Το προσωπικό

Διευθύντρια

Διευθύντρια

Μαρία Γεωργοπούλου 

Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος

Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος

Ειρήνη Σολωμονίδη 

Executive Assistant and Communications Coordinator 

Executive Assistant and Communications Coordinator 

Μαρία Σμάλη 

Τμήμα Βιβλιοθήκης

Καταλογογράφος

Γεώργιος Τσονωνάς

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Προσκτήσεις

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Προσκτήσεις

Βασδέκη Γαβριέλα 

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Περιοδικά

Βοηθός Βιβλιοθηκάριος, Περιοδικά

Ρόδη Ασημίνα 

Εξυπηρέτηση Αναγνωστών

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Βελέντζας Δημήτρης 

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Παναγοπούλου Ευφροσύνη 

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Υπάλληλος Αναγνωστηρίου

Βαλούρδος Παναγιώτης 

Research Associates & Project Assistants