Χαρακτικά

Ο Γεννάδιος ξεκίνησε να συλλέγει χαρακτικά με σκοπό να σχηματίσει μία σειρά ιστορικών απεικονίσεων, τοπογραφικών όψεων, πορτραίτων και ενδυμασιών, σχετικών με την Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή. Αυτό το τμήμα, η «Ιστορική Σειρά», συμπληρώνεται από δείγματα εφημερίδων και περιοδικών.

Συγχρόνως, συγκέντρωνε υλικό για τη δημιουργία μίας σειράς χαρακτικών που σχετίζονταν με την ιστορία του βιβλίου και γενικότερα με τις επιστήμες και τις καλές τέχνες. Αυτή την ονόμασε «Εγκυκλοπαίδεια» και περιλαμβάνει υλικό για τη συγγραφή βιβλίων, την τυπογραφία, την εικονογράφηση, τη βιβλιοδεσία, τη διακόσμηση, κ.λπ.

Μία τρίτη σειρά σχετίζεται αποκλειστικά με τη χαρακτική. Υπάρχουν, επίσης, χάρτες και σκίτσα σχετικά με αυτές τις τρεις σειρές, σχήματος royal και folio, και μία συλλογή αφισών. Τέλος, μία μικρή συλλογή υδατογραφιών, καθώς και σπάνια και εξαιρετικά δείγματα χαρτιών.