Λέων Αλλάτιος

Ο Λέων Αλλάτιος ήταν ένας από τους μεγάλους λόγιους του 17ου αι. Γεννήθηκε στη Χίο το 1586 ή το 1587 αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Ρώμη ως αφοσιωμένος Καθολικός και υπέγραφε λατινικά ή ιταλικά, όπως φαίνεται στα περισσότερα από τα κείμενα που σώζονται. Όταν πέθανε, το 1669 ήταν θεματοφύλακας της Βατικανής Βιβλιοθήκης. Λόγω του πολιτιστικού του υπόβαθρου, δημιουργημένου ανάμεσα στον ελληνικό και το ρωμαϊκό κόσμο, είχε αποκτήσει μία ιδιαίτερη άποψη για το χρόνιο πρόβλημα της Ένωσης των Εκκλησιών. Ήξερε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο λόγιο της εποχής του τις θρησκευτικές, ιστορικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις του Ορθόδοξου κόσμου, που πάλευε να επιβιώσει κάτω από τον τουρκικό ζυγό και με περισσότερο πάθος από οποιονδήποτε θεολόγο του 17ου αι. πρέσβευε ότι η οικειότητα με αυτές τις παραδοσιακές αξίες θα έκανε τις δύο Εκκλησίες να γεφυρώσουν τις θεολογικές και εκκλησιαστικές διαφορές που τις χώριζαν.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιέχει τουλάχιστον τα 40 από τα 59 βιβλία που περιγράφονται στην Bibliografia di Leone Allacci (1588-1669), Palermo 1962 του C. Jacono.