ. Στεφάνου Παπακωνσταντίνου Γούνα……’ [Σημ. Ο Ι. Δραγούμης έχει σημειώσει με κόκκινο μολύβι: ‘Παπαζαχαρίου’]

Τηλεγράφημα πολιτών Φλωρίνης με μήνυμα συμπαράστασης στον Ίωνα Δραγούμη για δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπερινής εναντίον του [Νοέμβριος 1915].

Υποφάκελος  6 Διάφορα κοινοβουλευτικά (Σημειώσεις - Κείμενα - Προσχέδια ομιλιών)
Κείμενο περί πολιτικών προγραμμάτων [10 σελίδες μονές και 2 δίφυλλα], χειρόγραφο.
Κείμενο χειρόγραφο υπογεγραμμένο από τους πολιτικώς ανεξάρτητους βουλευτές [διακρίνονται οι υπογραφές του Ι. Δραγούμη και του Γ. Μπούσιου]. Περιέχει περιγραφή των προγραμματικών αρχών που μοιράζονται. [δίφυλλο, χ.η.]
Κείμενο χειρόγραφο του Γ. Μπούσιου για την πολιτική κατάσταση. Στο τέλος του κειμένου υπάρχει επιστολή. Στο κείμενο υπάρχουν διορθώσεις του Ι. Δραγούμη [δίφυλλο, χ.η.]
Κείμενο με τίτλο ‘Προς τον Ελληνικόν λαόν’ με διορθώσεις του Ίωνος Δραγούμη [6 σελίδες, χειρόγραφο]
Κείμενο με τίτλο ‘Σημειώσεις’, χειρόγραφο [3 δίφυλλα]
Κείμενο του Ίωνος Δραγούμη, χειρόγραφο, το πρώτο μέρος στα ελληνικά, σημειώσεις στα γαλλικά [1 δίφυλλο, 3 μονόφυλλα]
Προσχέδιο κειμένου με ημερομηνία 10 Αυγούστου 1919 [21 σελίδες].
Κείμενο χειρόγραφο [1 σελίδα, φέρει χρονολογία 1915, με το γραφικό χαρακτήρα του Φίλιππου Δραγούμη]
Προσχέδιο κειμένου με τίτλο 'Προς τον Ελληνικόν λαόν', χειρόγραφο [4 σελίδες]
Κείμενο - ανακοίνωση προς τον ελληνικό λαό. Φέρει τη χρονολογική ένδειξη ‘1919’. Το κείμενο συνοδεύεται από δύο δακτυλόγραφες σελίδες, πρόκειται για κείμενο που αφορά τον Ι. Δραγούμη και φέρει ημερομηνία ‘Οκτώβριος 1940’ [ Πιθανότατα το έχει συγγράψει ο Φίλιππος Δραγούμης]
Κείμενο για την πολιτική κατάσταση, χειρόγραφο, μία σελίδα χωρίς τέλος. Φέρει τη χρονολογική ένδειξη ‘1915;’
Κείμενο πολιτευτών για πολιτική συνεργασία (χειρόγραφο με το γραφικό χαρακτήρα του Ίωνος Δραγούμη, φέρει τον αριθμό 3 με μπλε μολύβι), με υπογραφές.

Υποφάκελος  7 Διάφορα κοινοβουλευτικά
Φάκελος ταχυδρομικός με την ένδειξη ‘Θεσσαλονίκη 1920’. Περιέχει λογαριασμούς
Φάκελος ταχυδρομικός με την ένδειξη 'Επιτροπή'. Περιέχει προσχέδιο επιστολής Ίωνος Δραγούμη, σημειώσεις χειρόγραφες, κατάλογο με ονόματα βουλευτών.
Επιστολή του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως προς τον Ίωνα Δραγούμη με την οποία του ανακοινώνεται ο διορισμός του στην επιτροπεία ‘προς συλλογήν εράνων, αποδοχήν χορηγιών και παρασκευήν των προς πανηγυρισμόν της εκατοστής αμφιετηρίδος τελεσθησομένων,' 6 Απριλίου 1917.
Φάκελος ταχυδρομικός με την ένδειξη ‘Κόμμα Προοδευτικών’ και την ημερομηνία '1920' με το γραφικό χαρακτήρα του Φιλίππου Δραγούμη. Περιέχει επιστολές προς τον Ίωνα Δραγούμη από τον Ν. Στράτο (27 Μαρτίου), από τον εκπρόσωπο του Κόμματος των Προοδευτικών (21 Μαρτίου 1920) και τον Γ. Μπαλτατζή (27 Μαρτίου 1920).
Φάκελος ταχυδρομικός με την ένδειξη ‘1920’ που περιέχει δύο κενές προσωρινές αποδείξεις.
Μία επιστολή προς τον Ίωνα Δραγούμη με ημερομηνία 4 Απριλίου 1920.
Σημειώσεις χειρόγραφες Ίωνος Δραγούμη.
Κείμενο Ίωνος Δραγούμη (15 σελίδες χειρόγραφες και δακτυλόγραφες).
Σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη με ημερομηνία 26 Μαρτίου 1920 (δύο σελίδες).
Σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη με ημερομηνία 28 Μαρτίου 1920.
Επιστολικό δελτάριο του Ίωνος Δραγούμη προς τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου με ημερομηνία 17 Μαρτίου 1920.
Σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη (1 δίφυλλο).
Μία σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις.
Μία σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις.
Μικρό κομμάτι χαρτί με χειρόγραφες σημειώσεις.
Μικρό κομμάτι χαρτί με χειρόγραφες σημειώσεις: ‘αίτηση παρασημοφορίας Κου Κοντροφρύδη….εγένετο μήνα Δεκέμβριον 1915’.
Μικρό κομμάτι χαρτί με χειρόγραφες σημειώσεις.

Υποφάκελος  8 Διοίκηση
Γράμμα του Παρμενίδη σχετικά με τον μη προβιβασμό του Αλέξανδρου Γαβαλλιά εξ Άνδρου, λοχαγού του Πεζικού χ.η.
Επιστολή Σωτήριου Μισκλά με ημερομηνία  χ.η.
Σημείωμα Ίωνος Δραγούμη με την ταχυδρομική διεύθυνση του Δεληγιάννη.
Επιστολή εφέδρων ιατρών και φαρμακοποιών από τις Νέες Χώρες με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 1915. Επισυνάπτονται δύο επιστολές του Κ. Αργυρόπουλου, φαρμακοποιού για το ίδιο ζήτημα: α. 28 Σεπτεμβρίου 1915. β.Επιστολή 3 Οκτωβρίου 1915
Επιστολή Αλτιναλμάζη Εμμανουήλ με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1915.
Επιστολή Αλτιναλμάζη Εμμανουήλ με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1915.
Επιστολή Αλτιναλμάζη Εμμανουήλ με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 1915.
Επιστολή Αλτιναλμάζη Εμμανουήλ με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 1916.
Επιστολή Αλτιναλμάζη Εμανουήλ με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 1915.
Έντυπα (3) Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τμήμα Γεωργίας).
Προσωρινόν Απολυτήριον στρατού του στρατιώτη Γκούζιου Στέργιου με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 1910.
Κείμενο χειρόγραφο για την ίδρυση γεωργικής σχολής από το Κληροδότημα Γεωργίου Αδάμ.
Σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη.
Επιστολή Κ. Μπουζιώτη με ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 1915.
Αντίγραφο υπομνήματος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ρακτιβάν [υπογραφή δυσανάγνωστη].
'Πίνακας των Δήμων του Κράτους μετά των Πρωτευουσών', χειρόγραφο.

Υποφάκελος  9 Στρατιωτικά - Διοίκηση
Έντυπο ‘Περίληψις περί ιδρύσεως και λειτουργείας ειδικών εκπαιδευτικών Ουλαμών εφέδρων Αξιωματικών’ (Δεκέμβριος 1915).
Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις αποζημιώσεων από ενέργειες του Γαλλικού στρατού:
30 Νοεμβρίου 1916
29 Μαρτίου 1916
5 Δεκεμβρίου 1916
3 Δεκεμβρίου 1916
12 Μαρτίου 1916
24 Φεβρουαρίου 1916
12 Ιανουαρίου 1916
Σχέδιον Νόμου περί συστάσεως Σχολείου Αξιωματικών Χωροφυλακής (χειρόγραφο).
Σημείωμα σχετικό με το στρατιωτικό νομοσχέδιο 'περί της εν τω στρατευμάτι θρησκευτικής υπηρεσίας.' (δακτυλόγραφο, ανυπόγραφο και χωρίς ημερομηνία)
Επιστολή Ενωμοταρχών προς Βουλευτάς χ.η. Συνημμένο υπόμνημα.

Υποφάκελος  10 Εσωτερικά – Διοίκηση
Προμήθεια Σίτου:
‘Συνοπτική  Έκθεσις του έργου της επιτροπής επί της προμήθειας του σίτου’
Σχέδιον Νόμου με χειρόγραφες σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη.
Αιτιολογική Έκθεσις με χειρόγραφες σημειώσεις Ίωνος Δραγούμη. Συνημμένο άρθρο με τίτλο 'La société Suisse de surveillance économique'.
Έκθεσις εισηγητική.
Επιστολή του J.E. Sturler (Legation Royale des Pays-Bas) προς τον Ίωνα Δραγούμη με ημερομηνία 11/24 Νοεμβρίου 1916.
Δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο ‘Αιτιολογία’ σχετικά με το έργο της επιτροπής (δύο αντίγραφα).

Υποφάκελος 11 Αντίγραφα Σχεδίων Νόμων και Αιτιολογικών Εκθέσεων
Σχέδιον Νόμου και Αιτιολογική Έκθεσις περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων.
Σχέδιον Νόμου, Αιτιολογική Έκθεσις Τροπολογιών εις το σχέδιον νόμου 'περί αγροτικού νόμου' και Αιτιολογική Έκθεσις επί του Σχεδίου Αγροτικού Νόμου.

ΦΑΚΕΛΟΣ  27 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΞ

[Σημ. Στα οπισθόφυλλα  μεγάλου αριθμού επιστολών υπάρχουν προσχέδια των απαντητικών επιστολών του Ίωνος Δραγούμη]

Υποφάκελος 1 Αλληλογραφία 1915 -1916 [την περίοδο που κατείχε το βουλευτικό αξίωμα]
1. Επιστολή Μόσχου Γλύστρα προς τον Ίωνα Δραγούμη, 8 Φεβρουαρίου 1916
2. Επιστολή Χαρ. Παπαϊωάννου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 9 Φεβρουαρίου 1916
3. Επιστολή Ν. Θεοδωρίδη  προς τον Ίωνα Δραγούμη, 14 Μαρτίου 1916
4. Επιστολή Ι. Σταμνόπουλου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 10 Απριλίου 1916
5. Επιστολή Γαρουφαλιάς Α. Παπαθανασίου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 17 Ιανουαρίου 1916
6. Επιστολή Ιωάννη Δεληγιάννη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 30 Μαρτίου 1916
7. Επιστολή Κ. Ιωαννίδη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 4 Ιανουαρίου 1916
8. Επιστολή Ε. Τζανάκη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 7 Απριλίου 1916 (βραχεία επιστολή- δελτάριο)
9. Επιστολή Παπαστεφάνου  προς τον Ίωνα Δραγούμη, 21 Ιανουαρίου 1916
10. Επιστολή Π. Λέκκα προς τον Ίωνα Δραγούμη, 25 Φεβρουαρίου 1916. Επισυνάπτεται και δεύτερη επιστολή του ιδίου με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 1915
11. Επιστολή αγνώστου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 18 Φεβρουαρίου 1916
12. Επιστολή Αντωνίου προς Ίωνα Δραγούμη, 18 Ιανουαρίου 1916
13. Επιστολή Αρ. Ματλή προς τον Ίωνα Δραγούμη, 5 Δεκεμβρίου 1915. Επισυνάπτεται επιστολή του Σ. Νάστου 5 Δεκεμβρίου 1915
14. Επιστολή Ι. Μ. Σαρρόπουλου προς Ίωνα Δραγούμη, 17 Δεκεμβρίου 1915
15. Επιστολή του Γ. Χ. Ζωγράφου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας  και Στατιστικής προς τον Ίωνα Δραγούμη, 5 Ιανουαρίου 1916. Επισυνάπτονται τα εξής: α. Καταστατικό της Εταιρείας, β. κατάλογος με τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πίσω μέρος της επιστολής Ζωγράφου υπάρχει προσχέδιο απαντητικής επιστολής του Ίωνος Δραγούμη με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 1916.
16. Επιστολή Α. Πάλλη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 13 Ιανουαρίου 1916.
17. Επιστολή Ε. Τζανάκη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 29 Δεκεμβρίου 1915.
18. Επιστολή Παντελή Χρ. Θώμου  προς τον Ίωνα Δραγούμη, 27 Δεκεμβρίου 1915 (υπάρχει σημείωση του Ίωνος Δραγούμη ότι απάντησε στις 13 Ιανουαρίου 1916).
19. Επιστολή από το περιοδικό Balkan-Verlag προς τον Ίωνα Δραγούμη 24 Νοεμβρίου 1915.
20. Σημείωμα χωρίς αποστολέα και ημερομηνία προς τον Ίωνα Δραγούμη (υπάρχει σημείωση του Ίωνος Δραγούμη ότι απάντησε στις 13 Ιανουαρίου 1916).
21. Αίτηση Νικολάου Δραγούμη με ημερομηνία 16 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτονται:
α. βεβαίωση από το εφετείο ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του καμμία υπόθεση με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 1916.
β. ΦΕΚ  σχετικό με τη δασική υπηρεσία (1915).
γ. Περίληψη 'Περί κατατάξεως μαθητευομένων δασοφυλάκων' (11 Ιουλίου 1915).
δ. Περίληψη 'Περί κατατάξεως μαθητευομένων δασοφυλάκων' (11 Ιουλίου 1915).
22. Αντίγραφο επιστολής [με το γραφικό χαρακτήρα του Ι.Σ. Δραγούμη] Ghalib Kemal [Οθωμανός πρεβευτής στην Αθήνα] προς τον Ι.Σ. Δραγούμη με ημερομηνία 28/11 Οκτωβρίου 1915. Αφορά συνομιλίες για την αναχώρηση μουσουλμανικών πληθυσμών τον Σεπτέμβριο του 1914. Συνημμένα: 1. Γενικός Πίναξ εγκαταλελειμμένων κτημάτων, 2. Κατάλογος δημοσίων κτημάτων, 3. Πίναξ αποδοθέντων κτημάτων, 4. Τέσσερα μικρού μεγέθους φύλλα σημειωματαρίου με ενδείξεις Α', Β', Γ', Δ' και σημειώσεις.

Υποφάκελος  2 Αλληλογραφία 1915-1916 [την περίοδο που κατείχε το βουλευτικό αξίωμα]
1. Επιστολή Χρ.Κωνσταντινίδη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 20 Δεκεμβρίου 1915.
2. Επιστολή Μπουζιώτη προς Ίωνα Δραγούμη, 23 Δεκεμβρίου 1915.
3. Επιστολή Π. Πύρζα προς Ίωνα Δραγούμη, 14 Δεκεμβρίου 1915.
4. Επιστολή Χρήστος & Αδελφοί Χατζή προς τον Ίωνα Δραγούμη, 16 Δεκεμβρίου 1915.
5. Επιστολή Νικόλαου Δανάβαση προς τον Ίωνα Δραγούμη, 10 Ιανουαρίου 1916.
6. Επιστολή Η. Γιατράκου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 16 Ιανουαρίου 1916.
7. Επιστολή Μηλιώνη προς τον Ίωνα Δραγούμη, 19 Ιανουαρίου 1916.
8. Τέσσερις επιστολές από την εταιρεία L’ Equitable des Etats-Unis, υποκατάστημα Καβάλας προς τον Ίωνα Δραγούμη (9 /22 Ιανουαρίου 1916, 4/17 Ιανουαρίου 1916, 3/16 Ιανουαρίου 1916, 18 Φεβρουαρίου 1916).
9. Επιστολή Νικόλαου Πύρζα προς τον Ίωνα Δραγούμη,  4 Ιανουαρίου 1916.
10. Τηλεγράφημα του Αρχιμανδρίτη Νίκανδρου, 26 Ιανουαρίου 1916.
11. Τηλεγράφημα Μισκιά προς τον Ίωνα Δραγούμη, 26 Ιανουαρίου 1916.
12. Τηλεγράφημα [Μισκιά;] προς τον Ίωνα Δραγούμη, 28 Ιανουαρίου 1916.
13. Τρεις επιστολές Θεοδωρακάκη προς τον Ίωνα Δραγούμη.
14. Επιστολή Μουσικού προς τον Ίωνα Δραγούμη, 12 Φεβρουαρίου 1916.
15. Αντίγραφο επιστολής Υπουργού Εξωτερικών Λ. Κορομηλά προς τον Ευθύμιο Κανελλόπουλο, Δεκέμβριος 1912.
16. Επιστολή Ι. Ζωγράφου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 5 Φεβρουαρίου 1916.
17. Τηλεγράφημα Π. Παπαθανασίου προς τον Ίωνα Δραγούμη, 20 Ιουνίου 1916.
18. Τηλεγράφημα Χατζηλαζάρου (Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχάνων) προς τον Ίωνα Δραγούμη, 12 Μαρτίου 1916.
19. Τηλεγράφημα Αρχιμανδρίτη Καστοριάς Ιωακείμ προς τον Ίωνα Δραγούμη, 22 Μαρτίου 1916.
20. Επιστολή Ι. Κούσκουρα (εφημερίδα Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης) προς τον Ίωνα Δραγούμη, 4 Μαρτίου 1915.
21. Επιστολή Δ. Χατζηπαναγιώτου με ημερομηνία 15 Μαρτίου 1915. Επισυνάπτεται πιστοποιητικό-βεβαίωση από την Πρυτανεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για τον Αριστείδη Τριγλιανό.

Υποφάκελος  3 Αλληλογραφία 1916 [την περίοδο που κατείχε το βουλευτικό αξίωμα]
1. Επιστολή Α. Δράκου προς τον Ι.Δ. 9 Μαρτίου 1916
2. Προσχέδιο επιστολής  του Ι.Δ. προς τον Θανάση χ.η
3. Επιστοή Αθανάσιου Μέμου προς τον Ι.Δ. 13 Μαρτίου 1916
4. Επιστολή Κοινοτικής Επιτροπής Λιβαδίου (Ελασσώνος) προς τον Ι.Δ. 6 Μαρτίου 1916
5. Επιστολή εμπόρων Καστοριάς προς τον Ι.Δ. χ.η
6. Επιστολή  από την εταιρεία L’ Equitable des Etats-Unis υποκατάστημα Καβάλας  προς τον Ι.Δ. 17 Φεβρουαρίου 1916
7. Επιστολή Γ. Βαρβαρούση προς τον Ι.Δ 1 Μαρτίου 1916
8. Επιστολή Κ. Παπακωνσταντή (Υπουργείο Οικονομικών – Γραφείο Υπουργού) άγνωστος παραλήπτης χ.η
9. Τηλεγράφημα υποτρόφων μαθητών Διδασκαλείου(?)  προς τον Ι.Δ. 12 Μαρτίου 1916
10. Τηλεγράφημα υποτρόφων μαθητών Διδασκαλείου (?) προς τον Ι.Δ. 12 Μαρτίου 1916
11. Τηλεγράφημα Σ. Ρόλη προς τον Ι.Δ. 14 Μαρτίου 1916
12. Υπόμνημα δημοδιδασκάλων  31 ου Πεζ. Συντάγματος προς τους Βουλευτάς των Νέων Χωρών 15 Φεβρουαρίου 1916
13. Αίτηση Π. Τσοκάνη προς τους κ.κ.Νομάρχες Αττικής και Βοιωτίας για προσωπική του υπόθεση  11 Μαρτίου 1916
14. Επιστολή Εφημέριου Ηλία Οικονόμου προς τον Ι.Δ. 18 Ιανουαρίου 1916
15. Επιστολικό Δελτάριο Ιωαννίδη προς τον Ι.Δ. 6 Ιανουαρίου 1916
16. Επιστολικό Δελτάριο Ι. Δραμάτση προς τον Ι.Δ.  7 Ιανουαρίου 1916
17. Επιστολικό Δελτάριο Α. Χατζηχρίστου  7 Ιανουαρίου 1916
18. Επιστολή στα γαλλικά προς τον Ι.Δ. χ.η

Υποφάκελος  4 Αλληλογραφία 1916 [την περίοδο που κατείχε το βουλευτικό αξίωμα]
1. Επιστολή Δ. Γκίκα προς τον Ι.Δ 3 Φεβρουαρίου 1916
2. Επιστολή Ι. Ζωγράφου προς τον Ι.Δ. 28 Φεβρουαρίου 1916
3. Επιστολή Χ. Παπαϊωάννου προς τον Ι.Δ. 11 Μαρτίου 1916
4. Επιστολή Ευγενίας Βασιλειάδου προς τον Ι.Δ. 2 Μαρτίου 1916
5. Επιστολή Γ. Κομόντου προς τον Ι.Δ. 8 Μαρτίου 1916
6. Επιστολή Τακαντζιά προς τον Ι.Δ. 26 Φεβρουαρίου 1916
7. Επιστολή Αρχιμανδρίτη Νίκανδρου προς τον Ι.Δ. 5 Μαρτίου 1916
8. Τηλεγράφημα Γούναρ η προς τους βουλευτές Φλώρινας 8 Μαρτίου 1916
9. Επιστολή Ι. Χρ. Δάϊα και Αναστάσιου Θ. Ταχούλα προς τον Ι.Δ. 1 Φεβρουαρίου 1916
10. Επιστολή Τ. Γρέζα προς τον Ι.Δ. 14 Μαρτίου 1916
11. Επιστολή Ι. Βαδραχάνη προς τον Ι.Δ. 11 Μαρτίου 1916
12. Επιστολή Γ. Μεταξά προς τον Ι.Δ. χ.η (στο προσχέδιο της απαντητικής του επιστολής ο Ι.Δ. αναγράφει 11.3.1916)
13. Επιστολή Γ. Μεταξά προς τον Ι.Δ. 17 Μαρτίου 1916
14. Επιστολή Κ. Θείου προς τον Ι.Δ. 14 Μαρτίου 1916
15. Τηλεγράφημα εκπροσώπων προσφύγων Γευγελής προς βουλευτές Δραγούμη, Χατζηγεωργίου, Παπαζαχαρίου, Δημητρακόπουλο, Κοτζαμάνη 30 Μαρτίου 1916
16. Επιστολή Α. Πάλλη προς τον Ι.Δ. 16 Μαρτίου 1916
17. Επιστολή κατοίκων Σόροβιτς του νομού Φλώρινας προς τον Ι.Δ. 17 Φεβρουαρίου 1916
18. Επιστολή Μητροπολίτη Κιτίου Μελετίου προς τον Ι.Δ 10 Φεβρουαρίου 1916
19. Επιστολή Μηλιώνη προς τον Ι.Δ. 15 Μαρτίου 1916
20. Επιστολή Γιαννούλη προς τον Ι.Δ. 15 Μαρτίου 1916
21. Επιστολή Χρήστου Χατζή προς τον Ι.Δ. 10 Μαρτίου 1916
22. Τηλεγράφημα Γούλη και άλλων προς τον Ι.Δ. 21 Μαρτίου 1916

Υποφάκελος  5 Αλληλογραφία  1916 [την περίοδο που κατείχε το βουλευτικό αξίωμα]


1. Τηλεγράφημα μαθητών Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης προς τον Ι.Δ. χ.η
2. Τηλεγράφημα από κατοίκους Έδεσσας προς τον Ι.Δ. 8 Απριλίου 1916
3. Τηλεγράφημα Δανάβαση προς τον Ι.Δ. χ.η
4. Επιστολή Φ. Ζήρου προς τον Ι.Δ. 19 Μαρτίου 1916
5. Τηλεγράφημα Βασίλειου Γικόβη 5 Απριλίου 1916
6. Δύο επιστολές Γιάννη Παρμενίδη προς τον Ι.Δ. 1 Φεβρουαρίου 1916 και 14 Μαρτίου 1916. Συνημμένο απόκομμα με τίτλο Ή μεταφορά του Σερβικού στρατού’
7. Επιστολή Η. Τραϊανού προς τον Ι.Δ.  17 Μαρτίου 1916. Συνημμένα τρία σημειώματα
8. Τηλεγράφημα Αλτιναλμάζη προς τον Ι.Δ.  4 Απριλίου 1916
9. Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς τον Ι.Δ. 26 Φεβρουαρίου 1916
10. Επιστολή Ιωάννη Δάϊα και Αναστάσιου Ταχούλα προς τον Ι.Δ  χ.η
11. Επιστολή Γεώργιου Φωτιάδη προς τον Ι.Δ. 10 Μαρτίου 1916

ΦΑΚΕΛΟΣ  28 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Υποφάκελος 1 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Ε. Κ. Μάνου (?) προς τον Ι.Δ. 20 Ιανουαρίου 1916

2. Επιστολή L’ Equitable des Etas-Unis [Ασφαλιστική Εταιρεία] Κοσμά Δαμ. Φίλιος (?)προς τον Ι.Δ. 16/29 Ιανουαρίου 1916

3. Επιστολή Κ. Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 16 Ιανουαρίου 1916

4. Επιστολή Γ. Ν. Πάτσα προς Ι.Δ. 21 Ιανουαρίου 1916

5. Επιστολή Ε. Αλτιναλμάζη προς Ι.Δ. 16 Ιανουαρίου 1916

6. Επιστολή Γεώργιου Κιάντου προς Ι.Δ. 12 Ιανουαρίου 1916

7. Επιστολή Γεώργιου Μακρή προς  Ι.Δ. 6 Ιανουαρίου 1916

8. Επιστολή Προξενείου Οδησσού προς Ι.Δ. 13 Φεβρουαρίου 1916

9. Δυσανάγνωστη υπογραφή 24 Μαρτίου 1916

10. Επιστολή Ε.Κ. Μάνου προς τον Ι.Δ. 31 Μαρτίου 1916

11. Επιστολή L’ Equitable des Etas-Unis [Ασφαλιστική Εταιρεία] Κοσμά Δαμ. Φίλιος (?) προς τον Ι.Δ. 19 Μαρτίου 1916

12. Επιστολή Αθ. Γιαννακάκη προς Ι.Δ. 12 Μαρτίου 1916

13. Επιστολή Κ.Δ. Κούτουρα προς Ι.Δ. 13 Μαρτίου 1916

14. Τηλεγράφημα Βόσκα προς Ι.Δ. 5 Απριλίου 1916

15. Αντίγραφο εξερχόμενης επιστολής προς Κλέωνα Χατζηλαζάρου με υπογραφή Ι.Δ. και Πλατσούκα  χ.η

16. Τηλεγράφημα Ανωνύμου Υφαντουργικής προς Ι.Δ. και Κων. Πλατσούκα  χ.η

17. Επιστολή Λοβέρδου προς Ι.Δ. 14 Μαρτίου 1916

18. Επιστολή αντιπροσώπων κοινότητας Μπελκαμάνης προς Ι.Δ. [Απρίλιος 1916]

19. Επιστολή Ι. Χαντέλη προς Ι.Δ. 20 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής; Ι.Δ.

20. Επιστολή Χ. Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 22 Μαρτίου 1916

 

Υποφάκελος 2 Αλληλογραφία 1916

1. Σημείωμα Ευάγγελου Τάνου (σε επισκεπτήρια κάρτα του) προς τον Ι.Δ.  27 Μαρτίου 1916

2. Επιστολή Κοσμά Δαμ. Φίλιου προς Ι.Δ. 17 Μαρτίου 1916

3. Επιστολή Νικ. Αθ. Δραγούμη (εξάδελφος του Ι.Δ.) προς τον Ι.Δ 16 Μαρτίου 1916

4. Επιστολή Κούμη(?) προς Ι.Δ. 29 Μαρτίου 1916

5. Επιστολή Ιωαννίδη (Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης) προς Ι.Δ. 20 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Ε. Κωνσταντινίδη προς  Ι.Δ. 17 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

7. Επιστολή Σαρρόπουλου προς Ι.Δ. 16 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Επιστολή Π. Λεφάκη προς τον Ι.Δ. Μάρτιος 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Κων. Δημάδη προς Ι.Δ. 28 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Τηλεγράφημα Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων Κλεισούρας προς βουλευτές χ.η

11. Τηλεγράφημα Υποτρόφων Μαθητών Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης προς Ι.Δ. x.h

12. Επιστολή Στ. Κυριακού προς Ι.Δ. 31 Μαρτίου 1916

13. Επιστολή Ιωάννη Αλεξιάδη προς Ι.Δ. 2 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Επιστολή Ιωάννη Δεληγιάννη προς Ι.Δ. 29 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή πρεσβύτερου Δημήτριου προς τον Στέφανο Δραγούμη 21 Μαρτίου 1916

16. Επιστολή Στελλάκη προς Ι.Δ. 15 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17. Επιστολή Κοσμά Δαμ. Φίλιου  προς Ι.Δ. 31 Μαρτίου 1916

18. Δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. 2 Απριλίου 1916

19. Επιστολή Χαρίλαου Αργυρόπουλου προς Ι.Δ. 11 Απριλίου 1916

20. Τηλεγράφημα Τσακό (?) προς Ι.Δ. χ.η

 

Υποφάκελος 3 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Αρχιμανδρίτη Νίκανδρου προς Ι.Δ. (Απρίλιος 1916)

2. Επιστολή Ιωάννη Αλεξιάδη προς Ι.Δ. 7 Απριλίου 1916

3. Τηλεγράφημα Δανάβαση προς Ι.Δ. χ.η

4. Τηλεγράφημα Ξενοφώντος Παπάζογλου προς Ι.Δ. χ.η

5. Επιστολή Θεοδωρικάκου προς Ι.Δ. 5 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτεται κείμενο δισέλιδο

6. Επιστολή Μόσχου Γλύστρα προς Ι.Δ. 11 Μαρτίου 1916

7. Δυσανάγνωστη υπογραφή 31 Μαρτίου 1916

8. Επιστολή Χ. Παπαϊωάννου προς Ι.Δ. 16 Απριλίου 1916

9. Επιστολή Γεώργιου Κάλφα προς Ι.Δ. 6 Απριλίου 1916

10. Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 5 Απριλίου 1916

11. Τηλεγράφημα Στέφανου Κυριάκου προς Ι.Δ. χ.η

12 .Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 23 Μαρτίου 1916

13. Τηλεγράφημα Δούμα προς Ι.Δ. 28 Απριλίου 1916

14. Τηλεγράφημα Γεώργιου Γεωργιάδη προς Ι.Δ. χ.η

15. Τηλεγράφημα Ελένης Παπανά και λοιπάς οικογενείας επιστράτων 1  Μαΐου 1916. Και πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

16. Τηλεγράφημα Κοσμά Φίλιου, Ναούμ Ηλιάδη και Γεώργιου Φωτιάδη 1 Μαΐου 1916. Και πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17. Τηλεγράφημα πληρεξουσίων Βαρατσίκου προς βουλευτές Δραγούμη και Ρουσόπουλο  1 Μαΐου. Και πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

18. Τηλεγράφημα Βοζίνη προς Ι.Δ. 29 Απριλίου 1916

19. Τηλεγράφημα Παντελή Πάσχου προς Ι.Δ. 4 Μαΐου 1916. Και πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Επιστολή Χ. Παπαϊωάννου προς Ι.Δ. 16 Απριλίου 1916

21. Επιστολική κάρτα με σημείωμα του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς Ι.Δ. 14 Απριλίου 1916

 

Υποφάκελος 4 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Φίλιππου Χρ. Μαυρουδή προς Ι.Δ. 19 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Philip Hoffman, Charge d’ Affaires – American Embassy, Constantinople προς Ι.Δ. Επισυνάπτεται ταχυδρομικός φάκελος και δελτάριο

3. Επιστολή Νικόλαου Δανάβαση προς Ι.Δ. 18 Απριλίου 1916

4. Επιστολή Φίλιππου Μαυρουδή προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολικό δελτάριο Δεκανέα Τακαντζά προς Ι.Δ. 11 Φεβρουαρίου 1916

6. Επιστολή Ιωαννίδη (Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης) προς Ι.Δ. 17 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

7. Τηλεγράφημα Τσακού προς Ι.Δ. 10 Μαΐου 1916

8. Τηλεγράφημα Πονηρίδη προς Ι.Δ. χ.η

9. Επιστολή Γεωργιάδη προς Ι.Δ. 3 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Επιστολή Παπαηλία προς Ι.Δ. 30 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή Παπαιωάννη  προς Ι.Δ. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

12. Επιστολή Β. Καρατζά προς Ι.Δ. χ.η. Επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής Δημάρχου Καστοριάς Γκούση προς Καρατζά  με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 1915. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

13. Τηλεγράφημα Αλτιναλμάζη προς Ι.Δ. χ.η

14. Επιστολή Παπάζογλου προς Ι.Δ. 19 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή Γέγου προς Ι.Δ. 17 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

16. Επιστολή Μόσχου Γλύστρα προς Ι.Δ. 15 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17 .Επιστολή Α. Πάλλη προς Ι.Δ. 9 Ιουνίου 1916

18. Τηλεγράφημα κατοίκων Σόροβιτς προς βουλευτές Δραγούμη, Βαλαλά, Λιούμπη, Ρουσόπουλο, Χαιρόπουλο χ.η

19. Επιστολή Αδελφών Παπαντίνα και Ζωγράφου προς Ι.Δ. 17 Ιουνίου 1916

20. Επιστολή  Χρ. Νικολαΐδη προς Ι.Δ. 16 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 5 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Γκοτζαμάνη προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Χαρίλαου Αργυρόπουλου προς Ι.Δ. 15 Μαΐου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Μ. Φιλήντα προς Ι.Δ. 15 Μαΐου 1916

4. Επιστολή Λουκά Χατζή προς Ι.Δ. 31 Μαΐου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολή εκπροσώπων κοινότητος Νεστράμιου προς Ι.Δ. 1 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Ελένης Δελινάνου προς Ναταλία Μελά με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1915. Επισυνάπτεται σημείωμα της Ν.Μ χ.η.

7. Τηλεγράφημα Χρίστου Γουγούση προς Ι.Δ. 2 Ιουλίου1916 (?) Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Τηλεγράφημα Πρέμπτη, Παπαθανασίου, Κωτούλα, Νάκου  - Κοινότητα Σόροβιτς προς βουλευτές Δραγούμη, Λιούμπη, Ρουσσόπουλο χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Ιωάννη Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 10 Ιουνίου 1916

10. Επιστολή Παπάζογλου προς Ι.Δ.11 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή Βασίλειου Στρογγυλού προς Ι.Δ. 7 Ιουνίου 1916

12. Επιστολή Φιλ. Μαυρουδή προς Ι.Δ. 9 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

13. Επιστολή Ναούμ Ηλιάδη προς Ι.Δ. 17 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Επιστολή Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου (Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρου) προς Ι.Δ. 11 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου (Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρου) προς Ι.Δ. 4 Απριλίου 1916.

16. Επιστολή Ιωαννίδη προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17. Επιστολή Παναγιωτίδη προς Ι.Δ. 7 Ιουνίου 1916. Επιστολή Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου (Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρου) προς Ι.Δ. 11 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

18. Τηλεγράφημα Χαρίτωνος Παπαϊωάννου προς Ι.Δ. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

19. Τηλεγράφημα μαθητών Ουλαμού Κορίνθου προς βουλευτές. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Επιστολή εκπροσώπων κοινότητας Πισοδερίου προς Ι.Δ.  29 Μαρτίου 1916

 

Υποφάκελος 6 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή  Χρ. Κωνσταντινίδη προς Ι.Δ. 20 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Παπασταύρου προς Ι.Δ. 31 Μαΐου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Κούμα προς Ι.Δ. 20 Μαΐου 1916.

4. Επιστολή Ναούμ Λιάκου – Προέδρου του Πισοδερίου προς Ι.Δ. 21 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Τηλεγράφημα Χαρίτωνος Παπαϊωάννου προς Ι.Δ. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Κυριακού προς Ι.Δ. 4 Ιουνίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο αίτησης/επιστολής Ι.Δ. προς τον Κυριακού

7. Επιστολή  Χρ. Νικολαΐδη προς Ι.Δ. 27 Μαΐου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Επιστολή Γ. Κιάντου προς Ι.Δ. 18 Μαΐου 1916.

9. Επιστολή Ιάκωβου Μισραυλή προς Στέφανο Δραγούμη.  15 Απριλίου 1916. Επισυνάπτονται δύο ακόμα επιστολές προς τον Στέφανο Δραγούμη

10. Τηλεγράφημα Παπαναστασίου προς Ι.Δ. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή Κωνσταντίνου Μάση προς Ι.Δ. 20 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

12. Επιστολή Ιωάννη Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 19 Μαΐου 1916.

13. Επιστολή Θεόδωρου Ζία προς Ι.Δ. 17 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Επιστολή Δημήτριου Φώλια προς Ι.Δ. 13 Μαΐου 1916

15. Επιστολή Αργυρόπουλου προς Ι.Δ. 14 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

16. Επιστολή Φίλιου προς Ι.Δ. 15/28 Μαΐου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής

17. Τηλεγράφημα Παντελή Πάσχου προς Ι.Δ. 16 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

18. Επιστολή Γ. Πάντου προς Ι.Δ. 18 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

19. Επιστολή Αθ. Ιατρού προς Ι.Δ. 9 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Επιστολή Ζωγράφου προς Ι.Δ. 16 Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

21. Επιστολή ΥΠΕΞ - Γραφείο Γεν. Διευθυντού προς Ι.Δ. 3 Μαΐου 1916.

 

Υποφάκελος 7 Αλληλογραφία 1916

1. Τηλεγράφημα Ιωαννίδη προς Ι.Δ.

2. Επιστολή Μπουζιώτα προς Ι.Δ. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Μέξα  προς Ι.Δ. 17 Ιουλίου 1916

4. Επιστολή Λεφάκη προς Ι.Δ. 26 Ιουλίου 1916

5. Επιστολή Μπουζιώτα προς Ι.Δ. 23 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Τηλεγράφημα Μπουζιώτα προς Ι.Δ. 3 Αυγούστου 1916.

7. Τηλεγράφημα Σπύρου προς Ι.Δ. 10 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Επιστολή Φίλιου προς Ι.Δ. 21 Ιουλίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Σπύρου Αθανασιάδη προς Ι.Δ. 19 Ιουλίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Επιστολή Τζανάκη προς Ι.Δ. 7 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή ομογενών εμπόρων Καστοριάς προς τον Ι.Δ. 30 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής τους προς τον βουλευτή Όθωνα Ρουσόπουλο

12. Επιστολή Παναγιωτίδη προς Ι.Δ. 8 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

13. Επιστολή Γεώργιου Μολάγγα προς Ι.Δ. 20 Μαρτίου 1916

14. Επιστολή Δημητρακόπουλου προς Ι.Δ. χ.η

15. Επιστολή Λεωνίδα Σωμάκου προς  Ι.Δ. 3 του Αλωνάρη 1916

16. Επιστολή Κωνσταντινόπουλου προς Ι.Δ. 29 Ιουνίου 1916

17. Επιστολή Αστέριος Αστερίου  προς Ι.Δ. 1 Ιουλίου 1916

18. Επιστολή Κ. Τάνου προς Ι.Δ. 8 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. Επισυνάπτεται επιστολικό δελτάριο Κ. Τάνου προς Πύργα  3 Ιουνίου 1916

19. Δελτάριο Γ. Χ. Αναγνωστόπουλου προς τον Ι.Δ 12 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δελτάριο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Επιστολή Χ.Χατζηγιάννη (Δήμαρχος Γουμένιτσας) προς τον Ι.Δ. 10 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 8 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή L’ Equitable des Etas-Unis [Ασφαλιστική Εταιρεία] Κοσμά Δαμ. Φίλιος (?) προς τον Ι.Δ. 4 Ιουνίου 1916. Σε μονόφυλλο επισυναπτόμενο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

2. Επιστολή L’ Equitable des Etas-Unis [Ασφαλιστική Εταιρεία] Κοσμά Δαμ. Φίλιου (?) προς τον Ι.Δ. 14 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Γρηγοριάδη προς Ι.Δ. χ.η

4. Επιστολή Γιώργου Λουκά προς Ι.Δ. 2 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολή Μιλτιάδη Τσούτζου προς Ι.Δ. 7 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Αθανάσιου Δραγούμη προς Ι.Δ. 9 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

7. Επιστολή Χρ. Κωνσταντινίδη προς Ι.Δ. 23 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 8 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολικό δελτάριο Αθανασίου Λάργα προς Ι.Δ. Στο ίδιο σημείωμα Ι.Δ.

10. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

11. Βραχεία επιστολή Α. Ματλή προς Ι.Δ. 6 Ιουνίου 1916

12. Επιστολή Θεόδωρου Μις (?) προς Ι.Δ. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

13. Επιστολή Ναούμ Ηλιάδη προς Ι.Δ. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Τηλεγράφημα αντιπτοδώπων διαφόρων κοινοτήτων Καστοριάς προς τους βουλευτές Λιούμπη, Δραγούμη, Ρουσόπουλο. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απάντησης Ι.Δ.

15. Σημείωμα για ανεπίδοτο τηλεγράφημα προς Ι.Δ.

16. Τηλεγράφημα Κλέωνος Χατζηλαζάρου προς Ι.Δ. χ.η

17. Τηλεγράφημα από Έδεσσα με αποδέκτες βουλευτές

18. Σημείωμα Λουκά προς Ι.Δ. 17 Μαΐου 1916. Στο ίδιο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

19. Επιστολή Χρ. Χατζιδάκι προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Επιστολή ιερέα Κωνσταντίνου Μαυρεπή προς Ι.Δ. χ.η.

 

Υποφάκελος 9 Αλληλογραφία 1916

1. Σημείωμα προς Ι.Δ. χ.η Στο ίδιο φύλλο και επισυναπτόμενα (2 μονόφυλλα) πρόχειρα απαντητικών επιστολών Ι.Δ.

2. Επιστολή ιερέα Κωνσταντίνου Μαυρεπή προς Ι.Δ. 21 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή διαφόρων προς Ι.Δ. Μαΐου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

4. Επιστολή δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. 15 Μαΐου 1916

5. Τηλεγράφημα προς Ι.Δ. δυσανάγνωστη υπογραφή. χ.η

6. Επιστολή- αίτημα  Τσόλη Ροκά προς Ι.Δ. 15 Ιουλίου 1916

7. Επιστολή- αίτημα Νικολάου Στεργίου προς Ι.Δ. 12 Ιουλίου 1916

8. Επιστολή- αίτημα Τσόλη Ροκά προς Ι.Δ. 16 Ιουλίου 1916

9. Επιστολή Ηλία Μπουζιώτα προς βουλευτές. 14 Ιουλίου 1916

10. Αίτημα προς Ι.Δ. δυσανάγνωστη υπογραφή. χ.η

11. Επιστολή Η. Μπουζιώτα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.χ.η

12. Τηλεγράφημα Μπουζιώτα προς Βουλευτή Φλωρίνης Ρουσόπουλο. 11 Ιουλίου 1916

13. Τηλεγράφημα χωρίς υπογραφή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών

14. Τηλεγράφημα προς Ι.Δ. χωρίς υπογραφή χ.η

15. Αναγγελία τελέσεως γάμων Διονυσίου Φουρτζή και Καλλιόπης Βικοπούλου 12 Ιουνίου 1916

16. Αναγγελία τελέσεως αρραβώνων Γεωργίου Γιαννούση και Αντιγόνης Τορνιβούκα 29 Μαΐου 1916

17. Επιστολή Βασίλειου Κονδή προς Ι.Δ. 27 Αυγούστου 1916

18. Επιστολή Μητροπολίτη Αργολίδος Αθανάσιου προς Ι.Δ.  6 Φεβρουαρίου 1916

19. Επιστολή Μ. Κάδη προς Ι.Δ. 7 Φεβρουαρίου 1916

20. Επιστολή Στυλιανού Αγγελή προς Ι.Δ. 18 Αυγούστου 1916

[5 έως 14 . Πρόκειται για επιστολές και τηλεγραφήματα που βρέθηκαν μαζί σε φάκελο

 

Υποφάκελος 10 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς Ι.Δ. 29 Αυγούστου 1916

2. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς Ι.Δ. 5 Σεπτεμβρίου 1916

3. Επιστολή Παναγιωτόπουλου ή Μέξη προς Ι.Δ. 6 Σεπτεμβρίου 1916

4. Επιστολή Κούσκουρα και Χατζηγιάννη (Ατμοκίνητο Εργοστάσιο Μακαρονοποιΐας) προς Ι.Δ. 23 Αυγούστου 1916

5. Επιστολή Ζαμαπούλη προς Ι.Δ. 1 Σεπτεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Πρόσκληση στους αρραβώνες των Ιωάννη Κ. Κορδάτου και Αλεξάνδρας Α. Λιάτσικου (Ζαγορά) με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1916

7. Αντίγραφο (?) Σημειώματος προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με ημερομηνία 27 Ιουλίου 1916 με υπογραφή Ηλία Μπουζιώτας και χειρόγραφο σημείωμα Ι.Δ «Δεν ήρθε ακόμα. 8 Αυγούστου 18.916». Επισυνάπτεται και αντίγραφο

8. Επιστολή από το γραφείου του Σίμου Λιούμπη προς τον Ι.Δ. 26 Αυγούστου 1916

9.  Επιστολή Χατζηγεωργίου προς τον Ι.Δ. 26 Αυγούστου 1916

10. Επιστολή Μιλτιάδη Τσούτζου προς τον Ι.Δ. 15 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 11 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Κωνσταντίνου Πάτσα προς τον Ι.Δ. 27 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

2. Επιστολή Θεμιστοκλή Μπαμίχα προς τον Ι.Δ. 26 Ιουλίου 1916. Δύο δίφυλλα. Στο ένα πρόχειρο απαντητικής επιστολής του Ι.Δ.

3. Επιστολή Μιλτιάδη Τσούντζου προς τον Ι.Δ. 24 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

4. Επιστολή Αργύριου και Μάρκου Χατζημάρκου προς τον Ι.Δ. 22 Αυγούστου 1916

5 .Επιστολή Σπ. Μιχαηλίδη (Αδελφοί Παππαντίνα και Ζωγράφου – Τραπεζίτες – Καστοριά) προς τον Ι.Δ. 30 Ιουνίου 1916. Υπάρχει σημείωμα στο πίσω μέρος της επιστολής του Ι.Δ. Επισυνάπτονται δύο επιστολές Σπ. Μιχαηλίδη Μιχαηλίδη (Αδελφοί Παππαντίνα και Ζωγράφου – Τραπεζίτες – Καστοριά) προς τον Ι.Δ. Η πρώτη με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. Η δεύτερη με ημερομηνία 16 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Λ.Κ. Τσιάμη προς τον Ι.Δ. 14 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

7. Επιστολή Μιλτιάδη Τσούντζου προς τον Ι.Δ. 22 Ιουλίου 1916

8. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς τον Ι.Δ. 12 Αυγούστου 1916. Επισυνάπτεται μονόφυλλο με πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Δ. Τσιώγγου προς Ι.Δ. 28 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Επιστολή Μαζαράκη προς Ι.Δ. χ.η. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία 21 Αυγούστου 1916

 

Υποφάκελος 12 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Τσίλλη προς Ι.Δ. 9 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 7 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 8 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

4. Τηλεγράφημα Κούσκουρα προς Ι.Δ. χ.η

5. Επιστολή Π. Πύρζα προς Ι.Δ. 25 Ιουλίοπυ 1916

6. Επιστολή Α. Πάλλη προς Ι.Δ. 5 Αυγούστου 1916

7. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς τον Ι.Δ. 2 Αυγούστου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Τηλεγράφημα Πύρζα προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικού τηλεγραφήματος Ι.Δ.

9. Επιστολή Παπαστεργίου προς Ι.Δ. 27 Ιουνίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Επιστολή Νομικού προς Ι.Δ. 4 Αυγούστου 1916.

 

Υποφάκελος 13 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολές Μηλιώνη [2] προς Ι.Δ. Η μία φέρει ημερομηνία 15 Ιουλίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Μπουζιώτα προς Ι.Δ. χ.η.

3. Επιστολή Π. Θεοδωρακάκη προς Ι.Δ. Μάΐος 19916

4. Επιστολή Γκούντουρα (?) προς Ι.Δ. 28 Μαΐου 1916

5. Επιστολή Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 23 Ιουλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6 .Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς Ι.Δ. 28 Ιουλίου 1916

7. Τηλεγράφημα Παπανικολάου (?) προς Ι.Δ. Στο οπισθόφυλλο «24.5.1916»

8. Τηλεγράφημα Βασιλικής Ρόλλη προς Ι.Δ. «20.5. 1916»

9. Τηλεγράφημα Τσώγκου προς Ι.Δ. «20.5.1916»

10. Επιστολή Ηρακλή Φίτζου προς Ι.Δ. 13 Μαΐου 1916

 

Υποφάκελος 14 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Χρηστίδη προς Ι.Δ. 11 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Ιωάννη Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 9 Μαίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επιστολή Τζανάκη προς Ι.Δ. 10 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

4. Επιστολή Κιάντου προς Ι.Δ. 11 Μαίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολή Α. Πάλλη προς Ι.Δ. 9 Μαίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. προς Αντωνιάδη

6. Επιστολή Μαυρουδή προς Ι.Δ. 10 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

7. Επιστολή εκπροσώπων Βατοχωρίου Φλωρίνης προς τον Ι.Δ. 23 Απριλίου 1916. Επισυνάπτονται επιστολή των ιδίων με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 1916 και πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Τηλεγράφημα Λοχαγού Νεόκοσμου Γρηγοριάδη προς τον Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικού τηλεγραφήματος Ι.Δ.

9. Τηλεγράφημα Σπύρου Δούμα προς Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικού τηλεγραφήματος Ι.Δ.

10. Επιστολή Πανουσόπουλου προς Ι.Δ. χ.η.

 

Υποφάκελος 15 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή υπογραμματέων και γραφέων Πρωτοδικείου Φλωρίνης προς τον ΙΔ. 9 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 9 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3. Επισκεπτήρια κάρτα Ιερέα Γεώργιου Σερβερή με σημείωμα στην πίσω όψη προς τον Ι.Δ. 12 Μαίου 1916

4. Επιστολή του Ιερέα Γεώργιου Σερβερή προς τον Ι.Δ. 8 Μαίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολή Παντελή Παπαθανασίου προς τον Ι.Δ. 21 Απριλίου 1916

6. Επιστολή Μετουλά Βέη προς τον Ι.Δ. 3 Μαίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. Επισυνάπτεται σελίδα με σημειώσεις χειρόγραφες του Ι.Δ. σχετικά με την επιστολή

7. Τηλεγράφημα Υποδιοικητού Σταματίου προς τον Ι.Δ. χ.η. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικού τηλεγραφήματος του Ι.Δ.

8. Επιστολή Δημητρίου Διονυσίου προς τον Ι.Δ. 24 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου (Τραπεζίτες – Καστοριά) προς Ι.Δ. 4 Μαίου 1916. Επισυνάπτεται φύλλο με πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Επιστολή Ιωάννη Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 4 Μαίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 16 Αλληλογραφία 1916

1. Επιστολή Βεροιώτη προς Ι.Δ. 2 Μαΐου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή – αίτημα του Δημητρίου Αλεξίου 15 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

3.Επιστολή Θωμά Κάρπου προς Ι.Δ. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

4.Τηλεγράφημα Σιορμανωκάκη, Καραγεωργίου κ.α χ.η

5. Επιστολή Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των πέριξ  «Η Καρτερία»  προς Ι.Δ. 11 Απριλίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

6. Επιστολή Ισίδωρου Ζία προς Ι.Δ. 4 Μαΐου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

7.Τ ηλεγράφημα Κωνσταντίνου Βουτσιά προς Ι.Δ.

8. Τηλεγράφημα αντιπροσώπων Κλεισούρας προς βουλευτές  Φλωρίνης, Δραγούμη, Λιούμπη

9. Επιστολή Τσιούτη προς Ι.Δ. 28 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10.Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 29 Απριλίου 1916

11.Επιστολή Γιαννόπουλου προς Ι.Δ. 4 Μαΐου 1916

12. Επιστολή Χαρίλαου Αργυρόπουλου προς Ι.Δ. 26 Μαΐου 1916

 

Υποφάκελος 17 Αλληλογραφία 1916

Ο υποφάκελος περιέχει πρόχειρα απαντητικών επιστολών του Ι.Δ και επιστολές προς τρίτους

1 έως 36. Τα περισσότερα με τον γραφικό χαρακτήρα του γραμματέα του Ι.Δ και με τα αρχικά του στο τέλος της απαντητικής επιστολής.

 

Υποφάκελος 18  Αλληλογραφία 1916

1. Τηλεγράφημα Σερέφα προς Ι.Δ. χ.η [1916]

2. Τηλεγράφημα Αδελφών Χατζή προς βουλευτές Φλωρίνης Δραγούμη και Λιούμπη χ.η [1916]

3. Επιστολή Θεοδωρικάκη προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ προς Καστρινογιαννάκη σχετικά με την επιστολή Θεοδωρικάκη

4. Επιστολή Ανθυπολοχαγού Χαμό[?] προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916

5. Επιστολή Αδελφών Παπαντίνα και Ζωγράφου προς Ι.Δ. 2 Φεβρουαρίου 1916

6. Επιστολή Καλογιάννη προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916

7. Τηλεγράφημα Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. χ.η [1916]

8. Επιστολή Ηρακλή Φίτζιου προς Ι.Δ. 31 Ιανουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Πάλλη προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916

10. Επιστολή Δημοσθένη Φλωριά προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή Γιαννιού προς Ι.Δ. 30 Ιανουαρίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

12. Επιστολή Σουγιαξή προς Ι.Δ. 3 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. προς το Γενικό πρόξενο στη Βέρνη Καρατζά για το ίδιο θέμα

13. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 2/15 Φεβρουαρίου 1916.

14. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 2/15 Φεβρουαρίου 1916

15. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 2/15 Φεβρουαρίου 1916

16. Επιστολή Παντελή Θώμου προς Ι.Δ. 24 Φεβρουαρίου 1916. Επισυνάπτεται σημείωμα του ίδιου. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17. Επιστολή Λεφάκη προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916. χ.η. Επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής Λεφάκη προς Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με καταστραφέν ακίνητο χ.η

18. Επιστολή Παπαιωάννου προς Ι.Δ. 23 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

 

Υποφάκελος 19 1916

1. Επιστολή Θεμιστοκλή Μπαμίχα  προς Ι.Δ. 3 Μαρτίου 1916

2. Επιστολή Ιωάννη Αντωνίου προς Ι.Δ. 3 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

3. Επιστολή Καλλιάνη προς Ι.Δ. 29 Φεβρουαρίου 1916. Επισυνάπτονται αιτήματα Αγγελόπουλου και Χαλκιόπουλου. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. προς Μηλιώνη για το ίδιο θέμα.

4. Επιστολή Σαρόπουλου προς Ι.Δ. 28 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

5. Επιστολή Κ.Μιχαήλ προς Ι.Δ. 28 Φεβρουαρίου 1916.

6. Βραχεία επιστολή Ε.Αλτιναλμάζη προς Ι.Δ. 3 Μαρτίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

7. Επιστολή Γ. Πάτσα προς Ι.Δ. 1 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

8. Επιστολή Κιάντου προς Ι.Δ. 1 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

9. Επιστολή Αλέξ. Δράκου προς Ι.Δ. 6 Μαρτίου 1916.

10. Επιστολή Ι. Δη[?] προς Ι.Δ. 9 Φεβρουαρίου 1916. Στο ί

11.Υπόμνημα υποβληθέν υπό τινός Καθηγητή στα ρωσικά. Επισυνάπτεται μετάφραση

12. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 16 Φεβρουαρίου 1916

13. Τηλεγράφημα Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας προς βουλευτές χ.η. [1916]

14. Επιστολή Παπάζογλου προς Ι.Δ.20 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

15. Επιστολή προς Ι.Δ. δυσανάγνωστη υπογραφή. 20 Ιανουαρίοιυ 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

16. Επιστολή Μιχαήλ Τυπάδη προς Ι.Δ. 17 Φεβρουαρίου 1916

17. Επιστολή Κούντουρα προς Ι.Δ. 16 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

18. Τηλεγράφημα Ιακώβ Χαιμ προς Ι.Δ. χ.η

19. Επιστολή Π. Γραικού και Κ. Μακρή δικηγόρων προς Ι.Δ. 4 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

20. Επιστολή Κούσκουρα (Διευθυντής εφημερίδας "Νέα Αλήθεια" Θεσσαλονίκης) προς Ι.Δ 5 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

 

Υποφάκελος 20

1.Τηλεγράφημα Κ. Μιχαήλ προς Ι.Δ. χ.η [1916]

2. Τηλεγράφημα Κοντίδη προς Ι.Δ χ.η [1916]

3. Επιστολή Παπά Κωνσταντή προς Ι.Δ. 12 Ιανουαρίου 1916

4.Επιστολή Βασαρδάνη προς Ι.Δ. 18 Φεβρουαρίου 1916

5.Επιστολή Ματένη[?] προς Ι.Δ. 16 Φεβρουαρίου 1916

6. Επιστολή Ζιά Τοπτανή (υπογραφή στα τουρκικά) προς Ι.Δ. 5 Φεβρουαρίου 1916

7. Επιστολή Άννας Μιχαήλ προς Ι.Δ. 11 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8.Τηλεγράφημα Λάζαρου Τσάμου προς Ι.Δ. χ.η. [1916]

9. Τηλεγράφημα Κ. Μιχαήλ προς Ι.Δ χ.η [1916]

10. Επιστολή Θ. Μιστία προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916

11. Επιστολή Θ. Κάρπα προς Ι.Δ. 15 Φεβρουαρίου 1916

12. Επιστολή Μάνου προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916

13. Επιστολή Μητροπολίτη Φλωρίνης Πολύκαρπου προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916

14. Επιστολή Γεώργιου Στεφάνου προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916

15. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 6/19 Φεβρουαρίου 1916

16. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 4 Φεβρουαρίου 1916

17. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 4 Φεβρουαρίου 1916

18. Επιστολή Κοσμά Φίλιου προς Ι.Δ. 6/19 Φεβρουαρίου 1916

19. Ανακοίνωση γάμων Μάνου Βατάλα και Σπυριδίας Παπαηλιού. 10 Φεβρουαρίου 1916

20. Τηλεγράφημα Λάζαρου Γούναρη προς Ι.Δ χ.η [1916]

 

Υποφάκελος 21

1. Επιστολή Αθανάσιου Δραγούμη προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. Επισυνάπτεται σελίδα με σημειώσεις

2. Τηλεγράφημα Σερίμη προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία

3. Επιστολή Γεώργιου Οικονόμου προς Ι.Δ. 29 Μαρτίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

4. Επιστολή Θωμά Κάρπου προς Ι.Δ 13 Απριλίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

5. Επιστολικό δελτάριο Ιωάννη Αντωνιάδη προς Ι.Δ. 20 Απριλίου 1916

6. Επιστολή Πάτσα προς Ι.Δ. 26 Απριλίου 1916

7. Επιστολή αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου προς Ι.Δ 25 Απριλίου 1916

8. Τηλεγράφημα σχετικά με ανεπίδοτο προς Πέτρο Σερίδη χωρίς ημερομηνία

9. Επιστολή Ιωάννη Δεληγιάννη προς Ι.Δ. 28 Απριλίου 1916Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

10. Επιστολή Τσάκα προς Ι.Δ. 23 Απριλίου 1916

11. Επιστολή Ιωάννη Δεληγιάννη προς Ι.Δ. 2 Απριλίου 1916

12. Επιστολή Γιάννη Κιάντου προς Ι.Δ. 26 Απριλίου 1916

13. Επιστολή Βασίλειου Στρογγυλού προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916

14. Επιστολή Γιάννη Τζήμα προς Ι.Δ. 7 Ιανουαρίου 1916

15. Επιστολή Αλεξ. Δράκου προς Ι.Δ. 29 Φεβρουαρίου 1916

16. Επιστολή ανέργων κατοίκων Νεγοβανίου προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1916

17. Επιστολή Γιαννιού προς Ι.Δ. 17 Φεβρουαρίου 1916

18. Επιστολή Χρήστου και αδελφών Χατζή προς Ι.Δ. 23 Φεβρουαρίου 1916. Στο οπισθόφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

19. Επιστολή Γεώργιου Γεωργιάδη προς Ι.Δ. 12 Φεβρουαρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο σημείωμα του Γραμματέα του Ι.Δ. Πιστρίδη

 

Υποφάκελος 22

1. Επιστολή Ζωγράφου προς Ι.Δ. 30 Ιανουαρίου 1916

2. Επιστολή Γ. Μεταξά προς Ι.Δ. Επισυνάπτεται επιστολή του ίδιου προς Στ. Δραγούμη χωρίς ημερομηνία

3. Επιστολή Γ. Μεταξά προς Ι.Δ χωρίς ημερομηνία. Επισυνάπτεται σημείωμα Ι.Δ

4. Επιστολή Εμ. Αλτιναλμάζη προς Ι.Δ. 2 Φεβρουαρίου 1916.

5. Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 20 Ιανουαρίου 1916

6. Επιστολή χωρίς υπογραφή και ημερομηνία

7. Επιστολικό δελτάριο Χ. Χρηστοβασίλη προς Ι.Δ. 4 Φεβρουαρίου 1916

8. Επιστολή Στρατοβασίλη προς Ι.Δ. 30 Ιανουαρίου 1916

9. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή 26 Ιανουαρίου 1916

10. Επιστολή Αδελφών Παππαντίνα και Ζωγράφου προς Ι.Δ. 25 Ιανουαρίου1916

11. Επιστολή Χατζηλαζάρου, Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχάνων προς βουλευτές Δραγούμη και Πλατσούκα 17 Φεβρουαρίου 1916

12. Επιστολή Θωμά Κάρπου προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916

13. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. 2 Φεβρουαρίου 1916

14. Επιστολή Παρμενίδη προς Ι.Δ. 26 Ιανουαρίου 1916

15. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. 23 Ιανουαρίου 1916

16. Επιστολή Γεώργιου Κιάντου προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916

17. Επιστολή Διευθυντή της Εφημερίδας «Νέα Αλήθεια» Θεσσαλονίκης  προς Ι.Δ 23 Ιανουαρίου 1916

18. Επιστολή Γεώργιου Λαμπρόπουλου προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916

19. Επιστολή Γ. Τσιάπανου προς Ι.Δ. 28 Ιανουαρίου 1916

20. Επιστολή Μ. Τυπάδη προς Ι.Δ. 18 Ιανουαρίου 1916

 

Υποφάκελος 23

1. Επιστολή Ν. Πύρζα προς Ι.Δ. 21 Φεβρουαρίου 1915

2. Επιστολή Αργυρόπουλου προς Ι.Δ. 15 Οκτωβρίου 1915

3. Επιστολή Μ. Κέπετζη προς Ι.Δ. 14 Νοεμβρίου 1915

4. Πρόσκληση του λογοτεχνικού περιοδικού «Γράμματα»

5. Επιστολή Ρέσσου προς Ι.Δ. 3 Ιουνίου 1916 . Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ . Επισυνάπτεται δεύτερη επιστολή Ρέσσου με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 1916. Στο οπισθόφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Μαλούτα προς Ι.Δ. 16 Ιανουαρίου 1916

7. Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς Ζαίμη 2 Απριλίου 1916. Επισυνάπτονται αποκόμματα εφημερίδων

8. Επιστολή Π. Πύρζα προς Ι.Δ. 6 Μαίου 1916. Επισυνάπεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

9. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή 28 Ιανουαρίου 1916

10. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή χωρίς ημερομηνία

11. Επιστολή Πηνελόπης Καρύδη προς Ι.Δ. 9 Φεβρουαρίου 1916

12. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. 6 Δεκεμβρίου 196

13. Επιστολή διευθυντή της εφημερίδας «Κρότος» προς Ι.Δ. 8 Μαρτίου 1917. Επισυνάπτονται δύο αποδείξεις πληρωμών συνδρομής

14. Επιστολή Νίκου Γλέζου προς Ι.Δ. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή Θεόδωρου Πατλάκη προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία

16. Επιστολή Σταύρου Βινάχου προς Ι.Δ. 15 Οκτωβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 1916

17. Τηλεγράφημα Τάνου προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία

18. Επιστολή Κυριακού προς Ι.Δ. 11 Δεκεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο σημείωση « του έστειλε ευχαριστήριο ο ίδιος ο κ. Δραγούμης 10.12.1916

19. Επιστολή Παπάζογλου προς Ι.Δ. 26 Νοεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

20. Τηλεγράφημα Παντελή Παπαθανασίου προς Ι.Δ. Στο οπισθόφυλλο πρόχειρο απάντησης Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 24

1. Επιστολή Ιωάννη Κουκουλιώνη προς Ι.Δ. 23 Νοεμβρίου 1916

2. Επιστολή Β. Αγοραστού προς Ι.Δ. 5 Νοεμβρίου 1916

3. Επιστολή Δ. Φουρτζή προς Ι.Δ. 13 Νοεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο απαντητική επιστολή Ι.Δ.

4. Επιστολή Β. Αγοραστού προς Ι.Δ. 18 Νοεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο απαντητική επιστολή Ι.Δ.

5. Επιστολή Π. Πύρζα προς Ι.Δ. 6 Οκτωβρίου 1916

6. Επιστολή Μιλτιάδη Τσώντζου προς Ι.Δ. 19 Σεπτεμβρίου 1916

7. Επιστολή – Αίτημα διδασκάλισσας Παρασκευής Τσάκα προς Ι.Δ. Στο περιθώριο της επιστολής σημείωμα Ι.Δ «Μίλησα με Μαυρουδή. Θα κάμει ότι μπορεί 11.10.1916»

8. Σημείωμα Γεώργιου Βούλγαρη σε επισκεπτήρια κάρτα του ιδίου 10 Νοεμβρίου 1916

9. Επιστολή Νικολαίδη προς Ι.Δ. 13 Ιουνίου 1916. Στο οπισθόφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

10. Τηλεγράφημα Παράσχου χωρίς ημερομηνία

11. Επιστολή Αχιλλέα Ματλή προς Ι.Δ. 28 Οκτωβρίου1916

12. Επιστολή Μηλιώνη προς Ι.Δ. 26 Οκτωβρίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

13. Επιστολή Μηλιώνη προς Ι.Δ 20 Νοεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Επιστολή Ιωαννίδη προς Ι.Δ. 15 Οκτωβρίου 1916

15. Επιστολικό δελτάριο Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ. 24 Οκτωβρίου 1916

16. Επιστολή Α. Δραγούμη πρς Ι.Δ. 18 Αυγούστου 1916

17. Επιστολή Λιούμπη προς Ι.Δ 21 Οκτωβρίου 1916

18. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή 27 Ολτωβρίου 1916

19. Επιστολικό δελτάριο Ζωγράφου προς Ι.Δ. 15 Οκτωβρίου 1916

20. Επιστολή Ηλία Παπαναστασίου προς Ι.Δ 13 Οκτωβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. Επισυνάπτεται απόδειξη κατάθεσης επιταγής

 

Υποφάκελος 25

1. Επιστολή Παπάζογλου προς Ι.Δ. 16 Οκτωβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ

2. Τηλεγράφημα Παπάζογλου προς Ι.Δ. Στο οπισθόφυλλο σημείωμα Ι.Δ.

3. Επιστολή Ζωγράφου προς Ι.Δ. 9 Οκτωβρίου 1916

4. Επιστολή Δ. Ιωαννίδη προς Ι.Δ. 17 Οκτωβρίου 1916

5. Τηλεγράφημα Παράσχου προς Ι.Δ. Στο οπισθόφυλλο σημειώσεις Ι.Δ

6. Επιστολή Αθ. Ιατρού προς Ι.Δ. 16 Σεπτεμβρίου 1916

7. Επιστολή Στυλιανού Αγγελή προς Ι.Δ. 2 Οκτωβρίου 1916

8. Επιστολή Υπουργού Εσωτερικών Τσέλου προς Ι.Δ. 28 Σεπτεμβρίου 1916

9. Επιστολή Κώτσιου Ιατρού προς Ι.Δ. 28 Σεπτεμβρίου 1916

10. Επιστολή Ζωγράφου προς Ι.Δ. 16 Σεπτεμβρίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή Π. Πύρζα προς Ι.Δ. 13 Αυγούστου 1916.

12. Επιστολή Κωνσταντίνου Ιατρού προς Ι.Δ. 21 Αυγούστου 1916

13. Επιστολή Κωνσταντίνου Ιατρού προς Ι.Δ. 12 Αυγούστου 1916

14. Επιστολή Σερβερή προς Ι.Δ. 24 Αυγούστου 1916. Στο οπισθόφυλλο πρόχειρo απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή Τσιώγκου προς Ι.Δ. 13 Σεπτεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

16. Επιστολή Ωρολογά? προς Ι.Δ. 21 Αυγούστου 1916

17. Επιστολή Παπασυμεών και Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 21 Σεπτεμβρίου 1916

18. Επιστολή Παράσχου προς Ι.Δ. 14 Σεπτεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής . Επισυνάπτεται επιστολή Κυριαζή προς Παράσχου

19. Επιστολή Θεμιστοκλή Μπαμίχα προς Ι.Δ. 17 Σεπτεμβρίου 1916. Στο ίδιο δίφυλλο και σε επισυναπτόμενο φύλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής.

20. Επιστολή Γεώργιου Κιάντου  προς Ι.Δ. 2 Σεπτεμβρίου 1916. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

 

Υποφάκελος 26

1. Επιστολή Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 11 Ιανουαρίου 1917

2. Επιστολή Χ. Παπαδόπουλου προς Ι.Δ. 6 Φεβρουαρίου 1917

3. Επιστολή Θεοδοσίου προς Ι.Δ.  15 Φεβρουαρίου 1917

4. Επιστολή Κύρου Μουμτζή προς Ι.Δ. 6 Απριλίου 1917

5. Επιστολή Ιερέα Παπαγιαννάκη προς Ι.Δ. 18 Ιανουαρίου 1917

6. Επιστολή Αντωνιάδη προς Ι.Δ. 19 Μαίου 1917

7. Επιστολή Πύρζα προς Ι.Δ. 25 Μαίου 1917

8. Αναγγελία τελέσεως γάμου Δ. Πολυχρονιάδη – Νίκης Σαρσέντη 30 Απριλίου 1917

9. Επιστολή Γεώργιου Πρέβλη προς Ι.Δ. 13 Μαίου 1917

10. Επιστολή Διευθυντή Πολυκλινικής Αθηνών προς Ι.Δ. 11 Μαίου 1917

11. Αναγγελία τελέσεως γάμου Γεώργιου Μερκούρη – Βάσως Σαμαρά 29 Απριλίου 1917

12. Επιστολή Αντωνιάδη προς Ι.Δ. 26 Απριλίου 1917. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

13. Επιστολή Ωρολογόπουλου προς Ι.Δ. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

14. Επιστολή Παναγιώτη Τσακλόγλου προς Ι.Δ. 28 Μαρτίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

15. Επιστολή Παναγιώτη Τσακλόγλου προς Ι.Δ. 26 Φεβρουαρίου 1917

16. Επιστολή Δ. Τσούτσα προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

17. Επιστολή Γλέζου προς Ι.Δ. 18 Μαρτίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

18. Τηλεγράφημα Μπουζιώτα προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία. Σημείωση Ι.Δ.

19. Τηλεγράφημα Ευάγγελου Τάνου προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία

20. Επιστολή Άνθιμου (Μητροπολίτη Ξάνθης και Καβάλλας) 29 Μαρτίου 1917

 

Υποφάκελος 27

1. Επιστολή ιερωμένων από Ελασσόνα προς τον Ι.Δ . 30 Μαρτίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

2. Επιστολή Διονυσίου Φουρτζής προς Ι.Δ. 30 Μαρτίου 1917.

3. Επιστολή Άνθιμου (Μητροπολίτη Ξάνθης και Καβάλλας) 1 Μαρτίου 1917

4. Επιστολή Διονυσίου Φουρτζή προς Ι.Δ. 7 Μαρτίου 1917. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

5. Επιστολή Θεοδοσίου προς Ι.Δ. 10 Φεβρουαρίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

6. Επιστολή Αντωνιάδη προς Ι.Δ. 27 Ιανουαρίου 1917. Στο ίδιο δίφυλλο πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ. προς  Αντωνιάδη και πρόχειρο απαντητικής επιστολής προς Νταιφά

7. Επιστολή Δ. Τσούτσα προς Ι.Δ. 5 Ιανουαρίου 1917. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

8. Τηλεγράφημα ιερωμένου Σπυρίδωνος προς τον Ι.Δ.

9. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς τον Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία.

10. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς τον Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία. Επισυνάπτεται πρόχειρο απαντητικής επιστολής Ι.Δ.

11. Επιστολή με παραλήπτη την «κα Εύα»  χωρίς ημερομηνία

12. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή χωρίς ημερομηνία

13. Επιστολή Αγγελίδη προς Ι.Δ. 6 Ιουνίου 1917

14. Επιστολή με δυσανάγνωστη υπογραφή προς Ι.Δ. χωρίς ημερομηνία

15. Επιστολή πρεσβείας Ολλανδίας προς 4/17 Φεβρουαρίου 1917

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  29 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

 

[Σημ. Αντίγραφα τηλεγραφημάτων στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Κάποιοι υποφάκελοι φέρουν ενδείξεις με το γραφικό χαρακτήρα του Ίωνος και κάποιοι άλλοι με το γραφικό χαρακτήρα του Φ.Δ.]

Υποφάκελος 1 ‘Ανακοινώσεις Ελλάδος προς ουδετέρους 1915, 1916, 1917’
Σημείωμα ΥΠΕΞ  στην πρεσβεία στο Παρίσι  για τον ξένο τύπο 26 Ιανουαρίου 1916 (προς τις πρεβείες Παρισίων και Λονδίνου)
Διακοίνωση προς τους ουδέτερους  14/27 Νοεμβρίου 1916
ΥΠΕΞ προς πρεσβείες Ισπανίας, Ολλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών- διαμαρτυρία κατά του αποκλεισμού  26 Νοεμβρίου 1916
ΥΠΕΞ 28 Νοεμβρίου 1916 (προς τις πρεσβείες Ισπανίας, Ολλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών )
Υποφάκελος  2 ‘Διαπραγματεύσεις Κυβερνήσεως Καλογερόπουλου περί εξόδου  εκ της ουδετερότητας  (Σεπτέμβριος 1916)
12 Αυγούστου 1916
20 Αυγούστου 1916
22 Αυγούστου 1916
22 Αυγούστου 1916
25 Αυγούστου 1916
25 Αυγούστου 1916
26 Αυγούστου 1916
27 Αυγούστου 1916
29 Αυγούστου 1916
31 Αυγούστου 1916
1 Σεπτεμβρίου 1916
3 Σεπτεμβρίου 1916
4/17 Αυγούστου 1916
4 Σεπτεμβρίου 1916
6/19 Σεπτεμβρίου 1916
9 Σεπτεμβρίου 1916
9 Σεπτεμβρίου 1916
9 Σεπτεμβρίου 1916
10/23 Σεπτεμβρίου 1926
10 Σεπτεμβρίου 1916
12 Σεπτεμβρίου 1916
12/26 Σεπτεμβρίου 1916
14/27 Σεπτεμβρίου 1916
14/27 Σεπτεμβρίου 1916
14 Σεπτεμβρίου 1916
15 Σεπτεμβρίου 1916
χ.η
16 Σεπτεμβρίου 1916
3 Σεπτεμβρίου 1916
17 Σεπτεμβρίου 1916
17 Σεπτεμβρίου 1916
17 Σεπτεμβρίου 1916
20 Σεπτεμβρίου 1916
22 Σεπτεμβρίου 1916
26/8 Σεπτεμβρίου 1916
2 Σεπτεμβρίου 1916
10 Οκτωβρίου 1916
10 Οκτωβρίου 1916

Υποφάκελος  3 ‘Απέλασις πρεσβευτών Κεντρικών Αυτοκρατοριών 1916’
Ο υποφάκελος περιέχει αντίγραφα τηλεγραφημάτων  (στα γαλλικά)
Καρατζάς  (Βέρνη) προς ΥΠΕΞ  χ.η
Γρυπάρης (Βιέννη) προς ΥΠΕΞ 23 Νοεμβρίου 1916
Κακλαμάνος  (Παρίσι) προς ΥΠΕΞ  22 Νοεμβρίου 1916
Mirbach, Szilasey, Passroff, Ghalib Kemaly προς ΥΠΕΞ Ζαλοκώστα (8/21 Νοεμβρίου 1916)
Ζαλοκώστας προς Κακλαμάνο (Παρίσι)  9 Νοεμβρίου 1916
Guillemin, Elliot, Bosdari, Demidoff προς Ζαλοκώστα ΥΠΕΞ  8/21 Νοεμβρίου 1916
Ζαλοκώστας προς τους πρέσβεις της Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσίας και Ιταλίας  7 Νοεμβρίου 1916

Υποφάκελος  4 Αποκόμματα και έντυπα 1916

Υποφάκελος  5 ‘Dartige du Fournet’ Οκτώβριος – Νοέμβριος 1916
[Σημ. Στις 18 Νοεμβρίου ο Γάλλος ναύαρχος Fournet αποβίβασε στον Πειραιά στρατεύματα και άρχισε να τα προωθεί προς την Αθήνα, ακολούθησε ένοπλη σύγκρουση με τις ελληνικές δυνάμεις . Οι δυνάμεις του Fournet αποκρούσθηκαν. Τα γεγονότα αυτά σφράγισαν την οριστική ρήξη του Κωνσταντίνου με τις δυνάμεις της Entente αλλά και τον Βενιζέλο]
22 Σεπτεμβρίου 1916 και συνημμένο ‘Liste des Agets et Fonotonnaires de la Police dont le deplacement n’a pas encore été effectué’ (δύο αντίγραφα)
27 Σεπτεμβρίου 1916
30 Σεπτεμβρίου 1916
3 Οκτωβρίου 1916
3 Οκτωβρίου 1916
4 Οκτωβρίου 1916
7 Οκτωβρίου 1916
8/21 Οκτωβρίου 1916
10 Οκτωβρίου 1916
12 Οκτωβρίου 1916
13 Οκτωβρίου 1916
14 Οκτωβρίου 1916
14/27 Οκτωβρίου 1916
16 Οκτωβρίου 1916
17Οκτωβρίου 1916
24 Οκτωβρίου 1916
25 Οκτωβρίου 1916
26 Οκτωβρίου/8 Νοεμβρίου  1916
26 Οκτωβρίου 1916
29 Οκτωβρίου 1916
29 Οκτωβρίου 1916
4/17 Νοεμβρίου 1916
5 Νοεμβρίου 1916
6 Νοεμβρίου 1916
7 Νοεμβρίου 1916
7 Νοεμβρίου 1916
16 Νοεμβρίου 1916 (δύο αντίγραφα)
χ.η
Vice-Admiral Dartige du Fournet - Commandant en chef les forces navales allies en Méditerranée (δύο αντίγραφα)

Υποφάκελος  6 Εφαρμογή αποκλεισμού 1916- Τηλεγραφήματα
29 Νοεμβρίου 1916
29 Νοεμβρίου 1916
1/14 Δεκεμβρίου 1916
24 Δεκεμβρίου 1916

Υποφάκελος  7 ‘Εφαρμογή αποκλεισμού και αποτελέσματα 1917 – Τηλεγραφήματα’
10 Ιανουαρίου 1917
23 Δεκεμβρίου 1916 και 29 Ιανουαρίου 1917
5 Ιανουαρίου 1917
6 Φεβρουαρίου 1917 και 6 Φεβρουαρίου 1917
18 Ιανουαρίου 1917 , 19 Ιανουαρίου /1 Φεβρουαρίου 1917, 9 Φεβρουαρίου 1917, 9 Φεβρουαρίου 1917, 18 Φεβρουαρίου 1917, 20 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1917
25 Ιανουαρίου 1917
3 Φεβρουαρίου 1917
15 Φεβρουαρίου 1917
12 Φεβρουαρίου 1917, 24 Φεβρουαρίου 1917
19 Φεβρουαρίου 1917
17 Φεβρουαρίου 1917, 5/20 Φεβρουαρίου 1917
12 Μαρτίου 1917
12 Μαρτίου 1917
16/29 Μαρτίου 1917

Υποφάκελος  8 ‘Σταλθέντα τηλεγραφήματα’ Οκτώβριος –Νοέμβριος 1916
χ.η
8 Οκτωβρίου 1916
13 Οκτωβρίου 1916
13/26 Οκτωβρίου 1916
20 Οκτωβρίου 1916
20 Οκτωβρίου 1916
23 Οκτωβρίου 1916
25 Οκτωβρίου  1916
25 Οκτωβρίου 1916
29 Οκτωβρίου 1916
1/14 Νοεμβρίου 1916
2/15 Νοεμβρίου 1916
Notice – Relative au materiel de guerre actuellement en possession des forces armées de l’Entente et des Puissances Centrales
3 Νοεμβρίου 1916
6 Νοεμβρίου 1916
8 Νοεμβρίου 1916
9/23 Νοεμβρίου 1916
Υπόμνημα – 9 Νοεμβρίου 1916
10 Νοεμβρίου 1916
10/23 Νοεμβρίου 1916
11 Νοεμβρίου 1916
11/24 Νοεμβρίου 1916
12 Νοεμβρίου 1916
12/25 Νοεμβρίου 1916
12 Νοεμβρίου 1916
13 Νοεμβρίου 1916
14 Νοεμβρίου 1916
17 Νοεμβρίου 1916
23 Νοεμβρίου 1916
17 Νοεμβρίου 1916
20 Νοεμβρίου 1916
24 Νοεμβρίου 1916

ΦΑΚΕΛΟΣ  30 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (1915-1916)

[Σημ. Οι υποφάκελοι περιέχουν αντίγραφα τηλεγραφημάτων στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Κάποιοι υποφάκελοι φέρουν ενδείξεις με το γραφικό χαρακτήρα του Ίωνος και κάποιοι άλλοι με το γραφικό χαρακτήρα του Φ.Δ. Υπάρχουν και κείμενα]
Υποφάκελος  1 ‘Διάφορα περί Δυνάμεων και Βενιζέλου – Προς κατάταξιν’ (Αρ. 1-22)
31 Νοεμβρίου/13 Δεκεμβρίου 1915
31 Νοεμβρίου/13 Δεκεμβρίου 1915
3 Δεκεμβρίου 1915, 5 Δεκεμβρίου 1915
6 Δεκεμβρίου 1915
12 Δεκεμβρίου 1915
14 Δεκεμβρίου 1915
16/29 Δεκεμβρίου 1915
16 Δεκεμβρίου 1915
17 Δεκεμβρίου 1915, 18 Δεκεμβρίου 1915, 19 Δεκεμβρίου 1915, 21 Δεκεμβρίου 1915
17/30 Δεκεμβρίου 1915
Νότα αποσταλείσα τη 19 ΧΙΙ 15 εις τας ενταύθα Πρεσβείας Γερμανίας, Αυστρίας και Βουλγαρίας  18/31 Δεκεμβρίου 1915
18/31 Δεκεμβρίου 1915
20 Δεκεμβρίου 1915
21 Δεκεμβρίου 1915
21 Δεκεμβρίου 1915
2 1 Δεκεμβρίου 1915
25 Δεκεμβρίου 1915
26 Δεκεμβρίου/8 Ιανουαρίου 1916, 4 Ιανουαρίου 1916
27 Δεκεμβρίου 1915/9 Ιανουαρίου 1916
28 Δεκεμβρίου 1915
30 Δεκεμβρίου 1915, 1 Ιανουαρίου 1915
30 Δεκεμβρίου 1915

Υποφάκελος  2 ‘Διάφορα περί Δυνάμεων και Βενιζέλου – Προς κατάταξιν’ (Αρ. 23-54)

2 Ιανουαρίου 1916
2 Ιανουαρίου 1916
4 Ιανουαρίου 1916
5 Ιανουαρίου 1916
5/18 Ιανουαρίου 1916
9 Ιανουαρίου 1916, 10/23 Ιανουαρίου 1916
9 Ιανουαρίου 1916
16 Ιανουαρίου 1916
16 Ιανουαρίου 1916
19 Ιανουαρίου /1 Φεβρουαρίου 1916
22 Ιανουαρίου 1916,  10/23 Ιανουαρίου 1916
23 Ιανουαρίου 1916
χ.η . (Υπάρχει αναφορά στο κείμενο για τις 23 Ιανουαρίου)
25 Ιανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1916
25 Ιανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1916
25 Ιανουαρίου 1916
26 Ιανουαρίου 1916
28 Ιανουαρίου 1916
31 Ιανουαρίου/13 Φεβρουαρίου 1916
2 Φεβρουαρίου 1916
5 Φεβρουαρίου 1916, 10 Φεβρουαρίου 1916
6 Φεβρουαρίου 1916
7 Φεβρουαρίου 1916
8 Φεβρουαρίου 1916
9 Φεβρουαρίου 1916
19 Φεβρουαρίου 1916
22 Φεβρουαρίου 1916
24 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1916
27 Φεβρουαρίου  1916
27 Φεβρουαρίου 1916
27 Φεβρουαρίου 1916
28 Φεβρουαρίου 1916

Υποφάκελος  3 ‘Διάφορα περί Δυνάμεων και Βενιζέλου – Προς κατάταξιν’ (Αρ. 55-92)
4/17 Μαρτίου 1916
8 Μαρτίου 1916
12 Μαρτίου 1916
12 Μαρτίου 1916
15 Μαρτίου 1916
23 Μαρτίου 1916
χ.η
25 Μαρτίου 1916
28 Μαρτίου 1916
11 Απριλίου 1916
13 Απριλίου 1916
18 Απριλίου 1916
26 Απριλίου 1916
28 Απριλίου 1916
9/22 Μαΐου 1916
11/24 Μαΐου 1916
11/24 Μαΐου 1916
13/26 Μαΐου 1916
15 Μαΐου 1916
21 Μαΐου 1916
21 Μαΐου 1916
22 Μαΐου 1916
22 Μαΐου 1916
24 Μαΐου 1916
24 Μαΐου 1916
24 Μαΐου 1916
25 Μαΐου 1916
27 Μαΐου 1916
27 Μαΐου 1916
29 Μαΐου 1916
χ.η
11/24 Αυγούστου 1916
20 Αυγούστου/ 2 Σεπτεμβρίου 1916
21 Αυγούστου/3 Σεπτεμβρίου 1916
24 Αυγούστου /6 Σεπτεμβρίου 1916
1/14 Σεπτεμβρίου 1916
2/15 Σεπτεμβρίου 1916
Organisation du Contrôle Télégraphique et téléphonique en Grèce

Υποφάκελος  4 ‘Διάφορα έγγραφα  του έτους 1916 περί της στάσεως της Ελλάδος – Προς κατάταξιν  1916’
5 Απριλίου 1916
6 Απριλίου 1916
4 Ιουνίου 1916
12 Ιουνίου 1916
[18 Αυγούστου 1916]
19 Αυγούστου 1916
20 Αυγούστου 1916, 16 Σεπτεμβρίου 1916
30 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου 1916
2/15 Σεπτεμβρίου 1916
8 Σεπτεμβρίου 1916
3 Οκτωβρίου 1916
6 Οκτωβρίου 1916
6 Οκτωβρίου 1916
6 Οκτωβρίου 1916
6 Οκτωβρίου 1916, 7 Οκτωβρίου 1916
7 Οκτωβρίου 1916
9 Οκτωβρίου 1916
10 Οκτωβρίου 1916
16 Οκτωβρίου 1916
17 Οκτωβρίου 1916
21 Οκτωβρίου 1916
28 Οκτωβρίου 1916
15 Νοεμβρίου 1916
16 Νοεμβρίου 1916
16 Νοεμβρίου 1916
16 Νοεμβρίου 1916
17 Νοεμβρίου 1916

Υποφάκελος  5 ‘Γεγονότα 18ης Δεκεμβρίου  κήρυξις  Αποκλεισμού  Τελεσίγραφα  κλπ  1916’
[Σημ. Ο τίτλος έχει δοθεί από τον Φ.Δ.]
27 Φεβρουαρίου 1916
29 Φεβρουαρίου 1916
19 Νοεμβρίου 1916, 22 Νοεμβρίου 1916
21 Νοεμβρίου 1916
21 Νοεμβρίου 1916, 22 Νοεμβρίου 1916
23 Νοεμβρίου 1916
23 Νοεμβρίου 1916
23 Νοεμβρίου 1916
23 Νοεμβρίου 1916, 24 Νοεμβρίου 1916
24 Νοεμβρίου 1916, 26 Νοεμβρίου 1916
24 Νοεμβρίου 1916
25 Νοεμβρίου 1916
27 Νοεμβρίου 1916
27 Νοεμβρίου 1916, 28 Νοεμβρίου 1916
28 Νοεμβρίου 1916
1 Δεκεμβρίου 1916
Note Technique Principe
2 Δεκεμβρίου 1916
2 Δεκεμβρίου 1916
3 Δεκεμβρίου 1916
6 Δεκεμβρίου 1916
7 Δεκεμβρίου 1916
7 Δεκεμβρίου 1916
13 Δεκεμβρίου 1916, 19 Δεκεμβρίου 1916
14 Δεκεμβρίου 1916
14 Δεκεμβρίου 1916
[16 Δεκεμβρίου ] [Σημ. Γραφικός χαρακτήρας Φ.Δ.]
22 Δεκεμβρίου 1916
22 Δεκεμβρίου 1916
23 Δεκεμβρίου 1916
24 Δεκεμβρίου 1916
24 Δεκεμβρίου 1916
26 Δεκεμβρίου 1916

Υποφάκελος  6 ‘Διάφοραι παραβιάσεις ελληνικής ουδετερότητος υπό Συνεννοήσεως 1916’ (Αρ. 1-22)
[Σημ. Ο υποφάκελος περιέχει εκτός από τηλεγραφήματα και κείμενα]
18 Νοεμβρίου 1916
3 Δεκεμβρίου 1916, 21 Νοεμβρίου 1916
9/22 Δεκεμβρίου 1916
13/26 Δεκεμβρίου 1916
15 Δεκεμβρίου 1916
31 Δεκεμβρίου 1916/13 Ιανουαρίου 1917
2 Ιανουαρίου 1917
10 Ιανουαρίου 1917
13/26 Ιανουαρίου 1917
14/27 Ιανουαρίου 1917
15 /28 Ιανουαρίου 1917
15/28 Ιανουαρίου 1917
17/30 Ιανουαρίου 1917
Κατάλογος πολιτικών κρατουμένων, επισυνάπτεται αντίγραφο τηλεγραφήματος της ελληνικής κυβέρνησης με ημερομηνία 17/30 Ιανουαρίου 1917
19 Ιανουαρίου 1917
25 Ιανουαρίου 1917
3 Φεβρουαρίου 1917
4 Φεβρουαρίου [1917]
4 Φεβρουαρίου 1917, επισυνάπτεται και δεύτερο τηλεγράφημα  χ.η
7/20 Φεβρουαρίου 1917
9 Φεβρουαρίου 1917
11 Φεβρουαρίου 1917

Υποφάκελος  7 ‘Διάφοραι παραβιάσεις ελληνικής ουδετερότητος υπό Συνεννοήσεως 1916’ (Αρ.23-38)
[Σημ. Ο υποφάκελος περιέχει εκτός από τηλεγραφήματα και κείμενα ]

Χειρόγραφο ‘Απόσπασμα εξ επιστολής του Sir Th. Cunningham εκ Λονδίνου υπό ημερομηνίαν  13ης Μαρτίου 1916
Δακτυλόγραφο κείμενο αναφορικά με τη στάση της Γερμανίας  με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 1916. (Ανυπόγραφο, 4 σελίδες)
Δακτυλόγραφο κείμενο χωρίς ημερομηνία φέρει χειρόγραφα την ένδειξη ‘Ατελές’. Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης στην Τουρκία από την έναρξη του κινήματος των Νεότουρκων 1908. (Ανυπόγραφο, 11 σελίδες)
Κείμενο δακτυλόγραφο με τίτλο ‘ Οργανισμός της τοπικής πολιτικής ενεργείας της Συνεργαζομένης Αντιπολιτεύσεως. (2 σελίδες)
Κείμενο χειρόγραφο στα γαλλικά για τη στάση της Σερβικής και της Ελληνικής κυβέρνησης στις ενέργειες των Βουλγάρων. (Ανυπόγραφο, 2 σελίδες)
Κατάλογος δακτυλογραφημένος  με 29 ονόματα Ελλήνων που είτε συνελήφθησαν είτε δολοφονήθηκαν από Βουλγαρικές δυνάμεις. Τα τέσσερα τελευταία ονόματα έχουν προστεθεί χειρόγραφα (γραφικός χαρακτήρας Ι.Δ.) (3 σελίδες)
Αναφορά δακτυλογραφημένη με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1916. Ανυπόγραφο κείμενο, 2 σελίδες
7 /20 Φεβρουαρίου 1917
9/22 Φεβρουαρίου 1917
21 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1917
6 Μαρτίου 1917, 8 Μαρτίου 1917
8/21 Μαρτίου 1917
16/29 Μαΐου 1917
Contre- Projet d’ Accord
Projet d’Accord
Χειρόγραφο κείμενο δισέλιδο με προτάσεις και μέτρα για τη στάση της κυβέρνησης. Ανυπόγραφο, χ.η.

Υποφάκελος  8 ‘Γεγονότα 18ης Νοεμβρίου κλπ’ [Ι.Δ.] – ‘Δι’ ‘Ιωνα εφαρμογή τελεσιγράφων’ [Φ.Δ.]
[Σημ. Ο υποφάκελος περιέχει αντίγραφα τηλεγραφημάτων και κείμενα]
Τετρασέλιδος κατάλογος με τα σημαντικότερα γεγονότα από την έναρξη του πολέμου έως και την επέμβαση των Δυνάμεων της Συνεννοήσεως (δακτυλόγραφο)
Χειρόγραφο με καταγραφή των κυριότερων συμβάντων κατά το έτος 1916 (Ι.Δ.) δίφυλλο
19 Απριλίου 1917 επισυνάπτεται υπόμνημα με τέσσερα παραρτήματα
21 Απριλίου 1917
‘Σύντομος επισκόπησις των  μετά της Συνεννοήσεως διαπραγματεύσεων από της ανόδου επι την αρχή της κυβερνήσεως Γούναρη  μέχρι 2 Μαΐου 1915’ [Σημ. Υπάρχει σημείωση με το γραφικό χαρακτήρα του Φ. Δ. ‘ Ο Εξαδάχτυλος μου έδωσε αυτό για να πάρεις πληροφορίες, μόνο παρακαλώ να μη δημοσιευτεί όπως είναι.’] 9 δίφυλλα
΄Σημείωμα περί του ήδη ευρισκομένου εις την κατοχήν των στρατιωτικών δυνάμεων της Συνεννοήσεως και των Κεντρικών Δυνάμεων. 4 φύλλα
‘Resume de rapport official sur les evenements du 18/1 Decembre’ 5 φύλλα
Κείμενο στα αγγλικά για τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων. Ανυπόγραφο , δακτυλόγραφο. 6 φύλλα
16 Οκτωβρίου 1915
4/17 Δεκεμβρίου 1915
4/17 Δεκεμβρίου 1915
4/17 Δεκεμβρίου 1915
3/16 Ιανουαρίου 1916
18 Ιανουαρίου 1916
27 Ιανουαρίου/9 Φεβρουαρίου 1916
27 Ιανουαρίου/9 Φεβρουαρίου 1916
3/16 Φεβρουαρίου 1916
29 Οκτωβρίου 1916
7 Νοεμβρίου 1916
11 Νοεμβρίου 1916
19 Νοεμβρίου 1916
9 Δεκεμβρίου 1916
15 Δεκεμβρίου 1916
‘Absrchift’

Υποφάκελος  9   Τηλεγραφήματα
Τηλεγραφήματα με ημερομηνίες : 29 Οκτωβρίου 1916, 7 Νοεμβρίου  1916, 11 Νοεμβρίου 1916, 18 Νοεμβρίου 196, 19 Νοεμβρίου 1916, 22 Νοεμβρίου 1916, 3 Δεκεμβρίου 1916, 6 Δεκεμβρίου 1916,  8 Δεκεμβρίου 1916, 9/22 Δεκεμβρίου 1916, 9 Δεκεμβρίου 1916, 11 Δεκεμβρίου 1916, 17 Δεκεμβρίου 1916

Υποφάκελος 10 ‘Ειδικός φάκελος 41ος’
[Σημ.  Ο υποφάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με τη διακοίνωση των Δυνάμεων της Συνεννοήσεως και την πολιτική της κυβέρνησης Ζαΐμη (1916)]
Τηλεγραφήματα

Υποφάκελος  11 Ποικίλα έγγραφα και έντυπα
Περιλήψεις τηλεγραφημάτων ‘ Φάκελλoς α/4/Χ 1916. Διάφοροι παραβιάσεις ουδετερότητος υπό Συμμάχων Συνεννοήσεως. Περιλήψεις.’
‘Additional statement by George Fred. Williams.’
Επιγραμματικές αναφορές σε σημαντικά γεγονότα από την έναρξη του πολέμου (χρονολογικά)
Επιστολή – κείμενο με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1916
Χρονολογική καταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων από την έναρξη του πολέμου και τη στάση της Ελλάδας.
Αντίγραφο επιστολής Neville προς το διευθυντή της εφημερίδας ‘Πατρίς’ χ.η
Επιστολή της Mabel Dunlap Grouitch προς τον Austin Harrison, εκδότη του English Review με ημερομηνία 17/30 Σεπτεμβρίου 1915
Συστατική επιστολή της Mabel Dunlap Grouitch προς τον καθηγητή Burrows για τον Ροδοκανάκη  με ημερομηνία 17/30 Σεπτεμβρίου 1915
Αντίγραφα  επιστολών  ‘Lettres du roi des Belges Leopold I à la reine Victoria d’Angleterre concernants les affaires d’ Egypte et de l’ Orient
Έντυπο ‘ Les constitutions modernes’  F.R. Dareste

Σημείωμα με τίτλο "Επιτροπή Αποζημιώσεων"

ΦΑΚΕΛΟΣ  31 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1916

Υποφάκελος  1 Ρωσικός Τύπος
Υποφάκελος 2 Γαλλικός Τύπος
Υποφάκελος 3 Τύπος
Υποφάκελος 4 Αποκόμματα Τύπου (ελληνικού και ξένου)

ΦΑΚΕΛΟΣ  32 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  – ‘ΞΕΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  (1917)

Υποφάκελος  1 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Ιανουάριος  -  Φεβρουάριος  1917
Υποφάκελος  2 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Φεβρουάριος  1917
Υποφάκελος  3 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Μάρτιος 1917
Υποφάκελος  4 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Μάρτιος  1917
Υποφάκελος  5 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Απρίλιος 1917
Υποφάκελος  6 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Απρίλιος 1917
Υποφάκελος  7 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Μάιος 1917
Υποφάκελος  8 Αντίγραφα τηλεγραφημάτων Μάιος –Ιούνιος 1917

ΦΑΚΕΛΟΣ  33 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Υπομνήματα- Αναφορές - Αλληλογραφία

Υποφάκελος  1 Διεθνείς Σχέσεις
Γερμανία (1916)
Έγγραφο πρεσβείας Βερολίνου προς ΥΠΕΞ  1/14 Οκτωβρίου 1916 για υπόθεση κατασχέσεως υπο Γερμανών πλοιαρίου του Θωμά Τσίτσου πλέοντος στο Αξιό ποταμό. Επισυνάπτεται η αίτηση προς το ΥΠΕΞ, το διαβιβαστικό έγγραφο προς τη πρεσβεία Βερολίνου καθώς και το Note Verbale στα γαλλικά με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 1916
‘Εγγραφο πρεσβείας Βερολίνου  προς ΥΠΕΞ 17/30 Αυγούστου 1916 για υπόθεση αποζημίωσης  Έλληνα υπηκόου. Επισυνάπτεται η αίτηση  του Ευγενίδη και το συνοδευτικό σημείωμα ΥΠΕΞ και σημείωμα  στα γερμανικά 28 Αυγούστου 1916
Αίτηση Γεωργίου Δροσινού με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 1916
Αίγυπτος (1906)
Τεύχος εφημερίδας της κυβερνήσεως  13 Ιουνίου 1906
ΗΠΑ- Μεγ. Βρετανία  (1921).
Αντίγραφο δημοσιεύματος των The Times   4 Μαρτίου 1921
ΗΠΑ (1916).
Μετάφραση στα ελληνικά κειμένου με τίτλο ‘ Το Εμπόριον Ελλάδος  και Ηνωμένων Πολιτειών – Εισαγωγή και εξαγωγή από του 1910 μέχρι του 1916 – Συμπεράσματα και προβλέψεις’
Ισπανία (1904)
Τεύχος εφημερίδας της κυβερνήσεως 6 Νοεμβρίου 1904
Αλβανία (1914)
Αντίγραφο
Βουλγαρία (1916)
Σερβία

Υποφάκελος  2 Διεθνείς Σχέσεις – Ρωσία-
Αναφορά – δύο δελτία  του Συνταγματάρχη Πανταζίδη (Γραφείο Ρωσσικής Στρατιωτικής Αποστολής) με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 1920
Κείμενο  του Ι.Δ. χειρόγραφο στα γαλλικά για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας.  χ.η. [ 4 σελίδες
Μια σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις Ι.Δ.  για την ανάμειξη των δυνάμεων της Αντάντ στα εσωτερικά της Ελλάδας
Αντίγραφο επιστολής  Ι.Δ. προς τον ΥΠΕΞ με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 1914
‘Ρωσσο-ελληνικό επιμελητήριον’ κείμενο (9 σελίδες, δακτυλόγραφο)
Προσχέδιο επιστολής του Ι.Δ προς τον πρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως  εκ μέρους του ελληνικού στοιχείου της Πετρούπολης. χ.η. ( 2 σελίδες)
Αναφορά του Πανά από την Πετρούπολη με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1916. Με χειρόγραφες σημειώσεις του Ι.Δ (1 σελίδα δακτυλογραφημένο
Σημειώσεις στα γαλλικά για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις ΄συμμαχικές επεμβάσεις’ (1 δίφυλλο και 1 μονή σελίδα)

Υποφάκελος  3 Διεθνείς Σχέσεις- Ρωσία
Τετράδιο σημειώσεων ‘ Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσία (1914-1916)’ Ο τίτλος έχει δοθεί απο τον Φ.Δ.
Υποφάκελος  4 Διεθνείς Σχέσεις – Οθωμανική Αυτοκρατορία  (1905, 1913, 1915)
Aide mémoire με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 1905
Κείμενο στα γαλλικά για το κίνημα των Νεότουρκων  1908 [Σημ. Υπάρχει ημερομηνία 1913 που έχει δοθεί από τον Φ.Δ.]
Αντίγραφα  τηλεγραφημάτων [χειρόγραφα στα γαλλικά και στα ελληνικά] :
11 Ιουνίου 1913
11 Ιουνίου  1913 (συνημμένο δεύτερο τηλεγράφημα με ημερομηνία ότι ελήφθη στις 10 Ιουνίου 1913)
12 Ιουνίου 1913
12 Ιουνίου 1913
13 Ιουνίου 1913
15 Ιουνίου 1913
15 Ιουνίου 1913
15 Ιουνίου 1913
27 Ιουνίου 1913
‘Ανακοίνωση γενομένη μοι υπό του κ. Quadt την  Φεβρ. 1915 (γεγραμμένου διά της  χειρός του κ. Βενιζέλου’

Υποφάκελος  5 Διεθνείς Σχέσεις – Οθωμανική Αυτοκρατορία – 1913
Επιστολή Λ.Κορομηλά προς τον Ι.Δ. με ημερομηνία 25/VI/1913
Επιστολή Ghalil Kemal προς τον Ι.Δ. χ.η
Επιστολή Ghalil Kemal προς τον Ι.Δ. χ.η
Traité d’ alliance:
Projet de convention 6 Ιουλίου 1913 (Δύο αντίτυπα)
Σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις στα γαλλικά
Κρυπτογραφικό τηλεγράφημα 3 Ιουλίου 1913
Κείμενο της συνθήκης  (χειρόγραφο) με διορθώσεις
Τα τέσσερα κύρια άρθρα της  Συνθήκης  (Arrangement)
Articles Additionnels (4 άρθρα)
Χειρόγραφο του δεύτερου άρθρου της Συνθήκης (variante)

Υποφάκελος  6 Διεθνείς Σχέσεις – Οθωμανική Αυτοκρατορία
Έντυπο : Γεωργίου Κ. Σκαλιέρη, Τα αιτήματα των εθνοτήτων εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1917
Επιστολή προς  τον Ι.Δ. με ημερομηνία 17 Μαΐου 1905
Κείμενο με τίτλο ‘Πρόχειρον σημείωμα περί των αιτιών της μειονεκτικής θέσεως των Ελλήνων υπηκόων υπό το πρό του πολέμου καθεστώς’. Ανυπόγραφο, χωρίς ημερομηνία
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον ΥΠΕΞ με ημερομηνία 14 Ιουνίου 1913 (δύο χειρόγραφα δισέλιδα)
Αντίγραφο σημειώματος ανυπόγραφο με ημερομηνία 27 Ιουλίου 1919 (Δύο αντίγραφα)
Αντίγραφο επιστολής  αντιπροσώπων Ελλήνων της Πόλης  προς τον Τοποτηρητή (του Πατριαρχείου;) σχετικά με το ‘ζήτημα των αποζημιώσεων  διά τας καταστραφείσας ή κατασχεθείσας κοινοτικάς ή ιδιωτικάς περιουσίας’ με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 1920
Φάκελος, στον οποίο αναγράφεται  ως παραλήπτης ο Ι.Σ.Δ. με το γραφικό χαρακτήρα του Γ. Σκαλιέρη,  ο οποίος περιέχει τα εξής:
Ανοιχτή επιστολή προς την αυτού υψηλότητα τον μέγαν βεζύρην Κιαμήλ Πασά
Επιστολή του Γ.Κ.Σκαλιέρη- Κωνσταντινούπολη  προς τον Ε. Κανελλόπουλο με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 1920 [Σημ. Ε. Κανελλόπουλος Αρμοστής της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
Επιστολή του Γ.Κ. Σκαλιέρη – Κωνσταντινούπολη προς τον Ε. Κανελλόπουλο με ημερομηνία 1/14 Φεβρουαρίου 1920
Επιστολή Γ.Κ. Σκαλλιέρη προς τον Ι.Σ.Δ. με ημερομηνία 22 Απριλίου 1920

Υποφάκελος  7 Διεθνείς Σχέσεις – Κείμενα
Προσχέδιο κειμένου στα γαλλικά ( 1 δίφυλλο)
Προσχέδια επιστολών Ι.Δ. προς τον Directeur Général des Postes et Télégraphes με ημερομηνίες 15 και 17 Ιουνίου 1913
Χειρόγραφο σημείωμα Ι.Δ.
Προσχέδιο κειμένου στα γαλλικά [Σημ. το κείμενο έχει χρονολογηθεί από τον Φ.Δ. 1915(;) ‘Πετρούπολις (δηλώσεις;) (δύο σελίδες)
Κείμενο χειρόγραφο στα γαλλικά με τίτλο ‘Le Ministre de France à Pékin au Ministre des Affaires Étrangeres à Paris’ χ.η.
Προσχέδιο επιστολής (χ.η, χωρίς παραλήπτη) (2 σελίδες)
Προσχέδιο επιστολής- υπομνήματος χ.η. (1 σελίδα)
Προσχέδιο κειμένου στα γαλλικά (1 δίφυλλο, δύο μονόφυλλα)
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον Θανάση [Ο Φ.Δ. έχει σημειώσει  1916;]
Επιστολή δακτυλογραφημένη (χωρίς παραλήπτη και ημερομηνία [Ο Φ.Δ έχει σημειώσει 1914] Επισυνάπτονται δύο χειρόγραφα προσχέδια της επιστολής
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία Ιούνιος 1920 στα γαλλικά ( τρεις σελίδες)

Υποφάκελος  8 Διεθνείς Σχέσεις – Societé des Nations
[Σημ. Ο Ι.Δ. ήταν πρόεδρος της Ελληνικής ένωσης της Societé des Nations]
Δίφυλλο με σημειώσεις  [Ο Φ.Δ. έχει σημειώσει 1906;]
Έντυπο Union des Associations pour la Société des Nations. Milan (12,13,14,15,16 Octobre 1920) Palais Royal. Quatrième Assemblée Plénière .1920
Ratgeber –Schriften des durerbundes Heft 3.Fuhrer durch die Volkerbund-Literatur Von Dr. Hans Wehberg
Δακτυλόγραφο ενημερωτικό κείμενο της Association Francaise pour la Société des Nations, 8 Ιουλίου 1920 ( 4 σελίδες)
Δακτυλόγραφο κείμενο- επιστολή της Deutsche Liga fur Volkerbund, 1921 ( 1 σελίδα). Επισυνάπτεται φυλλάδιο με τίτλο Satzung der Deutschen Liga fur Volkerbund και ταχυδρομικός φάκελος
Δακτυλόγραφο κείμενο- επιστολή της Deutsche Liga fur Volkerbund, 16 Μαρτίου 1921
Δακτυλόγραφο κείμενο- επιστολή τηςVerlag fur Politik und Wirtschaft, 10 Αυγούστου 1921. Επισυνάπτονται δύο ενημερωτικά φυλλάδια
Επιστολή της Union des associations pour la societe des nations, 28 Δεκεμβρίου 1920
Επιστολή της The League of Nations Union, 11 Μαΐου 1921
Επιστολή της The League of Nations Union, 19 Μαρτίου 1921. Επισυνάπτεται ανακοίνωση για εκδήλωση την ένωσης και ταχυδρομικός φάκελος.

ΦΑΚΕΛΟΣ 34 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΡΙΑΣ - ΚΟΡΣΙΚΗ -  ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Υποφάκελος  1 Υπομνήματα σταλθέντα από την εξορία (Σκόπελος)
Αντίγραφο επιστολής  Ι.Δ. προς τον Colonel House [Edward Mandell House] 11/24 Ιουλίου 1919.
Αντίγραφο επιστολής  Ι.Δ. προς τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου David Lloyd George 11/24 Ιουλίου 1919
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ειρήνης στο Παρίσι 11/24 Ιουλίου 1919
Mémoire sur la question Hellénique. Scopelos 11/24 Juillet 1919. Jean Dragoumis Député de Macédoine, Ancien minister pléniotentiaire en Russie (Τρία χειρόγραφα αντίγραφα)

Υποφάκελος  2 ‘Mémoire sur la question Hellénique’
Το κείμενο του Mémoire sur la question Hellénique. Scopelos με ημερομηνία 1/14 Απριλίου  με διορθώσεις . Συνοδεύεται από χάρτη (ιδιόχειρο Ι.Δ.)

Υποφάκελος  3 Αντίγραφα/ προσχέδια  επιστολών Ι.Δ. (διάφοροι παραλήπτες) και επιστολές προς τον Ι.Δ. κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο Αιάκειο (Κορσική) (1917-1918-1919)
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ προς τον Lord [Curzon] Αιάκειο 14/27 Ιούνιος 1918. Στην πίσω σελίδα προσχέδιο επιστολής Ι.Δ προς τον Minister M. Stephen Pichon 8/21 Ιουνίου 1918.
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς τον Ronald Burrows Αιάκειο 16/29 Ιανουαρίου 1918. Επισυνάπτεται η απαντητική επιστολή του Burrows με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 1918 και προσχέδιο της απαντητικής επιστολής του Ι.Δ με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1918
Δίφυλλο με προσχέδια επιστολών:
Α. Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ προς τον Président du Conseil M. Ribon με ημερομηνία 3/16 Φεβρουαρίου 1917
Β. Προσχέδιο επιστολής προς τον Lord Robert Cecil με ημερομηνία 4/17 Ιουλίου 1917
Γ. Προσχέδιο επιστολής 6 Ιουλίου
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ προς τον Président du Conseil G.Clemenceau
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ προς άγνωστο επιστολογράφο με ημερομηνία 12/25 Οκτωβρίου
Απαντητική επιστολή του Foreign Office προς τον Ι.Δ. σχετικά με την παραλαβή επιστολής του τελευταίου με ημερομηνία 18 Ιουλίου 1918 (επισυνάπτεται ο φάκελος)
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ προς τον Prijet με ημερομηνία 16/29 Απριλίου 1918 και σημείωση του Ι.Δ ‘Δε στάλθηκε’
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς άγνωστο παραλήπτη με ημερομηνία 3 Μαρτίου 1918
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς τον Κύριο Πρόεδρο(;΄) με ημερομηνία 7/20 Αυγούστου 1917
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον Cambon με ημερομηνία 18 Αυγούστου 1917
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον Cambon με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1917
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον Cambon με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 1917
Κατάλογος χειρόγραφος του Ι.Δ. με τους εξόριστους στην Κορσική (αναγράφεται και η οικογενειακή κατάσταση τους)
Κατάλογος με ονόματα φίλων –γνωστών του Ι.Δ. και τον τόπο διαμονής τους.
Κείμενο στα γαλλικά του Ι.Δ. με τίτλο Notice. χ.η
Επιστολή (εξορίστων) με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1918 στα αγγλικά (επισυνάπτεται δισέλιδο χειρόγραφο σημείωμα του Ι.Δ. στα γαλλικά)
Επιστολή του αντιπροσώπου της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας για την Ειρήνη στο στο Παρίσι Arthur Hugh Frasier με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 1919 προς τον ‘Νικόλαο Δημητρακόπουλο’.  Προσχέδιο απαντητικής επιστολής  με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 1919 του Ι.Δ. Προσχέδιο επιστολής με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1919. Επιστολή του Arthur Hugh Frasier με ημερομηνία 3 Μαρτίου 1919
Επιστολή του Arthur Hugh Frasier με ημερομηνία 4 Απριλίου 1919. Επισυνάπτεται κείμενο του Ι.Δ. στα γαλλικά με τίτλο Avant-propos
Επιστολή του Sidney Mezes στον Ι.Δ. με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 1918 (επισυνάπτεται ο φάκελος)
Επιστολή του Arthur Hugh Frasier με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου  1919. (επισυνάπτεται ο φάκελος)
Προσχέδιο επιστολής του Ι.Δ. με ημερομηνία 3/16 Φεβρουαρίου 1919
Προσχέδιο επιστολής προς τον Γραμματέα του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας (Le Secrétaire, Partie Socialiste Francais) με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 1919 (Επισυνάπτεται προσχέδιο επιστολής με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1919
Προσχέδιο επιστολή Ι.Δ. προς τον διευθυντή της εφημερίδας Manchester Guardian με ημερομηνία 22 Μαρτίου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον M.F. Faure με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον διευθυντή της εφημερίδας Humanite με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον  Renandel με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία 2/15 Απριλίου 1919
Προσχέδιο  επιστολής Ι.Δ. προς τον Colonel House με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1919 (επισυνάπτεται απόδειξη  αποστολής ταχυδρομείου)
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον Clémenceau με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου/1 Φεβρουαρίου 1919
(α)Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ προς τον Préfet του Αιάκειου  με ημερομηνία 6/19 Φεβρουαρίου  1919 ,(β) Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ προς τον Préfet του Αιάκειου  με ημερομηνία 13 Μαρτίου 1919, (γ) Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ  Γ. Μερκούρη προς τον Préfet του Αιάκειου  με ημερομηνία 15 Μαρτίου 1919. Επισυνάπτονται μία σελίδα με τίτλο Notice και  προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1919 με παραλήπτες 1. M. le Préfet, 2. M. Clémenceau, 3. M. Lloyd George, 4. M. Wilson
(α)Δακτυλόγραφο αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς την εφημερίδα Manchester Guardian 4 Σεπτεμβρίου 1918, (β) Δακτυλόγραφο αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς την εφημερίδα Manchester Guardian 4 Οκτωβρίου 1918,(γ) Δακτυλόγραφο του δημοσιεύματος  στην εφημερίδα
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς τον διευθυντή της εφημερίδας Humanité με ημερομηνία 2/15 Απριλίου 1919 (Επισυνάπτεται η καταχώρηση της επιστολής στην εφημερίδα με υπογραφή Phedon
Τηλεγράφημα προς τον Ι.Δ. από την οικογένεια  (Αιάκειο 1917)
Δύο σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις Ι.Δ. Δεκέμβριος 1917
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τον M. Le President du Conseil με ημερομηνία 9/22 Ιουλίου 1917
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ρωσίας στο Παρίσι προς τον Ι.Δ. με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1917. Στο οπισθόφυλλο προσχέδιο απαντητικής επιστολής του Ι.Δ. με ημερομηνία 6/19 Αυγούστου 1917
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ρωσίας στο Παρίσι προς τον Ι.Δ. με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1917
Επιστολή Foreign Office προς τον Ι.Δ. με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1917
Αντίγραφο επιστολής της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής Αλυτρώτων προς τους Clemenceau, Lloyd George, Wilson, Orlando, Venizelos με ημερομηνία 18 Απριλίου 1919
Κείμενο χειρόγραφο με την αναγγελία της μεταφοράς των Ελλήνων εξορίστων από το Αιάκειο με το ‘Εσπερία’. [Ο Ι.Δ. έχει σημειώσει την ημερομηνία 14/27 Απριλίου 1919

Υποφάκελος  4 Αντίγραφα/ προσχέδια  επιστολών Ι.Δ. (διάφοροι παραλήπτες) και επιστολές προς τον Ι.Δ. κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Σκόπελο
Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ. προς τους υπουργούς των εξωτερικών Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής με ημερομηνία 3/16 Μαΐου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. προς τους Lloyd George και Colonel House με ημερομηνία 1/14 Αυγούστου 1919
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Ι.Δ.  προς τον Πρόεδρο της Βουλής με ημερομηνία 1 Μαΐου 1919
Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ. με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1919
Δύο σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις  Ι.Δ.
Μία σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις
Μία σελίδα με χειρόγραφες σημειώσεις
Δισέλιδο χειρόγραφο κείμενο Ι.Δ. σχετικό με το υπόμνημα (τέσσερα αντίγραφα)

Υποφάκελος  5 ‘Μémoire -  Ajaccio 11/24 Janvier 1919’
Προσχέδιο του υπομνήματος του Ι.Δ προς το Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι – Mémoire sur les affaires de Grèce adressé à la Conference de la Paix à Paris

Υποφάκελος  6 ‘Υπόμνημα περί των ελληνικών πραγμάτων προς το εν Παρισίοις  Συνέδριον της Ειρήνης  Αιάκιον 11/24 Μαρτίου 1919’
Δακτυλόγραφο του υπομνήματος του Ι.Δ. προς το Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι – 29 σελίδες

Υποφάκελος  7   ‘Υπόμνημα επί του ελληνικού ζητήματος – Μετάφρασις εκ του Γαλλικού’
Δακτυλόγραφο

Υποφάκελος  8 ‘Υπόμνημα προς το εν Παρισίοις Συνέδριον της Ειρήνης. Ίω. Δραγούμη. Μετάφρασις εκ του Γαλλικού. 1919 Αιάκιον 11/24 Μαρτίου 1919’
Ο υποφάκελος περιέχει δύο δακτυλόγραφα αντίγραφα  του υπομνήματος . 25 σελίδες με χειρόγραφες διορθώσεις

Υποφάκελος  9 Αντίγραφα υπομνημάτων  Ι.Δ.
Αντίγραφο ‘ Memoire sur les affaires de Grece adresse a la conference de la Paix a Paris par Jean Dragoumis Ajaccio 11/24 Janvier 1919’
Αντίγραφο ‘Υπόμνημα επι του ελληνικού ζητήματος . Μετάφρασις εκ του γαλλικού’
Αντίγραφα (2) σημειώματος για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας .  Αντίγραφο του σημειώματος στα αγγλικά

Υποφάκελος  10 Αντίγραφα υπομνημάτων (χειρόγραφα)
Σημείωμα για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας . χ. η. χειρόγραφο 9 σελίδες
‘Mémoire sur les Affaires de Grèce addressé à la Conférence de la Paix à Paris par Jean Dragoumis’ . 1919
‘Memoire sur la question Hellénique’
‘Memorandum on the Greek Question sent to the Peace Conference in Paris by John Dragoumis’

Υποφάκελος  11 Ποικίλα
-‘Protest published by the Athenian Press on June 3rd of the United Opposition against the restoration of Martial Law.’ Του Αντώνιου Παπαγιαννάκη, δικηγόρου
- Αποδείξεις – επιστολές  για αγορές και παραγγελίες κατά τη διάρκεια της εξορίας του.
- Σημείωμα ιδιόχειρο με τίτλο ΄Περίληψις κονδυλίων εκ της 26 Μαΐου 1919 αιτήσεως περί αποζημιώσεως.’

- Πρόχειρο αίτησης κατοίκου Σκοπέλου με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1919 (με τον γραφικό χαρακτήρα του Ι.Δ.)

- Πρόχειρο αίτησης Χασαν Ισιν Ντομπά με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 1919 (με τον γραφικό χαρακτήρα του Ι.Δ.)

- Πρόχειρο αίτησης Χρήστου και Γρηγορίου Μεγλένη, κατοίκων του χωριού Πόδες του Νομού Πέλλης  με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1919 (με τον γραφικό χαρακτήρα του Ι.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ  35 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΚΟΡΣΙΚΗ –ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΟΙΚΙΛΑ

Υποφάκελος  1 Αντίγραφα του υπομνήματος επι του ελληνικού ζητήματος (έντυπα και χειρόγραφα)
Υποφάκελος  2 Κείμενο με τίτλο ‘Σκόπελος’
Υποφάκελος  3 Επιστολές
1.Δακτυλόγραφο αντίγραφο άρθρου στην εφημερίδα Manchester Guardian 19 September 1918 με τίτλο ‘ A Greek’s complaint’ σχετικά με επιστολή του Ι.Δ. στην εφημερίδα
2. Προσχέδιο επιστολής Ι.Δ  στα αγγλικά με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 1918 από την Κορσική
3. Αντίγραφο επιστολής Ι.Δ στα ελληνικά με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 1918
Υποφάκελος  4 Σκόπελος 
Έγγραφο – Άδεια αναχωρήσεως από τη Σκόπελο με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 1919 [ Σημ.29 Απριλίου-12 Μαΐου 1919. Επαναφορά του Ίωνα από την εξορία στην Κορσική και εκτόπιση του στη Σκόπελο. Απελευθέρωση και επιστροφή στην Αθήνα 6/19 Νοεμβρίου 1919]
Αποσπάσματα από το Ημερολόγιο του Ίωνα -με εγγραφές από την παραμονή του στη Σκόπελο (11 δακτυλογραφημένες σελίδες) 2 αντίγραφα
‘Εισαγωγή Φ.Δ. στ’ αποσπάσματα απ’ το ημερολόγιο του Ίωνα Δραγούμη γραμμένα στη Σκόπελο στα 1919.’ (5 δακτυλογραφημένες σελίδες)

ΦΑΚΕΛΟΣ  36 ‘ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ’  -  ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Υποφάκελος  1 Έντυπα
Κανονισμός της εν Τριπόλει της Αφρικής Ελλ. Κοινότητας  (Αθήνα, 1914)
Ιωάννου Λαμπρίδου, Αι Ελληνικαί Αποικίαι – Μελέτη Πολιτική, (Αθήνα, 1895)
Πολιτείαι και Κοινότητες.  Κοινά και ομοσπονδίαι (Αθήνα, 1902)
Κανονισμός Διέπων τα Κοινοτικά της Επαρχίας Χαλκηδόνος, (Χαλκηδόνα 1899)
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης. Έκθεσις των πεπραγμένων της τριετίας 1900-1902. (Αλεξάνδρεια, 1903)
Οργανισμός της Κοινότητος Αμαρουσίου (Αθήνα, 1898)
Κανονισμός της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος (Αλεξάνδρεια, 1887)
8α. Υπουργείο Εσωτερικών. Διοικητική Νομοθεσία . Τεύχος Γ’ Περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων  (Αθήνα, 1918)
8β . Νομοσχέδιον Υπ. Εσωτερικών περί κοινοτήτων και έκθεσις επ’αυτού (1898)
8γ. Περίληψις περί του νομοσχεδίου περί κοινοτήτων (1898)
Στατιστική του πληθυσμού των κοινοτήτων και δήμων της Παλαιάς Ελλάδος (Αθήνα, 1916)
Γενικός Κανονισμός της Επαρχίας Δέρκων (Κωνσταντινούπολη, 1908)
Υπουργείον Εκκλησιαστικών, Νόμος περί Ενοριακών ναών και της περιουσίας αυτών, περί προσόντων εφημερίων  και μισθοδοσίας αυτών (1912)
Περί εγκρίσεως του καταστατικού  του ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου εν Αθήναις (1904)

Υποφάκελος  2 Κοινότητα Βαμβακούς
Καταστατικόν και Πληρεξούσιον Συμβόλαιον της Κοινότητος Βαμβακούς
Λογοδοσία της Επιτροπής των πληρεξουσίων της Κοινότητος Βαμβακούς (1898-1899). Αναμέσα στις σελίδες του εντύπου βρέθηκαν τα εξής : α. Έγγραφο με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1901 ΄Περί της κοινότητος του χωρίου  Βαμβακούς του Δήμου Οινούντος  β. Επιστολή προς τον Ι.Σ.Δ με ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου 1904 γ. Επιστολή προς τον Ι.Σ.Δ. χ.η δ. Επιστολή (λείπει η πρώτη σελίδα) με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 1904
Λογοδοσία της Επιτροπής των πληρεξουσίων της Κοινότητος Βαμβακούς του Β. έτους  1899-1900
Λογοδοσία της Διοικητικής Επιτροπής  Βαμβακούς του Γ’ έτους 1900-1901
Λογοδοσία της Διοικητικής Επιτροπής Βαμβακούς του Δ’  έτους 1901-1902
Λογοδοσία της Διοικητικής Επιτροπής Βαμβακούς του Ε’ έτους 1902-1903
Λογοδοσίας της Διοικητικής Επιτροπής Βαμβακούς του ΣΤ’ έτους 1903-1904
Λογοδοσία της Διοικητικής Επιτροπής Βαμβακούς του Ζ’ έτους 1904-1905
Λογοδοσία της Διοικητικής Επιτροπής Βαμβακούς του Η’ έτους 1905-1906
Διπλά αντίτυπα έξι λογοδοσιών της  Διοικητική Επιτροπής  Βαμβακούς  των ετών 1894-1904

Υποφάκελος  3 ‘Κοινοτικά΄ Σημειώσεις
Σημειώσεις διάφορες περί κοινοτικών θεμάτων
Τετράδιο με τίτλο ‘Κοινοτικά’. Περιέχει δύο λυτά φύλλα με σημειώσεις ‘Δεσποτικά. 1904-1905. ’
Κατάλογος  βιβλίων

ΦΑΚΕΛΟΣ  37 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

Υποφάκελος 1 Αποκόμματα Τύπου
Αμερική, Ουδέτερα Κράτη Ευρώπης (Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία, Σκανδιναβικά)

Υποφάκελος 2 Αποκόμματα Τύπου
Πετρούπολη 1914-1915

Υποφάκελος 3 Αποκόμματα Τύπου
Χωρίς χρονολογική ένδειξη, 1893, 1901, 1913

Υποφάκελος  4 Αποκόμματα Τύπου
Ποικίλα καλύπτουν τα έτη 1915-1917

Υποφάκελος  5 Αποκόμματα Τύπου
Ποικίλα καλύπτουν τα έτη 1916-1917

Υποφάκελος  6 Αποκόμματα Τύπου
Αμερική, Ιαπωνία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Τουρκία, Ιταλία

Υποφάκελος  7 Αποκόμματα Τύπου
Αποκόμματα Γαλλικού Τύπου 1917

Υποφάκελος  8 Αποκόμματα Τύπου
Αποκόμματα Επαρχιακών Εφημερίδων  1915-1917

Υποφάκελος 9 Αποκόμματα Τύπου
Γεωργία,Ρωσία, Αρμενία-Κιλικία-Κουρδιστάν

Υποφάκελος 10 Αποκόμματα Τύπου
Συρία-Μεσοποταμία, Ιταλία (Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Yugo-Slavs, Κύπρος- Ρωσία, Σερβία (Μαυροβούνιον- Ελληνοσερβική Συμμαχία)

Υποφάκελος 11 Αποκόμματα Τύπου
Θράκη, ‘Η Κοινωνία των Εθνών’, ‘Ζήτημα Κωνσταντίνου’, ‘Ακρίβεια Βίου’, ‘Καταδιώξεις’, ΄Κωνσταντινούπολη- Στενά

ΦΑΚΕΛΟΣ  38 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Υποφάκελος  1 Εφημερίδες  1919
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  έτους  1919

Υποφάκελος  2 Εφημερίδες  1920
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Ιανουάριος 1920

Υποφάκελος  3 Εφημερίδες 1920
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Φεβρουάριος 1920

Υποφάκελος  4 Εφημερίδες 1918 και 1919

ΦΑΚΕΛΟΣ  39 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Υποφάκελος  1 Εφημερίδες  1920
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Φεβρουάριος 1920

Υποφάκελος 2 Εφημερίδες  1920
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Μάρτιος – Απρίλιος 1920

Υποφάκελος 3 Εφημερίδες
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Μάιος –Ιούνιος- Ιούλιος 1920

Υποφάκελος  4 Εφημερίδες
Καθημερινή, Αθηναϊκή, Πολιτεία, Ριζοσπάστης,  Νέα Ημέρα κ.α  φύλλα  Αύγουστος 1920

Υποφάκελος 5 Αποκόμματα
Αποκόμματα τύπου ποικίλου περιεχομένου 1920