Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης

Ο Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την υλική υποστήριξη της Γενναδείου Βιβλιοθήκης για την πιο αποτελεσματική επιδίωξη του εθνικού και εκπαιδευτικού της στόχου. Ο Σύλλογος προβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο το πνεύμα του Ιδρυτού και το έργο της Βιβλιοθήκης προσφέροντας στους Φίλους διαλέξεις, επισκέψεις, ξεναγήσεις και ταξίδια, που οργανώνει σε αντίστοιχα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Από το 2008 ο Σύλλογος καθιερώνει και μία ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΘΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, με την ηθική και οικονομική υποστήριξη της οποίας ο Ιωάννης Γεννάδιος ολοκλήρωσε το έργο του και τη δωρεά του προς την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Έσοδα του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών και οι εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, δωρεές, βιβλιαγορές και έκτακτες εισφορές, που τελικά κατατίθενται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

Τα μέλη του Συλλόγου εκλέγονται μετά από πρόταση δύο παλαιών μελών ή από πρόταση της Διεύθυνσης της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και η Διευθύντρια της Γενναδείου, αποφασίζει για τις εκάστοτε δραστηριότητες του Συλλόγου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Πρόεδρος:  Αικατερίνη Μπούρα
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Παπαντωνίου
Γενική γραμματέας: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Ταμίας: Γιώργος Μωραΐτης
Μέλη: Χριστίνα Δουζένη, Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωματικά Μέλη:  Έφη Μητσοπούλου, Απόστολος Βερβέρογλου