Konstantinos D. Karavidas Papers - SERIES IV

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα


ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 115: ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

115. 1
•Φυλλάδιο στρατιώτου Καραβίδα Κωνσταντίνου [‘Ελλείψει βιβλιαρίου’] σε κορνίζα

115. 2
•Χειρόγραφο αυτόγραφο με φωτογραφία του  Κωνσταντίνου Β’ [Διά του γενναίους συμπολεμιστάς μου δύο ενδόξων πολέμων 1912 & 1913]
•Δίπλωμα απονομής μεταλλίων (25 Μαρτίου 1914) 1ον  Της εκστρατείας κατά της Τουρκίας  (1912-1913) ως μετασχόντα αυτής και των μαχών Αετορράχης Ιωαννίνων και 2ον της εκστρατείας κατά της Βουλγαρίας  (1913)  ως μετασχόντα αυτής και των μαχών

115. 3
•16 λυτά φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνία 11-10-1912 και ένδειξη  [Απο τον Πόλεμον]
•Σημειωματάριο με τίτλο ‘Επίστρατος του πολέμου 1912 α!’ Οι καταχωρήσεις είναι οι ίδιες με τις καταχωρήσεις των 16 λυτών φύλλων
•31 λυτά φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις (και στις δύο πλευρές  τα 29) απο τη διάρκεια της θητείας του στην Ήπειρο [ 3ο Τάγμα Ευζώνων , 5ος Λόχος]. Τα φύλλα βρίσκονται ανάμεσα σε δύο διπλωμένα Επιστολικά Δελτάρια. Πρόκειται για μια επιστολή του αδελφού του ΚΔΚ  Ιωάννη Καραβίδα ο οποίος υπηρετούσε την ίδια περίοδο στο ναυτικό με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου 1912 και ένα δεύτερο επιστολικό δελτάριο με ευχές με αποστολέα τον Ιωάννη Καραβίδα χωρίς ημερομηνία. Είναι αριθμημένα απο τον ίδιο τον ΚΔΚ απο 1 έως 57. Σε ένα τρίτο διπλωμένο επιστολικό δελτάριο απο τον Ιωάννη Καραβίδα  με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 1913 βρίσκονται  34 λυτά φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις αριθμημένα απο 58 έως 115. Τα τρία τελευταία λυτά φύλλα δεν είναι αριθμημένα
•Σημειωματάριο με τίτλο ‘Επίστρατος του πολέμου 1912 β!’ Περιέχει καταχωρήσεις με ημερομηνίες απο 7.ΧΙ.1912 έως 5 Δεκεμβρίου 1912. Στη συνέχεια υπάρχουν αριθμημένες σελίδες με αριθμούς απο 117 έως 129. Οι επόμενες σελίδες δε φέρουν αρίθμηση αλλά καλύπτουν τη χρονική περίοδο 15.5.1913 έως 4.8.1913. Οι επόμενες σελίδες  φέρουν τίτλο Σημειώσεις  Δράμα . Στο τέλος του σημειωματάριου έχουν προστεθεί 16 φύλλα με σημειώσεις.
•Μία  επιστολή γραμμένη στην τουρκική στην οποία αναγράφεται στα ελληνικά το όνομα Ιωάννης Γ. Σουμλέρης ή Σουμλερής

115. 4
‘Διηγήσεις αιχμαλώτων του Βαλκανικού πολέμου’ (1912-1913) συγκεντρώθηκαν απο τον ΚΔΚ το 1918
•16 λυτά φύλλα χειρόγραφα γραμμένα σε φύλλα της  Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνσις  Επισιτισμού) στην οποία εργαζόταν ο Κ.Δ.Κ απο τα τέλη του 1917.
•Το ίδιο κείμενο δακτυλογραφημένο (9 σ.)
•Το δακτυλόγραφο κείμενο περιέχει επιπλέον δύο μαρτυρίες (σε δύο αντίτυπα η καθεμία)

ΦΑΚΕΛΟΣ 116: ΤΟΥΛΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ

116.1
Τούλα Καραβίδα – Προσωπική αλληλογραφία  (1923-1963)
•48 επιστολές , ευχετήριες κάρτες και τηλεγραφήματα
•2 επιστολές και 1 ευχετήρια κάρτα χωρίς ημερομηνία

116.2
Τούλα Καραβίδα  - Ποικίλα
•Αιτήσεις και πιστοποιητικά
•Ποικίλα (επιστολές και σημειώματα)
•Ιατρικά
•Έντυπο  με τίτλο ‘Ο φοιτητικός οίκος΄ της Τούλας Καραβίδα (1949)
•Ομιλία της Τούλας Καραβίδα (μέλος του Δ.Σ της Πανελληνίου Ενώσεως Διανοουμένων Γυναικών)

116.3
Δραστηριότητες Τούλας Καραβίδα σε συνδέσμους
•Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1961-1963)
•Σωματείο ‘ Η Εράνη’
•Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων
•Διάφοροι Σύνδεσμοι

116.4
Δραστηριότητες Τούλας Καραβίδα -  Συνέδριο I.F.U.W Αύγουστος  1953
•Αλληλογραφία Τούλας Καραβίδα  κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
•Αποδείξεις, έντυπο υλικό σχετικά με το συνέδριο και το ταξίδι

116.5
Δραστηριότητες Τούλας Καραβίδα -  Συνέδριο I.F.U.W Αύγουστος  1953
•Ανακοινώσεις εργασιών
•Χάρτες – πληροφοριακό υλικό από το ταξίδι

116.6
Δραστηριότητες Τούλας Καραβίδα -  Συνέδριο I.F.U.W Αύγουστος  1953
•Ανακοινώσεις εργασιών

116.7
Δραστηριότητες Τούλας Καραβίδα σε συνδέσμους
•Έκθεσις του Συνδέσμου Πτυχιούχων Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ισοτίμων Σχολών εν Ν. Υόρκη (1957)
•Σημειώσεις και αποκόμματα για τον απόδημο ελληνισμό
•Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (1958-1963)
•Ελληνικόν Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Παν/μίων (World University Service) 1958-1961

116.8
Άλκης Κωτσάκης 
•Άρθρο στην εφημερίδα Μεσσηνιακή Αναγέννησις
•Φωτογραφίες
•Βιογραφικό

ΦΑΚΕΛΟΣ 117: ΖΩΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ, Γ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ-ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗ

117.1
Θάνατος Ζωής Δ. Καραβίδα  (το γένος Κοζώνη )
•Άρθρα και φωτογραφίες 29 Ιουλίου 1951

117.2
Γεώργιος Καραβίδας  - Αλληλογραφία
•Τρείς επιστολές  και ιδιόχειρο σημείωμα με τίτλο ‘Τα Χριστούγεννα του 1918’ (12 σελίδες)

117.3
Υποθέσεις Πατρούλας Καραβίδα  - Βασματζίδη
•Αποκόμματα σχετικά με το σκάνδαλο του Διδασκαλείου Θες/νίκης (1928)
•Υποθέσεις Πατρούλας Καραβίδα- Βασματζίδη
•Υπόθεση Πατρούλας Καραβίδα- Βασματζίδη
-Χειρόγραφες επιστολές (αντίγραφα) ΚΔΚ προς το Υπουργείο Παιδείας
-Αίτηση και υπόμνημα ΚΔΚ προς τον Υπουργό Παιδείας  Γ. Παπανδρέου και τον πρόεδρο του Δ.Σ του Υπουργείου Παιδείας  Καψάλη (1931)

117.4
Αλληλογραφία Ζωής Καραβίδα  την περίοδο 1940-1941
•14 επιστολές στρατιωτών  από το μέτωπο ‘ ληφθέντα τινά εξ αυτών την 22αν Νοεμβρίου ημέραν καταλήψεως της Κορυτσάς’

117.5
Φάκελος Ζωής
•Επιστολές Ζωής προς τον ΚΔΚ (1950) (4 επιστολές)
•Επιστολές
•Διάφορα σκίτσα, ποιήματα και αποκόμματα

ΦΑΚΕΛΟΣ 118: ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

118.1
Αλληλογραφία Ι. Καραβίδα
•Αλληλογραφία Ι. Καραβίδα 1917-1960 (περιέχεται μικρή αυτοσχέδια χάρτινη θήκη που περιέχει τρείς φωτογραφίες από το θωρηκτό Αβέρωφ στη Σμύρνη με ημερομηνία Απρίλιος 1919)
•Αλληλογραφία Ι. Καραβίδα χωρίς ημερομηνία

118.2
Διάφορα κείμενα
•‘Εθνική Ενότης και Πολιτικός Κατευνασμός’ (1947)
•Χειρόγραφο και δακτυλογραφημένη εργασία με θέμα ‘ Ο ηλεκτρισμός εν Ελλάδι’
•‘Περί αρχών ναυτικής επιτελικής εργασίας ‘
•Σχέδιον Καταστατικού  ‘Ξύλινα Τείχη’ Εταιρεία  Προς εξυπηρέτησιν των ναυτικών αναγκών της χώρας.
•Διάλεξις περί Τουρκίας του Ταγματάρχου Κ. Κανελλόπουλου στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (εκπαιδευτική περίοδος 1933-1934)
•Ομιλία Ι. Καραβίδα χωρίς τίτλο με ημερομηνία 4.6.1938

118.3
Το Ναυτικόν Ζήτημα
•Σημειώσεις για το Ναυτικό ζήτημα
•Προκήρυξη με τίτλο : ‘Οι παραιτηθέντες αξιωματικοί του ναυτικού προς την Εθνοσυνέλευσιν’
•Αποκόμματα από άρθρα Ιωάννη Καραβίδα  σχετικά με το ναυτικό ζήτημα ( 1924)
•Άρθρα (Ιωάννη Καραβίδα?)
•Ναυτικό  Ζήτημα (Σημειώσεις και αποκόμματα)

118.4
Ποικίλα
•Χιουμοριστικά ποιήματα Ιωάννη Καραβίδα (1969-1970)
•Διάφορα αποκόμματα
•Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

118.5
Επιστολές
•Επιστολές ΚΔΚ προς τον αδελφό του σχετικά με άρθρα του Ι. Καραβίδα στο περιοδικό  Εργασία (1935) και στη Δημοκρατική  Επιθεώρηση
•‘Εργασία’ Εβδομαδιαία επιθεώρησις Οκτώβριος 1935 Τεύχος 302
•Δημοκρατική Επιθεώρηση  Μάρτιος  1945

118.6
Σημειώσεις και αποκόμματα

118.7
Ποιήματα Ιωάννη Καραβίδα

118.8
Άρθρα – Αποκόμματα και σημειώσεις
•΄Διατί προτίμησα το κόμμα των φιλελευθέρων ‘ Νεολόγος  Πατρών 8, 9 Ιανουαρίου 1936
•Ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού των Φιλελευθέρων Νομού Αιτωλοακαρνανίας
•Επιστολή Ι. Καραβίδα στον Κανναβό με ημερομηνία 30.7.1936 ( Δύο αντίτυπα)
•Άρθρο Ι. Καραβίδα  31.5.1936
•‘Κοινότης- Αυτοδιοίκησις’ Ι. Καραβίδα (ανατ/υπωσις εκ της Ν. Πολιτικής) Αθήνα 1938

ΦΑΚΕΛΟΣ 119:  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

119.1
Έγγραφα – Σημειώσεις - Επιστολές
•Έγγραφα Ι. Καραβίδα σχετικά με την αίτηση συνταξιοδότησης του Ι.Καραβίδα από τον ΓΕΝ (1935)
•Διάφορες σημειώσεις – επιστολές

119.2
Έγγραφα – Σημειώσεις – Επιστολές

119.3
Έγγραφα – Σημειώσεις – Επιστολές

ΦΑΚΕΛΟΣ 120: ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ

120.1
Σημειωματάρια
Πέντε σημειωματάρια μικρού μεγέθους
• Ένα σημειωματάριο – ημερολόγιο 1935
•Τέσσερα σημειωματάρια με σημειώσεις και διευθύνσεις

120.2
Σημειωματάρια
Επτά σημειωματάρια (Σημείωση Στο ένα δερματόδετο βρίσκονται επικολλημένες σημειώσεις)

120.3
Σημειωματάρια
•Σημειωματάριο (πράσινο) που περιέχει τίτλους βιβλίων της προσωπικής του βιβλιοθήκης
•Σημειωματάριο δερματόδετο
•Ευρετήριο

ΦΑΚΕΛΟΣ 121:  ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

121.1
Διάφοροι λογαριασμοί – έξοδα – αποδείξεις
•Αποδείξεις
•Κατάστιχα οικιακών εξόδων
•Λογαριασμοί γκαζιού (1956)
•Έξοδα διακοπών – Μύκονος 1959-1960
•Διαχείρισις σπιτιού
•Αποδείξεις  - λογαριασμοί σπιτιού

121.2
Αποδείξεις Λογαριασμών ΑΤΕ/Εφορείας – Χαρτονομίσματα
•Αποδείξεις ΑΤΕ
•Αποδείξεις Εφορείας
•Διάφορες αποδείξεις
•Χαρτονομίσματα 2,700 δρχ πέντε χαρτονομίσματα των 500 δρχ και δύο των 100 δρχ

121.3
Βιβλίο Λογαριασμών
•Το βιβλίο περιέχει διάφορες αποδείξεις,  λυτά φύλλα σημειώσεων και μια απόδειξη απογραφής  του ΚΔΚ για τη γενική απογραφή του πληθυσμού της 16ης Οκτωβρίου 1940

121. 4
Διάφορα προσωπικά
•Ιατρικές εξετάσεις, συνταγές ΚΔΚ
•Αποδείξεις πληρωμών

121.5
Συνταξιοδοτικά
•Αίτηση ΚΔΚ προς τη Διεύθυνση του Ταμείου Συντάξεων  υπαλλήλων ΑΤΕ (1953)
•Περιπαικτικά κείμενα για τον ΚΔΚ (του ίδιου του ΚΔΚ) σχετικά με την συνταξιοδότησή του (1953)
•Επιστολή ΚΔΚ προς το Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας (1953)
•Ταμείον Συντάξεως και Προνοίας προσωπικού ΑΤΕ
•Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ (1960-1961)
•Έντυπο Ταμείου Υγείας  υπαλλήλων ΑΤΕ – Κανονισμός ειδικού λογαριασμού βοηθημάτων μελών  (1961)
•Συνταξιοδοτικά ΚΔΚ Ποικίλα

121.6
Μεταθανάτια

121.7
Προσωπικά αντικείμενα
•Δύο μετάλλια ΚΔΚ από τους Βαλκανικούς Πολέμους
•Πορτοφόλι ΚΔΚ με κάρτα
•Ένα βιβλιάριο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

121.8
Φορολογικά

ΦΑΚΕΛΟΣ 122:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

122.1
Βιογραφικά Στοιχεία  της Οικογένειας Δ. Καραβίδα
•Σημειωματάριο Δ. Καραβίδα
•Ιστορικό της οικογένειας Δ. Καραβίδα (Οικογενειακό ιστορικό)
•Ιδιόχειρες σημειώσεις με τίτλο ‘ Καραϊσκάκης και στοιχεία οικογενειακά’
•‘Στοιχεία βιογραφίας του Δημητρίου Κ. Καραβίδα γραφέντα το 1920, έτος του θανάτου του’
•Χειρόγραφο Φράγκου περί Γ. Κοζώνη

122.2
Σημειώσεις και αποδείξεις ΚΔΚ

122.3
Αποδείξεις 1945-1949

122.4
Βιογραφικά Σημειώματα  ΚΔΚ - Στρατολογικά ΚΔΚ
•Βιογραφικά σημειώματα ΚΔΚ
•Στρατολογικά ΚΔΚ
•Βιογραφικά σημειώματα Γ. Βασματζίδη

122.5
Επαγγελματικά, στρατολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα ΚΔΚ

ΦΑΚΕΛΟΣ 123: ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

123.1
Αίτηση διαζυγίου ΚΔΚ  (1937)
•Αίτηση διαζυγίου
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ για την υπόθεση του διαζυγίου

123.2
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Υπόμνημα περί Ελένης Κωτσάκη στη δίκη για το διαζύγιο
•Επιστολές που αναφέρονται στην υπόθεση διαζυγίου (1937)

123.3
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Επιστολές προς την Τούλα Κωτσάκη που χρησιμοποιήθηκαν για την υπόθεση του διαζυγίου

123.4
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Σημειώσεις ΚΔΚ

123.5
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Σημειώσεις ΚΔΚ

123.6
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Σημειώσεις ΚΔΚ

123.7
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ
•Σημειώσεις ΚΔΚ

ΦΑΚΕΛΟΣ 124:  ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

124.1
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ

124.2
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ

124.3
Υπόθεση διαζυγίου ΚΔΚ

ΦΑΚΕΛΟΣ 125 ΙΑΤΡΙΚΑ

125.1
Ιατρικές εξετάσεις

125.2
Ιατρικές εξετάσεις

125.3
Ιατρικές εξετάσεις

ΦΑΚΕΛΟΣ 126: ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

126.1
Τετράδια σημειώσεων

126.2
Τετράδια σημειώσεων

126.3
Τετράδια σημειώσεων

126.4
•Απόσπασμα ημερολογίου 1916
•‘Δια το νόημα της τέχνης΄ (1916)
•‘Ημερολόγιον πολλών ημερών’ (1916-1917)

126.5
•Απόσπασμα ημερολογίου τριών περιόδων (1917,1918,1919)
•Φύλλα σημειώσεων με ένδειξη ‘ Απόσπασμα ημερολογίου 1918’

126.6
•Ημερολόγιο 1920
•Ημερολογιακές σημειώσεις  1922-1923

126.7
Τετράδια σημειώσεων
•‘Τα μαθήματα της Πατρούλας’
•Τετράδιο με ποιήματα
•Τετράδιο με ποιήματα

ΦΑΚΕΛΟΣ 127:  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 128: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  - ΣΚΙΤΣΑ

128.1
Φωτογραφίες

128.2
Φωτογραφίες

128.3
Φωτογραφίες

128.4
Φωτογραφίες

128.5
Φωτογραφίες

128.6
Σκίτσα

128.7
Φωτογραφίες και σκίτσα (Φυλάσσεται εκτός φακέλου)

ΦΑΚΕΛΟΣ 129: ΜΕΤΑΛΙΑ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 130: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ