Χρήση της Βιβλιοθήκης


 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ)

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9.00 - 16.40

Σάββατο: 9.00 - 13.45

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 - 15.30

Σάββατο: 10.00-12.00

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024)

Δευτέρα έως Πέμπτη: 9.00-16.30

Παρασκευή: 9.00-15.00

Σάββατο: κλειστά

Η Γεννάδειος θα παραμείνει κλειστή: 4 Ιουλίου & 12-17 Αυγούστου 2024.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι μία ερευνητική, ιδιωτική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει συλλογές σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, αρχείων και έργων τέχνης. Πολλές από τις συλλογές της είναι ανεκτίμητες και αναντικατάστατες. Οι αναγνώστες παρακαλούνται να σέβονται το προνόμιο πρόσβασης σε αυτούς τους θησαυρούς και να βοηθούν στη διατήρησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αναγνωστηρίου.