Κανονισμός και Πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι μία ερευνητική, ιδιωτική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει συλλογές σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, αρχείων και έργων τέχνης. Πολλές από τις συλλογές της είναι ανεκτίμητες και αναντικατάστατες. Οι αναγνώστες παρακαλούνται να σέβονται το προνόμιο πρόσβασης σε αυτούς τους θησαυρούς και να βοηθούν στη διατήρησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αναγνωστηρίου.

Κάρτες βιβλιοθήκης: οι αναγνώστες που επισκέπτονται πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη πρέπει να κάνουν αίτηση για παροχή κάρτας στο κεντρικό αναγνωστήριο με την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και μία ψηφιακή φωτογραφία. Για να υποβάλετε την αίτηση, παρακαλούμε να κάνετε κλίκ στο κουμπί "Έκδοση κάρτας Βιβλιοθήκης". Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον υπάλληλο αναγνωστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gen_recep@ascsa.edu.gr. 


 

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι μία ιδιωτική, μη δανειστική, ερευνητική βιβλιοθήκη με πλούσιες συλλογές σπανίων βιβλίων. Λόγω του περιορισμένου χώρου και της ιδιαιτερότητας των συλλογών, δε γίνονται συνήθως δεκτοί μαθητές Λυκείου και ομάδες φοιτητών που δεν έχουν εγγραφεί στο τέταρτο έτος σπουδών.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης και άλλες ηλεκτρονικές πηγές είναι προσβάσιμες στους σταθμούς εργασίας που υπάρχουν στα Αναγνωστήρια και μέσω ασύρματου δικτύου WI-FI.

Με την άφιξή τους, οι ερευνητές πρέπει να δείξουν την κάρτα αναγνώστη στον υπάλληλο του Κεντρικού Αναγνωστηρίου και να υπογράψουν στο βιβλίο αναγνωστών. Για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητο να υπογράψουν το βιβλίο αναγνωστών και κατά την έξοδό τους από τη Βιβλιοθήκη.

Χαρτοφύλακες, τσάντες, θήκες φορητών υπολογιστών ή πανωφόρια πρέπει να ασφαλίζονται στο βεστιάριο της Βιβλιοθήκης. Τρόφιμα και ποτά απαγορεύονται αυστηρά μέσα στο χώρο των Αναγνωστηρίων. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται μέσα στη Βιβλιοθήκη. Όλοι οι χώροι της Βιβλιοθήκης ελέγχονται από κάμερες ασφαλείας.

 

Ωράριο Λειτουργίας (Σεπτέμβριος - Ιούνιος)

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 9.00 - 16.45, Πέμπτη: 9.00 - 19.45, Σάββατο: 9.00 - 13.45.

Οι αναγνώστες πρέπει να ελευθερώνουν τα γραφεία τους και να προσέρχονται στην έξοδο 15 λεπτά πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Ξεναγήσεις στα βιβλιοστάσια ανοικτής πρόσβασης προσφέρονται καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι ξεναγήσεις έχουν προγραμματιστεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή στις 10.00, 12.00 και 14.00, Πέμπτη στις 12.00. 14.00 και 15.00 και Σάββατο 10.00 και 12.00.

Η ερευνητική συλλογή είναι ανοικτή στους εγγεγραμμένους αναγνώστες, οι οποίοι πρέπει να χρεώνονται και να επιστρέφουν τα βιβλία που μελετούν σε καθορισμένα σημεία εσωτερικού δανεισμού στα επίπεδα 0 και -2. Κάθε αναγνώστης επιτρέπεται να χρεώνεται έως 20 βιβλία ημερησίως.

Υπάρχουν δύο αναγνωστήρια στο επίπεδο -2 και ένας μικρότερος χώρος ανάγνωσης στο επίπεδο -1. Με την άφιξη κάθε αναγνώστη, ο υπάλληλος του Αναγνωστηρίου του παραχωρεί αριθμημένη θέση εργασίας. Πληροφοριακό υλικό και άλλα βοηθητικά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.) βρίσκονται στο Κεντρικό Αναγνωστήριο.

Αναπαραγωγή υλικού για ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπεται εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού με κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή στους σαρωτές που βρίσκονται στο Αναγνωστήριο. Φωτοαντίγραφα γίνονται από υπάλληλο της Βιβλιοθήκης μόνον εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του βιβλίου ή του εντύπου, κοστίζουν € 0,20 ανά φωτοτυπία με ανώτατο ημερήσιο όριο τα 50. Δεν φωτοτυπούνται ολόκληρα βιβλία. Τα φωτοαντίγραφα είναι μιας όψεως και συνήθως σε μονή σελίδα. Αντικρυστές σελίδες φωτοτυπούνται σε μία σελίδα εφόσον το επιτρέπει η βιβλιοδεσία.

Σπάνια Βιβλία & Ειδικές Συλλογές

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 10.00 - 15.30, Πέμπτη: 12.00 - 19.00, Σάββατο: 10.00 - 12.00

Τα σπάνια βιβλία και το υλικό που ανήκει στις Ειδικές Συλλογές μελετώνται μόνο μέσα στο Κεντρικό Αναγνωστήριο και μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στον υπάλληλο Αναγνωστηρίου, ο οποίος καθορίζει συγκεκριμένη θέση εργασίας στο μελετητή.

Σε καμία περίπτωση ο αναγνώστης δε μπορεί να μεταφέρει σπάνιο βιβλίο, χειρόγραφο ή άλλο υλικό από τις Ειδικές Συλλογές εκτός του Κεντρικού Αναγνωστηρίου ή να δώσει κάτι από αυτά σε άλλον αναγνώστη, παρά μόνο στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, και είναι υπεύθυνος/η για το σύνολο του υλικού που έχει χρεωθεί έως ότου το επιστρέψει στον υπάλληλο του Αναγνωστηρίου.

Θερινό Ωράριο Λειτουργίας (1 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 2024)

Δευτέρα-Πέμπτη: 9.00 – 16.30, Παρασκευή: 9.00 – 15.00, Σάββατο: κλειστά

Η Γεννάδειος θα παραμείνει κλειστή: 4 Ιουλίου & 12-17 Αυγούστου 2024

Σπάνια Βιβλία

Κάθε αναγνώστης μπορεί να μελετήσει περιορισμένο αριθμό σπάνιων βιβλίων την ημέρα και αφού συμπληρώσει τις ειδικές φόρμες. Ένα σπάνιο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και τρεις ημέρες, αφού ενημερωθεί σχετικά, κατά την επιστροφή του, ο υπάλληλος Αναγνωστηρίου. Όταν το βιβλίο χρησιμοποιηθεί εκ νέου, το δελτίο διακίνησης θα πρέπει να επιστραφεί στον υπάλληλο Αναγνωστηρίου. Οι αναγνώστες πρέπει να ενημερώνουν τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου εάν έχουν μαζί τους δικά τους βιβλία, φωτογραφικές μηχανές ή σαρωτές.

Χειρόγραφα και Ειδικές Συλλογές

Για τη μελέτη χειρογράφων είναι απαραίτητο να κανονιστεί συνέντευξη με την Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριο, Ειρήνη Σολομωνίδη (isolomonidi.genn@ascsa.edu.gr). Κάθε αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα χειρόγραφο τη φορά. Η έγκαιρη επικοινωνία με την Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριο απαιτείται και για τη μελέτη εύθραυστου υλικού, χαρτών, χαρακτικών και έργων τέχνης. Ανάλογα με την κατάσταση και το είδος του υλικού, ίσως να είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε αυτό ή να απαιτείται καθορισμός ραντεβού. Όταν ευαίσθητο υλικό υπάρχει σε αναπαραγωγή, δεν δίνεται το πρωτότυπο στον αναγνώστη.

Οι αναγνώστες πρέπει να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης με περισσή φροντίδα, έχοντας πάντα στο νου τους ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο. Οι σελίδες των χειρογράφων και των βιβλίων πρέπει να γυρίζονται με μεγάλη προσοχή. Οι αναγνώστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά αναλόγια και «φιδάκια» σύμφωνα με την υπόδειξη των υπαλλήλων του Αναγνωστηρίου. Δεν επιτρέπεται η χρήση στυλό ή πεννών, καθώς επίσης πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατό το άγγιγμα του τυπωμένου ή εικονογραφημένου μέρους της σελίδας. Η αποτύπωση από βιβλία, χειρόγραφα, χάρτες ή άλλο υλικό, επίσης, δεν επιτρέπεται. Σε καμία περίπτωση οι αναγνώστες δεν πρέπει να σημειώνουν πάνω στα βιβλία.

Όταν το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού, οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν -για την αναπαραγωγή του και για ερευνητικούς σκοπούς μόνο- κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή τους σαρωτές που βρίσκονται στο Αναγνωστήριο. Δεν γίνονται φωτοαντίγραφα από χειρόγραφα, σπάνια βιβλία και από βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1900. Για τη δημοσίευση υλικού που ανήκει στις συλλογές της Βιβλιοθήκης απαιτείται η χορήγηση επίσημης άδειας. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ascsa.edu.gr/publications/rights-permissions/image-permissions. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

 

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

tel: +30-210-7210536 fax: +30-210-7237767