Το προσωπικό

Διευθύντρια
Μαρία Γεωργοπούλου 

Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος
Ειρήνη Σολωμονίδη 

Executive Assistant and Communications Coordinator 

Μαρία Σμάλη 

Τμήμα Βιβλιοθήκης

Καταλογογράφος Βιβλιοθηκονόμος
Σπύρος Κουλούρης

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Προσκτήσεις
Βασδέκη Γαβριέλα 

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Περιοδικά
Ρόδη Ασημίνα 

Εξυπηρέτηση Αναγνωστών

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου
Βελέντζας Δημήτρης 

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου
Παναγοπούλου Ευφροσύνη 

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου
Βαλούρδος Παναγιώτης 

Research Associates & Project Assistants