Nicholas Mavris Papers: Series VIII

Αρχείο Νικολάου Μαυρή - Ενότητα VIII


Ενότητα VIII: Δραστηριότητες, ενδιαφέροντα

Φακ. 70 Ελληνικές κοινότητες Αιγύπτου. Ενέργειες για το Δωδεκανησιακό Ζήτημα στην Αίγυπτο και την Αθήνα.

Υποφ. 70.1
• Κεντρικός Σύλλογος Δωδεκανησίων. Πρακτικά συνελεύσεων.
• Κεντρικός Σύλλογος Δωδεκανησίων. Διάφορα έγγραφα (1935- 1937).
• “Υπόμνημα περί των εν Αιγύπτω Ελληνικών Κοινοτήτων”. Αλληλογραφία σχετική με το υπόμνημα που υπέβαλε προς την ελληνική κυβέρνηση, το 1909, ο Γεώργιος Μαυρής, πατέρας του Νικόλαου Μαυρή. Το ίδιο αυτό υπόμνημα στέλνει ο Ν.  Μαυρής προς τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, το 1934.
• Αποσπασματικό κείμενο του Ν. Μαυρή για τις ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου.
• Ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου. Έγγραφα, κάρτ ποστάλ, φυλλλάδιο με τις επίσημες ονομασίες ασθενειών εκδομένο από το αιγυπτιακό Υπουργείο Εσωτερικών- Τμήμα Δημόσιας Υγείας.

Υποφ. 70.2
• Ζαγαζίκ Αιγύπτου. Συλλογή στοιχείων για τα Αιγυπτιακά Δημοτικά Τραγούδια και χειρόγραφο άρθρο (αδημοσίευτο;) Η Οφθαλμιατρική εν Αιγύπτω δια μέσου των αιώνων. Προγράμματα εκδηλώσεων της «Ελληνικής Ένωσης Ζαγαζίκ», καρτ ποστάλ. Αλληλογραφία και άλλα έγγραφα σχετιζόμενα με κατοίκους του Ζαγαζίκ (Ευτύχιος Κουτσουράδης)
• Φυλλάδιο με τίτλο Ερωτούν τα «Γράμματα»: Ποίον είναι το σημαντικώτερον γεγονός το οποίον δύναται να επιδείξει ο Ελληνισμός της Αιγύπτου ως χαρακτηριστικόν της εκπολιτιστικής αυτού δράσεως εν τη χώρα ταύτη, κατά τα τελευταία εκατόν έτη (1830-1930); Και απαντούν λόγιοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχναι, επιστήμονες, έμποροι, βιομήχανοι, κ.ά. Αλεξάνδρεια, 1930.
• Δωδεκανήσιοι εξόριστοι στην Αίγυπτο και την Αθήνα (1918-1920). Υλικό σχετιζόμενο με τον πατέρα του Ν. Μαυρή, Γ. Μαυρή και την παραμονή του στο Ζαγαζίκ της Αιγύπτου.
• «Δωδεκανησιακός αγώνας. Αίγυπτος- Αμερική- Ελλάδα», 1913.
• Φιλική Ένωση. Μυστική εθνική οργάνωση κατά των Ιταλών. Ιδρύθηκε στη Ρόδο, από το Χρήστο Φέσσα, το 1933.

Υποφ. 70.3
• Εισερχόμενη αλληλογραφία του προέδρου της Ενώσεως Δωδεκανησίων του Ζαγαζίκ, Ν. Μαυρή (1923- 1934).


Φακ. 71 Ενέργειες για το Δωδεκανησιακό Ζήτημα στην Αίγυπτο και την Αθήνα.

Υποφ. 71.1
• Τέσσερα βιβλία τήρησης πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εν Αθήναις Συλλόγου των Δωδεκανησίων». Α΄:1918-1921, Β΄1928, Γ΄:1928-1930, Δ΄:1934-1935.
• «Ταμείον του εν Αθήναις Συλλόγου των Δωδεκανησίων».
• «Γενικός Κατάλογος Αρχείου του Εν Αθήναις Συλλόγου των Δωδεκανησίων» (κενός). «Παράρτημα Γενικού Καταλόγου του Εν Αθήναις Συλλόγου των Δωδεκανησίων» (κενό).


Φακ. 72 Εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ. Αλληλογραφία με το Β. Βλαβιανό και άλλους συνεργάτες. Ποικίλα επαγγελματικά θέματα.

Υποφ. 72.1
• Αντίγραφα επιστολών Ν. Μαυρή προς Β. Βλαβιανό, Ε. Κουτσουράδη, Μ. Νικολαΐδη, Ν. Νικολάου κ.ά. με θέματα προσωπικά, οικονομικά, επαγγελματικά (8.09.1937-14.07.1940).

Υποφ. 72.2
• Αγορά Εθνικού Κήρυκα από Ν. Μαυρή και Β. Βλαβιανό. Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και αλληλογραφία (1940-1941).
• Εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ. Επιστολές προς και από Β. Βλαβιανό, Κ. Καλολιά, Στ.  Λαδά, συνεργάτες του Ν. Μαυρή στον Εθνικό Κήρυκα (1936- 1943).
• Αλληλογραφία με Β. Βλαβιανό (1945-1952). [δες και φακ. 64, υποφ. 64.1: «Βάσος Βλαβιανός. Αλληλογραφία (1976).»]
• Γραφείο Ν. Μαυρή στην Αθήνα και την Ρόδο. Επικοινωνία με τις γραμματείς του (1952- 1957).


Φακ. 73 Γνωριμίες, επαφές με επισήμους, σωματεία και ιδιώτες.

Υποφ. 73.1
• Αμερικανοί: μέλη του αμερικανικού στρατού, Hellenic American Union, Gennadius Library. [ δες και  φακ. 31, υποφ. 31.1, «Αλληλογραφία με ξένους επισήμους που επισκέφθηκαν τη Ρόδο». Επίσης: φακ. 37, υποφ. 37.3, «Προσωπική αλληλογραφία του Γενικού Διοικητή (1951- 1954).» και φακ. 69, υποφ. 69.4, “Νικόλαος Μιχαλούτσος. Αλληλογραφία (1951- 1955)”/ “Αλληλογραφία του Ν. Μαυρή με το συνεργάτη του Ν. Μιχαλούτσο (1955- 1975)”]
• David Robinson. Αλληλογραφία με τον αμερικανό αρχαιολόγο, ανασκαφέα της αρχαίας Ολύνθου. [δες και φακ.4, υποφ.4.3: “Robinson David. Αλληλογραφία του Ε.Δ.Σ. με τον αμερικανό αρχαιολόγο».]

Υποφ. 73.2
• Greek War Relief Association. Προσφορά ιατρικής περίθαλψης και τροφίμων στην Ελλάδα. Αλληλογραφία Ν. Μαυρή με Κ. Χωρέμη. Δημοσιεύματα σχετικά με τη δράση του G.W.R.A. (1940- 1952). [δες και φακ. 14, υποφ. 14.1: Δελτία Τύπου (1940-41): δραστηριότητες του συνδέσμου, έρανοι, εκδηλώσεις αποστολής βοήθειας.]

Υποφ. 73.3
• Αναχώρηση Ν. Μαυρή από Ρόδο προς Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, μετά την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διοικητή Δωδεκανήσων (1950). Αλληλογραφία με Κώστα Αγαπητίδη, Γεώργιο Παρασκευά κ.ά.
• Εκλογικά, 1954- 1956. Παραίτηση Ν. Μαυρή από τη θέση του Γενικού Διοικητή (24.03.1954). Άρνηση για την υποβολή υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του 1956, λόγω συνταγματικού κωλύματος.
• Κώστας Αγαπητίδης, Σωτήριος Αγαπητίδης. Αλληλογραφία (1948- 1965).

Yποφ.  73.4
• Εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλληλογραφία με Μητροπολίτες, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
• Επαφές με σωματεία και οργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό (1952-1957).
• Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων.


Φακ. 74 Γνωριμίες, επαφές με επισήμους, σωματεία και ιδιώτες.

Υποφ. 74.1
• Δημήτριος Μαυρίκιος, Νικόλαος Δ. Μαυρίκιος και Γουλιέλμος Μαυρίκιος. Αλληλογραφία (1926-1951).
• Μανώλης Καλομοίρης. Αλληλογραφία (1928-1949).
• Γεώργιος Φραντζής. Αλληλογραφία σχετική με το Tarpon Springs, πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κ.ά.(1942-1962).
• Γεώργιος Κουρνούτος. Αλληλογραφία (1937-1959).
• Μικές Παϊδούσης, γιατρός. Αναφορές στο έργο του.
• Μιχαήλ Πολίτης. Επιστημονική, επαγγελματική αλληλογραφία. Αναφορές στο Ε.Δ.Σ. και τον Εθνικό Κήρυκα (1940-1947).

Υποφ. 74.2

• Δημήτρης Πολυχρονιάδης (James Polychronis). Αλληλογραφία από την περίοδο της συνεργασίας με το Ν. Μαυρή στο Ε.Δ.Σ. και την Εθνική Επιτροπή προς Αποκατάσταση του Ελληνικού Δικαίου (1944-1948) και μεταγενέστερη (1955-1963). [δες και: φακ. 9, υποφ. 9.1: «Αλληλογραφία Ν. Μαυρή με Δ. Πολυχρονιάδη και Τ. Ρουσόπουλο.»]
• Δημήτρης Πολυχρονιάδης (James Polychronis). Αλληλογραφία (1951- 1962).


Φακ. 75 Γνωριμίες, επαφές με επισήμους, σωματεία και ιδιώτες.

Υποφ. 75.1
• Ασφάλιση λογοτεχνών. Αλληλογραφία με πολιτικούς, λογοτέχνες. Δημοσίευση αποφάσεων για την ασφάλιση καλλιτεχνών. Πρακτικά συνελεύσεων της Επιτροπής εξετάσεως των προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση λογοτεχνών.

Υποφ. 75.2
• Υποθέσεις τρίτων από τον κύκλο γνωριμιών του Ν. Μαυρή. Αντίγραφα υπηρεσιακών εγγράφων σχετικών με αιτήματα ιδιωτών προς το Δημόσιο (1964-1966). Υπόθεση λαθρεμπορίας ρολογίων κατά του υποπτεράρχου Χ. Ποταμιάνου (1951). Αλληλογραφία Α. Σωτηρόπουλου με το United World College of the Atlantic (1969).
• Υποθέσεις τρίτων από τον κύκλο γνωριμιών του Ν. Μαυρή. Αντίγραφα επιστολών Δ. Παπακωνσταντίνου και Θ. Φραγκόπουλου σχετικά με το άρθρο του πρώτου «Το Μέλλον της Ελληνικής Γλώσας» στο περιοδικό Διαγώνιος.

Φακ. 76 Συλλογή πληροφοριών για θέματα που ενδιέφεραν το Ν. Μαυρή.

Υποφ. 76.1
• Συγκέντρωση υλικού σχετικά με τη στάση του Βατικανού και του Πάπα Πίου ΧΙΙ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
• «Ελληνισμός Αιγύπτου και Αμερικής».
• Προπαγάνδα. Μέθοδοι άσκησης προπαγάνδας στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1940. [δες και: φακ.17, υποφ. 17.3: «Ξέναι προπαγάνδαι εν Αμερική και η ανάγκη λήψεως μέτρων προς διαφώτισιν της κοινής γνώμης και υπεράσπισιν των Ελληνικών Δικαίων». Υπόμνημα που υπέβαλε η Εθνική Επιτροπή προς Αποκατάσταση του Ελληνικού Δικαίου στον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Συγκέντρωση υλικού για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την αντιμετώπιση της φασιστικής προπαγάνδας. Δηλώσεις ιταλών αντιφασιστών.»]
• Αφίσες, προπαγανδιστικά φυλλάδια, προκηρύξεις από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
• Διάβημα του έλληνα πρέσβη στο γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου (1946).
• Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Καταστατικό, απολογισμοί, εκδηλώσεις.

Υποφ. 76.2
• C. Bozes. Educational Publishing Institute Corporation (EPIC).
• Κυπριακό Ζήτημα. Cypriot National Delegetion, αλληλογραφία με την Ένωση Κυπρίων Αμερικής και υπόμνημα του Σάββα Αγαπητίδη προς τον Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών, σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο (1952).
• Άρθρα σχετικά με τη διώρυγα του Σουέζ.
• Ελληνικός Τύπος των Ηνωμένων Πολιτειών.
• Δημοσιογραφικά. Αλληλογραφία με εφημερίδες.
• Αλληλογραφία με την εφημερίδα “Ροδιακή”.

Υποφ. 76.3
• Σχέδια για την ανασύσταση του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου. Αλληλογραφία με τον E. S. Athanas ή Αθανασιάδη (1976-1978).
• Ανασύσταση του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου. Ψηφίσματα, ιδρυτικός χάρτης και κανονισμοί (1975- 1976).
• Επιτροπή Εορτασμού Χιλιετηρίδος Αγίου Όρους (21- 24 Ιουνίου 1963). Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων.
• Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.). Εκδηλώσεις, συνεδρίες, 75ετηρίδα από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων (1971). Ελληνική Αθλητική Βιβλιοθήκη. [Το αναμνηστικό δίπλωμα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων για τον εορτασμό των 75 χρόνων από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων φυλάσεται εκτός φακέλου, λόγω μεγέθους].
• Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. Διεθνές Κέντρον Ανθρωπιστικών Κλασσσικών Ερευνών.
• Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Ερωτηματολόγιον επί της Πολιτιστικής Δραστηριότητος διά την κατάρτισιν του Προγράμματος Μακροχρονίου Προοπτικής.


Φακ. 77 Συλλογή πληροφοριών για θέματα που ενδιέφεραν το Ν. Μαυρή.

Υποφ. 77.1
• Ποινικές επιστήμες, νομικά θέματα.
• Υλικό προερχόμενο από γραπτές εξετάσεις μαθητών του Δημοτικού.
• Συλλογή ποιημάτων.
• Σύλλογος «Οι φίλοι της Πάρνηθος».
• Ποικίλα.


Υποφ. 77.2
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 17.08.1950, αρ. φύλλου 182.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, από 8.09.1951, αρ. φύλλου 253 έως 7.11.1951, αρ.φύλλου 294.


Φακ.  78 Ποικίλη επαγγελματική αλληλογραφία (Αλφαβητική ταξινόμηση)