Νεοελληνική Λογοτεχνία

Το τμήμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία κειμένων, που χρονολογούνται από το τέλος της βυζαντινής εποχής έως σήμερα. Τα πρώτα έντυπα λογοτεχνικά κείμενα στη δημοτική γλώσσα είναι δύο σύντομα ποιήματα που εκδόθηκαν το 1519 και το 1524 και τα οποία γνωρίζουμε από μεταγενέστερες επανεκδόσεις. Η παλαιότερη έκδοση λογοτεχνικού έργου σε δημοτική γλώσσα που έχει σωθεί είναι μία παράφραση της Ιλιάδας του Νικολάου Λουκάνη (Βενετία, 1526), μια θαυμάσια έκδοση που την κοσμούν 138 ξυλογραφίες.

Στο ίδιο τμήμα περιλαμβάνεται η ελληνική λαογραφία και τα δημοτικά τραγούδια, ενώ υπάρχουν επίσης εξαιρετικά σπάνια ελληνικά βιβλία με λατινικούς χαρακτήρες, τουρκικά βιβλία με ελληνικούς χαρακτήρες (καραμανλίδικα), λιθογραφημένα βιβλία και εβραϊκά βιβλία τυπωμένα στη Σμύρνη.