Constantine Tsatsos Papers - Series III

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΙII: Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ (1918-1974)


ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.1: ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΠΟΛΕΜΟΣ (1918-1919, 1930-1940)

ΦΑΚ. 48

1918-1919, 1929, 1930-1940
υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Code Télégraphique chiffré par F.-J. Sittler, 26e edition, Paris (μάλλον πρόκειται για κώδικα που χρησιμοποιούσε ο ΚΤ όταν ήταν αποκρυπτογράφος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Παρίσι το 1918-1919)
- άρθρο του ΚΤ στην εφημερίδα Ευρυτανία με τίτλο «Η εκπαίδευσις εν Ευρυτανία», 15/4/1929 (φωτοτυπία)
- κείμενα προεκλογικών (;) λόγων που έγραψε ο ΚΤ για τον Θεμιστοκλή Τσάτσο (1935;), εκλογές 26/1/1936 (χειρόγραφα: «Οι φιλελεύθεροι συμφιλιωταί», «Όχι διά τους απολυθέντας αλλά διά το Κράτος», δακτυλόγραφα: «Το καθήκον των φιλελευθέρων», «Το κόμμα των φιλελευθέρων και οι νέοι»)
- πολιτικά άρθρα σε εφημερίδες (αποκόμματα): «Η δημοκρατία των νέων» (σε συνέχειες), Ακρόπολις 28-29-30/7/1935, «Ο νέος ελληνικός φοίνιξ», Ηχώ της Ελλάδος 10/8/1935, μαζί και επιστολή του αρχισυντάκτη Χ. Αθανασιάδη, 22/7/1935, «Διατί οι νέοι» (σε συνέχειες) Ελεύθερος Λαός 18/8/1935, 25/8/1935 (μαζί και απόκομμα της εφημερίδας Νέα Ημέρα 31/8/1935 με άρθρο απάντηση στο άρθρο του ΚΤ), «Οι αντιβενιζελικοί δημοκράται» Δημοκρατική Φωνή Ηλείας 29/9/1935 (μαζί και το χειρόγραφο κείμενο ΚΤ)
- απόκομμα εφημερίδας Το Βήμα 8/6/1935 με αναδημοσίευση της προκήρυξης του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου υπέρ της δημοκρατίας
- αποκόμματα τύπου σχετικά με επιστολή ΚΤ και θέμα ασυμβίβαστου φρονημάτων του και ορκωμοσίας στο Πανεπιστήμιο (Τα Νέα 9/11/1935 και Εθνική 10/11/1935)
- διακήρυξη πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων υπέρ της δημοκρατίας, Αύγουστος 1935 (δακτυλόγραφο, τα ονόματα χειρόγραφα). Μεταξύ των υπογραφομένων: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Π. Κανελλόπουλος, Α. Σβώλος, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Κ. Βαρβαρέσος, Θ. Τσάτσος, Θ. Πετιμεζάς, Ν. Καρβούνης, Π. Νιρβάνας, Κ. Ελευθερουδάκης, Γ. Μελάς, Π. Χορν, Σ. Σκίπης, Θ. Καστανάκης, Κ. Τσάτσος, Α. Αθανασίου, Σ. Μελάς Π. Δερτιλής κ.ά.)
- Όμιλος Μελέτης των Ελληνικών Προβλημάτων (1935):   υλικό σχετικά με την ίδρυση του Ομίλου, τους στόχους και το έργο του (δακτυλόγραφα κείμενα, χειρόγραφα κείμενα ΚΤ, σημειώσεις και αποκόμματα εφημερίδων, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 22/2/1938 με τους αναγκαστικούς νόμους αρ. 1092 περί Τύπου και αρ. 1093 περί δημοσιογραφικών οργανώσεων)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- Υλικό σχετικά με τη θητεία του ΚΤ στο γραφείο Πνευματικής Επιστρατεύσεως (Εθνική Διαφώτισις) (Νοε.-Δεκ. 1940): χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έγγραφα και επιστολές , οργάνωση και κανονισμοί Εθνικής Διαφώτισης,  Εφημερίς της Κυβερνήσεως με τους αναγκαστικούς νόμους 2702, 1940 «Περί οργανώσεως της πνευματικής επιστρατεύσεως της Χώρας» 7/12/1940, έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση Εκθέσεως του Πολέμου, κείμενα λόγων/ομιλιών και άρθρων ΚΤ και σχετικά αποκόμματα τύπου (μεταξύ αυτών: «Το πνευματικόν περιεχόμενον του Αγώνος» 1/12/1940, «Η ελληνική νίκη θα είνε και νίκη του Χριστιανισμού» 26/12/1940, «Ο ελληνικός ηρωϊσμός» 2/1/1941, «Για μιαν Ελλάδα ισχυρή και μεγάλη», «Μόνιμος Αγγλοελληνική συνεννόησις» και τυπογραφικό δοκίμιο αγγλικής μετάφρασης «Britain and Greece a plea for a permanent alliance», χειρόγραφα και δακτυλόγραφα), χειρόγραφες σημειώσεις και κείμενο ομιλίας σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς στο πλαίσιο περιοδείας Νοε. 1940, έγγραφα σχετικά με την παραίτηση του ΚΤ (5-7/1/1941)


ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.2: ΚΑΤΟΧΗ (1941-1942, 1943-1944)

1941-1942
υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- αίτηση του ΚΤ προς την Α΄Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση περί εθελουσίας κατατάξεώς του ως διερμηνέα ιταλικής γλώσσας, χειρόγραφο και δακτυλόγραφο ([9]10/2/1941) και επιστολή προς Κ. Μανιαδάκη, υπουργό Δημοσίας Ασφάλειας, 10/2/1941, χειρόγραφο και δακτυλόγραφο

- Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης (ΕΟΧΑ), 1941-1942: έγγραφα, κείμενα και σημειώσεις ΚΤ σχετικά με τη δράση και την οργάνωση επιτροπών της ΕΟΧΑ. Μεταξύ αυτών επιστολή που ορίζει τον ΚΤ μέλος του Συμβουλίου Διοικήσεως Παραρτημάτων (13/1/1942), Εφημερίς της Κυβερνήσεως με το νομοθετικό διάταγμα 776 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Οργανισμού Χριστιανικής Αλληλεγγύης» 5/12/1941, απόφαση ενσωμάτωσης της Επιτροπής Ενισχύσεως Εργατών του Πνεύματος στην ΕΟΧΑ 25/9/1942 (με υπογραφή Δαμασκηνού, ο ΚΤ μέλος της διοικούσας επιτροπής), αλληλογραφία ΚΤ με Samuel Baud-Bovy της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (12/8/1942)

1943-1944
υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού προς περίθαλψη των απόρων κατά τον επερχόμενο χειμώνα, 1/11/1943
- δακτυλόγραφο κείμενο-απάντηση του πολιτικού γραφείου του Κοινωνικού Κόμματος, 15/12/1943
- αντίγραφο δακτυλόγραφης επιστολής προς τον Πρόεδρο εναντίον της πιθανότητας επανόδου του Γεωργίου προ του δημοψηφίσματος και διάφορα σχετικά με τα καθήκοντα του δημοκρατικού κόσμου, 18/12/1943
- δακτυλόγραφο κείμενο-απάντηση του πολιτικού γραφείου του Κοινωνικού Κόμματος προς τη Γραμματεία της Κ.Ε. του ΕΑΜ, 22/12/1943
- αντίγραφο δακτυλόγραφου κειμένου-απόφασης πολιτευτών του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Συντηρητικού Δημοκρατικού  Κόμματος περί ίδρυσης Επιτροπής Εθνικής Συνεννοήσεως, 1943
- «Η Ελλάς στους εργαζόμενους. Πρόγραμμα του κινήματος των εργαζόμενων Ελλήνων» αντίγραφο δακτυλόγραφου κειμένου, χ.χ.
- χειρόγραφο άρθρο ΚΤ εναντίον της επανόδου του βασιλέα Γεωργίου Β΄ [«Οι πονηρές αλεπούδες της παλιάς βασιλικής αντίδρασης…»], 1943 (πριν αποφασισθεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτειακό)
- απόφαση της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ για την κατάσταση της Ελλάδας και τα καθήκοντα του κόμματος, 1944
- χειρόγραφο άρθρο ΚΤ με θέμα το πολιτειακό (σύσταση κυβέρνησης εθνικής ένωσης κοινής εμπιστοσύνης με σκοπό τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ΡΣΚ) , χ.χ. (τέλος Κατοχής)
- δακτυλόγραφο κείμενο που ξεκινά με τη φράση «Η κακοδαιμονία της χώρας οφείλεται…», 10/1944 (δυσδιάγνωστη υπογραφή)
- «Ο Εφιάλτης» φωτοτυπία άρθρου στην εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα 1/5/1944
- εφημερίδα Δόξα (επίσημο όργανο της ΠΕΑΝ) 17/11/1944 με άρθρο «Ο Παλαιοκομματισμός του ΚΚΕ» (πιθανόν του ΚΤ)


ΦΑΚ. 49

Σοσιαλιστική Ένωσις (1943-1944)
υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την ίδρυση της Σοσιαλιστικής Ένωσης, το πρόγραμμα και τις γενικές αρχές της. Αλληλογραφία (μεταξύ άλλων: Δ. Χρονόπουλος, Ξ. Ριζόπουλος, Γ. Οικονομόπουλος, Αλ. Φλώρος, Α. Αγγελόπουλος). Αντίγραφα ή σχέδια επιστολών ΚΤ, μεταξύ των οποίων χειρόγραφο σχέδιο επιστολής, δακτυλόγραφο αντίγραφο και φωτοαντίγραφο επιστολής ΚΤ προς τον Γ. Παπανδρέου περί συμμετοχής της Σοσιαλιστικής Ένωσης στην κυβέρνηση (Κάιρο, 4/9/1944). Εσωτερικός Κανονισμός, Οργανισμός. Σημειώσεις ΚΤ, πρακτικά συνεδριάσεων.
Σοσιαλιστική Ένωση Σπουδαστών. Καταστατικό πρόγραμμα διοικήσεως της Σοσιαλιστικής Ενώσεως Σπουδαστών, υπόμνημα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ομιλία Γ.Β. για τους νέους «Ο Κοινωνισμός του ελληνικού λαού». Μαζί και επιστολή Α. Κυδωνιέα για διορισμό τεσσάρων ατόμων, τρεις των οποίων είναι μέλη της Σοσιαλιστικής Ένωσης.

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
(χωρίς σαφή χρονολογική ένδειξη, μάλλον της περιόδου 1940-1944)
Πολιτικά-ιδεολογικά προγράμματα, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα.
Περιλαμβάνουν σχέδια πολιτικών προγραμμάτων, σημειώσεις, πολιτικές σκέψεις που μάλλον σχετίζονται με τη δράση της Σοσιαλιστικής Ένωσης. Θέματα: το ελληνικό έθνος, η αποστολή του, η συγκρότησή του, το πολιτειακό (αβασίλευτη δημοκρατία), η οργάνωση της δημοκρατίας, οργάνωση της οικονομίας, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, θέματα ιδιοκτησίας και κοινωνικοποίησης/κρατικοποίησης (γεωργία, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, μεταφορές κλπ) «Επί του μεγέθους της μικράς ιδιοκτησίας και επιχειρήσεως», «Κατευθύνσεις μικροαστικού κοινωνισμού», οργάνωση της κοινωνίας (πολιτική-οικονομική ελευθερία) και εξάρτησή της από τη διεθνή κοινότητα, εγκαθίδρυση ενός νέου κοινωνικού καθεστώτος, ζητήματα αγροτικά, διοίκησης, παιδείας, εποικισμού (μακεδονικές επαρχίες), θέματα συνεργασίας με άλλα κόμματα (η λύση της οικουμενικής κυβέρνησης, κατάργηση της βασιλείας, αναφορά στον Τσουδερό, θέση για τον εν εξελίξει εμφύλιο πόλεμο και ανάλυση της απόρριψης συνεργασίας με το ΕΑΜ, συγκρότηση ενιαίου μεγάλου σοσιαλιστικού κόμματος), υλικό σχετικά με τη Σοσιαλιστική Ένωση (περί ίδρυσης και οργάνωσης κόμματος).
- «Παρατηρήσεις τινές επί της μορφής του σοσιαλιστικού καθεστώτος», δακτυλόγραφο κείμενο, χ.χ., ανυπόγραφο
- «Περί του προβλήματος της οικονομικής οργανώσεως»: δακτυλόγραφο κείμενο του Ι.Σ. Πεσμαζόγλου, Νοέμβριος 1941
- «Η Ελλάς εν κινδύνω», χειρόγραφη προκήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την πολιτική δράση του ΚΤ κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1943-44) που πιθανώς να συνδέεται με τη δράση της Σοσιαλιστικής Ένωσης:
Σχέδιο ψηφίσματος περί κανόνων δικαίου στη διάρκεια της Κατοχής (διάφορες μορφές). Σημειώσεις ΚΤ. Ψήφισμα «Περί τιμωρίας των προδοτών και άλλων εγκληματιών κατά της Πατρίδος»
Υλικό σχετικά με τον Τύπο. Δακτυλόγραφο κείμενο Γ.Β., Σεπτ. 1943. Σημειώσεις και χειρόγραφα κείμενα ΚΤ περί Τύπου (σχέδια νόμων), επιστολή Ξ. Ριζόπουλου, 28/8/1943 με κείμενο «Εισαγγελείς, Ανακριταί, Δικαστήρια Τύπου»

Δακτυλόγραφο κείμενο πρότασης πρωτοκόλλου για σχηματισμό κυβέρνησης μόλις απελευθερωθεί η χώρα με σκοπό μεταξύ άλλων την κήρυξη του βασιλέα ως έκπτωτου, την προκήρυξη δημοψηφίσματος, την ανακήρυξη δημοκρατίας και την προκήρυξη εκλογών, τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου, χ.χ. (1943;), 2 πολυγραφημένα αντίτυπα

Επίσημη έκθεση της οργάνωσης Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ) για τις επιθέσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά του 5/42 Ευζώνων και τη δολοφονία του Συνταγματάρχη Ψαρρού, Αθήναι Ιούνιος 1944
Χρονικόν του Απελευθερωτικού Αγώνος του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων κατά την κατοχήν (1941-1944), δίφυλλο φυλλάδιο του Συνδέσμου Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως 5/42 Συντάγματος Ευζώνων «Ο Συνταγματάρχης Ψαρρός Δημ., χ.χ. (2 αντίτυπα διαφορετικής εκτύπωσης)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την πολιτική δράση του ΚΤ στο Κάιρο (Ιούλιος-Οκτώβριος 1944):
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ σχετικά με την αποστολή κυβερνητικών απεσταλμένων στις απελευθερωμένες περιοχές, την ανάγκη λειτουργίας του κράτους και οργάνωσης της χωροφυλακής. Το κείμενο τελειώνει με τη φράση: «Είναι περιττόν διά επαμφοτερίζουσας σχοινοβατικής στάσεως να δίδουν κύρος [οι αντιπρόσωποι της Κυβερνήσεως] εις καταστάσεις τας οποίας θα είναι ανάγκη αύριον να εξαφανίσωμεν»
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με σκέψεις επί της διεθνούς θέσης του ελληνικού προβλήματος (μεταπολεμική εδαφική διαμόρφωση των κρατών)
- επιστολές/προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, κυρίως των υπουργείων Δικαιοσύνης και Παιδείας. Μεταξύ άλλων: πρόσκληση από το Βασιλικό Υπασπιστήριο σε ακρόαση με το βασιλιά (Κάιρο 20/8/1944), μηνύματα από τους Tom Wilson, Michael Lubbock, αλληλογραφία με την Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα (Cava dei Tirreni) σχετικά με το θέμα της λογοκρισίας στην Ελλάδα, τηλεγράφημα σχετικά με θέματα Τύπου 3/10/1944

Χειρόγραφα κείμενα ΚΤ (υπομνήματα προς Κάιρο;) και δακτυλόγραφα με θέματα πολιτικά και σχετικά με τη δράση της Σοσιαλιστικής Ένωσης. Μεταξύ αυτών: σχέδιο πρακτικού για σχηματισμό κυβέρνησης και σύσταση επιτροπών, κείμενο σχετικά με τον αντάρτικο αγώνα, διάφορες μορφές κειμένων σχετικά με τις προϋποθέσεις της ομαλής μετάβασης από τη δικτατορία και τη δουλεία στην ελευθερία (αναφορά στα παλαιά κόμματα, το κομμουνιστικό κόμμα, τα νέα κόμματα μεταξύ των οποίων η Σοσιαλιστική Ένωση, τις δυναμικές οργανώσεις, το ζήτημα του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, το πολιτειακό), κείμενο σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο, κείμενο σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά και τους κινδύνους που εγκυμονεί, κείμενο σχετικά με την ομαλότητα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα και τη διευθέτηση της κυβερνητικής κρίσης («Το ζήτημα είναι: ποιος θα έχει κατά τη στιγμήν της απελευθερώσεως την αποφασιστικήν και την υπερέχουσαν δύναμιν η Κυβέρν. Καΐρου ή το ΕΑΜ δηλαδή το ΚΚ»)
- Τριετής κυβερνητική εργασία, λόγος Ε.Ι. Τσουδερού, Κάιρο 20/2/1944 (έντυπο)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ «Πολιτικές Σκέψεις σκόρπιες Cava dei Tirenni» [1944]
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με αφορμή ένα άρθρο του Κ. Σβώλου [1945;]
- φωτοτυπία από το βιβλίο Peace by Justice (1945) με τα ποσοστά απωλειών της Ελλάδας κατά τον πόλεμο

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
1945
Υλικό σχετικά με την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος (ενιαίο κόμμα σοσιαλιστικών κομματικών οργανισμών: ΕΚΚΑ, Ελληνική Σοσιαλιστική Ένωση, Σοσιαλιστική Ένωση, Τμήμα Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος, Ανεξάρτητη Πολιτική Ομάς Αντιστάσεως, Σοσιαλιστική Ένωσις Βορείου Ελλάδος), δακτυλόγραφα κείμενα και χειρόγραφα ΚΤ. Μεταξύ άλλων: πρακτικό ίδρυσης (24/1/1945), θέσεις ενοποίησης σοσιαλιστικής παράταξης-βασικές αρχές (ΕΣΚΕ), χειρόγραφο κείμενο ΚΤ περί ελευθεριών, χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με βασικές αρχές.ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.3: ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ (1945-1946, 1946-1949, 1949-1950, ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950)

1945-1946, 1946-1949
Υπουργός Εσωτερικών και Ασφάλειας (υπηρεσιακή κυβέρνηση Π. Βούλγαρη), 1945
Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών (κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου), 1945
Εκλογές 1946
Υπουργός Τύπου (κυβέρνηση Θ. Σοφούλη), 1946-49


ΦΑΚ. 50

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- επιστολές προς ΚΤ από φίλους και άγνωστους που ζητούν χάρες ή υποβάλλουν προτάσεις (1945) [σημ. ενδιαφέρουσα επιστολή Αθ. Ταλιαδούρου που εκθέτει την κατάσταση στη Θεσσαλία]
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, δίπλωμα της συντονιστικής επιτροπής αναπήρων πολέμου 1940-41 (24/6/1945), επιστολή προς ΚΤ ως υπουργού Εσωτερικών12/6/1945, απόφαση απόλυσης και διορισμού νομαρχών Ξάνθης και Καβάλας 24/7/1945 (πρωτότυπο και αντίγραφο)
- κείμενο λόγου ΚΤ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο) [1945], χειρόγραφο κείμενο λόγου ΚΤ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (2 μορφές, με έμφαση στην ψυχή του ΄21) [1945] και χειρόγραφο μακροσκελές κείμενο λόγου ΚΤ για την πρώτη επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 που αναφέρεται στον ελληνισμό και αποτελεί κριτική του ιστορικού υλισμού [1945], χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ πιθανώς να συνδέονται με πρόχειρη μορφή του λόγου
- χειρόγραφο, δακτυλόγραφο κείμενο (2 μορφές) και μερική δημοσίευση (Νέα Εστία 1/5/1945) εθνικού λόγου για την 119η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου (1945) και την 121η επέτειο θανάτου του Βύρωνος, μαζί και μενού προγεύματος με υπογραφές Δαμασκηνού και άλλων παρευρισκομένων (29/4/1945)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- διάφορα κείμενα ΚΤ, λυτά φύλλα χειρόγραφα
- κείμενο συνέντευξης ΚΤ σε γαλλικό πρακτορείο από τον F. Cogniard και χειρόγραφα κείμενα ΚΤ στα ελληνικά, 31/8/1945
- κείμενο λόγου ΚΤ για την πρώτη επέτειο της σφαγής στο Δίστομο (1945) (χειρόγραφα ΚΤ και δακτυλόγραφα αντίγραφα)
- επιστολή του Αλ. Κύρου (υπουργείο Εξωτερικών, 31/6/1945) με συνημμένη εγκύκλιο (11/6/1945) με θέμα τις διαπραχθείσες γερμανικές ωμότητες στο Κομμένο Άρτας μαζί με κατάλογο φονευθέντων εν όψει μετάβασης ΚΤ στο Κομμένο για το εθνικό μνημόσυνο θυμάτων
- εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού για την 25η Μαρτίου 1945
- δήλωση του πρωθυπουργού αντιναύαρχου Π. Βούλγαρη (δακτυλόγραφο με χειρόγραφες διορθώσεις ΚΤ)
- απόκομμα εφημερίδας Ελευθερία 6/2/1945 με άρθρο «Η Ελλάς δικαιούται…»
- επιστολή παραίτησης ΚΤ από πρόεδρο κυβέρνησης (Π. Βούλγαρη), 10/8/1945
- επιστολή ΚΤ προς πρόεδρο (κυβέρνησης;) που αφορά δυσμενείς δηλώσεις του Πλαστήρα για τον ΚΤ, 27/8/1945 (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο αντίγραφο)
- εφημερίδα Χωροφυλακή, 1/9/1945 με άρθρο εγκωμιαστικό της πολιτικής ΚΤ

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ απάντηση στην εφημερίδα Ελευθερία για κατηγορίες εναντίον Υπουργείου Εσωτερικών
- μακροσκελές χειρόγραφο κείμενο ΚΤ λογοδοσίας όπου εκθέτει το έργο του στο υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας, την κατάσταση στη χώρα και αποκρούει εναντίον του κατηγορίες (10/4-10/8/1945)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- δύο δακτυλόγραφα του κειμένου λογοδοσίας ΚΤ στο υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας [«Διά να γίνωμεν κράτος»] με διορθώσεις και συμπληρώσεις (2 μορφές) (10/4-10/8/1945), βλ. προηγούμενο υποφ. 3

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
- Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1/11/1945 με διάταγμα διορισμού ΚΤ στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών (και προσωρινώς της Αεροπορίας), μαζί και πρωτόκολλο ορκωμοσίας
- απόφαση υπουργικού συμβουλίου, 2/11/1945
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, πιθανόν επί θητείας του στο Υπουργείο Τύπου

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
- δακτυλόγραφο κείμενο, ανυπόγραφο, χ.χ. σχετικά με την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για το εκλογικό σύστημα (μάλλον του Θεμιστοκλή Σοφούλη, πρωθυπουργού και αρχηγού Φιλελευθέρων 22/11/1945-4/4/1946)
- σημειώσεις και υλικό σχετικά με τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη διενέργεια εκλογών (1946). Βλ. και αρθρογραφία στον τύπο, Φακ. ΧΧΧ, υποφ. ΧΧΧ
- πολιτικά κείμενα και σημειώσεις ΚΤ (χειρόγραφα): οι εκλογικοί κατάλογοι και η αποχή, το εκλογικό σύστημα, το δημοψήφισμα και ο εκλογικός νόμος (1946, σχέδιο επιστολής) και κείμενο με αναφορές στο πολιτειακό (επαναφορά βασιλέως Γεωργίου) και τις εκλογές, κείμενο πέντε σημείων με αίτημα να αναβληθεί το δημοψήφισμα για τρία έτη και να μην επιστρέψει ο βασιλιάς προ του δημοψηφίσματος, σχέδιο απόφασης βουλευτών βενιζελικών, φιλελευθέρων και Εθνικού Ενωτικού κόμματος περί ίδρυσης ενιαίου συνασπισμού και σχετικό υλικό, κείμενο προεκλογικού λόγου (με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα), δακτυλόγραφο κείμενο προκήρυξης «Εθνική Δημοκρατική Ένωσις» χ.χ. και η προκήρυξη η πίσω πλευρά της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί για σχέδιο επιστολής ελλιπές που αναφέρεται στο ταξίδι ΚΤ στην Αλεξάνδρεια (1947) , αντίγραφο δακτυλόγραφης επιστολής με θέμα την Εθνική Δημοκρατική Ένωση 16/1/46 (ελλιπής), σημειώσεις περί ατομικού βιβλιαρίου και σύνταξης,  προεκλογική αφίσα μικρού μεγέθους  του ΚΤ με επικολλημένο σχισμένο αυτοκόλλητο «ταγμασφαλήτης» (;) και στην πίσω όψη σημείωμα «βουλευτικές εκλογές 31/3/1946», σχέδιο επιστολής στα γαλλικά με πολιτικό περιεχόμενο

υποφ. 7 (ψηφιοποιημένος)
- κείμενο που απευθύνεται προς τη βρετανική κυβέρνηση και εκθέτει την κατάσταση στην Ελλάδα παραμονή εκλογών και δημοψηφίσματος 1946 (εποχή Αντιβασιλείας) (χειρόγραφο ΚΤ στα ελληνικά και δακτυλόγραφο αγγλικής μετάφρασης), επιστολή ΚΤ προς Βρετανό αξιωματούχο (20/8/1946) όπου εκφράζει τις απόψεις του για την πολιτική κατάσταση πριν από το δημοψήφισμα και την ανάγκη υποστήριξης από τη βρετανική κυβέρνηση (χειρόγραφο ΚΤ στα ελληνικά και σε αγγλική μετάφραση, δακτυλόγραφο αγγλικής μετάφρασης, 2 αντίγραφα), κείμενο προς το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατά της άποψης ότι στην Ελλάδα η δεξιά κάνει πραξικόπημα εναντίον των κομμουνιστών
- χειρόγραφο κείμενο με λίγες δακτυλόγραφες σελίδες υπέρ της αβασιλεύτου Δημοκρατίας και την οργάνωση του κράτους, δακτυλόγραφο κείμενο υπέρ της αβασιλεύτου Δημοκρατίας (οργάνωση δημοκρατίας και οικονομική ελευθερία), χειρόγραφο κείμενο περί ελευθερίας, εκμετάλλευσης και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με πολιτικό περιεχόμενο περί οικονομικής ζωής και αναφορές στον κομμουνισμό
- χειρόγραφα πολιτικά κείμενα ΚΤ, χ.χ.: «Τα καθήκοντα του παρόντος» (1944; Βλ. αναφορά στη Διάσκεψη της Μόσχας), κείμενο που αρχίζει «Υπάρχει φευ διεθνής κοινωνία […]» (1945;), «Η αντεπίθεσις» (1946;) (αναφορά στο Μάρκο Βαφειάδη και το διάγγελμα Τρούμαν), κείμενο για την καθυστέρηση της ανασυγκρότησης του κράτους και την κατάσταση στη χώρα (1946; Ο ΚΤ υπογράφει ως βουλευτής Αθηνών), «Αυτοτέλεια» (1947;)


ΦΑΚ. 51

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Ταξίδι στην Αίγυπτο, 04/1947 - Ελληνική Βουλευτική Αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για τη XXXVI διακοινοβουλευτική διάσκεψη της Union Interparlementaire, Κάιρο 7-12/4/1947. Επιστολή Ι. Θεοτόκη (πρόεδρος Βουλής) προς ΚΤ που τον ορίζει αντιπρόσωπο στη διάσκεψη (14/1/1947), κείμενα λόγων-σημειώσεις (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα) μαζί και η αποχαιρετιστήρια ομιλία του ΚΤ 12/4/1947, φωτοαντίγραφο Compte-Rendu de la XXXVIe Conférence tenue au Caire du 7 au 12 avril 1947 (Lausanne 1947) με τις παρεμβάσεις και την ομιλία του ΚΤ, επισκεπτήρια, προσκλήσεις, κάρτα συμμετοχής (carte de légitimation), κάρτα συμμετοχής σε εκδρομή στο Λούξορ 15/4/1947, εισιτήριο για την Ελληνική Λέσχη της Αλεξάνδρειας, 6 φωτογραφίες, αποκόμματα τύπου (της Αιγύπτου και ομογένειας), ενθύμια, αλληλογραφία.

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου (άρθρα ΚΤ σε εφημερίδες και περιοδικά):
- «Διατί δεν είμεθα κράτος», Το Παρόν 7/1/[1946] (3 αντίτυπα)
- «Προς εθνικόφρονας παραινέσεις», Ελληνική Φωνή 13/1/1946
- «Αι Βρετανικαί αποστολαί», Ασύρματος 9/2/1946, μαζί και δύο αποκόμματα με επιστολή ΚΤ προς την εφημερίδα
- «Εθνική Ένωσις και Αγών», Θάρρος 16/2/1946
- «Το καθήκον εκάστου», Αναγέννησις 26/2/1946
- «Ένα παράδειγμα», Ελληνική Φωνή 17/3/1946
- «Παρατηρήσεις επί του ΝΔ περί εκλογικών καταλόγων», Εμπρός 3/5/1946
- «Le conflit communiste en Grèce», Le Journal d’Alexandrie 1/5/1947
- «Γιατί πολεμούσαν», Σκαπανεύς Μακρονήσου 28/10/1947 (για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου)
- «28 Οκτωβρίου 1940», χειρόγραφο κείμενο ΚΤ [δημοσιευμένο στη Νέα Εστία τόμος 44, τεύχος 512 (1/11/1948), σελ. 1321-1322]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Έγγραφα σχετικά με τη βουλευτική δράση του ΚΤ (1946-1948). Μεταξύ άλλων: αποφάσεις διορισμού σε επιτροπές (π.χ. επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος) και σύστασης γνωμοδοτικού συμβουλίου, δακτυλόγραφη επιστολή-υπόμνημα ΚΤ προς τον βασιλιά με σκέψεις για την καθοδήγηση της ελληνικής εφηβικής ηλικίας (9/4/1948) (2 αντίτυπα), διάγγελμα Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (2/5/1948), ευχαριστήρια επιστολή Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού για τις εισηγήσεις ΚΤ επί εκκλησιαστικών θεμάτων στην επιτροπή αναθεώρησης του συντάγματος (24/7/1948)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ γραμμένες στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου περί οικονομικών θεωριών και ελευθεριών, χ.χ., 1946-49 (;) [στο πίσω μέρος προκηρύξεων της Εθνικής Δημοκρατικής Ένωσης]

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Διαφώτιση στο εσωτερικό και το εξωτερικό (1948)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ περί προπαγάνδας και διαφώτισης [στο πίσω μέρος ψηφοδελτίων του Μετώπου Εθνικής Αναδημιουργίας], απόκομμα εφημερίδας 03/1948 «Η πολιτική διαθήκη του Τρότσκυ»
- απόφαση συμβουλίου πολιτικής επιστράτευσης, 24/4/1948 και σχετικά κείμενα/αποφάσεις, 15/6/1948, 6/8/1948
- «Οργάνωσις Διαφωτίσεως», χειρόγραφο κείμενο ΚΤ
- υπόμνημα «Ποίαι βασικαί ιδέαι πρέπει να κατευθύνουν πάσαν διαφώτισιν εν Ελλάδι», χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με 9 κεφάλαια και επίλογο (το δεύτερο κεφάλαιο λείπει, ορισμένα είναι γραμμένα με το χέρι άλλου)
- απόκομμα εφημερίδας Ελευθερία, 23/3/1948
- «Να εξηγηθή γιατί έχει η Ελλάς αντίπαλον τον σλαυισμόν», χειρόγραφο κείμενο ΚΤ, ημιτελές, μαζί και απόκομμα εφημερίδας
- εισήγηση των Αχ. Κύρου, Ευ. Αβέρωφ και Δ. Ζακυνθηνού για το θέμα της εθνικής διαφώτισης στο εξωτερικό, χ.χ. (1948;)
- «Η οικονομική θεωρία του Μαρξ. Έκθεση και κριτική», χειρόγραφο κείμενο άγνωστου συγγραφέα, χ.χ.
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ για το παιδομάζωμα [δημοσιευμένο στη Νέα Εστία τόμος 44, τεύχος 505 (15/7/1948), σελ. 889]
- «Το Παιδομάζωμα. Πώς ωργανώθη και πώς έγινε», δακτυλόγραφο κείμενο άγνωστου συγγραφέα [1950;]
- έντυπο των Προσκόπων και του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών σχετικά με το παιδομάζωμα (γαλλικά), χ.χ. ][1950;]

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (1948)
Αλληλογραφία ΚΤ με Δ.Α. Κόκκινο και χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ σχετικά με την ίδρυση της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

υποφ. 7 (ψηφιοποιημένος)
Αλληλογραφία 1945-1949 (προσωπική και επαγγελματική, επιστολές επωνύμων και αγνώστων, από επαρχία και από Αθήνα, κάποιες επιστολές εκθέτουν την κατάσταση στη χώρα εν μέσω εμφυλίου πολέμου, λίγες από το εξωτερικό)

1949-1950, 1951
Υπουργός Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας (κυβέρνηση Θ. Σοφούλη και Α. Διομήδους), 1949-1950
Υφυπουργός Συντονισμού (κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου, 1950-1951)

ΦΑΚ. 52

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- Νομοσχέδια και εισηγητικές εκθέσεις για την εξαετή διάρκεια της Μέσης Εκπαίδευσης και τη διαίρεση σε δύο κύκλους (μαζί και χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ), την εξωσχολική αγωγή των νέων, την ίδρυση τετάρτης τάξης στα τριετή γυμνάσια (μαζί και χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ). Μαζί και μεταγενέστερο απόκομμα τύπου «Η ΟΛΜΕ διά το ζήτημα των σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως» (υπουργός παιδείας Γ. Παπανδρέου, 1951) με αναφορά στην ιδέα ΚΤ διχοτομήσεως μέσης εκπαίδευσης σε δύο τριετείς κύκλους
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ για τα νυχτερινά γυμνάσια
- εγκύκλιος (έντυπη) υπουργού ΚΤ, 1/9/1949 (ηθικοπλαστικού περιεχομένου) και σε αγγλική μετάφραση, φωτοτυπία εγκυκλίου 10/3/1949 (για την επέτειο της 25ης Μαρτίου) και τυπογραφικό δοκίμιο από έκδοσή της σε αταύτιστο έντυπο.
- περί εισαγωγής του μαθήματος Αγωγή του Πολίτου στα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης: νομοσχέδιο, εγκύκλιος (φωτοαντίγραφο) υπουργού ΚΤ προς τους επιθεωρητές (Αύγουστος 1949), η ίδια εγκύκλιος (έντυπη) υπουργού ΚΤ αρ. πρωτ. 77585, 21/9/1949 (2 αντίτυπα), η ίδια εγκύκλιος (έντυπη) υπουργού ΚΤ αρ. πρωτ. 77586, 21/9/1949 (+φωτοτυπία), προκήρυξη διαγωνισμού συγγραφής βιβλίου και σχετικά έγγραφα, αποκόμματα τύπου, διάταγμα περί της διδακτέας ύλης. Μαζί και μεταγενέστερο σχέδιο προγράμματος για το μάθημα (9/10/1954).
- δακτυλόγραφη λίστα νομοσχεδίων και τροποποιήσεων άρθρων κλπ
- Σημείωμα περί εξαιρέσεως του Αρχαιολογικού κλάδου εκ τινων διατάξεων του περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών νόμου (δακτυλόγραφο, 2 αντίτυπα)
- «Οι κλασσικές σπουδές»: δακτυλόγραφο κείμενο άγνωστου συντάκτη, χ.χ. (σε μονοτονικό, πιθανώς κείμενο ομιλίας)
- Δίπλωμα Ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων Αθηνών, 22/8/1949
- φωτοτυπία επαίνου μαθητή Μέσης Εκπαίδευσης (με υπογραφή ΚΤ ως υπουργού Παιδείας)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαιδευτικών, Αθήνα 17-22/10/1949 (εισήγηση ΚΤ, σελ. 256-259)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- Αλληλογραφία 1949-1950: επιστολές δασκάλων (μαζί και επιστολή επιθεωρητή Η. Β. Βασιλείου 30/12/1952) και ιερωμένων (μαζί και πρόσκληση στην τελετή διαβεβαιώσεως του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, 9/6/1949)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ περί παιδείας
- ευχαριστήρια επιστολή Ιεράς Συνόδου, 10/12/1949 (δακτυλόγραφη πρωτότυπη με υπογραφή Σάμου Ειρηναίου, ακριβές αντίγραφο με υπογραφή Αθηνών Σπυρίδωνος και έντυπη, 2 αντίγραφα, στο ένα συνημμένο και προεκλογικό φύλλο με το έργο ΚΤ, 1950, φωτοαντίγραφο)
- έγγραφα σχετικά με εκκλησιαστικά ζητήματα (μεταξύ άλλων σημείωμα περί του τρόπου εκλογής των αρχιερέων) και τη θέση του βασιλιά (τελετουργικά προνόμια κλπ)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου, μεταξύ άλλων: Οι Νέοι της Ελλάδος (1949), συνέντευξη ΚΤ για την Μακρόνησο (10/1949), συνέντευξη ΚΤ για τον αθλητισμό (χ.χ. πάντως προ του 1956), Εκπαιδευτικός Τύπος (Θεσσαλονίκη, 25/10/1949), συνέντευξη ΚΤ στην Αθηναϊκή απάντηση στην έρευνα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών (απόκομμα και δακτυλόγραφο κείμενο, χ.χ. [1951;])
Απόκομμα τύπου με άρθρο για τον παγκόσμιο και τον ελληνικό  διαγωνισμό διηγήματος και την έκθεση της κριτικής επιτροπής (ο ΚΤ μέλος της), 20/10/1950. Μαζί και σχετική επιστολή διαγωνιζόμενου Λουκά Λιναρά (;) 8/10/1950
- «Σωματική Αγωγή»: πρωτότυπο κείμενο (δακτυλόγραφο με χειρόγραφες σημειώσεις και προσθήκες) και δακτυλόγραφο κείμενο λόγου ΚΤ που εκφωνήθηκε στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες στο Στάδιο, 5/6/1949 (2 αντίγραφα) και απόκομμα Καθημερινής, 7/6/1949
- χειρόγραφες σημειώσεις για ομιλίες και κείμενα ομιλιών με διάφορα θέματα (τη σύγχρονη γυναίκα, την επέτειο της 25ης Μαρτίου (ραδιοφωνική εκπομπή), «Η Νίκη» [του Γράμμου], «Η Νεολαία στον Αγώνα»), χ.χ.
- κείμενα λόγων εκφωνηθέντων κατά το 1949: χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, ορισμένα ελλιπή, χειρόγραφες σημειώσεις. Θέματα: παιδαμάζωμα-προσκοπισμός, απονομή τιμητικού διπλώματος από την Πάντειο Σχολή στον υπαρχηγό της Αμερικανικής οικονομικής αποστολής John Blandford (10/10/1949), εκλογή μητροπολίτου Κορινθίας Μιχαήλ στη θέση πρωθιεράρχη Αμερικής, επέτειος 28ης Οκτωβρίου (στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 27/10/1949), επέτειος εξόδου Μεσολογγίου (17/4/1949, έντυπο, βλ. και Φακ. 50, υποφ. 1) μαζί και επιστολή-πρόσκληση δημάρχου Μεσολογγίου, ένωση της Κύπρου (ομιλία προς Κύπριους στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών).
- προσφώνηση από τον στρατιώτη Γ. Παπαλιάκο προς τον ΚΤ κατά την επίσκεψή του στη Μακρόνησο, 24/7/1949, δακτυλόγραφο

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Έγγραφα σχετικά με τη θητεία ΚΤ στο υφυπουργείο Συντονισμού (1950-1951), αλληλογραφία, αποκόμματα τύπου (και γελοιογραφία), χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ. Συχνή αναφορά σε θέματα ανασυγκρότησης και αμερικανικής βοήθειας/αποστολής. Μεταξύ άλλων θεμάτων: αλληλογραφία με το δήμαρχο Αθηναίων Κ. Κοτζιά σχετικά με την κατεδάφιση του περιπτέρου της  Έκθεσης Επιβιώσεως (Αμερικανική Αποστολή) στην πλατεία Κλαυθμώνος, Ιούλιος 1951, Εφημερίς της Κυβερνήσεως  6/10/1950 με το διάταγμα περί οργανισμού του υπουργείου Συντονισμού, σχέδιο επιστολής προς τον πρωθυπουργό (;) σε τρεις μορφές σχετικά με την κατάργηση του υπουργείου Συντονισμού, προτάσεις επιτροπής για την οργάνωση των υπουργείων (28/2/1947) και έντυπο με τίτλο Η κατά υπουργεία διάρθρωσις των κρατικών αρμοδιοτήτων (Α.Σ. Ιωάννου, Αθήνα 1952), επιστολές προς αμερικανούς αξιωματούχους με αφορμή την παραίτησή του ΚΤ από το υφυπουργείο (ενδιαφέροντα στοιχεία για το ρόλο Γ. Παπανδρέου), χειρόγραφο σημείωμα ΚΤ με τίτλο «Ο φαύλος κύκλος»,  δακτυλόγραφο κείμενο λόγου ή άρθρου για τη δέκατη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ (1950)
- τιμητικό δίπλωμα της Εθνικής Πανελληνίου Ενώσεως Α.Θ. και Εφέδρων Χωροφυλακής, 3/9/1951


ΦΑΚ. 53

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- Έγγραφα σχετικά με την αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, χ.χ. [1948-1952;]: «Συνομιλία μετά του κυρίου Γιοστ» (δακτυλόγραφο κείμενο πρακτικών συνομιλίας μετά του κ. Γιοστ, επιτετραμμένου της Αμερικανικής πρεσβείας, με ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τις απόψεις της Αμερικανικής Αποστολής, μάλλον του 1952), χειρόγραφο και ελλιπές δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ με τη μορφή υπομνήματος προς άτομο που θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτων με απόψεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων για την πολιτική κατάσταση [1951;], χειρόγραφο κείμενο ΚΤ (ελληνικά) και δακτυλόγραφο (αγγλικά) σχετικά με την ανάγκη να στραφεί η αμερικανική βοήθεια (American Aid Mission) στην ψυχική και πνευματική αναζωογόνηση της χώρας πέρα από τον οικονομικό τομέα και την κρατική αναδιοργάνωση [1948;],  υλικό σχετικά με συνεργασία ΚΤ με το περιοδικό Confluence του πανεπιστημίου Harvard (επιμελητής H.A. Kissinger): αλληλογραφία με Kissinger, δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ με διορθώσεις (με μορφή επιστολής, το περιεχόμενο είναι αντικομμουνιστικό), φωτοτυπία δημοσίευσης [1952]

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου 1951 (και γελοιογραφίες)
Μεταξύ άλλων θεμάτων: Πτολεμαΐδα (λιγνίτες), αμερικανική βοήθεια/σχέδιο Μάρσαλ, το ζήτημα της αμοιβής των μισθωτών, διανομές με δελτίο, υδροηλεκτρικά έργα Λάδωνα, εγγειοβελτιωτικά έργα Αχελώου, λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, το εργοστάσιο αζώτου, το ζήτημα των γερμανικών και ιταλικών επανορθώσεων, η κατάσταση της οικονομίας (πτώση βιομηχανικής παραγωγής, υποκατανάλωση κλπ), το ζήτημα της εξαγωγής των ελληνικών καπνών, διένεξη Ελλάδας-Βελγίου λόγω κατάσχεσης πιστώσεων σχεδίου Μάρσαλ, η παραίτηση ΚΤ από το υφυπουργείο Συντονισμού και οι πολιτικές ζυμώσεις ενόψει εκλογών

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου 1951 (και γελοιογραφίες) [συνέχεια]

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου 1951 (και γελοιογραφίες) [συνέχεια]

Πολιτικά και άλλες δραστηριότητες δεκαετίας 1950

ΦΑΚ. 54

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Εκλογές 1950-1956
- προεκλογικά φυλλάδια και προκηρύξεις για τις εκλογές 5/3/1950, 9/9/1951, 16/11/1952, 19/2/1956
- Γιατί πρέπει να ψηφίζης. Διαφωτιστικόν φυλλάδιον διά τας Ελληνίδας εκλογείς, Υπουργείον Εσωτερικών 1953
- χειρόγραφες ευχαριστήριες επιστολές ΚΤ προς τους εκλογείς του (10/3/1956)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ για εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
1950-1954
- «Τα κόμματα»: χειρόγραφο πολιτικό κείμενο-πραγματεία ΚΤ, χ.χ.
- αποκόμματα τύπου (1951;), πιθανώς από την εφημερίδα Ημέρα
- δακτυλόγραφη ημιτελής επιστολή ΚΤ (;)με προσφώνηση «Αγαπητέ Γιώργο», μαζί με χειρόγραφη σελίδα, 6/5/1951. Γίνεται ανάλυση του πολιτικού σκηνικού ενόψει εκλογών (σχέσεις Γ. Παπανδρέου-Σ. Βενιζέλου, αναφορές σε Πλαστήρα-Παπάγο και βασιλιά), πολιτικές σκέψεις.
- επιστολή Μίμη Παπαδημητρίου (τ. βουλευτή Αργ/κορινθίας) προς ΚΤ 5/4/1950 (αναφέρεται στην αποτυχία του κόμματος του Π. Κανελλόπουλου στις εκλογές). Μαζί και σύντομο χειρόγραφο σημείωμα-απάντηση ΚΤ.
- 2 πολυγραφημένες επιστολές του Γεωργίου (Τζώρτζη) Μελά προς τον Σ. Βενιζέλο, 14 και 19/11/1952 (εκθέτει τις διαφωνίες του με την πολιτική που ακολουθεί το Κόμμα των Φιλελευθέρων και παραθέτει τα λάθη του Σ. Βενιζέλου)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ με σκέψεις για τα πολιτικά σχήματα [πριν ή μετά τις εκλογές του 1952]
- δακτυλόγραφο κείμενο «Διαπιστώσεις και Υποδείξεις» 18/11/1952 (απευθύνεται στα ηττημένα κόμματα του κέντρου μετά τις εκλογές και τη νίκη του Ελληνικού Συναγερμού και προτάσσει την ανάγκη ένωσης των κομμάτων του κέντρου με συγχώνευση στο κόμμα των Φιλελευθέρων)
- Γ. Παπανδρέου, «Το κόμμα των Φιλελευθέρων»: δακτυλόγραφο κείμενο (με επικολλημένα αποσπάσματα εντύπου) και χειρόγραφες προσθήκες ΙΤ.  Πιθανώς γραμμένο από τον ΚΤ. Γίνεται αναφορά στο νέο πρόγραμμα του κόμματος [1954]
- δακτυλόγραφη ανακοίνωση (;) σχετικά με την πρόταση νόμου του κόμματος των Φιλελευθέρων περί τροποποιήσεως των περί τύπου διατάξεων [1951;]
- χειρόγραφο πρόχειρο επιστολής ΚΤ προς διευθυντή εφημερίδας [11/1952]
- επιστολή-απάντηση ΚΤ (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο) προς διευθυντή εφημερίδας 28/12/1954
- άρθρα ΚΤ σε εφημερίδες (δακτυλόγραφα και αποκόμματα τύπου) κατά της πολιτικής του Ελληνικού Συναγερμού, 1953 (μεταξύ αυτών: «Το Δημοσιοϋπαλληλικόν» 2 άρθρα και αγγλική μετάφρασή τους, «Χρηστή διοίκησις», «Το Σύνταγμα»)
- απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής προγράμματος του κόμματος των Φιλελευθέρων με την υπογραφή του Γ. Παπανδρέου 30/9/1953 (ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής ο ΚΤ)
- πρόγραμμα για την παιδεία του κόμματος των Φιλελευθέρων (2 παρόμοια δακτυλόγραφα κείμενα, το ένα με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ) [1953-1954;]
- Εφημερίς της Κυβερνήσεως αποσπάσματα: 18/4/1952 (περί μέτρων ειρηνεύσεως) και 22/9/1952 (διατάγματα σχετικά με το ΙΚΑ)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
1952 Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη
Υλικό από το ταξίδι του ΚΤ στην Κωνσταντινούπολη καλεσμένος της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (03-04/1952) όπου έδωσε 3 διαλέξεις.
- χειρόγραφα κείμενα ΚΤ : σημειώσεις και χειρόγραφα κείμενα ομιλιών ΚΤ («Η πρώτη αρχή της φιλοσοφίας», «Ο Παλαμάς στο κελλί του» και [3] εισαγωγικό κείμενο για του Έλληνες της Πόλης)
- αλληλογραφία: επιστολές διοργανωτών, αντίγραφα ή πρόχειρα επιστολών ΚΤ, τηλεγραφήματα, επιστολή πατριάρχη Αθηναγόρα 12/5/1952, γραμματόσημα
- ενθύμια: βιογραφικό σημείωμα ΚΤ, το κείμενο της εισήγησης στην πρώτη διάλεξη του ΚΤ [δυσδιάγνωστη υπογραφή], σημειώσεις ΚΤ, ψήφισμα Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών, επισκεπτήρια, 8 φωτογραφίες, αποδείξεις/λογαριασμοί
- αποκόμματα τύπου και τοπικά έντυπα 25/3-12/4/1952 (μαζί και 3 τεύχη του περιοδικού Το παιδικό Φως, μηνιαία έκδοση του περιοδικού Φως)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
1953 Ταξίδι στην Αμερική
Υλικό από το ταξίδι του ΚΤ στην Αμερική (τετράμηνη περιοδεία σε 10 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ με υποτροφία της αμερικανικής κυβέρνησης under the Smith-Mundt Act): αλληλογραφία (επίσημη και προσωπική, πριν και μετά το ταξίδι), σημειώσεις, κείμενα ομιλιών. Μεταξύ άλλων: επιστολή ΚΤ προς Αμερικανό πρέσβη J. E. Peurifoy, κείμενο ομιλίας για το ελληνικό σύνταγμα και την οργάνωση της ελληνικής πολιτείας στο Penn State College (χειρόγραφο και δακτυλόγραφα αντίτυπα [+24.1], πρόκειται για ένα αρχικό κείμενο και επεξεργασία σε δεύτερη μορφή), χειρόγραφο σχέδιο επιστολής ΚΤ προς κάποιον υπουργό σχετικά με τη σύσταση σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (γίνεται αναφορά στο Ford Foundation) 20/3/1953, αλληλογραφία με τους οργανωτές του ταξιδιού (Governmental Affairs Institute), έκθεση (report) ΚΤ  προς το Governmental Affairs Institute σχετικά με το ταξίδι του (Ιούλιος 1953) (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο)
Βλ. και Φακ. 30, υποφ. 2-4 (σειρά μαθημάτων στο Αθήναιον 1953-54)

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
1953 Ταξίδι στην Αμερική
Υλικό από το ταξίδι του ΚΤ στην Αμερική (τετράμηνη περιοδεία σε 10 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ με υποτροφία της αμερικανικής κυβέρνησης under the Smith-Mundt Act) [συνέχεια]. Μεταξύ άλλων: δακτυλόγραφο κείμενο με χειρόγραφες διορθώσεις και τίτλο “Suggestions for the improvement of the Greek American cultural relations”, ενθύμια, φωτογραφίες, σημειώσεις-κείμενα, αποκόμματα τύπου, αλληλογραφία κοινωνική μετά το ταξίδι, επιστολή προς τη βασίλισσα [Φρειδερίκη] με χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία του ταξιδιού της στην Αμερική, 17/8/1953 (στα αγγλικά, χειρόγραφο και δακτυλόγραφο), ενδιαφέρουσα επιστολή προς “Mr. Minister” με σχόλια για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υποτροφιών αυτών (χειρόγραφο πρόχειρο και δακτυλόγραφο), δύο επιστολές από την Άννα [Αρπάζογλου] (φίλη Άγγελου Σεφεριάδη) από το Monterey της Καλιφόρνιας
Βλ. και Φακ. 30, υποφ. 2-4 (σειρά μαθημάτων στο Αθήναιον 1953-54)

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
1953-1954 Υπόθεση Μερκαντίλε
Υλικό σχετικά με την υπόθεση της εταιρίας Μερκαντίλε (La Mercantile), εμπλέκεται κατάχρηση δημοσίου χρήματος και ερευνάται η ύπαρξη πολιτικών ευθυνών. Κείμενα (εισηγήσεις, υπομνήματα), αποκόμματα και δελτία τύπου, αλληλογραφία. Μεταξύ άλλων: υπόμνημα του ΚΤ προς την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, 15/7/1954, αίτηση Α. Κωβαίου κατά Αρεοπαγίτου Γ. Βαρσάμου προς τον εισαγγελέα των εν Αθήναις πλημμελειοδικών (1956)

υποφ. 7 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την υπόθεση της εταιρίας Μερκαντίλε (La Mercantile) [συνέχεια]
Μεταξύ άλλων: αλληλογραφία ΚΤ με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής και τον πρόεδρο αυτής Γ. Παμπούκα, δελτία τύπου, γενική εισήγηση Γ. Παμπούκα, απάντηση ΚΤ στη γενική εισήγηση.

 


ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.4: ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕ - ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (1955-1956, 1956-1958, 1958-1961, 1962-1963)

ΦΑΚ. 55

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
1955-1956
Προσχώρηση ΚΤ στην ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή, αρχή της συνεργασίας τους, εκλογές 29/2/1956
- αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς Κ. Καραμανλή (;) σχετικά με τα έργα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στα Κάτω Πατήσια (18/12/1955)
- αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς Κ. Καραμανλή σχετικά με το εκλογικό σύστημα (πλειοψηφικό-αναλογική) (4/11/1955)
- αντίγραφο επιστολής παραίτησης ΚΤ από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, προς τον πρόεδρο [Γ. Παπανδρέου] (10/1/1956) [2 αντίγραφα]
- επιστολή αποδοχής συνεργασίας ΚΤ προς Κ. Καραμανλή [προσχώρηση στην ΕΡΕ] (10/1/1956)
- Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις, Προσωρινός Οργανισμός του Κόμματος, Αθήνα 1956 (έντυπο)
- «Σχέδιον Γ. Λυχνού», αντίγραφο δακτυλόγραφου κειμένου σχετικά με τις θέσεις της ΕΡΕ, μαζί και διάγραμμα προγράμματος
- ομιλίες του Κ. Καραμανλή που έγραψε ο ΚΤ (1956): χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, σχέδια λόγων, σημειώσεις (προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές του 1956, πιθανώς και ένα προεκλογικό κείμενο του 1958). Αναφορές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κυπριακό, αγροτικής πολιτικής, διοίκησης, παλαιών πολιτικών σχημάτων. Μεταξύ άλλων: «Ετοιμάζονται διά την ήτταν τους», «Κυπριακόν».
- χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο λόγου Κ. Καραμανλή που έγραψε ο ΚΤ (1956;): προσφώνηση βουλευτών και κήρυξη εργασιών Βουλής
- «Προγραμματικαί δηλώσεις της κυβερνήσεως (4/4/1956)» (προς τους βουλευτές)
- 2 χειρόγραφες επιστολές [Σπ. Θεοτόκη;] προς ΚΤ 29/9/1956, 13/10/1956

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αλληλογραφία 1950-1955
Μεταξύ άλλων: αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς αμερικανό Lapham, 27/7/1952, αλληλογραφία με J.C. Russell, H.F. Grady, ο Μυτιλήνης Ιάκωβος,  Σ. Κιούσης, Θ.Α. Δεσύλλας, Σ.Ν. Σολιώτης,  Ι. Αθανασάκης (Σύλλογος Ωφελίμων Βιβλίων), Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (23/6/1952-διορισμός ΚΤ ως δικαστικού συμβούλου της τράπεζας, 30/10/1952 αντίγραφο επιστολής-παραίτησης ΚΤ για να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές 1952), Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (γ.γ. Γ.Ε. Ζαλόκωστας), Ευ. Παπανούτσος (12/3/1954), Γ. Μελάς

1956-1958
Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως (κυβέρνηση Κ. Καραμανλή)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- «Ο λόγος του θρόνου» (3/4/1956): ο βασιλιάς κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Βουλής
- χειρόγραφες σημειώσεις και σχέδια λόγων ΚΤ στη Βουλή για διάφορα πολιτικά θέματα (μεταξύ άλλων: κατά του Κ. Μητσοτάκη, περί ΝΑΤΟ, τύπου), χ.χ. [μάλλον της περιόδου 1956-1958]
- δακτυλόγραφο κείμενο εγκωμιαστικό Κ. Καραμανλή, 1956
- δακτυλόγραφο κείμενο χαιρετισμού ΚΤ ως εκπροσώπου της κυβέρνησης-κήρυξη έναρξης εργασιών διεθνούς συνάντησης για την ισότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (γαλλικά), χ.χ. [δεκαετίας 1950;]

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Βασιλείς-Αυλή 1956-1959
Βασιλική Χορηγία, 9/1956: χειρόγραφα κείμενα, σημειώσεις και δηλώσεις ΚΤ [αναφορά στον έρανο βορείων επαρχιών, το Εθνικό Ίδρυμα, το σχολείο των Αναβρύτων, τις απόρρητες δαπάνες, τις δαπάνες των βασιλικών ταξιδιών, τις απολαβές των αυλικών, το Mon Repos], δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ υπέρ του Στέμματος, εισηγητική έκθεση επί του νομοσχεδίου περί ρυθμίσεως δαπανών κτιρίων Βασιλικών Ανακτόρων και μισθοδοσίας προσωπικού αυτών (7/8/1956), δακτυλόγραφα κείμενα περί μισθοδοσίας αυλικών και βασιλικής χορηγίας, αλληλογραφία Σ. Παπανικολάου (δωρεά προς Άσυλο Ανιάτων), δαπάνες ανακτόρων, στοιχεία για Δ.Ν. Λεβίδη
2 επιστολές του Κ. Καραμανλή στους βασιλείς γραμμένες από τον ΚΤ: χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, χ.χ. [μετά το 1956] και 18/10/1959
“The philosophical ideas of HM King Paul of the Hellenes”, 24/11/1958 (ελληνικά και αγγλικά)

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
1956
- κείμενο χαιρετισμού προέδρου Δυτικής Γερμανίας, χειρόγραφο ΚΤ και δακτυλόγραφο με διορθώσεις [1956]
- επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 22/6/1956 (περί Αμερικανικής Αποστολής και ετεροδικίας)
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ (για Κ. Καραμανλή) χαιρετισμός προς τους Ελληνοαμερικανούς με την ευκαιρία του ταξιδιού του Καραμανλή στις ΗΠΑ για να συμμετέχει στις εργασίες του ΟΗΕ για το Κυπριακό [11/1956]
- «Σημείωμα περί της επιχορηγήσεως εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον» υπουργείου Εξωτερικών, 8/12/1956
- 2 επιστολές του Francis Noel-Baker (3/5/1956, 11/6/1956) σχετικά με την αεροπορική σύνδεση Αδριατικής
- εφημερίδα Nouvelles de Grèce no 134 (25/6/1956), no 135 (31/8/1956) με συνέντευξη ΚΤ για το Κυπριακό και δηλώσεις του για το Φεστιβάλ Αθηνών, αποκόμματα τύπου σχετικά με την απομάκρυνση του Ίωνος Δραγούμη από την επιτροπή οργάνωσης του Φεστιβάλ Αθηνών (6/1956)
1957
- έντυπο «Και τώρα προς Αχιλλέα Κύρου απάντησις παρά Ιωάννου Κ. Βουλπιώτου». Μαζί και χειρόγραφα σημειώματα ΚΤ και Δελτίον Δράσεως για τον Κύρου ΄Αδωνι του Αχιλλέα από την υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας (20/2/1957)
- υλικό σχετικά με τις παραιτήσεις του αντιπροέδρου κυβερνήσεως Α. Αποστολίδη (5/7/1957) και του υπουργού Γεωργίας Σπ. Θεοτόκη (4/11/1957): επιστολές, δηλώσεις, κυβερνητικές ανακοινώσεις, χειρόγραφα σχέδια ανακοινώσεων/δηλώσεων ΚΤ. Μαζί και υλικό σχετικά με την αποχώρηση Α. Αποστολίδη από την ΕΡΕ (1958): διαφωνία Π. Παπαληγούρα-Κ. Καραμανλή με αφορμή το εκλογικό νομοσχέδιο (1958), κυβερνητική κρίση, ανατροπή της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών (δηλώσεις, ανακοινώσεις και κείμενο λόγου-δήλωσης Κ. Καραμανλή)
- ομιλία του ΚΤ προς τα στελέχη της ΕΡΕ με θέμα «Η ΕΡΕ Και η εθνική μας πολιτική» (αναφορές και στο Κυπριακό): χειρόγραφο σχέδιο-σημειώσεις, δακτυλόγραφο με χειρόγραφες διορθώσεις, πολυγραφημένο έντυπο [1961;]

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
- κατάλογοι προσκεκλημένων σε δεξιώσεις του υπουργού ΚΤ, 28/8/1957, 3/9/[1957], χ.χ.
- Αλληλογραφία: ευχαριστήρια επιστολή από την Ελληνική Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής για δωρεά βιβλίων, 14/2/1957, αντίγραφο απάντησης ΚΤ προς Π. Μπρατσιώτη 6/1957
- κείμενα λόγων ΚΤ (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα). Μεταξύ αυτών: λόγος για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου 29/4/1956 (μαζί και αποκόμματα τύπου), προσφώνηση ΚΤ στον εορτασμό για τα 75 χρόνια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 1/9/1956, λόγος στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων 22/11/1956 (έντυπο), επικήδειος λόγος για Δ. Λαμπράκη 13/8/1957, λόγος στο 7ο διεθνές συνέδριο Ποινικού Δικαίου 1/10/1957 (ελληνικά, γαλλικά διάφορες εκδοχές, μαζί και ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου P. Cornil), ομιλία για τα 30 χρόνια του περιοδικού Νέα Εστία, επικήδειος λόγος για την Ευθυμία Περρωτή
- υλικό σχετικά με το πρόγραμμα φιλοξενίας 50 ξένων δημοσιογράφων (περιελάμβανε και πενθήμερη κρουαζιέρα), 9/1957
- αποκόμματα τύπου σχετικά με τη θητεία ΚΤ στο υπουργείο Προεδρίας
- αποσπάσματα από άρθρα στο διεθνή τύπο για το έργο της κυβέρνησης Καραμανλή (φωτοτυπία), 1958
- υπόμνημα (aide-memoire) 2/2/1957, διαμαρτυρία του Γάλλου πρέσβη προς το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το αντι-αποκιοκρατικό συνέδριο που θα λάβει χώρα στην Αθήνα
- αποχαιρετιστήριος λόγος προς τον Καναδό πρέσβη στην Αθήνα T. MacDermot, 1957

Θέματα εξωτερικής πολιτικής:
- σημείωμα σχετικά με ελληνοϊταλική μορφωτική σύμβαση και απονομή Μεγαλόσταυρου στον Ευ. Αβέρωφ-Τοσίτσα 2/2/1957
-  έγγραφα σχετικά με τη Δυτική Θράκη 30/8/1957, 9/9/1957

Θέματα παιδείας:
- Το πρόγραμμα της Παιδείας, ομιλία Γ. Παπανδρέου στο Ροταριανό Όμιλο Αθηνών, 13/6/1957
- χειρόγραφο κείμενο (επιστολή;) Ε. Παπανούτσου που αναφέρεται σε θέματα παιδείας και στα πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας [1958;]

Θέματα πολιτιστικά:
- υλικό σχετικά με τη ματαίωση της εμφάνισης της Μαρίας Κάλλας στο Φεστιβάλ Αθηνών 8/1957 (αποκόμματα τύπου)

 

ΦΑΚ. 56

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- σχέδια για την οργάνωση του υπουργείου Συντονισμού (1957-1958). Δακτυλόγραφα κείμενα, λίστες συγκεκριμένων προσώπων που μπορούν να στελεχώσουν το υπουργείο, σχέδιο Γάλλων εμπειρογνωμόνων (με διαγράμματα για διάρθρωση υπουργείου). Μαζί και εγκύκλιοι του υπουργείου Συντονισμού (Π.Γ. Βαλλήνδας) σχετικά με τη σύνταξη συλλογών ισχύουσας νομοθεσίας (1955) με επιστολή Κ. Καραμανλή προς υπουργούς (31/10/1955)
- «Ετησία έκθεσις περί των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών κατά το έτος 1957» (19/2/1958), απόρρητη
- απόφαση υπουργού προεδρίας περί οργανώσεως της διευθύνσεως μελετών και καθορισμού των αρμοδιοτήτων αυτής (μετονομαζομένη σε Διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων), χ.χ.

Θέματα Τύπου 1956-1958
υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- δακτυλόγραφο κείμενο λόγου ΚΤ στα εγκαίνια Αρχείου-Μουσείου Τύπου στην Πάτρα [1957]
- φωτοαντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών συνεδριάσεων Βουλής 26/11/1957 με λόγο ΚΤ περί τύπου
- φορολογικά θέματα εφημερίδων, 1957 (σημειώματα, πίνακες, σχέδιον νόμου περί φορολογίας ενίων επιχειρήσεων τύπου και σχετική εισηγητική έκθεση, επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών προς τον ΚΤ, 23/9/1957)
- έγγραφα σχετικά με τραπεζικά δάνεια εφημερίδων, 1957

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- Οικονομικά ζητήματα εφημερίδων (επιστολές, σημειώματα, υπομνήματα, χειρόγραφα σημειώματα ΚΤ): Απογευματινή (1956-1957), Ο Ταχυδρόμος (1957), Βραδυνή (1957-1958), Εμπρός (1954-1956, μαζί και Εφημερίς της Κυβερνήσεως 10/11/1953 αρ. φ. 316), Ελευθερία (1957-1958), Το Φως (Θεσσαλονίκης) (1956), Ελληνικός Βορράς (1957-1958), Δράσις (Θεσσαλονίκης), Η Καθημερινή (1957), Messager d’Athènes (1957, έκθεση διαχειρίσεως 1958)
- Επιχορηγήσεις επαρχιακού τύπου Α΄(1950-1952), Β΄(1952-1956), Γ΄(4/1956-2/1958) και διάφορα σχετικά έγγραφα (απόρρητες δαπάνες, δάνεια για εγκαταστάσεις, δαπάνες διαφήμισης διά του τύπου κλπ, 1957-1958), χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, έγγραφα της υπηρεσίας προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τύπου (1957)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Εθνική Ραδιοφωνία 1956-1957
- έγγραφα σχετικά με υποθέσεις ραδιοφωνίας, μεταξύ αυτών και επιστολή παραίτησης Κ.Δ. Βεναρδή από μέλους του ΔΣ του ΕΙΡ, 15/5/1957 και απόφαση υπουργού να παύσει τον Ι. Δραγούμη από μέλος του ΔΣ του ΕΙΡ, 9/1956
- επιστολή-αίτηση Χ. Λαμπράκη για παραχώρηση ραδιοφωνικού χρόνου για μετάδοση του προγράμματος Ραδιοφωνικός Ταχυδρόμος, 2/1/1956 και επιστολή 4/2/1957 για θέματα ραδιοφωνίας

Κινητές Δανειστικές Βιβλιοθήκες 1957
- εγκύκλιος 13/9/1957, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων κινητών συνεργείων δανειστικής βιβλιοθήκης-κινηματογράφου-εκθέσεων από 27/7/1957 έως 31/12/1958, έκθεση πεπραγμένων των κινητών συνεργείων δανειστικής βιβλιοθήκης και κινηματογράφου 15/8-31/12/1957

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Πολιτικά 1956-1960
Άκρως απόρρητα έγγραφα σχετικά με τη δράση κομμουνιστών, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη δραστηριότητα υπηρεσιών πληροφοριών Ανατολικού Μπλοκ στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων: «Παρατηρήσεις επί της αποφάσεως του Συνεδρίου της ΕΔΑ της 3ης Δεκεμβρίου 1959», σημείωμα συνταχθέν υπό του κ. Π. Πιπινέλη, «Η 12η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (ανάλυσις-συμπεράσματα)» (15/6/1960), εμπιστευτική εγκύκλιος σχετικά με τις θέσεις των κομμουνιστών στο Κυπριακό και θέμα συνεργασιών νεολαίας ΕΡΕ, «Προτάσεις διά την οργάνωσιν της εθνικής διαφωτίσεως» (23/2/1959), πληροφοριακό σημείωμα σχετικά με την Α΄πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΕΔΑ [1956], σημείωμα σχετικά με σχέδια του Τίτο να εγκαταστήσει «κομμουνιστοσυμμορίτας παρά τα ελληνικά σύνορα» (1957), «Ο υπουργός κ. Κ. Τσάτσος ομιλεί διά την εθνικήν αντίστασιν και τας επιδιώξεις των κομμουνιστών» χ.χ.

Απόρρητα έγγραφα ΚΥΠ 1958 (αντικομμουνιστική προπαγάνδα). Μεταξύ αυτών: απολογισμός διαφωτιστικής προσπάθειας μηνός Ιανουαρίου 1958 με παραρτήματα (θέματα αντικομμουνιστικής προπαγάνδας δημοσιευμάτων εφημερίδων και απομαγνητοφωνημένα κείμενα εργατικών εκπομπών και εκπομπών ΚΡΣΕΔΕ), διάγραμμα διάρθρωσης υπουργείου προεδρίας-συντονιστικής υπηρεσίας βορείου Ελλάδος

 

ΦΑΚ. 57

Εκλογές 1958

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- Δακτυλόγραφο κείμενο-ανακοίνωση Κ. Καραμανλή σχετικά με την αποσκίρτηση και διαγραφή 15 βουλευτών της ΕΡΕ [1958], την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες και χειρόγραφο αντίγραφο ανακοίνωσης [προς την εφημερίδα Καθημερινή (;)]
- Προεκλογικοί λόγοι ΚΤ και Κ. Καραμανλή (κείμενα ΚΤ), χειρόγραφα και δακτυλόγραφα. Αναφορές σε τρέχοντα πολιτικά θέματα (εκλογικός νόμος, πτώση κυβέρνησης Καραμανλή, βάσεις, οικονομία, φορολογία, ανασυγκρότηση της χώρας, Κυπριακό, άρθρο ΚΤ «Πολυκομματισμός και πολυαρχία»), πολεμική κατά Σ. Βενιζέλου και «συναρχηγών»,  απολογισμός έργου κυβέρνησης [συνεχίζεται στο επόμενο]

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- προεκλογικοί λόγοι ΚΤ και Κ. Καραμανλή (κείμενα ΚΤ), χειρόγραφα και δακτυλόγραφα [συνέχεια]. Μεταξύ αυτών το κείμενο του λόγου του Κ. Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη και το συναφές κείμενο άρθρου του ΚΤ «Το πρωταρχικόν πρόβλημα. Ειρηνική επανάστασις»
- Προκηρύξεις, προεκλογικά φυλλάδια, ψηφοδέλτια (ΕΡΕ 1956-1964),  υπόμνημα με οδηγίες για εκλογική επιτυχία, συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών 1956 και 1958 για τον ΚΤ
- Κείμενο με δηλώσεις Κ. Καραμανλή αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας του κυβέρνησης

1958-1961
Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως με αρμοδιότητες Τύπου και Τουρισμού (κυβέρνηση Κ. Καραμανλή)
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 1959

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Κείμενα ομιλιών ΚΤ σε διάφορες εκδηλώσεις 1958-1960. Μεταξύ αυτών: προσφώνηση στην Έκτη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ενώσεως διά την διατήρησιν της Φύσεως 11/9/1958 (ελληνικά-γαλλικά, πολλαπλά αντίτυπα), χαιρετισμός στην έναρξη του γενικού συμβουλίου της παγκοσμίου ομοσπονδίας παλαιών πολεμιστών 27/9/1958 (ελληνικά-γαλλικά),  προσφώνηση στους εορτασμούς για την επέτειο των 10 χρόνων του ΝΑΤΟ 4/4/1959 (γαλλικά), «La Grèce: situation politique et économique» ομιλία καλωσόρισμα του στρατηγού Sizaine του ΝΑΤΟ και του σχετικού κολλεγίου 1959, ομιλία σε συνέδριο της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου 1959 (;), ομιλία για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 24/6/1959 (χειρόγραφο, δακτυλόγραφο), σημειώσεις και κείμενο ομιλίας σε συνέδριο για το θέατρο 16/11/1960 μαζί και δελτίο τύπου (;)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Κείμενα ομιλιών ΚΤ σε διάφορες εκδηλώσεις 1958-1960. Μεταξύ αυτών: «More friends come to Greece» ομιλία KT στο γεύμα The Propeller Club of the US Piraeus Chapter 30/3/1960 (αγγλικά, δακτυλόγραφο και έντυπο, έκδοση του ΕΟΤ 1960), απόκομμα από έντυπο της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας 8/4/1960, γεύμα στο Ροταριανό Όμιλο 19/5/1960 (χειρόγραφες σημειώσεις), θεμελίωση ξενοδοχείου Hilton Αθήνας 1959 (αγγλικά), εγκαίνια λαϊκής πλαζ Βουλιαγμένης 1/8/1959 (2 αντίτυπα), διάσκεψη της διεθνούς ξενοδοχειακής ένωσης (International Hotel Association) 9/11/1959 [έναρξη εργασιών (γαλλικά, ελληνικά)-κλείσιμο (αγγλικά)], διεθνές συνέδριο τουρισμού Α.Ι.Τ. 4/6/1960 (γαλλικά) (η ομιλία δεν έγινε;), διεθνής διάσκεψη GOETO [1959;] (αγγλικά), 34ο συνέδριο διεθνούς ομοσπονδίας τουριστικών γραφείων FIAV 4/11/1960 (μαζί και δελτίο τύπου), εγκαίνια μοτέλ Λαρίσης 24/4/1960, θεμελίωση ξενοδοχείου Θεσσαλονίκης (ταμείο ασφαλίσεως προσωπικού ΟΤΕ) 29/5/1960 (χειρόγραφες σημειώσεις, δακτυλόγραφο, γίνεται αναφορά σε όλα τα έργα ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και γενικώς στη Β. Ελλάδα), ομιλία Κ. Καραμανλή σε φοιτητές 6/4/1960 (κείμενο ΚΤ)

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Κείμενα ομιλιών ΚΤ σε διάφορες εκδηλώσεις 1958-1961. Μεταξύ αυτών: χαιρετισμός ΚΤ στο ΧVΙΙΙ συνέδριο Διεθνούς Ενώσεως Γυναικών 25/8/1958 (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά), λόγος ΚΤ στα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Κηφισιά 24/1/1960, λόγος ΚΤ στο διεθνές συνέδριο Τουριστικών Πρακτόρων Ευρώπης 3/1960 (ελληνικά, αγγλικά), ομιλία-χαιρετισμός ΚΤ στο συνέδριο Α.Ι.Ε.S.T. 4/9/1961 περί τουρισμού (γαλλικά) μαζί και δελτία τύπου (;) στα ελληνικά, ομιλία-χαιρετισμός ΚΤ σε συνέδριο για τις αρχές του ελληνικού λόγου και του Χριστιανικού πνεύματος χ.χ., επικήδειος λόγος για τον Ι. Θεοτόκη 8/6/1961 (5 αντίτυπα), ομιλία ΚΤ κατά τα εγκαίνια του κέντρου ερευνών Δημόκριτος 31/7/1961 μαζί και δελτίο τύπου (;) σχετικά με την πορεία των εργασιών στο κέντρο 8/8/1961, λόγος ΚΤ στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων 20/8/1961 μαζί και απόκομμα τύπου, χαιρετισμός ΚΤ στην 42η διεθνή έκθεση Λωζάνης 9/9/1961 (τιμώμενη χώρα η Ελλάδα) (γαλλικά), σημειώσεις για διάλεξη ΚΤ στην Επιμορφωτική Φοιτητική Εταιρεία (ή Ένωση) 29/8/1961 μαζί και χειρόγραφο κείμενο με τους σκοπούς και τις ανάγκες της εταιρείας 5/7/1961, λόγος Κ. Καραμανλή στα εγκαίνια Καυταντζόγλειου σταδίου Θεσσαλονίκης [1960]
Υλικό σχετικά με το 1ο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Οφθαλμολογίας 18-22/4/1960 (αλληλογραφία, κείμενο λόγου Ι. Χαραμή, προσφώνηση ΚΤ)
Υλικό σχετικά με το Δ΄Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής 8/1960 (κείμενο ομιλίας ΚΤ (γαλλικά), αποκόμματα τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις, χειρόγραφο σημείωμα Άγγελου Τερζάκη 27/6/1962, ανάτυπο των πεπραγμένων, φωτοτυπία από έκδοση του λόγου το 1962 με τίτλο «Η καλλιτεχνική δημιουργία και η ελευθερία της Τέχνης» (ελληνικά), λίστα με παραλήπτες έκδοσης 1962

ΦΑΚ. 58

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της ειδικής επιτροπής της Βουλής 31/7-6/8/1958 (Εθνική Αντίσταση, ελευθερία του Τύπου )
Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 8/4/1960 (πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση), 9/6/1961 (εκλογικό νομοσχέδιο)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Διάγγελμα της ΑΜ του Βασιλέως προς τον ελληνικόν λαόν επί των νέω έτει 1961 (1/1/1961) (γραμμένο από τον ΚΤ;) (2 κείμενα)
Διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα 1958-1961. Μεταξύ αυτών: δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο «Η Προεδρία της Κυβερνήσεως και η διεύθυνσις της κυβερνητικής εργασίας» (post 1958), ο λόγος του ΚΤ στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Τύπου (περί δημοκρατίας, ελευθεριών και ελευθεροτυπίας),  επιστολές του Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Α. Μάτσα σχετικά με θέματα μισθοδοσίας και δαπανών πρεσβείας (7/1959), έγγραφα σχετικά με απόρρητες ή απρόβλεπτες δαπάνες διαφόρων υπηρεσιών (1961), έγγραφα σχετικά με αντιδράσεις σε διακήρυξη/συγκέντρωση της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη 8-9/1961
- Υλικό σχετικά με την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση μεγάρου πολιτικού γραφείου και κατοικίας Προέδρου Κυβερνήσεως, 19/8/1958
- Κατάσταση προσωπικού αποσπασμένου στην Προεδρία Κυβερνήσεως, υπαλλήλων της Προεδρίας που υπηρετούν αλλού και μετακλητών υπαλλήλων, 10/3/1959
- Νομοσχέδιο «περί δοκιμαστικής υπηρεσίας και επιμορφώσεως δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων» (26/7/1961), 1960-1961. Πρακτικά συνεδριάσεων Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, εισηγητική έκθεση ΚΤ, εμπιστευτική επιστολή και αντίγραφο πρακτικών Συμβουλίου Επικρατείας
- έγγραφο σχετικά με θέματα τουρισμού, οργανισμού υπουργείου προεδρίας, επιχορήγησης γραμμάτων και τεχνών, επιχορήγησης ΕΛΠΑ που απαιτούν έγκριση προέδρου κυβερνήσεως 20/4/1960
- αντίγραφο επίσημου κειμένου που ζητά τη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες της Ελλάδας για σύνδεση με την Κοινή Αγορά (γαλλικά) χ.χ.

Θέματα Τύπου 1958-1961

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Σχέδιον Κώδικος περί των γενικών αρχών της ελευθερίας εκφράσεως και περί καταστάσεως των κατ’επάγγελμα απασχολουμένων εις τον Τύπον προσώπων με χειρόγραφες διορθώσεις/σημειώσεις ΚΤ (2 τόμοι), χ.χ. [1957 ή 1958]

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- Σχέδιο νόμου περί των γενικών αρχών της ελευθερίας εκφράσεως δι’εντύπων, χ.χ. [1958;]
- Σχέδιο νόμου περί ξένων ανταποκριτών με χειρόγραφες διορθώσεις ΚΤ, χ.χ. [1958;]
- ο λόγος του ΚΤ στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Τύπου (περί δημοκρατίας, ελευθεριών και ελευθεροτυπίας) [1958]
- δακτυλόγραφα κείμενα σχετικά με τα προβλήματα του τύπου, κυρίως θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ σχετικά με τον πολιτικό τύπο (δημόσιο λειτούργημα, τρόπος οργάνωσης, χρηματοδότησης, να ανήκει στα κόμματα)
- επιστολή Χ. Λαμπράκη προς ΚΤ με αντιρρήσεις για το σχέδιον κώδικος δημοσιογραφίας και σχετική απάντηση
- επιστολή Αθ. Μπότση, 15/12/1958 με τις θέσεις των εφημερίδων Ακρόπολις και Απογευματινή για τα θέματα του τύπου
- διάφορα έγγραφα σχετικά με θέματα του τύπου. Μεταξύ αυτών: επιστολή της Αθηναϊκής Χαρτοποιΐας, 15/9/1958 με συνημμένο σημείωμα (αντιδράσεις για αποφάσεις σχετικά με τη χρήση δημοσιογραφικού χάρτου και την εισαγωγή χάρτου από το εξωτερικό), κατάλογος με αντικυβερνητικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, επιστολές δημοσιογράφων, υπηρεσιακά έγγραφα και σημειώματα, π.χ. εμπιστευτικό σημείωμα «Συνεργάται αμειβόμενοι εκ του κονδυλίου εθνικών αναγκών», σημείωμα περί συγκρότησης τυπογραφείου παρά τη Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών
- απόκομμα εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ 28/1/1959 με το λόγο ΚΤ στη Βουλή (επερώτηση ΕΔΑ και συζήτηση για το θέμα του Τύπου και των παροχών σε ορισμένες εφημερίδες)
- δακτυλόγραφα κείμενα (λόγοι ΚΤ στη Βουλή) σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τον τύπο (οικονομικά ζητήματα, παροχές σε εφημερίδες, δάνεια κλπ)
- διένεξη ΚΤ με την εφημερίδα Νεολόγος Πατρών, 1957-1959 (επιστολές, αποκόμματα τύπου, σημειώματα, έκθεση ενόρκου εξέτασης μάρτυρα ΚΤ 1959), εμπιστευτική επιστολή Δ. Μανωλέσου, διευθυντή της Γενικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως, προς τον υπουργό των Οικονομικών, 16/1/1959 περί καταγγελιών παρατύπων ενεργειών υπαλλήλων σε σχέση με θέματα αφορώντα τις επιχορηγήσεις του επαρχιακού τύπου

ΦΑΚ. 59

Κυβερνητικές ανακοινώσεις
υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)

«Απαντήσεις εις αντιπολίτευσιν» [κυρίως 1959-1960, αλλά και ορισμένα του 1957-1958]:
- δακτυλόγραφα κείμενα, χ.χ., με πολιτικό/κομματικό περιεχόμενο σχετικά με τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, ορισμένα είναι πιθανώς κυβερνητικές ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις στον τύπο και λόγοι Κ. Καραμανλή, απαντήσεις στην πολεμική της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων: ανάκτορα και βασιλικά ταξίδια (εκφράζονται παράπονα για έλλειψη συνεννόησης και πολιτικό αντίκτυπο παράτυπων ενεργειών δυναστείας),  αντιπαράθεση στη βουλή για το άρθρο 78 του Συντάγματος, αποτελέσματα συνεδρίου Κόμματος Φιλελευθέρων-κατάρρευση κόμματος Φιλελευθέρων-κριτική κατά του Σ. Βενιζέλου -θέσεις ΕΡΕ,  Κυπριακό, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δόγμα Eisenhower [1957;], κριτική κατά του Μαρκεζίνη, «Παρατηρήσεις εκ των άρθρων του κ. Βενιζέλου εις την εφημερίδα Βήμα» (αναφορές κυρίως στη Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία και τις δηλώσεις Χρουτσώφ) χ.χ. [1960;], πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την άφιξη και συγκέντρωση του αρχηγού των Φιλελευθέρων Σ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη στις 9/6/1960 (13/7/1960) μαζί και παρατηρήσεις επί του άρθρου του Σ. Βενιζέλου στο Βήμα (3/7/1960) περί της νομιμοποιήσεως του ΚΚΕ
- δακτυλόγραφο κείμενο που αναφέρεται στην κρίση του κόμματος των Φιλελευθέρων (2 αντίτυπα) και δακτυλόγραφο κείμενο συνέντευξης ΚΤ σχετικά με αυτό το θέμα [1958], δακτυλόγραφο κείμενο που επισημαίνει τον κίνδυνο από τη δημιουργία ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων
- χειρόγραφα κείμενα ΚΤ, χ.χ. [κυρίως 1958, αλλά και ορισμένα 1956]: κυβερνητικές απαντήσεις στις κριτικές της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων: Κυπριακό, επιλογή Κ.Καραμανλή ως πρωθυπουργού από τον βασιλιά (1955), προεκλογικές υποσχέσεις για τη γεωργία (χ.χ.), πολιτική ΕΡΕ, σημειώσεις για αγόρευση του ΚΤ στη Βουλή σχετικά με τα προβλήματα της υπαίθρου και το έργο της κυβέρνησης [1960], δακτυλόγραφο κείμενο πιθανώς για ομιλία Κ. Καραμανλή σχετικά με το αγροτικό πρόβλημα [1961]
- ομιλία ΚΤ κατά την έναρξη εργασιών συνεδρίου με θέμα την οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης, χ.χ.
- ομιλία ΚΤ προς βουλευτές και στελέχη της ΕΡΕ με θέμα «Η προσφορά της ΕΡΕ εις την πολιτικήν και οικονομικήν ανασυγκρότησιν της χώρας», 18/5/1959
- «Σημείωμα περί των εκκρεμών κατηγοριών Φώτη Μακρή γενικού γραμματέως της ΓΣΕΕ κλπ» (1958)
- δακτυλόγραφο κείμενο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Τύπος», αγνώστου συντάκτη, χ.χ. [πιθανώς να σχετίζεται με τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Τύπου]

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Κυβερνητικές ανακοινώσεις-δηλώσεις σχετικά με οικονομικά θέματα, 1958-1959. Μεταξύ αυτών: μισθολογικό πρόβλημα του κλήρου, αγορά πλοίων Liberty, ενίσχυση σιτοπαραγωγών, σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ, προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης σχετικά με τις δαπάνες άμυνας και το μισθολόγιο (απόσπασμα μεγαλύτερου κειμένου με πολλές χειρόγραφες σημειώσεις, 1958) και «Επιτεύγματα και μελλοντικαί οικονομικαί επιδιώξεις» (1958), κείμενα σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, γερμανικό δάνειο και σχετικές ελληνογερμανικές διαπραγματεύσεις.

Κυβερνητικές ανακοινώσεις-δηλώσεις-απαντήσεις σε τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, 1959. Μεταξύ αυτών: αναβάθμιση δημοσίων υπαλλήλων και νομοσχέδιο περί γενικής κωδικοποιήσεως των διοικητικών νόμων, δημοτικές εκλογές 1959, κατά της αντιπολίτευσης και του Σ. Βενιζέλου για διάφορα θέματα (π.χ. βάσεις), πλοία Liberty, κατά της απόφασης Γρίβα να πολιτευτεί, δίκη Μ. Γλέζου, Βαλκάνια και απύραυλος ζώνη (μαζί και κείμενο 24/5/1960),  αποτυχία Βαλκανικής Διάσκεψης, μαζί και κείμενα ομιλιών πιθανώς Κ. Καραμανλή για την εθνική πολιτική της Ελλάδας, τον κομμουνισμό, τον ανατολικό συνασπισμό της Σοβιετικής Ένωσης, το δυτικό κόσμο και τις αρχές του, τη συστράτευση της Ελλάδας με το δυτικό κόσμο και τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην πολιτική της ύφεσης, θέματα εξωτερικής πολιτικής (Βαλκάνια, Σοβιετική Ένωση, Δυτικός κόσμος) και σχέσεων με τον αραβικό κόσμο [1959-1960], επέτειος 10 ετών από τη λήξη «συμμοριτοπόλεμου», έργα πρωτεύουσας, οικονομικά ΕΟΤ (επερώτηση Αρβανιτάκη), ανακοίνωση κατά της κατάχρησης υποβολής ερωτήσεων βουλευτών (χ.χ.), ταξίδι Π. Κανελλόπουλου στη Γερμανία
- λόγος σχετικά με το έργο της Βασιλικής Πρόνοιας, χ.χ., χαιρετισμός [1959;]
- χαιρετισμός προς τη σύγκλητο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, χ.χ. [1959;]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Κυβερνητικές ανακοινώσεις-δηλώσεις-απαντήσεις σε τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, 1960. Μεταξύ αυτών: κατά του Κόμματος των Φιλελευθέρων και της κατάθεσης πρότασης νόμου περί παροχής σύνταξης γήρατος στους αγρότες, επετειακό για Επανάσταση 1821, πρόταση σχηματισμού απυραύλου ζώνης στα Βαλκάνια, θεμελίωση ξενοδοχείου Θεσσαλονίκης (ΤΑΠΟΤΕ) από τον ΚΤ,  σχέσεις Ελλάδας με Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία, λειτουργία κεντρικής υπηρεσίας ερεύνης παραπόνων, αγροτικές ασφαλίσεις, Κονγκό, σύλληψη Γάλλων πρακτόρων του ΚΚΓ και σχέσεις με ΚΚΕ, θέματα τουρισμού και επιτροπής ατομικής ενέργειας, κριτική στον Γρίβα για τη συγκρότηση κόμματος Εθνικής Αναδημιουργίας. Δελτίο τύπου, 12/2/1960 και μηνύματα Κ. Καραμανλή σε διάφορες εκδηλώσεις (προς ομογενείς Αμερικής, ελληνική εβδομάδα Βρέμης)

Κυβερνητικές ανακοινώσεις-δηλώσεις-απαντήσεις σε τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, έως και 4/1961 [συνεχίζεται στον υποφ. 4]. Μεταξύ αυτών: άρθρο με τίτλο «Πού το πάτε;», πανεπιστημιακά θέματα/ανέγερση πανεπιστημιόπολης και μεταφορά σχολών εκτός Αθηνών, διεργασίες στα κόμματα του Κέντρου, κριτική στον Γρίβα και τη συνεργασία του με το κόμμα των Φιλελευθέρων, νομοσχέδιο περί κρίσεως της πολιτικής ηγεσίας, νομοσχέδιο περί συστάσεως συμβουλίου ερεύνης της περιουσιακής καταστάσεως των πολιτικών αρχηγών, κριτική στον Σ. Βενιζέλο, υπόθεση Μέρτεν, άρθρα κατά της αντιπολίτευσης (κατηγορίες για συκοφαντική πολιτική και σκανδαλοθηρία), αρχαιοκαπηλία, Κυπριακό, συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, επίσκεψη ΚΤ στη Θεσσαλονίκη για τα δημόσια έργα που εκκρεμούν (2 κείμενα), επερώτηση για πολεοδομικά έργα Αθηνών και αναμόρφωση πόλης, ευχές Κ. Καραμανλή και κυβέρνησης στον βασιλιά Παύλο, άφιξη Καραμανλή και εντυπώσεις από ταξίδι στις ΗΠΑ-Καναδά, λόγος Καραμανλή κατά την επίσκεψή του στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επίσκεψη στρατηγού Σκόμπυ, ευχές Κ. Καραμανλή και κυβέρνησης στο διάδοχο Κωνσταντίνο, κριτική κατά Κ. Μητσοτάκη-Γ. Παπανδρέου με αφορμή τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, παραίτηση πρεσβευτή Υψηλάντη, πρόταση μομφής ΚΕΑ και ΕΔΑ (αγόρευση Στεφανόπουλου), ματαίωση επίσημης επίσκεψης του Ιταλού υπουργού τουρισμού και θεαμάτων Φόλκι (Folchi), κατηγορίες περί αύξησης δημοσίων υπαλλήλων, επίσκεψη πρώην αμερικανού πρέσβη Μακ Γκη, θέσεις της κυβέρνησης κατά της ΕΔΑ και της αντιπολίτευσης και δηλώσεις υπέρ του Κ. Καραμανλή, ματαίωση συλλαλητηρίου αγροτών, ταξίδι Γάλλου πρωθυπουργού Ντεμπρέ στην Ελλάδα, το δημοσιοϋπαλληλικό πρόβλημα και σχετικές παροχές, επιχειρήματα υπέρ της σύνδεσης με την Κοινή Αγορά, επιστολή-απάντηση στον Πασαλίδη της ΕΔΑ, αντιδράσεις κατά των δηλώσεων Χρουτσώφ, οικονομία και ανάπτυξη της χώρας, σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας και επίθεση κατά της ΕΔΑ. Αντίγραφα επιστολών υπουργών προς διευθυντές εφημερίδων (υπουργού Βιομηχανίας Ν. Μάρτη 25/2/1961, ΚΤ 28/2/1961, 1/4/1961)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Κυβερνητικές ανακοινώσεις-δηλώσεις-απαντήσεις σε τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, από 5/1961 [συνέχεια] [βλ. προηγούμενο υποφ. 3 για θεματολογία]
Αντίγραφα επιστολών ΚΤ προς διευθυντές εφημερίδων αθηναϊκού και επαρχιακού τύπου (22/6/1961 περί ανδριάντος Μεγάλου Αλεξάνδρου, 23/6/1961, 26/6/1961 περί δημιουργίας καζίνο στο Mont Parnes)

Πολιτικά θέματα κυρίως κατά της αντιπολίτευσης (ΕΔΑ, Κόμμα Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλο, Γρίβα, Η. Τσιριμώκο), Κυπριακό (μεταξύ άλλων και ερωτήσεις και απαντήσεις, μάλλον πρόκειται για συνέντευξη ΚΤ), τουριστικά θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, Κοινή Αγορά, Γερμανική βοήθεια, απουσία βασιλιά και διαδόχου στο εξωτερικό, πιθανώς δημοσιεύματα στον τύπο, χ.χ. [1959-1961].  Μαζί και λόγος αταύτιστου ομιλητή στα εγκαίνια της ανακαινισμένης Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, απάντηση ΚΤ προς τη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή Μπρεδήμα σχετικά με τον Θεμελή, χαιρετισμός κατά την έπαρση σημαίας στο χιλιοστό πλοίο του εμπορικού στόλου

Δημοσιεύματα ΚΤ και Ε. Παπανούτσου στην εφημερίδα Το Βήμα («διάλογος» μέσα από επιφυλλίδες και επιστολές) σχετικά με τη σύνδεση Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς, 8/7/1961-17/8/1961


ΦΑΚ. 60

Θέματα και σχέσεις εξωτερικής πολιτικής
υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- κείμενο Κ. Καραμανλή προς τις ΗΠΑ αμέσως μετά την εκλογική νίκη του 1958 (παρατηρήσεις για την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, αναφορές στο Κυπριακό)
- κείμενο χαιρετισμού Κ. Καραμανλή μετά την επιστροφή του από τη Βόννη (επίσκεψη Καραμανλή-Αβέρωφ στη Βόννη, 11/1958)
- έκθεση για τον Απόδημο Ελληνισμό, 9+21/1/1959
- αποχαιρετιστήριος λόγος ΚΤ προς τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Riddleberger, 4/1959
- «Σημείωμα επί της από 16/4/1959 εν τω υπουργείω των Εξωτερικών συνομιλίας της Α.Ε. του Υπουργού των Εξωτερικών κ. Κ. Τσάτσου μετά της Α.Ε. του εν Αθήναις Πρέσβεως της Σοβ. Ενώσεως κ. Σεργκέγιεφ»
- Σημείωμα σχετικά με τη συνάντηση ΚΤ και πρέσβεως Τουρκίας, 17/4/1959 (γίνεται αναφορά σε διάφορα ζητήματα σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας)
- υλικό σχετικά με την επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους Παύλου-Φρειδερίκης στην Αιθιοπία (Αβυσσηνία) επί Χαϊλέ  Σελασιέ Α΄ (ΚΤ συνοδεύει ως υπουργός εξωτερικών), 28/2-5/3/1959. Μεταξύ άλλων: προγράμματα, προσκλήσεις, μενού δείπνου 2/3/1959, φωτογραφία, κείμενα προσφωνήσεων, έγγραφο σχετικά με απονομή Μεγαλόσταυρου του Μενελίκ ΙΙ στον ΚΤ, δίπλωμα
- αλληλογραφία με τον Έλληνα πρέσβη στην Αιθιοπία Θ. Υψηλάντη πριν την τοποθέτησή του στη Βόννη, 19-27/4/1959, γίνεται αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Αιθιοπίας

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- αλληλογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου (αρχηγού Κόμματος Φιλελευθέρων) - Κ. Καραμανλή (διά χειρός ΚΤ;) σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας, 8/1959, με αφορμή την υπογραφή συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Κείμενο 7 σημείων-παρατηρήσεις στην επιστολή Βενιζέλου και ακέφαλη επιστολή προς Σ. Βενιζέλο
- επιστολή Κ. Καραμανλή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ με απόψεις για τις σχέσεις με τις χώρες του παραπετάσματος και την πρόταση δημιουργίας απύραυλου ζώνης, 19/8/1959, αντίγραφο της ίδιας επιστολής χωρίς το τελευταίο μέρος
- ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με επεισόδιο στα ελληνοαλβανικά σύνορα, 2/4/1959
- αλληλογραφία με το International Institute Gary Community Center, 6/1959
- δήλωση σχετικά με την ανακήρυξη της 28ης Οκτωβρίου ως εορτασίμου ημέρας από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, χ.χ.
- υλικό σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου D. Eisenhower στην Αθήνα, 14-15/12/1959
- αντίγραφο δακτυλόγραφης επιστολής με χειρόγραφες διορθώσεις προς άγνωστο ξένο [Γάλλο;] παραλήπτη σχετικά με το Αλγερινό ζήτημα, 17/8/1959
- κείμενο δήλωσης-συνέντευξης σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου με αφορμή το δόγμα Eisenhower, 1959
- κείμενο σύντομου χαιρετισμού Κ. Καραμανλή κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Γιουγκοσλαβία, 30/6-1/7/1960
- κείμενα λόγων/προσφωνήσεων/χαιρετισμών (διάφορες εκδοχές) Κ. Καραμανλή κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Γαλλία, 7/1960
- κείμενο προσφώνησης Κ. Καραμανλή προς τον Τούρκο πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, 1960
- σχεδιάγραμμα περιοχής νησίδος Ναζίμ-Μπέη (ποταμός Έβρος) που δείχνει σημείο συμπλοκής και σημείο φόνου Τζιορίδη, 24/9/1960
- επιστολή δημάρχου Βιέννης με αναφορά μεταξύ άλλων στην επιτυχία βιεννέζικης έκθεσης στο Ζάππειο, 30/9/1960
- κείμενο προσφώνησης Κ. Καραμανλή κατά την επίσκεψή του στη Μ. Βρετανία, 1/2/1961
- λίστες προσκεκλημένων στο δείπνο βρετανού πρωθυπουργού Macmillan και στο δείπνο του Έλληνα πρέσβη (ΓΣ) κατά την επίσημη επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στο Λονδίνο, 14/2/1961
- αντίγραφο τηλεγραφήματος άκρως απορρήτου σχετικά με επικείμενη πρόσκληση Κ. Καραμανλή στην Ουάσινγκτων, ΗΠΑ, 16/2/1961
- «Σκέψεις διά προσφώνησιν προς τον εν Αμερική ελληνισμόν» [μάλλον κατά το ταξίδι του Κ. Καραμανλή στην Αμερική, 12-16/4/1961]
- κείμενο για την οικονομική κατάσταση με αφορμή δηλώσεις Χρουτσώφ και σύγκριση με την κατάσταση στη Ρουμανία
- έγγραφα σχετικά με δημοσίευμα σε εφημερίδα βουλγαρικής εφημερίδας περί απαγορευμένων βιβλίων στην Ελλάδα 8/1961 (μαζί και «Βιβλιογραφία βοηθημάτων περί Κομμουνισμού»)
- επιστολή Έλληνα πρέσβη στην Ιταλία Κλ. Συνδίκα σχετικά με τη ματαίωση ταξιδιού στην Ελλάδα του Ιταλού υπουργού τουρισμού και θεαμάτων Φόλκι (A. Folchi), 8/7/1961 με συνημμένο αντίγραφο επιστολής Α. Folchi προς τον πρέσβη και απόσπασμα πρακτικών της Ιταλικής Βουλής, επιστολή A. Folchi προς ΚΤ 3/7/1961 και αντίγραφο απάντησης ΚΤ, 17/7/1961

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Υπηρεσιακή αλληλογραφία με τον πρέσβυ της Ελλάδας στη Δ. Γερμανία Θ.Ε. Υψηλάντη (Βόννη) 1959:
- Γερμανικές πιστώσεις και απορρόφησή τους, θέματα ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης σε σχέση με τη Γερμανία (εξαγωγές κλπ), αιτήματα των Γερμανών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση Ελλάδας-Κοινής Αγοράς (επιστολές και τηλεγραφήματα, ορισμένες απόρρητες: 23/6/1959, 4/7/1959, 6/7/1959, 7/7/1959 , 16/7/1959, 17/7/1959,  22/7/1959, 23/7/1959, 30/7/1959, 4/8/1959, 5/8/1959, 10/8/1959,  14/8/1959, 18/8/1959, 15/9/1959, 22/9/1959, 5/10/1959, 16/10/1959, 19/10/1959, 23/10/1959, 12/11/1959, 17/11/1959 (από κ. Μομφεράτο), 2/12/1959, 22/12/1959
- Απόφαση Κ. Καραμανλή σχετικά με απορρόφηση γερμανικών πιστώσεων, χ.χ.

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- Υπηρεσιακή αλληλογραφία με τον πρέσβυ της Ελλάδας στη Δ. Γερμανία Θ.Ε. Υψηλάντη (Βόννη) 1959-1961 κυρίως περί οικονομικών θεμάτων  και σύνδεσης Ελλάδας-Κοινής Αγοράς, αναφορές στο ταξίδι Erhard στην Αθήνα, στο ζήτημα εγκατάστασης βάσεων εκτόξευσης πυραύλων, στην υποδοχή Γρίβα στη Γερμανία (και τη Γαλλία). Στην επιστολή Υψηλάντη 18/12/1959 γίνεται αναφορά στην υπόθεση Μέρτεν μεταξύ άλλων.
- υπόθεση οικονομικού συμβούλου Λ. Γκούμα, 3-5/1960 (επιστολές Υψηλάντη, Γκούμα, ΚΤ, τηλεγραφήματα, ορισμένες απόρρητες, εκθέσεις Γκούμα 4/4/1960 και 11/5/1960)
- υπηρεσιακό σημείωμα Σ. Αδαμόπουλου 28/8/1959 περί αποστολής επιθεωρητή εκπαίδευσης και αξιωματικού ασφαλείας στη Γερμανία και την Αυστρία.
- σχέσεις με εμπορικό σύμβουλο πρεσβείας Α. Τσιμικάλη και θέμα διαχείρισης οικονομικών και πολιτικών θεμάτων (17/10/1959-3/11/1959, 18/8/1960). Μαζί και σημειώματα και σχετικά νομοθετικά διατάγματα.
- Γερμανικές αποζημιώσεις θυμάτων του ναζισμού (επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα, σημειώματα, σημείωμα 21/8/1959), μαζί και επιστολές Α. Στίκα (επιστολές, ορισμένες απόρρητες: 2/8/1960, 10/8/1960)


Υπόθεση Δρ. Μ. Μέρτεν (Max Merten) 1957-1961:

ΦΑΚ. 61

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- υπηρεσιακά έγγραφα (υπομνήματα) Γερμανικής Πρεσβείας προς Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σύλληψη στην Αθήνα (26/4/1957) και την έκδοση στη Γερμανία του Μέρτεν, εγκληματία πολέμου υπεύθυνου για την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης (29/7/1957, 7/10/1957, 20/8/1958, 22/9/1958, 4/11/1958, 18/11/1958, 24/11/1958, 4/2/1959, 8/4/1959, 4/8/1959)
- μετάφραση δημοσιεύματος στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung 8/2/1961 (9/2/1961)
- τηλεγραφήματα Υψηλάντη και Πεσμαζόγλου από Γερμανία (ορισμένα απόρρητα) (18/2/1961, 8/4/1961, 10/4/1961)
- τηλεγραφήματα και επιστολές (ορισμένες απόρρητες) (ΚΤ και μεταξύ άλλων: Dahs, Τετενές, Αβέρωφ, Υψηλάντης, Πεσμαζόγλου, Σωσσίδης, Κοσμετάτος, Παπαδόπουλος) 30/9/1960-5/8/1961, υπηρεσιακό σημείωμα 26/5/1961
- ανακοινώσεις, δηλώσεις, επιστολές και τηλεγραφήματα σχετικά με κατηγορίες Μέρτεν εναντίον Μακρή, συζύγου του Δοξούλας και Θεμελή και σχετικά δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο (28/9/1960-17/10/1960)
- μετάφραση προγράμματος «Διεθνής πρωινή συνεστίασις» της γερμανικής τηλεόρασης 5/2/1961 (από το τμήμα ανασκοπήσεως ξένου τύπου)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Υπηρεσιακή αλληλογραφία με την πρεσβεία της Ελλάδας στη Δ. Γερμανία σχετικά με την υπόθεση Μ. Μέρτεν 1947, 1959, 1960-1961 (ΚΤ, Θ. Υψηλάντης, Σωσσίδης) (επιστολές, τηλεγραφήματα, γνωμάτευση H. Dahs)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπηρεσιακά έγγραφα και σημειώματα, εκθέσεις και απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση Μέρτεν και τις μηνύσεις των Μακρή-Θεμελή και δημοσιογράφων, 9/1960-1/1961. Μεταξύ άλλων: επίσημα πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής και της ειδικής επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί εγκληματιών πολέμου (21/10/1959, 8/10/1960, 12-15/10/1960), χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, κείμενα επιστολών και τηλεγραφημάτων (πιθανώς από ελληνική πρεσβεία στη Γερμανία προς Αθήνα), δελτία επισκόπησης ελληνικού και ξένου τύπου και ραδιοφωνικών εκπομπών, αντίγραφο αποσπάσματος της έκθεσης περί της διαχείρισης των Ισραηλιτικών περιουσιών στην περιφέρεια της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας (6/3/1945), έγγραφα σχετικά με την απελευθέρωση των εγκληματιών πολέμου Αντρέ και Ζαμπέλ (1951-1953), σημείωμα με τίτλο «Περιπτώσεις πολιτικών κατηγορηθέντων διά σκάνδαλα ιδίως αφορώντα την ιδιωτικήν των ζωήν», πρόχειρο επιστολής προς διευθυντή εφημερίδας, φωτοαντίγραφα αποδείξεων και πρωτοκόλλου αποστολής χρημάτων στο όνομα Μακρή-Θεμελή (23/1/1961-10/5/1961).

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Δημοσιεύματα ελληνικού, ξένου και ομογενειακού τύπου σχετικά με την υπόθεση Μέρτεν, μαζί και συνοδευτικές επιστολές 19/9/1960-22/6/1961, 13-14/1/1964, 16/1/1964. Φωτοαντίγραφο κειμένου «Υπόθεσις δυσφημιστικής εκστρατείας του Γερμανού εγκληματίου πολέμου Μαξ Μέρτεν» και φωτοαντίγραφο αποσπάσματος κειμένου  «Ο Μέρτεν λέγει-ο Μέρτεν αντιφάσκει»

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
-  Verfügung, 23/5/1961 (πρακτικά στα γερμανικά)
- δακτυλόγραφο κείμενο προεκλογικού άρθρου με θέμα την υπόθεση Μέρτεν και τις συκοφαντίες πολιτικών προσώπων [1964]

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
Υπόθεση εγκληματία πολέμου Günther Kolwes 1959-1960 (εισαγγελική πρόταση, απόφαση συμβουλίου  πλημμελειοδικών, αναφορές, δηλώσεις, υπηρεσιακή αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, υπομνήματα)


Κύπρος

ΦΑΚ. 62

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
1954-1955
Αλληλογραφία ΚΤ με Άγγλο βουλευτή Π. Μαίτλαντ (Hon. Patrick Maitland), μαζί και αποσπάσματα από το έντυπο House of Lords official reports, Parliamentary debates (Hansard) 23/2/1954 (vol. 185, no 38), 28/10/1954, 2/3/1955, δακτυλογραφημένο απόσπασμα άρθρου του C.H. Amery στην εφημερίδα Sunday Times 6/4/1947 “Cyprus and Greece” και δακτυλόγραφο κείμενο “Recent broadcasts on Athens radio’s Cyprus service Nov. 16/1954-Jan. 31/1955”

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
1956
- Statement by Prime Minister Constantine Karamanlis to representatives of the Greek and Foreign Press on the Cyprus question, 7/3/1956
- απόρρητη επιστολή του πρέσβυ της Ελλάδας στις ΗΠΑ Γ. Μελά προς τον Κ. Καραμανλή, 29/3/1956
- Αλληλογραφία ΚΤ με Herbert H. Lehman (22/3/1956), Francis Noel-Baker (15/6/1956, 18/8/1956), Α. Πάλλη (6/8/1956, 13/8/1956, 24/8/1956, 5/10/1956), αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς πρέσβυ της Ελλάδας στις ΗΠΑ Γ. Μελά (;) (7/1956), αντίγραφο επιστολής προς πρεσβευτή Χρ. Ξανθόπουλο-Παλαμά (19/10/1956)
- Interview given by the acting minister of foreign affairs of Yugoslavia Mr. S. Prica to the political correspondent of Kathimerini newspaper Mr. Elias Demetracopoulos, December 12, 1956 [μεταξύ άλλων απόψεις για το Κυπριακό, αλλά και για Βαλκάνια, σχέσεις με Γιουγκοσλαβία]
- Κείμενα (ίσως λόγοι ή διαγγέλματα Κ. Καραμανλή γραμμένοι από τον ΚΤ) για το Κυπριακό, χ.χ. [1956 (-1957;)], δακτυλόγραφα και χειρόγραφα
- επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 5/6/1956 (συζήτηση Κυπριακού)
- χειρόγραφη επιστολή Αβέρωφ (;) προς ΚΤ, 16/9/1956
- Υλικό για το Κυπριακό σχετικά με ενέργειες του Σπύρου Κυπριανού (1956-1957): μεταξύ άλλων Statement by Mr. Spyros A. Kyprianou, representative of the Ethnarchy of Cyprus in reply to the new British proposals for Cyprus (20/12/1956), αποκόμματα τύπου, confidential memorandum to the Department of State Washington D.C. re. Cyprus (26/12/1956), έντυπο της πρεσβείας της Ελλάδας στις ΗΠΑ με κείμενο του Σ. Κυπριανού «Cyprus last colony in the Middle East» (11/12/1956), Έκθεσις Σπύρου Κυπριανού 15/12/1956-16/1/1957
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ μάλλον για ομιλία Κ. Καραμανλή στον ΟΗΕ, χ.χ. [1956 ή 1957]
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ για το Κυπριακό, χ.χ.
- δακτυλόγραφο κείμενο λόγου Κ. Καραμανλή, χ.χ. [εξωτερική πολιτική και Κυπριακό]
- απόκομμα από την εφημερίδα New York Herald Tribune με άρθρο του B. McGurn, “The Cyprus Issue” [1956]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
1957
- επιστολή του Μ. Κοσμετάτου της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο (22/1/1957)
- δακτυλόγραφο σημείωμα στα αγγλικά (secret) 30/1/1957
- καταγραφή συνομιλίας ΚΤ και Αμερικανού George V. Allen (;) 1/2/1957 (2 αντίτυπα)

- αλληλογραφία ΚΤ με τον πρεσβευτή Χρ. Ξανθόπουλο-Παλαμά, Νέα Υόρκη (9/2/1957 και χειρόγραφο επιστολής ΚΤ προς ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη)
- τηλεγραφήματα από Ουάσινγκτων, Νέα Υόρκη, Λονδίνο προς υπουργείο Εξωτερικών:
α) 21/1/1957 Χρ. Παλαμάς
β) 6/2/1957 Χρ. Παλαμάς (απόρρητο)
γ) 7/2/1957 Γ. Μελάς (απόρρητο)
δ) 7/2/1957 Χρ. Παλαμάς (απόρρητο)
ε) 9/2/1957 Χρ. Παλαμάς
στ) 26/11/1957 26/11/1957 Γ. Μελάς
ζ) 27/11/1957 Χρ. Παλαμάς
η) 27/11/1957 Γ. Σεφεριάδης (2 τηλεγραφήματα)
- χειρόγραφα κείμενα τηλεγραφημάτων ΚΤ 2/2/1957, 19/11/1957
- χειρόγραφη επιστολή προς Δ. Μπίτσιο από αταύτιστο αποστολέα της μόνιμης αντιπροσωπείας Ελλάδας στον ΟΗΕ, 14/9/1957
- υπηρεσιακό σημείωμα 4/2/1957
- ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου Προεδρίας για τη διαφώτιση της παγκοσμίου κοινής γνωμής για το Κυπριακό κατά τα έτη 1956, 1957
- επιστολές Ευ. Αβέρωφ-Τοσίτσα προς Κ. Καραμανλή (και ΚΤ;) 23/2/1957 (απόρρητες) μαζί και άκρως απόρρητο σημείωμα (24/2/1957), σημείωμα από τηλεφωνική συνομιλία Αβέρωφ-Τσάτσου 18/3/1957
- καταγραφή ενεργειών (συνομιλίες, συναντήσεις κλπ) 20-22/3/[1957]
- επιστολές χ.χ. [1957;] (η μία είναι προς το State Department σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ στο Κυπριακό, χειρόγραφο ΚΤ και δακτυλόγραφο)
- χειρόγραφα σημειώματα
- αποκόμματα τύπου και αρθρογραφία ΚΤ (1957-1958)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
1958
- τηλεγραφήματα: Γ. Μελά, Ουάσινγκτων 23/1/1958 (απόρρητο), ΚΤ προς βουλευτή Γιόκα αντιπροσωπείας ΝΑΤΟ, Παρίσι 19/11/1958
- καταγραφή συνομιλίας Κ. Καραμανλή και Αμερικανού George V. Allen παρουσία ΚΤ 10/9/[1958] και μνημόνιο συνομιλίας Κ. Καραμανλή και Αμερικανού Allen παρουσία ΚΤ, χ.χ.
- χειρόγραφη καταγραφή συνομιλίας Κ. Καραμανλή και P.H.C. Spaak του ΟΗΕ (μεταξύ άλλων συμμετέχουν Μπίτσιος, Μελάς, Τσάτσος [Θεμιστοκλής;]) [9/1958;]
- αλληλογραφία με ελληνική πρεσβεία Λονδίνου 1/12/1958, Ισαάκιον (;), Κ. Ξηρό (;), 1958
- σχέδιο λόγου (;) Κ. Καραμανλή πριν τη συζήτηση της προσφυγής στον ΟΗΕ [12/1958]
- επιστολή Κ. Καραμανλή προς πρόεδρο ΗΠΑ (2 σχέδια με χειρόγραφες διορθώσεις ΚΤ) [1958] και χειρόγραφο κείμενο απάντηση σε απειλητικές δηλώσεις της Τουρκικής κυβέρνησης, χ.χ.
- 2 δακτυλόγραφα κείμενα, χ.χ. (πριν ή κατά τη συζήτηση στον ΟΗΕ) [1958;] (το δεύτερο απορρίπτει αμερικανική πρόταση)
- C.Falls, “A Window on the World. Cyprus-independence or partition?” άρθρο στο The Illustrated London News 29/11/1958 (δακτυλόγραφο)
- χειρόγραφο σημείωμα Θεμ. Τσάτσου (αναφέρεται στη συνάντηση Ευ. Αβέρωφ-και Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Φ. Ρ. Ζορλού), χ.χ. [1958;]
- χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο σε διάφορες παραλλαγές (συντάκτης ΚΤ για Κ. Καραμανλή) [1958] (διαμαρτυρία για βρετανικό σχέδιο επίλυσης Κυπριακού και απόφαση παραίτησης κυβέρνησης [5/3/1958])
- απόκομμα τύπου
- 2 δακτυλόγραφα κείμενα (παραλλαγή του ίδιου), χ.χ. [1958] με διάφορα σημεία θέσεων και προγραμματισμού (γίνεται αναφορά στη μετατροπή του ένοπλου αγώνα σε παθητική αντίσταση)
- χειρόγραφα κείμενα ΚΤ σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στο Κυπριακό (σχέδια επιστολών, διαγγέλματα κ.ά.)

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
1959
- 2 δακτυλόγραφα κείμενα δηλώσεων (;), 26/6/1959
- δακτυλόγραφο κείμενο, χ.χ. [μετά τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρίχης 1959]
- δακτυλόγραφο σχέδιο επιστολής Καραμανλή προς Menderes (;), χ.χ. [μετά τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρίχης 1959]
- δακτυλόγραφο κείμενο (άκρως απόρρητο) με θέμα τους χωριστούς τουρκικούς δήμους στην Κύπρο, χ.χ. [μετά τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρίχης 1959]
- δήλωση ΚΤ για το Κυπριακό, 4/8/1959
- σχέδιο επιστολής Καραμανλή προς Menderes (;) με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, χ.χ. (2 παραλλαγές)
- περικοπή αγόρευσης Γ. Παπανδρέου σε συνεδρίαση της Βουλής, 27/2/1959 και σχετικά αποκόμματα τύπου
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ για αγορεύσεις στη Βουλή, χ.χ. [1959]
- δακτυλόγραφα κείμενα συνεντεύξεων (Κ. Καραμανλή;) [1956-1959], χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα συνεντεύξεων Τίτο και συνομιλιών Καραμανλή-Τίτο κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο 3/1959
- δακτυλόγραφο κείμενο λόγου ή διαγγέλματος με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, χ.χ. (γίνεται αναφορά στην ανεξαρτησία της Κύπρου [1/10/1961]

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
1959 και μετά τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρίχης
- χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα και σημειώσεις, κείμενο συνέντευξης, σχέδια διαγγελμάτων και επιστολών σχετικά με το Κυπριακό


Θέματα πολιτισμού και παιδείας

ΦΑΚ. 63


υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την Αρχαιολογική Υπηρεσία (1960-1961):  επίσημα πρακτικά της ειδικής επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος 21/7/1961 (συζήτηση νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας της διεπούσης την Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ), επιστολή ΚΤ προς διευθυντή εφημερίδας με αναφορές στο νομοθετικό διάταγμα για την Αρχαιολογική Υπηρεσία και στις κατηγορίες εναντίον του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Παπαδημητρίου τον οποίο υποστηρίζει (5/8/1961), έγγραφο με τίτλο «Θέματα Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», έγγραφα σχετικά με την παράταση ορίου ηλικίας Ι. Μηλιάδη, χ.χ. (1960;), 2 κείμενα του Μ. Κόντη περί Υπηρεσίας και περί αρχαιοκαπηλίας, χ.χ.
- χειρόγραφη ανακοίνωση ΚΤ με την εντολή να διακοπούν οι παραστάσεις των Ορνίθων του Αριστοφάνη [σκηνοθεσία Κ. Κουν, Φεστιβάλ Αθηνών 1959]
- πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 1959 και 1960 της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (κείμενο ΚΤ «Μάννα και Γυιός»)
- έγγραφο σχετικά με την παρασημοφορία του Ιταλού Αρχιμουσικού Σεραφίν, χ.χ.
- υλικό σχετικά με το Ιστορικό Μουσείο της Νεωτέρας Ελλάδος (ίδρυση και όροι λειτουργίας), 24/5/1961
- Σχέδιο νομοθετικού διατάγματος «Περί ιδρύσεως Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος», 11 ή 12/1960, δελτίο τύπου (;) με την απόφαση ίδρυσης του ΚΘΒΕ, κείμενο με το ιστορικό της ίδρυσης του ΚΘΒΕ και της δραστηριότητάς του έως 31/12/1963
- κυβερνητική ανακοίνωση-απάντηση στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών σχετικά με το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, 27/3/1959
- πρόχειρο δακτυλόγραφης επιστολής Κ. Καραμανλή προς άγνωστο παραλήπτη (Ε. Παπανούτσο;) για θέματα παιδείας, πιθανώς γραμμένη από ΚΤ [1958;]

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Τουριστική Πολιτική
Έκθεσις επί του θέματος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού υπό Στ. Ι. Πεσμαζόγλου, 12/1956
- σημείωμα περί εσωτερικού τουρισμού χ.χ.
- πρόγραμμα της κυβέρνησης για τον τουρισμό (ανακοίνωση ΚΤ), 10/1/1958
- πενταετές πρόγραμμα της κυβέρνησης για τον τουρισμό 1959-1963 (1959)
- δελτίο τύπου ΕΟΤ με νέα για το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, 2/1960 (αγγλικά)
- κείμενο με τη μορφή απολογισμού έργου στον τομέα του τουρισμού (πιθανώς κυβερνητική απάντηση στη Βουλή;) [1961], πολλαπλά αντίτυπα (πιθανώς επεξεργασία για ομιλία)
- Εφημερίς της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 153, 29/9/1960 (νομοθεσία ΕΟΤ)
- δελτίο τύπου (;) σχετικά με το επιτελούμενο έργο στον τομέα του τουρισμού, 24/3/1961, πολλαπλά αντίτυπα (πρώτη μορφή και τελική, πιθανώς επεξεργασία για ομιλία). Μαζί και υλικό για τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (στατιστικοί πίνακες 1951-1962, κατασκευασθέντα ξενοδοχεία, έργα τουριστικής ανάπτυξης και υποδομής)
- δελτία τύπου και κυβερνητικές ανακοινώσεις, κυρίως 1961 (απαντήσεις σε κατηγορίες της αντιπολίτευσης στον τομέα της τουριστικής πολιτικής, ζητήματα υπερβάσεων, θέματα σχετικά με τον ΕΟΤ και τα έργα τουριστικής ανάπτυξης). Μαζί και έγγραφο σχετικά με την πρόταση σύστασης ανωνύμου εταιρείας διαχείρισης περιουσίας ΕΟΤ, χ.χ.

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ με θέμα την τουριστική ανάπτυξη και τα έργα στη Ρόδο
- κυβερνητικές ανακοινώσεις: α) σχετικά με πολεοδομικά έργα στην Αθήνα (κατεδαφίσεις οικιών και αποζημιώσεις) 13/7/1959, β) σχετικά με συγκοινωνιακά έργα, εξωραϊστικά, αερολιμένας Ελληνικού, ηλεκτροφωτισμός οδών, σταθμοί αυτοκινήτων 1960
Δελτίο τύπου (;) σχετικά με την έγκριση του προγράμματος έργων τουριστικής ανάπτυξης για το 1960
- «Τουριστική ανάπτυξις του Πειραιώς», «Ικαρία»
- δελτίο τύπου (;) σχετικά με την έγκριση του προγράμματος έργων τουριστικής ανάπτυξης για το 1961 (18/10/1960)
- Λυκαβηττός 1961: έγγραφα σχετικά με την αξιοποίηση του Λυκαβηττού 1939, 1956-1962 (τελεφερίκ, περιφερειακή οδός, εξωραϊσμός/αναδάσωση, εστιατόριο, ιδιοκτησιακό καθεστώς),  αντίγραφο δακτυλόγραφης επιστολής προς την «Φίλη Κυρία Ε.» [=Ελένη Βλάχου], 9/3/1961 σχετικά με τα έργα του Λυκαβηττού
- Κυλλήνη 1961: έγγραφα σχετικά με το θέμα εκμετάλλευσης της ιαματικής πηγής Κυλλήνης (αντίγραφο επιστολής ΚΤ, υπόμνημα Ν. Φωκά προς τον ανακριτή Α΄ειδικού τμήματος Αθηνών 20/9/1963, σημείωμα περί της συμβάσεως, αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς διευθυντή εφημερίδας χ.χ.)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Εισηγητική έκθεσις επί του νομοθετικού διατάγματος περί συστάσεως και λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων, χ.χ. [1961-62;]

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Ξενοδοχείο Πάρνηθας Mont Parnes (1957), 1958-1961, 1962, (1963), (1964), (1965)
Υλικό σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των έργων τουριστικής αξιοποίησης Πάρνηθας και την ένταξή τους στην τουριστική πολιτική της κυβέρνησης, το σχεδιασμό, την ανάθεση και την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Θέματα προγραμματισμού, μελέτης, συμβάσεων, εργολαβίας, προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης (δαπάνες,  υπερβάσεις, απάντηση ΚΤ σε επερώτηση βουλευτών σχετικά με την υπέρβαση του προϋπολογισμού 18/3/1961), αρχιτεκτονικής και κριτικής. Υπηρεσιακά/επίσημα έγγραφα, κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλληλογραφία (επιστολές Π. Μυλωνά, επιστολές ΚΤ προς δημοσιογράφους/διευθυντές εφημερίδων 7/1961), χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, βιογραφικό σημείωμα Π. Μυλωνά, εκθέσεις (τεχνικής εποπτείας και ελέγχου), ιστορικό των τουριστικών έργων Πάρνηθας και χρονοδιάγραμμα, δελτία τύπου (μεταξύ αυτών και το δελτίο τύπου 14/6/1961 για τα εγκαίνια του ξενοδοχείου με την ομιλία του ΚΤ), αποκόμματα τύπου, ανάτυπο από το περιοδικό Ζυγός τ. 99-100 (Φεβρ.-Μάρτ. 1964) με άρθρο του Δ. Βασιλειάδη, «Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου της Πάρνηθας» και διαφημιστικό πολυτελές έντυπο της γαλλικής εταιρείας Le Batiment et St.-Gobain (;). Μεταξύ άλλων, εμπλεκόμενα ονόματα: ΚΤ, Π. Μυλωνάς, Σ. Πεσμαζόγλου (πρόεδρος ΕΟΤ), Rhône Hotels Greece S.A. (ανάδοχος ελβετική εταιρεία εκμετάλλευσης), Δ. Μακρής (υπουργός προεδρίας κυβερνήσεως) [συνεχίζεται στο επόμενο]

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
Ξενοδοχείο Πάρνηθας Mont Parnes [συνέχεια]


ΦΑΚ. 64

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Εγκαίνια θεάματος Ήχος και Φως και επίσκεψη André Malraux, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για μορφωτικές υποθέσεις, 28/5/59: αλληλογραφία (μεταξύ άλλων: επιστολές A. Malraux, O. Merlier), κείμενα ομιλιών, αποκόμματα τύπου (γαλλικός-ελληνικός), υλικό σχετικά με την επερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Γ. Βαλούρδου για τη σύμβαση του έργου και απάντηση γενικού γραμματέα Ν. Φωκά, 6-9/1959

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (Πάτρα-Μπρίντιζι) με το επιβατηγό οχηματαγωγό δ/π Εγνατία 2-3/8/1960 και εγκαίνια τουριστικού γραφείου στη Ρώμη: υλικό σχετικά με τα εγκαίνια της γραμμής (τουριστικό υλικό για την Puglia, αναμνηστικά του ταξιδιού, επίσημη αλληλογραφία (ιταλικά), αποκόμματα ιταλικού τύπου, σημείωμα Α. Τσιτσεκλή 5/1960 σχετικά με απόφαση Σ.Ε., επιστολή Α. Ποταμιάνου 19/1/1961 και απάντηση (;) υπουργείου, απάντηση ΚΤ σχετικά με τη δημοπρασία για το πλοίο Εγνατία)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου σχετικά με την τουριστική πολιτική 24/7/1958-4/12/1961 (μαζί και τεύχη του περιοδικού Ξενία) και ειδικά θέματα τουρισμού (Σούνιο [αντιδράσεις για την ανέγερση ξενοδοχείου κοντά στο ναό] μαζί και ανακοίνωση ΚΤ 12/2/1959, Κυλλήνη, Ρόδος, Κρήτη, Καρπενήσι, Νάξος) 1959-1961

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου σχετικά με παραστάσεις σε αρχαία θέατρα (1961-1962)
Αποκόμματα τύπου (θεμελίωση πρώτου δημοτικού σχολείου Ηλιουπόλεως 15/2/1959, σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών 13/10/1959, με επιστολή ΚΤ και θέμα την ανάπτυξη Αθηνών-επαρχίας 20/12/1959), προσέλκυση ξένων κινηματογραφικών εταιριών 8/11/1959), αγόρευση ΚΤ στη Βουλή σχετικά με την πρόταση μομφής 20/6/1961
Αποκόμματα τύπου σχετικά με την πολιτική δράση του ΚΤ (10/6-11/1961) και το έργο της κυβέρνησης (σκάνδαλα 1960)
Επιστολές-απαντήσεις του ΚΤ προς διευθυντές εφημερίδων (1959-1961). Μεταξύ άλλων: Ελένη Βλάχου-Καθημερινή, Κόκκας-Ελευθερία, Λαμπράκης-Βήμα σχετικά με διάφορα θέματα πολιτικά (6/11/1959-12/12/1960), δημοσίων έργων (13/7/1959), τουρισμού και πολιτισμού (14/7/1961, 1961, χ.χ.), μαζί και αποκόμματα δημοσιευμένων επιστολών και επιστολή αναγνώστη προς Ε. Βλάχου που αφορά τον ΚΤ

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
- επίσημες προσκλήσεις προς το ζεύγος Κ. & Ι. Τσάτσου, 1959-1964 και αρκετές χ.χ.
- Υλικό σχετικά με επίσημες εκδηλώσεις 1959-1961: κατάλογοι προσκεκλημένων σε δεξιώσεις, γεύματα και τσάι (του ΚΤ και της ΙΤ), παρατηρήσεις, σημειώσεις, προσκλήσεις, επισκεπτήρια και regrets, λίστες προσώπων που έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή ΚΤ στην Ακαδημία Αθηνών 11/5/1961, λίστα προσώπων που έδωσαν ευχές για την ονομαστική εορτή ΙΤ 7/1/1960, πρόσκληση σε ομιλία ΚΤ στο θέατρο Ακάδημος 27/3/χ.έ. [1963;]
- απόδειξη ερανικής επιτροπής διά την ανέγερσιν εν Λαμία μνημείου του τσολιά, 17/11/1959


ΦΑΚ. 65

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Ph. Conley, America’s Debt to Greece, 1961 (βιβλίο). Μαζί και αλληλογραφία με ΚΤ 5/1956-7/1960 (με Th.B. Olson, Ph. Conley)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αλληλογραφία 1958-1961
Μεταξύ άλλων:
Θ. Φραγκόπουλος, 23/7/1958
Conrad N. Hilton, 13/3/1959 (ευχαριστήρια επιστολή προς ΚΤ για δείπνο, με αφορμή θεμελίωση ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα)
Ευ. Αβέρωφ, 20/4/1959
Ε. Παπανούτσος, 23/5/1959 (συγχαρητήρια για τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία)
Χ. Λαμπράκης, 13/7/1959-17/12/1959 (για θέματα επικαιρότητας)
Μητροπολίτης Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Δαμασκηνός, 28/6/1960
Στ. Πεσμαζόγλου, 22/6/1960 (αλληλογραφία για θέματα Τουρισμού και απάντηση ΚΤ στην επιστολή παραίτησης Πεσμαζόγλου από τη θέση του προέδρου του ΔΣ του ΕΟΤ)
A. Malraux, M. Fonteyn, M. και Mme Debré (Γάλλος πρωθυπουργός και σύζυγός του)
Γ. Ρουχωτάς, 19/2/1961
Γ. Βογιατζής, 2/3/1961 (υπουργός Παιδείας, εσωκυβερνητικές τριβές)
Επιστολές ανωνύμων και επωνύμων με αφορμή χρονογράφημα της Ε. Βλάχου στην Καθημερινή κατά του ΚΤ, 30/4/1961-3/5/1961
Α.Κ. Φιξ, 7/7/1961
O. Merlier, 1/8/1961 (σχετικά με τα προβλήματα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών)
Γ.Α. Βήχος, γενικός γραμματέας αθλητισμού, 25/8/1961
R.D. Lapham, 13/9/1961 και συνημμένη (;) επιστολή J.C. Russel (της Αμερικανικής Αποστολής;), 8/8/1961
M.N. Hatsos (Έλληνας της Αμερικής), 7/10/1961-7/9/1963 (3 επιστολές)
Αντίγραφα συλλυπητηρίων επιστολών ΚΤ στα γερμανικά (προς Βοναπάρτη;)
Αντίγραφο δακτυλόγραφης επιστολής χωρίς στοιχεία (πιθανόν πρόκειται για επιστολή προς Γ. Σεφέρη σχετικά με τη στάση του στο Κυπριακό)

Εκλογές 1961
υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- γελοιογραφίες από τον τύπο σχετικά με τις εκλογές 1961, αποκόμματα τύπου και φύλλα εφημερίδων αθηναϊκών, Β΄περιφέρειας και επαρχίας (προεκλογικές καταχωρήσεις ΚΤ, προεκλογικά άρθρα)
- δακτυλόγραφα κείμενα λόγων και άλλων προεκλογικών κειμένων/άρθρων στον τύπο, 2 χειρόγραφα προεκλογικά κείμενα για τον ΚΤ («Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ο πολιτικός άνδρας-ο σοφός ηγέτης», «Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το εθνικόν κεφάλαιο»), δακτυλόγραφο κείμενο Κ. Νεοφωτίστου «Συμπεράσματα»
- υποδείγματα προεκλογικών επιστολών προς ψηφοφόρους
- βιογραφικά σημειώματα ΚΤ
- προεκλογικό υλικό (φυλλάδια, feuilles volantes, λίστες με δήμους και κοινότητες)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- προκηρύξεις, προεκλογικά φυλλάδια, προσκλήσεις σε προεκλογικές ομιλίες (feuilles volantes),  πρόγραμμα προεκλογικών ομιλιών ΚΤ και υποψήφιων πολιτευτών Β΄Περιφέρειας Αθηνών καθ΄ομάδας, λίστες με στοιχεία για οικονομική ενίσχυση εφημερίδων
- επιστολές προς διπλωμάτες (Σπ. Φωκάς-Κοσμετάτος, Παρίσι και Μ. Κοσμετάτος, Λονδίνο) με τις οποίες ζητά τη στήριξή τους στις εκλογές με τη δημιουργία κλίματος συμπάθειας υπέρ της ΕΡΕ στο διεθνή τύπο (20/9/1961), κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το ζήτημα της σύστασης υπηρεσιακής κυβέρνησης (μαζί και κείμενο επικριτικό της πολιτικής Σ. Βενιζέλου με αφορμή τη σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης για τη διεξαγωγή των εκλογών του 1958).  Χειρόγραφες προσκλήσεις προεκλογικής εκστρατείας ΚΤ
- αποκόμματα τύπου (προεκλογικά δημοσιεύματα), μαζί και δημοσιεύσεις ευχαριστήριων επιστολών προς τους εκλογείς του ΚΤ (Έθνος 6/11/1961, Ευρυτανική Αιτωλοακαρνανική Πρόοδος 18/11/1961)
- αποκόμματα τύπου σχετικά με τις εκλογές 1961 (προεκλογικό άρθρο ΚΤ, προεκλογικές καταχωρήσεις και ανοιχτή ευχαριστήρια επιστολή ΚΤ προς ψηφοφόρους, μετεκλογικά σχόλια, επιστολή ΚΤ από το Λονδίνο)
- απόκομμα από την εφημερίδα The Times 17/11/1961 (δημοσίευση επιστολής ΚΤ κατά της κριτικής για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών) (φωτοτυπία)
- υπόμνημα Α. Λιάκου βουλευτού Καστοριάς και αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με τις κατηγορίες για νοθεία των εκλογών 1961 (17/1/1962, 11-12/5/1962, 23-26/11/1962)

1961
υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Ταξίδι και διαμονή ΚΤ στο Λονδίνο, 11-12/1961
- Απονομή Ανωτέρου Ταξιάρχη του Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου, σχετικό τηλεγράφημα Κωνσταντίνου (12/12/1961) και συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, χειρόγραφο σχέδιο απάντησης ΚΤ
- Αλληλογραφία υπηρεσιακή 15/11/1961-22/12/1961 (ορισμένες επιστολές προς την ΙΤ). Μεταξύ των αλληλογράφων: Κ. Μπαστιάς (ξενοδοχείο Σκιάθου), Αιμ. Χουρμούζιος (πρόσκληση για διάλεξη στο Εθνικό Θέατρο), Θεμ. Τσάτσος, Ν. Σκαπέσος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ν. Βέλτσος, Κ. Τριανταφυλλόπουλος (σχετικά με επίσημη δεξίωση ΚΤ στην Ακαδημία Αθηνών),  Ι. Παπαδημητρίου (θέματα Αρχαιολογικής Υπηρεσίας), εμπιστευτικό σημείωμα Γ. Σωφρονόπουλου σχετικά με το Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων 5/10/1961, Α. Παπανικολάου (Mont Parnes, τουρισμός) μαζί και επιστολές γραμματέως Ελένης
- Αλληλογραφία προσωπική
- Ποικίλα (σημειώματα, δελτίο βιβλιοθήκης, κανονισμός British Museum Reading Room, θέματα εξετάσεων LL.B. Examination Jurisprudence and Legal Theory University of London και University of Wales 1954, 1955, 1957, 1959, 1961)
- Αποκόμματα τύπου (δημοσίευση επιστολής ΚΤ στην Καθημερινή 21/11/1961, δημοσίευση επιστολής ΚΤ στην εφημερίδα The Times 17/22/1961 “Greek Elections”, άρθρο με πολιτικό περιεχόμενο στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung 9/11/1961)


ΦΑΚ. 66

1962-1963
Υπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας (κυβέρνηση Κ. Καραμανλή)

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Υπηρεσιακά έγγραφα για διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών:
- επιδοτήσεις γερόντων
- αποκατάσταση προσφύγων (μαζί και αλληλογραφία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)
- έκθεση εξέτασης Ευστ. Πουλαντζά
- θέματα πρόσληψης προσωπικού, προσωπικού γενικά, προαγωγών και θέματα υπαλληλικού κώδικα [υπάρχει και έγγραφο του 1963]
- διάφορα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1959-1962) για διάφορα ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιών
- θέματα νοσοκομείων
- θέματα πρόνοιας και μέριμνας παιδιού, ΠΙΚΠΑ
- θέματα στέγασης προσφύγων και αποκατάστασης κατοίκων χωριών που κατολισθαίνουν, στεγαστική αποκατάσταση σεισμοπαθών (σεισμός της 28/2/1962) και πλημμυροπαθών (25/9/1962), τυφωνοπλήκτων Μεσσηνίας, αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τρωγλοδυτών Κρήτης και Διδυμοτείχου, σχέδιο νόμου περί μέτρων βελτιώσεως των στεγαστικών συνθηκών του ελληνικού λαού και συντονισμού της Κρατικής Στεγαστικής Πολιτικής εν γένει (3 αντίτυπα), πίνακας προόδου υπό εκτέλεση προγράμματος λαϊκών κατοικιών (1963), χειρόγραφο κείμενο ΚΤ, δακτυλόγραφο κείμενο σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στο στεγαστικό πρόβλημα
- επιστολές διαφόρων για διευκολύνσεις
- χειρόγραφα σημειώματα ΚΤ, σημειώματα προς τον υπουργό ΚΤ
- επιστολή J.N.O. Curle προς ΚΤ, 3/2/1962 σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας του βρετανικού κοινοβουλίου στην Ελλάδα,  υλικό σχετικά με την επίσκεψη των βρετανών βουλευτών 6/1962: απόκομμα τύπου, προσφώνηση ΚΤ στα αγγλικά, πρακτικά της συνάντησης της αντιπροσωπείας βρετανικού κοινοβουλίου με την ελληνο-βρετανική κοινοβουλευτική ομάδα στα αγγλικά
- λίστα προσκεκλημένων σε δεξίωση καλλιτεχνών-λογοτεχνών, 16/2/1962
- κυβερνητική ανακοίνωση σχετικά με την προικοδότηση της πριγκήπισσας Σοφίας [1962]

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Τουριστική πολιτική
- πίνακας έργων τουριστικής ανάπτυξης κατά νομούς, ΕΟΤ (έως 1962)
- ανακοίνωση ΕΟΤ για τη λειτουργία σταθμών εξυπηρέτησης θαλαμηγών
- υπηρεσιακό σημείωμα: ΕΟΤ, «Υποβληθείσαι επερωτήσεις επί της παραγγελίας τριών επιβατικών πλοίων» προς τον κ. υπουργόν προεδρίας κυβερνήσεως [1962]
- 2 έγγραφα σχετικά με τα ξενοδοχεία Κεφαλληνίας-Ιθάκης και τις δανειακές ενισχύσεις αυτών 1955-1962
- επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 13-27/3/1962 (επερώτηση για τον τουρισμό, θέματα αφορώντα Κεφαλληνία-Ιθάκη) και σε πολυγραφημένη μορφή, 13/3/1962. Μαζί και δακτυλόγραφο κείμενο-ανακοίνωση ΚΤ προγράμματος κυβέρνησης για τον τουρισμό, 10/1/1958
- 1956-1962 Χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ για την τουριστική πολιτική, τα έργα και τις επιδιώξεις με αφορμή επερώτηση στη Βουλή
- Ξενοδοχεία υπό κατασκευή (ιδιωτικά) 1961-1963
- Κατασκευασθέντα τουριστικά ξενοδοχεία κατ’έτος 1953-1963

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- «1955-1962. Επτά χρόνια προόδου», επετειακό τευχίδιο

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- πίνακες με στοιχεία για θύματα και υλικές ζημιές της Δεκεμβριανής Επανάστασης, του Συμμοριτοπόλεμου, της Κομμουνιστικής επίθεσης στην Ελλάδα, γενικά στοιχεία για κατάδικους ειδικών κατηγοριών και απολυθέντες , 25/5/1963 (μαζί και χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ)
- διάλεξη ΚΤ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Σχολή Εθνικής Άμυνας) με θέμα εθνική πολιτική και εθνικοί σκοποί, 29/4/1963 (χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, σχετικά έγγραφα υπουργείου)
- «Η Δημοκρατία στην Ελλάδα», Ελληνική Κίνησις για την Ελευθερία και την Δημοκρατική Ειρήνη (φιλικό μήνυμα στην Επιτροπή των 100), Αθήνα 1963 (προπαγανδιστικό τευχίδιο με αναφορές στην υπόθεση Λαμπράκη)
- αντίγραφο δακτυλόγραφης ελλιπούς επιστολής Κ. Καραμανλή από τη Ζυρίχη, 18/9/1963 με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ στο πίσω μέρος (μάλλον συνταγμένη από τον ΚΤ, προς τον τύπο;),  χειρόγραφο σχέδιο επιστολής ΚΤ (προς Κ. Καραμανλή) και σημειώσεις για σχέδιο προεκλογικών προγραμματικών εξαγγελιών, χ.χ. [1963;]

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
- Προεδρία Κυβερνήσεως, Γενική Διεύθυνσις Τύπου, Κατάλογος εκδιδομένων εντύπων, έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου, 5/1963
- επιστολή Ε. Βλάχου προς τον ΚΤ, 18/2/1963 με διαμαρτυρίες περί προληπτικής λογοκρισίας και εχθρικής στάσης της κυβέρνησης προς τα έντυπα Η Καθημερινή-Μεσημβρινή
- Επίσημα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 5/8/1963 με συζήτηση για το νομοσχέδιο περί τροποποίησης του εκλογικού νόμου (αγόρευση ΚΤ)
- Σχέδιο νόμου περί ιδρύσεως Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας και σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου (1962), ανάτυπο Γ. Σισιλιάνου «Σύγχρονα πρακτικά μουσικά προβλήματα στην Ελλάδα» (1961) και συνοδευτικό χειρόγραφο κείμενο 13/10/1962

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου 1962-1963
Αποκόμματα τύπου 1962-11/1963, μαζί και γελοιογραφίες ΚΤ [διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών: συζήτηση νομοσχεδίου περί κατάργησης εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, υπουργοποίηση ΚΤ, επερώτηση για τον τουρισμό, αναθεώρηση του συντάγματος, άρθρα ΚΤ], απόκομμα εφημερίδας Ελεύθερος 14/1/1962 με άρθρο «Ένα εθνικό όνειδος» [υβριστικό για τον Γ. Σεφέρη και την απονομή του βραβείου Νόμπελ «αμοιβή για το πνίξιμο του Κυπριακού!»]
Αποκόμματα επαρχιακού τύπου που αφορούν τον ΚΤ, 25/12/1962-6/1/1963
Απόκομμα εφημερίδας Η Καθημερινή (22/5/1962) σχετικά με την πρόταση μομφής της Ένωσης Κέντρου-ΕΔΑ  κατά της κυβερνήσεως
Αποκόμματα εφημερίδας Μεσημβρινή 4-5/6/1962 με άρθρο του ΚΤ «Η πολιορκημένη πόλις: Επί τα ίχνη ενός εγκλήματος» σε δύο συνέχειες
Περιοδικό Το Βουνό τ. 5-6, αρ. 228-229 (1962) του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου με δημοσίευμα για τα εγκαίνια του καταφυγίου Τυμφρηστού από τον ΚΤ, 10/1962


ΦΑΚ. 67

Εκλογές 1963, 1964
 

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- εκλογές 1963: αποκόμματα τύπου (προεκλογικά πολιτικά άρθρα του ΚΤ και δημοσιεύματα σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία ΚΤ, προεκλογικές καταχωρήσεις στον τύπο)
- δακτυλόγραφα και χειρόγραφα κείμενα προεκλογικών προκηρύξεων, ομιλιών, δημοσιευμάτων ΚΤ (μεταξύ αυτών: «Το χρέος μας», «Μπροστά στις κάλπες», «Προς μίαν νέαν φάσιν» (χειρόγραφο ΚΤ+δακτυλόγραφο), «Το καθήκον μας»),  δακτυλόγραφα κείμενα προεκλογικών ομιλίων Κ. Καραμανλή 1963 (μεταξύ αυτών το πρόγραμμα της ΕΡΕ στον οικονομικό τομέα, την παιδεία, η σύνδεση με Κοινή Αγορά κλπ, σε άλλο λόγο αναφορά στη δολοφονία Λαμπράκη)
- επιστολή προς «κύριο πρόεδρο» (μήπως Στ. Μαυρομιχάλη υπηρεσιακός πρωθυπουργός και πρόεδρος Αρείου Πάγου;) μετά τις εκλογές του 1963 περί διπλοψηφισάντων και άλλων παραπόνων (αναφορά στην τιμωρία στρατηγού Βαρδουλάκη)
- επιστολή (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο) προς [γερουσιαστή Μπάρρυ Γκολντγουώτερ] με αφορμή συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθερία, 13/10/1963

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- προεκλογικά φυλλάδια 1963 και ποικίλο υλικό (δακτυλόγραφα λόγων, πρόγραμμα προεκλογικών ομιλιών, ψηφοδέλτια, επιστολές ΚΤ προς ψηφοφόρους, βιογραφικά σημειώματα ΚΤ, οργανωτικά της προεκλογικής εκστρατείας, προεκλογικό κείμενο 17 σημείων ΚΤ, λίστα με στοιχεία για οικονομική ενίσχυση εφημερίδων 1963, χειρόγραφα αποτελέσματα κά, μικρό φυλλάδιο επιτροπής δικηγόρων Αθηνών διά την αποκατάστασιν των δημοκρατικών θεσμών «Συστάσεις προς αποτροπήν του εκλογικού οργίου 1961-ανάλυσις κρισίμων σημείων εκλογικού νόμου διά τους κ.κ. δικαστικούς αντιπροσώπους» Αθήναι 1963). Μαζί και φύλλα εφημερίδων Δημοκράτης (Οκτ. 1962) και Πρωτοπόρος (Οκτ. 1964)
- επιστολές (επίδοξων) υποψηφίων και ψηφοφόρων 1963 (προεκλογικές-μετεκλογικές) [μεταξύ αυτών περίπτωση Ι.Ν. Κοκορέτσα]
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ-σχέδιο ομιλίας, χ.χ. [1963;]
- δακτυλόγραφο κείμενο-απάντηση στον Γ. Παπανδρέου, χ.χ. [1963-1964;]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- εκλογές 1964 (φυλλάδια ΚΤ, ψηφοδέλτια, προσκλήσεις σε ομιλίες, χειρόγραφο προεκλογικού λόγου ΚΤ, δακτυλόγραφα προεκλογικών λόγων και άρθρων ΚΤ (μεταξύ αυτών: «Να γίνωμεν και πάλιν Κράτος», «Το Κέντρον»), αποκόμματα αθηναϊκού και επαρχιακού τύπου 1964 (προεκλογικές καταχωρήσεις, μετεκλογικά ευχαριστήρια ΚΤ, άρθρα ΚΤ, προεκλογικά δημοσιεύματα), πίνακας ομιλιών υποψηφίων 1964
- αντίγραφο σημειώματος προς Αρναούτη με συνημμένη επιστολή προς το Διάδοχο σχετικά με τον προεκλογική εκστρατεία, 2/2/1964
- κατάστασις ατομικών εξυπηρετήσεων 5/8/1963-15/8/1964 και επισκεπτήριο Χ. Καραγκούνη με σύσταση για τον επιφέροντα Θ. Μανιακούρα
- προεκλογικά φυλλάδια (ανά εκλογικούς τομείς Β΄περιφέρειας Αθηνών), ψηφοδέλτια, αφίσες και ποικίλο υλικό 1961, 1963, 1964, 1967.  Μαζί και πίνακας ομάδων (πρόγραμμα ομιλιών ανά περιοχές) για τις εκλογές 1958, λίστα με αίθουσες κινηματογράφου και σπίτια/κέντρα όπου προγραμματίζονται προεκλογικές εκδηλώσεις 1963, επιστολές ΚΤ προς ψηφοφόρους, απόκομμα εφημερίδας με εκλογικά αποτελέσματα 1958-1961, υπομνητικό σημείωμα αφορόν την εν τω Νομώ Λέσβω εκλογικήν κατάστασιν (29/9/1963)
- κατάσταση με τους σταυρούς προτιμήσεως και τη σειρά επιτυχίας των βουλευτών της Β΄Περιφέρειας Αθηνών 1958-1964 (3/3/1964)


ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.5: ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 1964-1965, 1966, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1967, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΦΑΚ. 68

1964-1965
Αντιπολίτευση, Ιουλιανά

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- δακτυλόγραφο κείμενο «Η μέθοδος της σπιλώσεως» (αναφορά στο νόμο περί ευθύνης υπουργών)
- δακτυλόγραφα κείμενα (άρθρα;) που αναφέρονται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών (ανακριτική επιτροπή και συζήτηση στη Βουλή) [1964]
- χειρόγραφο πολιτικό κείμενο ΚΤ σχετικά με την αποστασία (Ιούλιος 1965) και τη στάση του βασιλιά
- δακτυλόγραφο πρόχειρο επιστολής ΚΤ προς Κ. Καραμανλή, χ.χ. [είτε του 1963 όταν ο Καραμανλής έφυγε για το Παρίσι είτε του 1965 επειδή γίνεται αναφορά στα «10 χρόνια»] [«έχεις πάρει τη θέση σου και στην ιστορία της Ελλάδος και στη ψυχή μου […] Εύχομαι ο τόπος να μη σε χρειασθή. Φοβούμαι όμως πως σύντομα θα σε αποζητήσουν και οι εχθροί σου»]
- δακτυλόγραφο κείμενο-ανακοίνωση(;) ΚΤ εγκωμιαστικό Κ. Καραμανλή, 5/10/1965
- δακτυλόγραφο κείμενο (άρθρο;) συνοψίζει λόγο ΚΤ [1965]
- δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ σε 2 μορφές (με χειρόγραφες διορθώσεις) σχετικά με τη δημοκρατία και τους κινδύνους που την απειλούν, χ.χ. [1964-1965]
- χειρόγραφο κείμενο επιστολής ΚΤ προς κάποιο νέο που του εκθέτει τις αγωνίες του για καίρια θέματα, χ.χ.
- δακτυλόγραφη λίστα προσώπων (δημοσιογράφοι/συντάκτες κά) με αμοιβές και έτος έναρξης υπηρεσίας (1964-1965), χ.χ.

Έλεγχος σε θέματα τουρισμού: 
- απόφαση σύστασης επιτροπής ελέγχου διοίκησης και διαχείρισης ΕΟΤ 9/4/1964, υπουργού προεδρίας κυβερνήσεως Ένωσης Κέντρου Α. Παπανδρέου
- έγγραφα σχετικά με το ξενοδοχείο Mont Parnes, 1964 (χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, δακτυλόγραφα έγγραφα, οικονομικά στοιχεία, έγγραφο της επιτροπής παραλαβής εργασιών αποπερατώσεως τουριστικού ξενοδοχείου Πάρνηθος 4/6/1962, χειρόγραφο σημείωμα [Π. Μυλωνά] σχετικά με την αμοιβή)
- δακτυλόγραφο κείμενο με τη μορφή επιστολής του Ε. Σαββόπουλου με θέμα τα Φεστιβάλ [1966]
- πολυγραφημένα πρακτικά (φωτοαντίγραφο) συνεδρίασης 11/8/1966 με θέμα την εκμετάλλευση της χερσονησίδας Λαγονησίου και χειρόγραφη επιστολή Π.Δ. Παπαχελά προς τον [ΚΤ] 15/10/1966 (υπόθεση Λαγονησίου)
- έγγραφα σχετικά με την υπόθεση ναυπήγησης επιβατικών πλοίων (προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, προσφορές κλπ, ιστορικό της υπόθεσης, πλεονεκτήματα των πλοίων, λόγοι ακύρωσης διαγωνισμού), χειρόγραφες σημειώσεις, ερώτηση βουλευτή [ΚΤ] 17/4/1966, απάντηση υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως σε ερώτηση του ΚΤ σχετικά με το θέμα, 15/6/1966 και αντίγραφο ανταπάντησης [ΚΤ], 30/6/1966
- επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 2/7/1964 (συζήτηση περί καταγγελιών για οικονομικές υπερβάσεις ΕΟΤ κλπ), 11/5/1965 (με αγόρευση ΚΤ για τα έργα τουριστικής ανάπτυξης 1956-1961 με εκτενή αναφορά στο Mont Parnes και καταγγελίες για υπερβάσεις), η αγόρευση ΚΤ και σε πολυγραφημένη μορφή
- δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΟΤ [1966] και ερώτησή του σχετικά με διαχειριστικά στοιχεία για το Φεστιβάλ 1966, αντίγραφα δακτυλόγραφων επιστολών ΚΤ προς τον υπουργό Ε. Σαββόπουλο 27/1/1966 και 21/3/1966 σε συνέχεια των ζητημάτων αυτών. Μαζί και αντίγραφο εγγράφου της Διεύθυνσης Οργανώσεως και Προβολής 21/6/1966 σχετικά με δαπάνες φιλοξενίας
- Δελτίον Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, αρ. 14 (Ιούνιος 1965) με άρθρο του ΚΤ, «Τα έργα προς ανάπτυξιν του τουρισμού», σελ. 31-36 [πρόκειται για την αγόρευση του ΚΤ στη Βουλή σχετικά με την πρόταση ελέγχου των έργων συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών]
- δακτυλόγραφο έγγραφο-καταγγελία για διορισμό αργόμισθων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (Ταμείο Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων), 1964 (;)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
N. A. Phokas, Le Tourisme en Grèce (preparé pour N.V. Litton Benelux S.Α.), 8/1965

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Επιτροπή ελέγχου και ανακριτική επιτροπή για τη ΔΕΗ, 1962-1965
- χειρόγραφες σημειώσεις
- πόρισμα επιτροπής εκτάκτου ελέγχου (1962-1964) και πόρισμα προανακρίσεως (1965)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Επιτροπή ελέγχου και ανακριτική επιτροπή για τη ΔΕΗ, 1962-1965 [συνέχεια]
- έγγραφα και έντυπα σχετικά με το ζήτημα. Μεταξύ αυτών: «Ολίγα και απλοποιημένα διά τον ηλεκτρισμόν και διά τα τιμολόγια της ΔΕΗ» (αντίγραφο δακτυλόγραφου εγγράφου [1965;]), ανάτυπο «Η παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων» [1964]
- επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 2/2/1965 (συζήτηση περί σύστασης ανακριτικής επιτροπής για τη ΔΕΗ με αγόρευση ΚΤ) (2 αντίτυπα)


ΦΑΚ. 69

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Διοικητική ανάκριση περί διαχείρισης μυστικών κονδυλίων, 1963-1964
Εκθέσεις, καταστάσεις με ονόματα ξένων δημοσιογράφων φιλοξενηθέντων από τη Διεύθυνση Εξωτερικού Τύπου 1957-1963, χειρόγραφα/δακτυλόγραφα κείμενα και σημειώσεις του ΚΤ, καταστάσεις με ονόματα ειδικών συμβούλων, αποκόμματα τύπου, αποδείξεις, απόρρητες επιστολές, σχέδια επιστολών, διάφορα έντυπα  και έγγραφα, ανάτυπο «Η παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων» [1964]
Υλικό σχετικά με την καταβολή ποσού στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως από τα απόρρητα κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών, 25/8/1958. Μεταξύ άλλων: χειρόγραφο σχέδιο επιστολής ΚΤ προς τον υπουργό Εξωτερικών Στ. Κωστόπουλο και απόρρητη επιστολή Κωστόπουλου προς τον ΚΤ 28/3/1964, αντίγραφο απόδειξης Πατριάρχη

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Διοικητική ανάκριση περί διαχείρισης μυστικών κονδυλίων, 1963-1964 [συνέχεια]
Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα κείμενα ΚΤ, έγγραφα, εξαιρετικώς επείγον εμπιστευτικό σημείωμα διευθυντή εξωτερικού τύπου Γ.Σ. Καβουνίδη 4/2/1964, γνωμοδοτήσεις, αντίγραφο άκρως απορρήτου σημειώματος Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα 17/6/1963, ερωτήματα, ειδικό σημείωμα,  έγγραφα εφέτη Αθηνών Λ. Κανελλάκου, έγγραφα σχετικά με τις πιστώσεις από τα απόρρητα κονδύλια υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως 1951-1962, έγγραφο σχετικά με δαπάνες από το υπόλοιπο ποσού Αμερικανικών αποζημιώσεων, πίνακας με πιστώσεις εθνικών δαπανών 1950-1963, εκδόσεις του υφυπουργείου Τύπου, πίνακας προϋπολογισμού Γενικής Διεύθυνσης Τύπου 1951-1963, κατάσταση δαπανών υπηρεσίας πληροφοριών 1961-1963, συγκριτικός πίνακας επιχορηγήσεων και απορρήτων δαπανών 1957-1958, 1960-1961, 1962-1963

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Θέματα Παιδείας-Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964
- Πρακτικά (;) συνέλευσης  Ένωσης Γενικών Επιθεωρητών (Μέσης Παιδείας), ακέφαλο κείμενο [1964;]
- Διάφορα τεκμήρια [1964-1967;]: σχέδιον Ν. Διατάγματος περί συστάσεως Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως  και εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου ΝΔ περί συστάσεως ΑΣΔΕ (προς την Επιτροπή του άρθρου 35 του Συντάγματος), σχέδιον Ν. Διατάγματος περί επιλογής επιθεωρητών και γενικών επιθεωρητών πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου ΝΔ περί επιλογής επιθεωρητών και γενικών επιθεωρητών πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, σχέδιον Ν. Διατάγματος περί καταργήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου ΝΔ περί καταργήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (προς την Επιτροπή του άρθρου 35 του Συντάγματος), περί της συνθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, χειρόγραφο κείμενο ΚΤ σχετικά με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο («Και άλλος Λεβιάθαν») [το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1964 και καταργήθηκε στις 5/5/1967]. Μαζί και πρωιμότερα έγγραφα περί του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου [1945]
- χειρόγραφα κείμενα «Επί του νόμου 4379» και «Η εισηγητική έκθεσις» [1964]
- Υπόμνημα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί των εξαγγελθέντων κυβερνητικών μέτρων προς αναμόρφωσιν της Παιδείας, Αθήναι 1964 και Υπόμνημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών επί των κυβερνητικών μέτρων περί της Παιδείας, Αθήναι 1964
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ (μάλλον για την αγόρευσή του στη Βουλή) και χειρόγραφο κείμενο/σημειώσεις ΚΤ κατά του νομοσχεδίου εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (αγόρευση στη Βουλή;)
- εισηγητική έκθεση επί της προτάσεως νόμου περί ακυρώσεως του ΝΔ 4379/1964 (16/10/1964) και σχετική πρόταση νόμου (1/12/1964)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
ειδικής επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος, περίοδος Η΄, σύνοδος Α΄, 27/8/1964, 28/8/1964, 15/9/1964, 16/9/1964, 22/9/1964, 23/9/1964, 24/9/1964, 8/10/1964, χ.χ. Μαζί και: δελτίο τύπου 16/9/1964, κείμενο «Οδηγίαι διά την διόρθωσιν και κρίσιν των εκθέσεων» χ.χ.

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
παιδείαν. Τρία αποκαλυπτικά κείμενα, φυλλάδιο με κείμενα των Γ. Κασιμάτη, Γ. Βογιατζή και «Παλαιού Εκπαιδευτικού» (αναδημοσίευση άρθρου «Τα θα και τα εάν διά την παιδείαν») κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής του Γ. Παπανδρέου [1963 τέλος]
- αποκόμματα τύπου με σχετικά άρθρα και συνέντευξη ΚΤ 1963-1964 (μεταξύ αυτών: «Τα θα και τα εάν διά την παιδείαν» άρθρο «Παλαιού Εκπαιδευτικού» στην εφημερίδα Ακρόπολις 31/11/1963)
- άρθρα, συνεντεύξεις σχετικά με τη διαμάχη για την Παιδεία (1964-1966) με κύριους πρωταγωνιστές ΚΤ και Ε. Παπανούτσο (αρθρογραφία στην Καθημερινή και Το Βήμα αντίστοιχα, ΚΤ, «Το Εκπαιδευτικόν» 7/7/1966 και «Το Εκπαιδευτικόν και η Δημοκοπία» 30/7/1966 [απόκομμα δημοσίευσης, δακτυλόγραφο και χειρόγραφο] και Ε. Παπανούτσου, «’Οργανα του Σκότους» 28/7/1966 και «Απάντηση σε μια επίθεση» 18/10/1966, επίσης περιοδικό Άλφα «Η εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση τα υπέρ και τα κατά» συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ΚΤ, Ε. Παπανούτσο, Κ. Καλλία και Ι. Κακριδή, συντονιστής Κ. Μπαστιάς, τ. 27 (11/11/1965) και τ. 28 (25/11/1965)): αποκόμματα τύπου (μεταξύ άλλων, άρθρο του Μ. Θεοδωράκη, «Το πρυτανείον του σκότους» στην εφημερίδα Αθηναϊκή 8/4/1964, έρευνα Αστέρη Κοββατζή για την εφημερίδα Ημέρα με συνέντευξη ΚΤ μαζί και επιστολή Κοββατζή προς ΚΤ 11/9/1965, δακτυλόγραφες ερωτήσεις/απαντήσεις και δακτυλόγραφο αντίγραφο ποιήματος Αλ. Σούτσου «Ο Θεός»), δακτυλόγραφα κείμενα, σχετικό υλικό (μεταξύ άλλων: διακήρυξη και επιστολή προς ΚΤ Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων Χριστιανική Αγωγή 15/1/1965)
- Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: εγκύκλιος του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την οργάνωση και λειτουργία κέντρων διδασκαλίας ενηλίκων αναλφαβήτων 10/10/1959, στατιστικά στοιχεία από την απογραφή του 1961 για τους αναλφάβητους, «Αναλφαβητισμός και ημιαναλφαβητισμός στην Ελλάδα και ο θεσμός της Λαϊκής Επιμορφώσεως» (εκθέσεις και αναφορές 1965-1966, ελληνικά και γαλλικά), απόκομμα εφημερίδας Η Ημέρα με άρθρο για τον αναλφαβητισμό 10/7/1966 (απάντηση ΚΤ σε έρευνα της Κ. Χρονοπούλου)


ΦΑΚ. 70

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα τύπου 1964-1965 (αρθρογραφία και συνεντεύξεις ΚΤ)
- Αποκόμματα τύπου 1963 (μετά τις εκλογές)-1964 (εκλογές)
- Αποκόμματα τύπου, φύλλα εφημερίδων και γελοιογραφίες Φωκ. Δημητριάδη, 1964. Μαζί και φύλλο της Sunday Telegraph, 6/9/1964. Επίσης, απόκομμα εφημερίδας Η Καθημερινή, 7/3/1964 με άρθρο ΚΤ για τον αποθανόντα βασιλιά Παύλο, μαζί και το δακτυλόγραφο κείμενο με χειρόγραφες διορθώσεις και ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους Φρειδερίκης, 28/4/1964

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- Αποκόμματα τύπου με άρθρα ή φωτογραφίες ΚΤ,  φύλλα εφημερίδων, 1965. Μαζί και άρθρο του Γ. Θεοτοκά «Η εθνική κρίση και οι νέοι», Το Βήμα 15/9/1965 και το άρθρο Παλαιού Διπλωμάτη «Η Αλήθεια επί του “Μακεδονικού”»,  Η Καθημερινή 24/2/1965
- Συνέντευξη ΚΤ στην εφημερίδα Η Ημέρα (Β. Βασιλείου) (ερωτήσεις και απαντήσεις) για την εθνική κρίση (1965), χ.χ.
- Αποκόμματα της εφημερίδας Le Monde (9/1965) με σειρά άρθρων του Eric Rouleau για την Ελλάδα (“Grèce: peur, humour et démocratie”) και της εφημερίδας Το Βήμα με αναδημοσίευση των άρθρων στα ελληνικά (9/1965), αντίγραφο επιστολής Π. Πιπινέλη προς τον Beuve-Mery (διευθυντή της εφημερίδας Le Monde), 12/9/1965 με διαμαρτυρία/κριτική των άρθρων του Rouleau, παλαιότερο απόκομμα της Monde (17/10/1963) με δημοσίευση επιστολής Έλληνα αναγνώστη σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ελλάδα
- Αποκόμματα της εφημερίδας Combat (9/1965) με σειρά άρθρων του Didier Dutailly (με αναφορές στο βιβλίο του Jean Meynaud) και απόκομμα 2/11/1965 με δημοσίευση επιστολής-απάντησης ΚΤ στα άρθρα του Dutailly, χειρόγραφο ΚΤ και δακτυλόγραφο κείμενο της επιστολής προς την Combat, αντίγραφο της επιστολής ΚΤ, απόκομμα εφημερίδας Ελευθερία σχετικά με το βιβλίο του Meynaud (Μεϋνώ) και αντίγραφο επιστολής-διαμαρτυρίας ΚΤ προς την Ελευθερία για το δημοσίευμά της (αναφορά στη δολοφονία Χρ. Λαδά) [1965]
- αντίγραφο επιστολής Κ. Παπακωνσταντίνου προς τον Jean Meynaud, 25/2/1966 (γαλλικά) σχετικά με σημεία του βιβλίου του που αφορούν τη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης
- 2 δακτυλόγραφα κείμενα στα γαλλικά (μάλλον του ΚΤ) για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, χ.χ. [1965-1966]


1966-1967
Υπουργός Δικαιοσύνης (κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου), 3-21/4/1967
Εκλογές 28/5/1967 [μη διεξαχθείσες]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Varia 1966-1967
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ
- υλικό σχετικά με την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ (δακτυλόγραφη πράξη υπουργικού συμβουλίου, χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ, δακτυλόγραφα έγγραφα, απόσπασμα απόφασης Στρατοδικείου, διατάγματα, έγγραφα σχετικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γεώργιο Παπανδρέου, φύλλο εφημερίδας Πρωϊνός Λόγος Ιωαννίνων 9/10/1966), υπόθεση Φαντάκη
- «Διάλυσις Ενώσεως Λαμπράκη», «Σημείωμα περί των κρατουμένων εισέτι εν ταις φυλακαίς των καταδικασθέντων επί παραβάσει του ΑΝ. 375/1936 κλπ» (άκρως απόρρητο)
- Επίσημα πρακτικά της ειδικής επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος, 30/8/1966 συζήτηση νομοσχεδίου «περί διατάξεων τινων αφορωσών την Γενικήν Διεύθυνσιν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως κλπ»
- χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ σχετικά με νομοθετικό διάταγμα περί μέτρων ασφαλείας του κράτους, χ.χ. και Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 27/12/1947 (19/4/1948, 16/8/1948) με τον αναγκαστικό νόμο 509 περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, μαζί και σχετικές σημειώσεις

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
- πολιτικά κείμενα ΚΤ σχετικά με την ΕΡΕ (ιδεολογία/θέσεις, έργο κλπ, κείμενο για Κ. Καραμανλή με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή της ΕΡΕ, βλ. άρθρο ΚΤ στην εφημερίδα Ακρόπολις 4/1/1966 «Από την σκοπιάν της Ιστορίας», Φακ. ΧΧΧ, υποφ. ΧΧΧ), 1966 χειρόγραφα, δακτυλόγραφα  και φωτοτυπίες
- χειρόγραφα πολιτικά κείμενα ΚΤ σχετικά με την ΕΡΕ («Η πολιτική μας», δημοκρατία κλπ), χ.χ.
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ για τον Κ. Καραμανλή (ξεκίνημα, σταδιοδρομία, έργο, χαρακτηριστικά), χ.χ. [μάλλον της περιόδου εξορίας Καραμανλή, τελευταία χρονολογική αναφορά 1963]
- χειρόγραφο κείμενο ΚΤ που αναφέρεται στην πολιτική του Κ. Καραμανλή στον τομέα της παιδείας, γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γ. Παπανδρέου, χ.χ. [μάλλον εποχής δικτατορίας]

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
- υλικό σχετικά με τα μαθήματα ΕΡΕΝ: Α΄κύκλος σπουδών-σειρά ιδεολογικών μαθημάτων ΚΤ στη Σχολή Στελεχών της ΕΡΕΝ, χ.χ. [πιθανώς πρωιμότερα 1963-1965;]: χειρόγραφα κείμενα, σημειώσεις και δακτυλόγραφα κείμενα (μάθημα 1ον, μάθημα 6ον)


ΦΑΚ. 71

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- ομιλία ΚΤ στα γραφεία της Εθνικής Ενώσεως δικηγόρων (δακτυλόγραφο κείμενο)
- “Les conflits des devoirs civiques et des devoirs éthiques dans la Grèce antique”: κείμενο στα γαλλικά και παρόμοιο κείμενο στα ελληνικά, χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ στα γαλλικά
- κείμενα λόγων ΚΤ, 1966:  επετείου απελευθέρωσης Ιωαννίνων (γαλλικά), εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου, επετείου Άλωσης της Πόλης 29/5, σε εκδήλωση για το Ευγενίδειο Ίδρυμα 7/6/1966 (εγκαίνια κτιρίου ιδρύματος), επικήδειος λόγος για τον Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, «Γνώσις και Ανάγνωσις» (ομιλία ΚΤ στη συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών 8/11/1966, δημοσίευση στο δελτίο του Ομίλου, απόκομμα τύπου και φωτοτυπία αναδημοσίευσης στο Πνευματικόν Συμπόσιον 1972)
- δακτυλόγραφο κείμενο λόγου ΚΤ «Η Ελλάς πρόμαχος της Ευρώπης» για την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων κατόπιν πρόσκλησης του συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ιωαννίνων, 20/2/1967 (2 μορφές). Μαζί και σχετικά αποκόμματα τύπου
- δακτυλόγραφο αντίγραφο επιστολής ΚΤ σε παραλήπτη που εκφράζει ανησυχία για την περίπτωση της κρατούμενης Ελένης Βούλγαρη (αγγλικά)
- δακτυλόγραφο αντίγραφο ευχαριστήριας επιστολής ΚΤ προς τον Αρχιεπίσκοπο του Όρους Σινά για την απονομή αναμνηστικού σήματος για τον εορτασμό των 1400 ετών από την ίδρυση της Μονής, 02/1967

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- αποκόμματα τύπου (και πολιτικά άρθρα του ΚΤ), 1966
- αποκόμματα τύπου (πολιτικά άρθρα του ΚΤ, προεκλογικά και δημοσιεύματα σχετικά με τον ΚΤ, γελοιογραφίες, αθηναϊκός και επαρχιακός τύπος), 1967. Μαζί και χειρόγραφα κειμένων άρθρων «Διατί κινδυνεύει η δημοκρατία» και «Ιατρόν ή μάγειρον;» (μαζί και επιστολή Δ. Στ. Παπαγιάννη 25/1/1967 προς ΚΤ), αποκόμματα με τα κείμενα των συνεντεύξεων του Κ. Καραμανλή στις εφημερίδες Le Monde (Eric Rouleau) και Times Λονδίνου, 5/12/1967

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
- χειρόγραφα κείμενα ομιλιών (μάλλον προεκλογικών) ΚΤ, [1965-1966]
- προεκλογικές ομιλίες και άρθρα ΚΤ, 1967 (δακτυλόγραφα και χειρόγραφα κείμενα, μεταξύ αυτών «Η ενότης της ΕΡΕ», «Η εξωτερική πολιτική της μεγάλης οκταετίας», κείμενο για τις επιδιώξεις της ΕΡΕ, κείμενο σχετικά με την πλάνη των παλαιών φιλελευθέρων, κείμενα κατά του Γ. Παπανδρέου)
- συνθήματα και προεκλογικά κείμενα


ΦΑΚ. 72

Γελοιογραφίες 1956-1967  (σε χρονολογική κατάταξη)

υποφ. 1
Πιάτο γελοιογραφίας ΚΤ-Κ. Καραμανλή από την εφημερίδα Μακεδονία, χ.χ.

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα εφημερίδων με γελοιογραφίες των Φωκ. Δημητριάδη, Α. Θεοφιλόπουλου, Δ. Σκουλάκη, Π. Παυλίδη, αποκόμματα τύπου με σύντομα νέα ή σχόλια για ΚΤ και ευθυμογράφημα Δ. Ψαθά, 1956-1959 και μερικές μεταγενέστερες (και ένα σταυρόλεξο με τη φωτογραφία ΚΤ) [συνέχεια στους υποφ. 3-4]

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
[συνέχεια] 1960-1967 και χ.χ.

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
[συνέχεια] Οι περισσότερες γελοιογραφίες χ.χ.


ΦΑΚ. 73

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- Αίτηση του ΚΤ για συνταξιοδότησή του ως λογοτέχνη, 7/10/1968 με συνημμένη λίστα έργων του, μαζί και τα σχετικά έγγραφα (Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών)
- Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα και σημειώσεις ΚΤ  κατά της δικτατορίας (δηλώσεις, επιστολές, άρθρα), μεταξύ αυτών και το κείμενο-διαμαρτυρία των έξι πρώην υπουργών Δικαιοσύνης (Κ. Καλλίας, Γ. Μαύρος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Παπασπύρου, Κ. Στεφανάκης, Κ. Τσάτσος) για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της λειτουργίας έκτακτων στρατοδικείων και τους πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και αποκόμματα τύπου σχετικά με τη διαμαρτυρία αυτή (1971). Ακόμα: κείμενο-αίτημα για την ελεύθερη κυκλοφορία της εφημερίδας Βραδυνή, έκθεση για αποσαφήνιση της κατάστασης στην Ελλάδα στην Αμερική, επιστολή 17/9/1970 προς βασιλέα (;), «Ο δρόμος προς την δημοκρατίαν», αναγγελία έκδοσης μηνιαίου περιοδικού, «Η απολογία ενός βιβλίου»  (Μωρίς Ζενεβουά για Κ. Καραμανλή), επιστολή 12/5/1967 προς Κ. Κόλλια σχετικά με τις υπέρογκες δαπάνες των υπουργικών γραφείων
- αντίγραφο ΦΕΚ 22/12/1969, ΦΕΚ 19/9/1973, ΦΕΚ 24/9/1973

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα ελληνικού και ξένου τύπου με δημοσιεύματα ή συνεντεύξεις ΚΤ και αποκόμματα με θέματα που τον ενδιέφεραν, 1967-1974. Μεταξύ αυτών και πρωιμότερο απόκομμα (14/7/1966) σχετικά με ανοιχτή επιστολή προς το βασιλέα ομάδας συγγραφέων, δημοσιογράφων, ηθοποιών, πολιτευτών κ.ά. που ζητούν την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Εδώ και η σειρά άρθρων του ΚΤ «Επιστολή ενός συντηρητικού γέρου προς ένα προοδευτικό νέο» (Ακρόπολις, 1972)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα ΚΤ κυρίως πολιτικά, μεταξύ αυτών διαμαρτυρία για δίωξη κατά της εφημερίδας Η Βραδυνή, κείμενο-κριτική που αφορά την ίδρυση ΕΠΟΚ [Ελληνικό Πολιτιστικό Κίνημα(;), 13/2/1973] μαζί και χειρόγραφο κείμενο με τίτλο Fata Morgana, κείμενο-δήλωση σχετικά με δηλώσεις Κ. Καραμανλή και τις σχετικές κυρώσεις σε εφημερίδες που τις δημοσίευσαν (διάφορες εκδοχές κειμένου), σχέδιο δήλωσης πρώην βουλευτών για την μετάβαση στη δημοκρατική ομαλότητα, άρθρο σχετικά με την πολιτική κατάσταση, τη δημιουργία σχετικού συστήματος δικαίου και το Σύνταγμα του 1968 (δημοσίευση στην εφημερίδα Η Βραδυνή (1972), κείμενο σχετικά με την αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, κείμενο σχετικά με την έλλειψη διαλόγου και ελευθερίας της γνώμης, αντίγραφο επιστολής προς διευθυντή εφημερίδας σχετικά με επιστολή «προοδευτικού νέου», κείμενα πιθανώς από τους Αφορισμούς, δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο «Υπόψιν κ. Κ. Τσάτσου διά το επί των φοιτητικών άρθρον του» και χειρόγραφο κείμενο απάντηση του ΚΤ για πανεπιστημιακά ζητήματα, χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με τίτλο «Νέοι Άνδρες».

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.6: ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1974-1975)

ΦΑΚ. 74

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Ταξίδι ΚΤ στην Αμερική, 8/1974
Υλικό σχετικά με το ταξίδι του ΚΤ ως υπουργού Πολιτισμού & Επιστημών στις ΗΠΑ, 8/1974. Μεταξύ άλλων επίσημα έγγραφα σχετικά με την έγκριση της μετάβασης του ΚΤ στις ΗΠΑ, αλληλογραφία με ομογενείς (Τ. Γαζουλέας, Π. Λαντζούνης) και επιστολή Maria Rolfe 26/9/1974 με συνημμένο απόκομμα εφημερίδας International Herald Tribune 25/9/1974 σχετικά με περικοπές αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία, δακτυλόγραφο κείμενο ομιλίας ΚΤ στο συνέδρια ΑΧΕΠΑ στη Βοστώνη (αναφορές στο Κυπριακό), δακτυλόγραφο κείμενο με συνέντευξη ΚΤ στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, 30/8/1974 («Χρήσιμαι και Αποτελεσματικαί», 3 αντίτυπα), αποκόμματα ομογενειακού και αμερικάνικου τύπου (7-9/1974) μεταξύ των οποίων άρθρο-παρουσίαση του ΚΤ με έμφαση στο φιλοσοφικό/συγγραφικό έργο (The Hellenic Chronicle, 5/9/1974) και αντίγραφα επιστολών Σπύρου Τζώρτζη προς τις εφημερίδες (για Κυπριακό και κατάσταση στην Ελλάδα), 11/9/1974 και 24/9/1974.
«Μέτρα διά την επιστράτευσιν των Ελλήνων-Αμερικανών», χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ, χ.χ. [της μεταπολίτευσης, αναφορά στο Κυπριακό] φέρει την ιδιόχειρη σημείωση «Διαφώτισις» (Δεν είναι βέβαιο ότι το κείμενο αυτό ανήκει με το υλικό του ταξιδιού του ΚΤ στην Αμερική, πάντως φαίνεται να είναι της ίδιας εποχής ή λίγο μεταγενέστερο).

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Κείμενα λόγων 1974 (1975;)
- δακτυλόγραφα και χειρόγραφα, ορισμένα για τον Κ. Καραμανλή. Μεταξύ αυτών κείμενο για το Κυπριακό (χ.χ.), κείμενο με τίτλο «Εις απάντησιν των σημερινών ανακοινώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου» (χ.χ.), κείμενο για την παιδεία, σημείωμα με τη χρονολογική εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στην ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κ. Καραμανλή (Αύγουστος 1974), ανακοίνωση Κ.Καραμανλή, κείμενα σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών, κείμενο-κάλεσμα σχηματισμού ευρύτερης παράταξης-διάλυσης της ΕΡΕ και ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας
- πολιτική ομιλία-χαιρετισμός ΚΤ στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής μετά τη δικτατορία και τις εκλογές του 1974 [σημείωση κ. Δ.Μυλωνά: «Ως ο γηραιότερος βουλευτής προήδρευσε τότε»] (δακτυλόγραφο και χειρόγραφο), πρόσκληση Βουλής των Ελλήνων στην ορκωμοσία των βουλευτών στις 9/12/1974 (προσωρινός πρόεδρος ΚΤ)
- δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο «Μια ιστορική συνεδρίασις», χ.χ.
- «Η ομιλία του κ. Κ. Τσάτσου στην συνεστίασι επιστημόνων», 8/11/1974 (προεκλογική) (δακτυλόγραφο κείμενο, 2 αντίτυπα)
- «Ευτυχία Καλύβα. Ύμνος προς την Ελληνοπούλαν» του υπουργού Κ. Τσάτσου (μάλλον επαναδημοσίευση το 1974;)

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Θέματα Παιδείας & Πολιτισμού 1974 και ποικίλα:
- «Υπόμνημα επί της υφισταμένης καταστάσεως εις την Ανωτάτην-Ανωτέραν-Επαγγελματικήν και Μέσην Τεχνικήν Εκπαίδευσιν» (χ.χ.), σημειώματα, αντίγραφα φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (5/9/1974, 7/12/1974)
- «Σχέδιον Νόμου περί αναδιοργανώσεως του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» και σχετικό υπόμνημα [1972;]
- κείμενο-απάντηση ΚΤ σε άρθρο του [Μ. Πλωρίτη] σε εφημερίδα για θέματα ελευθερίας της διδασκαλίας στα ΑΕΙ, χ.χ.
- χειρόγραφα κείμενα ΚΤ σχετικά με την ορθολογική διάρθρωση της επιστημονικής έρευνας αρμοδιότητας υπουργείου Πολιτισμού
- χειρόγραφο φύλλο ΚΤ με σημειώσεις για θέματα του Εθνικού Θεάτρου
- χειρόγραφο και δακτυλόγραφο μήνυμα ΚΤ για τα εγκαίνια του Θεάτρου Κρήτης , 13/8/1974 [δεν θα μπορέσει να παραστεί]
- αλληλογραφία ΚΤ με τον Ι. Θεοδωρακόπουλο σχετικά με την ίδρυση της «Ελεύθερης Σχολής Φιλοσοφίας ο Πλήθων» στη Μαγούλα Σπάρτης (5/9/1974, 9/9/1974)
- αποκόμματα τύπου που αναφέρονται στον Ευ. Τοσίτσα-Αβέρωφ, 10-22/10/1974
- αλληλογραφία ΚΤ για διάφορα θέματα, 1974 (χειρόγραφο σχέδιο επιστολής ΚΤ σχετικά με αποκατάσταση εκπομπής της Ελένης Κυπραίου στην τηλεόραση ΕΙΡΤ και αντίγραφα επιστολής σχετικά με προϋπολογισμό έκδοσης απογευματινής εφημερίδας Βορείου Ελλάδος, 19/11/1974)
- χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα του ΚΤ σχετικά με την επανέκδοση του κειμένου του για την Αμερική από τον οίκο Κολλάρου (1974;), βλ. Φακ. 54, υποφ. 4-5 και Φακ. 30, υποφ. 2-4.

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Εκλογές 17/11/1974
- Προεκλογικό υλικό: 2 δακτυλόγραφα κείμενα προεκλογικών ομιλιών Κ. Καραμανλή, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα ΚΤ προεκλογικών λόγων Κ. Καραμανλή με θέμα την παιδεία, προεκλογικό φυλλάδιο Νέας Δημοκρατίας με κείμενο ΚΤ «Η ώρα του Κων. Καραμανλή», χειρόγραφος κατάλογος και σημείωμα ΚΤ για τον κυβερνητικό σχηματισμό (των δυναμένων να χρησιμοποιηθούν σε κάθε υπουργείο), λίστα τηλεφώνων, αποκόμματα τύπου 1974 (πολιτιστικά θέματα και προεκλογικά, μαζί και άρθρο 10/4/1975 «Από τον ΙΔΕΑ στη Χούντα»)
- Αλφαβητικός κατάλογος των βουλευτών, εκλογές 17/11/1974, Βουλή των Ελλήνων, Ε΄Αναθεωρητική Βουλή
- «Αποτελεσμάτων Ανάλυσις»: χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο ΚΤ

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
- υλικό από την προεκλογική εκστρατεία ΚΤ (πρόγραμμα περιοδείας στη Μακεδονία, δακτυλόγραφα κείμενα ομιλιών, περιγραφή περιοδείας και δηλώσεις στον τύπο, αποκόμματα τύπου), χειρόγραφα σχέδια και κείμενα ομιλιών (και δακτυλόγραφα), σημειώματα, συνθήματα

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γ. Ζητρίδης, Γ. Μαριδάκης, Ιατρίδης, Στεργιώτης
- επιστολή της συντονιστικής επιτροπής προστασίας του Σαρωνικού προς τον πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με επεκτάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, 4/12/1974 (μετεκλογικό)

υποφ. 6 (ψηφιοποιημένος)
Αποκόμματα Τύπου, 1974:
- Σεπτέμβριος 1974
- Οκτώβριος 1974
- Νοέμβριος 1974
- Δεκέμβριος 1974


ΦΑΚ. 75

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
Νέα Δημοκρατία
Σημείωση:Τα τεκμήρια εκτείνονται χρονολογικά και μετά το 1974, αλλά επειδή αφορούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ταξινομήθηκαν μαζί με το υλικό της ίδρυσής της.
- Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα ΚΤ με τις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και την οργάνωση του κόμματος (διακήρυξη ίδρυσης 28/9/1974)
- «Τα πλαίσια του πολιτικού μας προγράμματος» (σχέδιο) (δακτυλόγραφο), [1974]
- τευχίδιο «Νέα Δημοκρατία. Λόγοι, μηνύματα και δηλώσεις του προέδρου της κυβερνήσεως κ. Κωνστ. Καραμανλή», 1974 (προεκλογικά)
- φωτοτυπίες κειμένων: Δηλώσεις για το ν/δ περί επαναλειτουργίας των κομμάτων (23/9/1974), διακήρυξη για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας (30/9/1974), μήνυμα προς τον λαό για τις εκλογές (3/10/1974), ομιλία Κ. Καραμανλή στο συνέδριο του κόμματος (5/5/1979) (2 αντίτυπα, το δεύτερο με τίτλο «Οι ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας»)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- έντυπο EFP Φιλοευρωπαϊκή Κίνησις Βασικαί Αρχαί, Αθήναι 1975
- δακτυλόγραφο κείμενο σχετικά με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας [1974 ή 1975] και δακτυλόγραφο κείμενο ομιλίας ΚΤ προς τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας (27/1/1975)
- χειρόγραφα κείμενα ΚΤ για την Νέα Δημοκρατία («Τι είναι ο οπαδός της Ν.Δ.;», άτιτλο κείμενο) [1974-1975;]
- δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο «Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι στις 23 Ιουλίου 1974 η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του κρημνού;» [μετά το 1980]
- φωτοτυπίες του προλόγου και του επίλογου βιβλίου-απολογισμού του έργου της εξαετίας 1974-1980
- αλληλογραφία άκρως απόρρητη Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα (προέδρου Νέας Δημοκρατίας) και πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου (φωτοτυπίες  επιστολών 3/12/1983, 10/12/1983, 14/12/1983, 23/12/1983, 27/12/1983) σχετικά με το Κυπριακό
- απόκομμα τύπου με άρθρο του Σ. Μάνου, Η Καθημερινή 16/7/1983
- δακτυλόγραφο κείμενο δήλωσης Ι. Βαρβιτσιώτη σχετικά με θέματα της οικονομίας [1983;]
- δακτυλόγραφο κείμενο Γεράσιμου Κ. Αποστολάτου, «Παραπληροφόρηση και εκστρατεία ενημερώσεως» [1984;]
- προεκλογικό έντυπο «Εμπρός για τη Νίκη» (ομιλία του Ε. Αβέρωφ στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος), Αύγουστος 1984

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.7: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΦΑΚ. 76

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- σχέδιο Συντάγματος, 1946
- υλικό σχετικά με την κατάρτιση Συντάγματος, 1946-1948. Σχέδιον συντάγματος (ως συνηρμολογήθη παρά της Υποεπιτροπής), Δ΄Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ. Περί συντάξεως της πολιτείας και νομοθετικής λειτουργίας (1946) υπό Χ.Γ. Θηβαίου. Πρότασις συνταγματικών μεταρρυθμίσεων επί του κεφαλαίου της νομοθετικής λειτουργίας (1947) υπό Χ.Γ. Θηβαίου.
- αποκόμματα τύπου: σειρά άρθρων ΚΤ «Η αναθεώρησις του Συντάγματος» (φωτοτυπίες και αποκόμματα), 1948.  Βλ. και Φακ. 13, υποφ. 2.

Σημ. για το Σύνταγμα του 1952, βλ. Φακ. 54, υποφ. 4 (Ταξίδι στην Αμερική)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
Πρόταση αναθεώρησης Συντάγματος, 1963 (μη πραγματοποιηθείσα)
- σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος, 1962: χειρόγραφα ΚΤ και δακτυλόγραφα με σημειώσεις ΚΤ, σχεδίασμα επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Υλικό σχετικά με την προετοιμασία της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, 1962-1963 [συνέχεια]: πρότασις περί αναθεωρήσεως μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος προς τη Βουλή των Ελλήνων, 28/12/1962 (δακτυλόγραφο κείμενο σε πολλαπλά αντίγραφα και πολυγραφημένο), αποκόμματα τύπου με απόψεις/προτάσεις τρίτων περί αναθεώρησης, 1962-1963, χειρόγραφες σημειώσεις, εισήγηση Γ.Ι. Οικονομόπουλου με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ.

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)
Πρόταση αναθεώρησης Συντάγματος, 1963 (μη πραγματοποιηθείσα) [συνέχεια]
- Πρακτικά της επιτροπής αναθεωρήσεως μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, 1963
- εισήγηση βουλευτού Αρ. Μπασιάκου


ΦΑΚ. 77

υποφ. 1 (ψηφιοποιημένος)
- χειρόγραφες σημειώσεις-σχέδια ομιλιών
- αντίγραφο επιστολής ΚΤ προς τον Κ. Παπακωνσταντίνου, πρόεδρο της Ε΄Αναθεωρητικής Βουλής, 13/3/1975 (άρθρα που έχουν ψηφισθεί από την επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος)
- κείμενα ομιλιών/άρθρων: «Κατάστασις πολιορκίας ή ανάγκης» απάντηση στην κριτική Μάνεση, χειρόγραφο σχέδιο επιστολής ΚΤ προς εκδότη ή διευθυντή εφημερίδας σχετικά με άρθρο του δημοσιογράφου E. Mortimer στην εφημερίδα The Times 6/3/1975 με κριτική για το νέο Σύνταγμα μαζί και φωτοτυπία του άρθρου, ομιλία στους ξένους ανταποκριτές περί Συντάγματος (χειρόγραφο, αγγλικά), «Αναπομπή νόμου και διάλυση της Βουλής», χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από την εισηγητική έκθεση,
- κείμενα σχετικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις υπερεξουσίες αυτού (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα), απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση των σχετικών άρθρων του σχεδίου Συντάγματος (χειρόγραφο)

υποφ. 2 (ψηφιοποιημένος)
- φωτοτυπία χειρόγραφου κειμένου ΚΤ «Αιτιολογική έκθεσις επί των περί Βουλής και Κυβερνήσεως κεφαλαίων του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάγματος (3ον και 4ον) ως και των άρθρων 1, 28 και 29 των αφορώντων εις την μορφήν του πολιτεύματος και τας λειτουργίας αυτού»
- χειρόγραφα  κείμενα ΚΤ (Συνταγματική Επιτροπή 1974-1975)
- σχέδια λόγων Κ. Καραμανλή μεταξύ αυτών: «Σκέψεις διά την πανηγυρικήν συνεδρίασιν» (για την ψήφιση του Συντάγματος) (χειρόγραφο ΚΤ, δακτυλόγραφο)
- αποσπάσματα από τις κατά καιρούς δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα (7/1/1975-10/10/1975)
- συγχαρητήρια επιστολή Γ. Καββαδία (γενικός γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού)
- επιστολές Β. Φόρη με γλωσσικές παρατηρήσεις στο κείμενο του Συντάγματος, 31/12/1975, 17/1/1976

υποφ. 3 (ψηφιοποιημένος)
Σύνταγμα 1975 [συνέχεια]
- Σχέδιον Συντάγματος της Ελλάδος, 12/1974, 1/1975, 6/1975 (Ε΄Αναθεωρητική Βουλή) (με χειρόγραφες σημειώσεις ΚΤ)
- Draft Constitution submitted to Parliament by the Greek Government, 1/1975 (μετάφραση στα αγγλικά του σχεδίου συντάγματος)

υποφ. 4 (ψηφιοποιημένος)

Σύνταγμα 1975 [συνέχεια]
- επίσημα εστενογραφημένα πρακτικά της κοινοβουλευτικής επιτροπής του Συντάγματος, ολομέλεια, προεδρία ΚΤ, συνεδριάσεις 14/3/1975, 18/3/1975, 21/3/1975
- Σύνταγμα της Ελλάδος (ανατύπωση 1977)
- ομιλία προσωρινής προέδρου Mme L. Weiss, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στρασβούργο, 17/7/1979 (γαλλικά)

υποφ. 5 (ψηφιοποιημένος)
Πρόταση αναθεώρησης Συντάγματος, 1985
- εισηγητική έκθεση, 9/3/1985
- Έγκυρες απόψεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος (Φ. Βεγλερής, Α. Μανιτάκης, Α. Μάνεσης, ΚΤ), έκδοση της Επιτροπής Στήριξης της Δημοκρατίας, 4/1985
- δακτυλόγραφο της συνέντευξης ΚΤ στην Καθημερινή, 7-8/4/1985 (δημοσιεύεται στην έκδοση Έγκυρες απόψεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος)
- αποκόμματα τύπου, μεταξύ αυτών και: «ο κ. Α. Παπανδρέου εξομολογείται…», 21/10/1982 (φωτοτυπία) και δευτερογενές υλικό (άρθρο 21/5/1995)
- επιστολή ΚΤ προς την Καθημερινή, 28/11/1984
- κείμενα σχετικά με το Σύνταγμα, 1984. Μεταξύ αυτών: χειρόγραφο ΚΤ «Παρατηρήσεις εις τας γνωματεύσεις του κ. Κασιμάτη», δακτυλόγραφο «Συνοπτική θεώρησις του συστήματος εκλογής των βουλευτών εις την Ελλάδα»
- εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση άρθρων 35-48 του Συντάγματος, 3/1985
- επιστολή (ΚΤ;) προς τον Αρ. Μάνεση, 4/2/1986 (φωτοτυπία)

- χειρόγραφο και δακτυλόγραφο κείμενο με διορθώσεις ΚΤ σχετικά με το Σύνταγμα και χειρόγραφο κείμενο ΚΤ με τίτλο "Σκέψεις επί του άρθρου του Συντάγματος"