Νέες Προσκτήσεις στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

 Δείτε πιο κάτω λίστες με προσκτήσεις νέων βιβλίων ανά μήνα.

January 2024|February 2024|March 2024|April 2024|May 2024|June 2024|

January 2023|February 2023|March 2023|April 2023|May 2023|June 2023|July 2023|August 2023|September 2023|October 2023|November 2023|December 2023|

January 2022|February 2022|March 2022|April 2022|May 2022|June 2022|July 2022|August 2022|September 2022|October 2022|November 2022|December 2022|

January 2021|February 2021|March 2021|April 2021|May 2021|June 2021|July 2021|August 2021|September 2021|October 2021|November 2021|December 2021|

anuary 2020|February 2020|March 2020|April 2020|May 2020|June 2020|July 2020|August 2020|September 2020|October 2020|November 2020|December 2020|

January 2019|February 2019|Supplement 2019|March 2019|April 2019|May 2019|June 2019|July 2019|August 2019|September 2019|October 2019|November 2019|December 2019|

January 2018|February 2018|March 2018|April 2018|May 2018|June 2018|July 2018|August 2018|September 2018|October 2018|November 2018|December 2018|

January 2017|February 2017|March 2017|April 2017|May 2017|June 2017|July 2017|August 2017|September 2017|October 2017|November 2017|December 2017|

January 2016|February 2016|March 2016|April 2016|May 2016|June 2016|July 2016|August 2016|September 2016|October 2016|November 2016|December 2016|

January 2015|February 2015|March 2015|April 2015|May 2015|June 2015|July 2015|August 2015|September 2015|October 2015|November 2015|December 2015|

January 2014|February 2014|March 2014|April 2014|May 2014|June 2014|July 2014|August 2014|September 2014|October 2014|November 2014|December 2014|

January 2013|February 2013|March 2013|April 2013|May 2013|June 2013|July 2013|August 2013|September 2013|October 2013|November 2013|December 2013|

January 2012|February 2012|March 2012|April 2012|May 2012|June 2012|July 2012|August 2012|September 2012|October 2012|November 2012|December 2012|

January 2011|February 2011|March 2011|April 2011|May 2011|June 2011|July 2011|August 2011|September 2011|October 2011|November 2011|December 2011|

January 2010|February 2010|March 2010|April 2010|May 2010|June 2010|July 2010|August 2010|September 2010|October 2010|November 2010|December 2010|

January 2009|February 2009|March 2009|April 2009|May 2009|June 2009|July 2009|August 2009|September 2009|October 2009|November 2009|December 2009|

January 2008|February 2008|March 2008|April 2008|May 2008|June 2008|July 2008|August 2008|September 2008|October 2008|November 2008|December 2008|

January 2007|February 2007|March 2007|April 2007|May 2007|June 2007|July 2007|August 2007|September 2007|October 2007|November 2007|December 2007|

June 2006|July 2006|August 2006|September 2006|October 2006|November 2006|December 2006|

 

Συνολικές προσκτήσεις για τις τρεις βιβλιοθήκες βρίσκονται εδώ Ambrosia Home Page.