Οθωμανική Ιστορία

Βιβλία, φυλλάδια, λευκώματα και άλλο υλικό που αφορά στην ιστορία των γειτονικών χωρών είναι ταξινομημένα γεωγραφικά, με υποκατηγορίες για τα Βαλκάνια, την εβραϊκή ιστορία, την ιστορία της Εγγύς Ανατολής και την τουρκική ιστορία. Η συλλογή που αναφέρεται στην ιστορία της Τουρκίας απαρτίζεται από περίπου 1500 εγγραφές και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεκαέξι από τα παλαιότερα βιβλία της Γενναδείου, τυπωμένα μεταξύ των ετών 1470 και 1500, σχετίζονται με τουρκικά θέματα.