Χαρτογράφηση των χωρών της Μεσογείου

“Έμποροι και περιηγητές, λόγιοι, πολεμιστές και ναυτικοί: χαρτογράφηση σε καιρό πολέμου και ειρήνης”

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ως κάτοχος μιας πραγματικά μοναδικής συλλογής χαρτών που αφορούν στις περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας και εν γένει των Βαλκανίων, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Χαρτογράφηση των χωρών της Μεσογείου» (“Mapping Mediterranean Lands”).

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τμήμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για Διεθνή Έρευνα (Digital Library for International Research), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Αμερικανικών Ερευνητικών Κέντρων του Εξωτερικού (Council of American Overseas Research Centers). Δείτε μια σύντομη διαδικτυακή έκθεση. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό κατάλογο σημαντικών πρώιμων χαρτών της λεκάνης της Μεσογείου που βρίσκονται σε οκτώ αμερικανικά ερευνητικά κέντρα της εν λόγω περιοχής καθώς επίσης και σε κέντρα άλλων περιοχών με ανάλογο υλικό. Ο κατάλογος περιέχει πληροφορίες από φωτογραφικό αρχειακό υλικό, χειρόγραφα, γκραβούρες και πίνακες από παλιά βιβλία, καθώς και κείμενα.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ταύτιση και καταλογογράφηση των χαρτών που υπάρχουν στα προαναφερθέντα ερευνητικά κέντρα. Μια πρώτη online έκθεση  παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό και ορισμένους από τους χάρτες. Τα ευρετήρια των χαρτών της Γενναδείου είναι διαθέσιμα προς μελέτη μέσα στη Βιβλιοθήκη.

Η πλούσια συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 15ο μέχρι τον 20ο αιώνα και περιέχει χειρόγραφους και έντυπους χάρτες που έχουν φιλοτεχνηθεί από ονομαστούς χαρτογράφους και εκδότες. Ανάμεσα τους, στους πολλούς χάρτες αξίζει να επισημάνουμε το Liber Insularum του Χριστόφορου Buondelmonti (15ος αι.), που περιέχει μια σειρά χειρόγραφων χαρτών που απεικονίζουν νησιά του Ιόνιου και του Αιγαίου Πελάγους, μια ναυτική χάρτα του Αιγαίου του Νικόλαου Κεφαλά από τον πρώιμο 19ο αιώνα (πρόκειται πιθανότατα για τον πρώτο έντυπο ελληνικό ναυτικό χάρτη) και πολλούς άλλους χάρτες που παρουσιάζουν (γεωγραφικά) τις πολιτικές εξελίξεις στα βαλκανικά κράτη κατά τον στον ύστερο 19ο αιώνα.  Σύντομη επισκόπηση αυτών των χαρτών αυτών μπορείτε να βρείτε εδώ.