Προγράμματα

Για την ανάδειξη των πολυάριθμων συλλογών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων της, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα, ενώ προσφέρει διάφορες υποτροφίες και θερινό πρόγραμμα διδασκαλίας Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι εκδόσεις και η δημοσίευση πηγών από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης καθώς και συνέδρια, διαλέξεις και σεμινάρια τονίζουν τους ερευνητικούς στόχους της βιβλιοθήκης καθώς και τον σημαντικό της ρόλο στην πνευματική ζωή της Αθήνας.